Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2146-8168 | e-ISSN 2146-8168 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Gaziosmanpaşa Üniversitesi | http://gbad.gop.edu.tr/icerik.aspx?dergi=2&id=20&dil=tr

ÖNEMLİ BİLGİ!..

GAZİOSMANPAŞA BİLİMSEL ARAŞTIRMA DERGİSİ (GAZIOSMANPASA JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH, GBAD);

 -2018 YILINDAN İTİBAREN  TÜRKÇE ve İNGİLİZCE MAKALELER YAYINLAMAYA DEVAM EDECEKTİR.

 -HER SAYIDA EN FAZLA 2  (İKİ) DERLEME MAKALE YAYINLANACAKTIR. 

 -2018 YILI İTİBARİYLE TUBİTAK ULAKBİM TR DİZİNİNE BAŞVURU YAPILACAKTIR. 

Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (Gaziosmanpasa Journal of Scientific Research, GBAD), Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nün resmi bir yayın organı olup uluslararası statülü, hakemli, fen bilimleri alanında yayın yapan online baskı yapmaktadır.

Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (Gaziosmanpasa Journal of Scientific  Research, GBAD),   DIRECTORY OF RESEARCH JOURNALS  INDEXING      (DRJI), ROOTINDEXING ve GOOGLE SCHOLAR, COSMOS IMPACT            FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR    (IIJIF), INTERNATIONAL INSTITUTE OF ORGANIZED RESEARCH (I2OR), SOBIAD ATIF DİZİNİ, ACADEMIC JOURNAL INDEX veri tabanları tarafından taranmaktadır.

Sahibi: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Baş editör: Prof. Dr. Ebubekir ALTUNTAŞ

Baş editör yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Bülent TURAN

Sekreterya: Arş. Gör. Mahir ÖZKURT,

                   Arş.Gör. Osman Nuri ASLAN 

ISSN: 2146-8168

Adres: Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Taşlıçiftlik Kampüsü, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, A Blok, 1.Kat. 60150, TOKAT

Tel: (0356) 252 16 16

Fax: (0356) 252 11 48

E-mail: gbad@gop.edu.tr

Web adresi: http://dergipark.gov.tr/gbad

Web tasarım: M.Edip Aslan 

Gaziosmanpasa Journal of Scientific Research (GBAD)  is the official publication of Institute of Science of Gaziosmanpasa University , and it is national and international, open acccess, peer-reviewed, electronic journal concerned with life sciences. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (Gaziosmanpasa Journal of Scientific Research (GBAD)  is indexed/abstracted in GOOGLE SCHOLAR, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), ROOT INDEXING, COSMOS IMPACT FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), INTERNATIONAL INSTITUTE OF ORGANIZED RESEARCH (I2OR).

Owner: Director of Institute of Science of Gaziosmanpasa University

Editor-in-Chief: Prof. Dr. Ebubekir ALTUNTAŞ

Associate Editor-in-Chief: Assist. Prof. Dr. Bulent TURAN

ISSN: 2146-8168

Address: Institute of Science of Gaziosmanpasa University, 60250, Tokat, Turkey.

Tel: (0356) 252 16 16

Fax: (0356) 252 11 48

E-mail: gbad@gop.edu.tr

Web address: http://dergipark.gov.tr/gbad

Web design: M.Edip Aslan

 

 

Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi

ISSN 2146-8168 | e-ISSN 2146-8168 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Gaziosmanpaşa Üniversitesi | http://gbad.gop.edu.tr/icerik.aspx?dergi=2&id=20&dil=tr
Kapak Resmi

21.238

56.057

ÖNEMLİ BİLGİ!..

GAZİOSMANPAŞA BİLİMSEL ARAŞTIRMA DERGİSİ (GAZIOSMANPASA JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH, GBAD);

 -2018 YILINDAN İTİBAREN  TÜRKÇE ve İNGİLİZCE MAKALELER YAYINLAMAYA DEVAM EDECEKTİR.

 -HER SAYIDA EN FAZLA 2  (İKİ) DERLEME MAKALE YAYINLANACAKTIR. 

 -2018 YILI İTİBARİYLE TUBİTAK ULAKBİM TR DİZİNİNE BAŞVURU YAPILACAKTIR. 

Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (Gaziosmanpasa Journal of Scientific Research, GBAD), Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nün resmi bir yayın organı olup uluslararası statülü, hakemli, fen bilimleri alanında yayın yapan online baskı yapmaktadır.

Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (Gaziosmanpasa Journal of Scientific  Research, GBAD),   DIRECTORY OF RESEARCH JOURNALS  INDEXING      (DRJI), ROOTINDEXING ve GOOGLE SCHOLAR, COSMOS IMPACT            FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR    (IIJIF), INTERNATIONAL INSTITUTE OF ORGANIZED RESEARCH (I2OR), SOBIAD ATIF DİZİNİ, ACADEMIC JOURNAL INDEX veri tabanları tarafından taranmaktadır.

