Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2149-4932 | e-ISSN 2149-9381 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Gazi Kitabevi | http://dergipark.gov.tr/gebd

Prof. Dr. Halil İbrahim YALIN Armağan sayısı için lütfen Blok kısmındaki (sayfanın sağ alt kısmı) veya buradaki word belgesini indiriniz...

GEBD, ulusal ve uluslararası endekslerde taranan hakemli bir dergidir. GEBD’e gönderilen her yayın kendi alanında uzman en az iki hakemin onayından geçer ve hakemler tarafından yayınlanabilir görüşü aranır. GEBD'de yayınlanmak üzere sisteme yüklenen çalışmalar için yayın telif hakkı sözleşmesi doldurulması gerekir. GEBD hakem ve bilim kurullarında yer almak isteyen akademisyen ve bilim araştırmacılarının alanında uzman kişiler olması gerekir. Dergi bilim kurulu, derginin en üst karar ve yürütme mekanizmasıdır. Bilim kurulunun aldığı her türlü karar kesin ve değiştirilemezdir. Dergi editörü hakem onayına gönderilmeyen çalışmaların dergide kabul edilip edilmeyeceğine, hakem sürecine gönderilip gönderilmeyeceğine karar verebilir.

GEBD’de ulusal veya uluslararası kongrelerde yayınlanmış sözlü ve hakem onayından geçmiş çalışmalar için özel sayılar çıkarılabilir. Bu tip özel sayılar ancak anlaşma yapılan kongrelerde sunulmuş sözlü bildiriler için geçerlidir. Bu bildiriler mutlaka kongre bilim kurulundan onay almış ve hakem değerlendirme sürecinden geçmiş olmalıdır. Bu nedenle bu süreçteki makaleler, GEBD'in hakem onayına yeniden gönderilerek değerlendirme sürecine sokulur.

GEBD için işlem sürecine dair bilgiler yazar ve yazarlara yazılı olarak dergi internet adresinden bildirilir. Hakem sürecinin başlaması editör kontrolündedir. Editör yayının dergide hakem sürecine dair işleyişine yönelik bilgi ve karar verme yetkisine sahiptir. Editörün uygun bulmadığı veya kabul etmediği bir yayın için yayım süreci başlatılmaz. Hakem onayından geçse bile editörler veya dergi bilim kurulu mevcut çalışmanın yayınlanmasını iptal edebilir. Böyle bir durumda yazar veya yazarlar dergiye bir yaptırım uygulayamazlar. Her türlü yetki tek taraflı olarak editör, dergi bilim kurulu ve editörler kuruluna aittir.

Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi

ISSN 2149-4932 | e-ISSN 2149-9381 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Gazi Kitabevi | http://dergipark.gov.tr/gebd
Kapak Resmi

4.364

12.408

Prof. Dr. Halil İbrahim YALIN Armağan sayısı için lütfen Blok kısmındaki (sayfanın sağ alt kısmı) veya buradaki word belgesini indiriniz...

GEBD, ulusal ve uluslararası endekslerde taranan hakemli bir dergidir. GEBD’e gönderilen her yayın kendi alanında uzman en az iki hakemin onayından geçer ve hakemler tarafından yayınlanabilir görüşü aranır. GEBD'de yayınlanmak üzere sisteme yüklenen çalışmalar için yayın telif hakkı sözleşmesi doldurulması gerekir. GEBD hakem ve bilim kurullarında yer almak isteyen akademisyen ve bilim araştırmacılarının alanında uzman kişiler olması gerekir. Dergi bilim kurulu, derginin en üst karar ve yürütme mekanizmasıdır. Bilim kurulunun aldığı her türlü karar kesin ve değiştirilemezdir. Dergi editörü hakem onayına gönderilmeyen çalışmaların dergide kabul edilip edilmeyeceğine, hakem sürecine gönderilip gönderilmeyeceğine karar verebilir.

GEBD’de ulusal veya uluslararası kongrelerde yayınlanmış sözlü ve hakem onayından geçmiş çalışmalar için özel sayılar çıkarılabilir. Bu tip özel sayılar ancak anlaşma yapılan kongrelerde sunulmuş sözlü bildiriler için geçerlidir. Bu bildiriler mutlaka kongre bilim kurulundan onay almış ve hakem değerlendirme sürecinden geçmiş olmalıdır. Bu nedenle bu süreçteki makaleler, GEBD'in hakem onayına yeniden gönderilerek değerlendirme sürecine sokulur.

GEBD için işlem sürecine dair bilgiler yazar ve yazarlara yazılı olarak dergi internet adresinden bildirilir. Hakem sürecinin başlaması editör kontrolündedir. Editör yayının dergide hakem sürecine dair işleyişine yönelik bilgi ve karar verme yetkisine sahiptir. Editörün uygun bulmadığı veya kabul etmediği bir yayın için yayım süreci başlatılmaz. Hakem onayından geçse bile editörler veya dergi bilim kurulu mevcut çalışmanın yayınlanmasını iptal edebilir. Böyle bir durumda yazar veya yazarlar dergiye bir yaptırım uygulayamazlar. Her türlü yetki tek taraflı olarak editör, dergi bilim kurulu ve editörler kuruluna aittir.