Gazi Journal of Physical Education and Sport Sciences
Cover Image
ISSN 1300-2805 | Period Quarterly | Founded: 1996 | Publisher Gazi University |


1996 yılından bu yana yayın yaşamını sürdüren Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2018 Ocak sayısından itibaren DergiPark kapsamında yılda dört kez (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim) yayımlanan hakemli bir dergidir. Derginin dili Türkçedir ancak yabancı yazarların İngilizce yazılarına da yer verilmektedir. 

Dergimiz, spor bilimlerinin Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi, Hareket ve Antrenman Bilimleri, Spor Sağlık Bilimleri, Sporda Psiko-Sosyal Alanlar, Spor Yönetim Bilimleri ve Rekreasyon alanlarıyla birlikte, disiplinlerarası özelliği nedeniyle farklı bilim alanlarıyla kesişim noktalarında yapılan nicel ya da nitel özgün araştırmaları ve derinlemesine inceleme ve yorumlamalara dayalı derleme çalışmaları yayımlamakta; ileri araştırma yöntem ve teknikleri kullanılan güncel çalışmalara öncelik tanımaktadır. 

Gazi Journal of Physical Education and Sport Sciences

ISSN 1300-2805 | Period Quarterly | Founded: 1996 | Publisher Gazi University |
Cover Image

92.540

235.679


1996 yılından bu yana yayın yaşamını sürdüren Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2018 Ocak sayısından itibaren DergiPark kapsamında yılda dört kez (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim) yayımlanan hakemli bir dergidir. Derginin dili Türkçedir ancak yabancı yazarların İngilizce yazılarına da yer verilmektedir. 

Dergimiz, spor bilimlerinin Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi, Hareket ve Antrenman Bilimleri, Spor Sağlık Bilimleri, Sporda Psiko-Sosyal Alanlar, Spor Yönetim Bilimleri ve Rekreasyon alanlarıyla birlikte, disiplinlerarası özelliği nedeniyle farklı bilim alanlarıyla kesişim noktalarında yapılan nicel ya da nitel özgün araştırmaları ve derinlemesine inceleme ve yorumlamalara dayalı derleme çalışmaları yayımlamakta; ileri araştırma yöntem ve teknikleri kullanılan güncel çalışmalara öncelik tanımaktadır. 

Gazi Journal of Physical Education and Sport Sciences Last Issue
Volume 24 - Issue 2 - Apr 2019
 1. Editörden
  Pages 1 - 1
  İbrahim YILDIRAN
 2. Beden Eğitimi Öğretmeni Kişilerarası Öz-Yeterlik Ölçeği’nin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi
  Pages 63 - 88
  Oğuz Kaan ESENTÜRK, Aynur YILMAZ, Ekrem Levent İLHAN, Adnan KAN
 3. Spor Lisesi Öğrencilerinin Boyun Eğici Davranış Düzeyleri
  Pages 89 - 99
  Tuğba MUTLU BOZKURT, Gönül TEKKURŞUN DEMİR, Halil İbrahim CİCİOĞLU
 4. Macera Eğitim Modeli Uygulaması: Rekreatif Spor Kaya Tırmanışı Etkinliğine Katılan Öğrencilerin Görüşlerinin İncelenmesi
  Pages 101 - 110
  Nevin GÜNDÜZ, Dicle ARAS
 5. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Gözünden Dersleri ve Meslekleri (Sakarya Örneği)
  Pages 111 - 131
  A. Dilşad MİRZEOĞLU, Seray SOYDAŞ YARALI, Dilşad ÇOKNAZ, Sinem ÖZMEN