Sahibi: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Baş editör: Prof. Dr. Ebubekir ALTUNTAŞ

Baş editör yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Bülent TURAN

Sekreterya: Arş. Gör. Mahir ÖZKURT,

                   Arş.Gör. Osman Nuri ASLAN 

ISSN: 2146-8168

Adres: Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Taşlıçiftlik Kampüsü, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, A Blok, 1.Kat. 60150, TOKAT

Tel: (0356) 252 16 16

Fax: (0356) 252 11 48

E-mail: gbad@gop.edu.tr

Web adresi: http://dergipark.gov.tr/gbad

Web tasarım: M.Edip Aslan 

Gaziosmanpasa Journal of Scientific Research (GBAD)  is the official publication of Institute of Science of Gaziosmanpasa University , and it is national and international, open acccess, peer-reviewed, electronic journal concerned with life sciences. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (Gaziosmanpasa Journal of Scientific Research (GBAD)  is indexed/abstracted in GOOGLE SCHOLAR, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), ROOT INDEXING, COSMOS IMPACT FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), INTERNATIONAL INSTITUTE OF ORGANIZED RESEARCH (I2OR).

Owner: Director of Institute of Science of Gaziosmanpasa University

Editor-in-Chief: Prof. Dr. Ebubekir ALTUNTAŞ

Associate Editor-in-Chief: Assist. Prof. Dr. Bulent TURAN

ISSN: 2146-8168

Address: Institute of Science of Gaziosmanpasa University, 60250, Tokat, Turkey.

Tel: (0356) 252 16 16

Fax: (0356) 252 11 48

E-mail: gbad@gop.edu.tr

Web address: http://dergipark.gov.tr/gbad

Web design: M.Edip Aslan

 

 

Cilt 7 - Sayı 2 - Ağu 2018
 1. Civil Dere Suyunda Bulunan Ağır Metal İyonlarının Allium cepa L. (Amaryllidaceae)’da Teşvik Ettiği Fizyolojik, Sitogenetik ve Anatomik Değişimlerin Araştırılması
  Sayfalar 1 - 13
  Mahmut DOĞAN, Emine YALÇIN, Ali ACAR, Dilek ÇAVUŞOĞLU, Ümit ŞENGÜL, Kürşad YAPAR, Kültiğin ÇAVUŞOĞLU
 2. Samsun İli Culicoides Latreille, 1809 (Diptera: Ceratopogonidae) Faunasına Katkılar
  Sayfalar 14 - 20
  Fethi Turgut
 3. Malatya İlinin Tarımsal Mekanizasyon Düzeyi
  Sayfalar 15 - 26
  Berrak ASLANTÜRK, Ebubekir ALTUNTAŞ
 4. Tıbbi Sülük (Hirudo verbana Carena, 1820)’ün Akvaryum Koşullarında Kültüre Alınması Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 27 - 37
  Seval Dernekbaşı, Emin Karataş
 5. Biyolojik Araştırmalarda Zebra Balığının (Danio rerio Hamilton, 1822) Kullanılması ve Önemi
  Sayfalar 38 - 45
  Figen Kayhan, Güllü Kaymak, Harika Eylül Esmer Duruel, Şeyma Tartar Kızılkaya
 6. Tokat Kabakgil Üretim Alanlarında Enfeksiyon Oluşturan Virüslerin Belirlenmesi
  Sayfalar 46 - 56
  Fatime Korkmaz, ŞERİFE TOPKAYA, Yusuf Yanar
 7. Su Ürünleri Kooperatifleri Yöneticilerinin Sosyo-Ekonomik Durumu ve Kooperatiflerin Sorunlarına Bakışı
  Sayfalar 57 - 66
  Şennan Yücel, Günseli Acar
 8. İlaç Formülasyonlarında Galantamin Tayini İçin Yeni Bir Spektrofotometrik Yöntemin Geliştirilmesi ve Validasyonu
  Sayfalar 67 - 74
  İbrahim Bulduk, Süleyman Gökce
 9. Endüstriyel Atıkların Beton Dayanımı Etkisi Üzerine Bir Çalışma Çay Fabrikası Kömür Külü Örneği
  Sayfalar 75 - 85
  Cuma KARA
 10. Gönen Çayı’nın (Balıkesir) Chironomidae (Diptera-Insecta) Faunası
  Sayfalar 97 - 105
  EYLEM AYDEMİR ÇİL
 11. Can Bus Tabanlı Silo Alan Ağı Tasarımı
  Sayfalar 106 - 112
  OĞUZ MISIR, Cafer BAL, Levent GÖKREM
 12. Türkiye ve Avrupa Birliğinde Süt Sektörü Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 86 - 96
  Nuray Kızılaslan, Murat Demirbük