Yazım Kuralları

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisine yayınlanmak için gödereceğiniz makalelerin yazım kurallarına uygun olarak yazılmasına dikkat ediniz.