GIDA / THE JOURNAL OF FOOD
Kapak Resmi
ISSN 1300-3070 | e-ISSN 1309-6273 | Periyot Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 1976 | Yayıncı Gıda Teknolojisi Derneği | http://dergipark.gov.tr/gida

“GIDA / THE JOURNAL OF FOOD” Gıda Bilimi ve Gıda Teknolojisinin tüm alanlarında makaleler yayınlayan uluslararası indekslerde taranan hakemli bir dergidir.


GIDA Dergisi, Gıda Teknolojisi Derneği'nin yayın organıdır. Dergi, yılda 6 kez yayınlanan bilimsel ve hakemli dergiler kategorisindedir. Gıda Dergisi, tarımsal ürünlerin değerlendirilmesi ve kontrolü, bunlardan modern yöntemlerle ürün elde edilmesi, yan ürün ve artıkların gerektiği biçimde değerlendirilmesi, analiz ve kontrollerine ilişkin teknolojik, mikrobiyolojik ve ekonomik sorunların belirlenmesi ve çözüm yolları, beslenme sorunları ve çözüm yollarının kamuoyuna ve kamu kuruluşlarına iletmek ve işbirliğinde bulunmak amacıyla bir yayın organına duyulan gereksinim üzerine ilk kez 1976 yılında yayınlanmaya başlamıştır. Dergi, bu tarihten itibaren düzenli olarak yayınlanmaktadır.


GIDA Dergisi aşağıdaki veritabanlarında indekslenmektedir.

Academic Resource IndexIIJIF
BASE (Bielefeld Academic Search Engine)Index Copernicus (ICV 2015: 54.47)
CAB AbstractsInfobase Index
CABI (CAB Direct)JIFACTOR
CiteFactorJournal Factor
COSMOSJournal Index
CrossRefOCLS WorldCat
DIIFResearch Impact Factor
DOAJ
Scholarsteer
EBSCO Host
Scientific Indexing Services (SIS)
FAO Agris
Scientific World Index (Sciwindex)
Food Science and Technology Abstracts (FSTA)
Scilit
Google Scholar (h- index: 19)TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin
İdealonline

GIDA / THE JOURNAL OF FOOD

ISSN 1300-3070 | e-ISSN 1309-6273 | Periyot Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 1976 | Yayıncı Gıda Teknolojisi Derneği | http://dergipark.gov.tr/gida
Kapak Resmi

389.491

777.896

“GIDA / THE JOURNAL OF FOOD” Gıda Bilimi ve Gıda Teknolojisinin tüm alanlarında makaleler yayınlayan uluslararası indekslerde taranan hakemli bir dergidir.


GIDA Dergisi, Gıda Teknolojisi Derneği'nin yayın organıdır. Dergi, yılda 6 kez yayınlanan bilimsel ve hakemli dergiler kategorisindedir. Gıda Dergisi, tarımsal ürünlerin değerlendirilmesi ve kontrolü, bunlardan modern yöntemlerle ürün elde edilmesi, yan ürün ve artıkların gerektiği biçimde değerlendirilmesi, analiz ve kontrollerine ilişkin teknolojik, mikrobiyolojik ve ekonomik sorunların belirlenmesi ve çözüm yolları, beslenme sorunları ve çözüm yollarının kamuoyuna ve kamu kuruluşlarına iletmek ve işbirliğinde bulunmak amacıyla bir yayın organına duyulan gereksinim üzerine ilk kez 1976 yılında yayınlanmaya başlamıştır. Dergi, bu tarihten itibaren düzenli olarak yayınlanmaktadır.


GIDA Dergisi aşağıdaki veritabanlarında indekslenmektedir.

Academic Resource IndexIIJIF
BASE (Bielefeld Academic Search Engine)Index Copernicus (ICV 2015: 54.47)
CAB AbstractsInfobase Index
CABI (CAB Direct)JIFACTOR
CiteFactorJournal Factor
COSMOSJournal Index
CrossRefOCLS WorldCat
DIIFResearch Impact Factor
DOAJ
Scholarsteer
EBSCO Host
Scientific Indexing Services (SIS)
FAO Agris
Scientific World Index (Sciwindex)
Food Science and Technology Abstracts (FSTA)
Scilit
Google Scholar (h- index: 19)TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin
İdealonline

Cilt 43 - Sayı 2 - Şub 2018
 1. GELENEKSEL MENGEN PEYNİRİNİN MİKROBİYAL KALİTESİ, UÇUCU BİLEŞEN PROFİLİ, TEKSTÜREL VE BAZI KİMYASAL ÖZELLİKLERİ
  Sayfalar 185 - 196
  Kübra Sarı, Hülya Yaman, Hayri Coşkun, Aylin Akoğlu
 2. PÜSKÜRTMELİ-DONDURARAK KURUTMA İŞLEMİNİN MALTODEKSTRİNİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
  Sayfalar 197 - 210
  Hilal İşleroğlu, Banu Koç, İzzet Türker
 3. KRİTİK ALTI SU İLE FINDIK ATIKLARINDAN ANTİOKSİDAN BİLEŞİKLERİN EKSTRAKSİYONU
  Sayfalar 211 - 221
  Ali Oğuz Büyükkileci, Ece Sürek
 4. KETEN TOHUMU İLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ ERİŞTELERİN FİZİKOKİMYASAL, DUYUSAL, PİŞME ÖZELLİKLERİ VE YAĞ ASİDİ KOMPOZİSYONUN BELİRLENMESİ
  Sayfalar 222 - 230
  Ferhat YÜKSEL, Havva Buse AKDOĞAN, Sümeyye ÇAĞLAR
 5. ÇİĞDEM (CROCUS BİFLORUS) YUMRULARINDAN PROTEAZ ENZİMİNİN SAFLAŞTIRILMASI VE SAFLAŞTIRILAN ENZİMİN KAZEİNİN KOAGÜLASYONUNDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
  Sayfalar 231 - 239
  Safinur YILDIRIM ÇELİK
 6. TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİN KULLANIMI İLE EKMEĞİN FENOLİK MADDE İÇERİĞİNİN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ
  Sayfalar 240 - 249
  Nesibe Arslan Burnaz, Müge Hendek Ertop, Şeyda Merve Karataş
 7. LİPAZ ENZİMİ VE DESTEK KÜLTÜR KULLANIMININ KEÇİ PEYNİRİNİN OLGUNLAŞMASI ÜZERİNE ETKİLERİ
  Sayfalar 250 - 263
  Hasan Uzkuç, Onur Güneşer, Yonca Yüceer
 8. LİKAPADAN (Vaccinium arctostaphylos) TOPLAM FENOLİK BİLEŞİKLERİN MİKRODALGA DESTEKLİ EKSTRAKSİYONUNUN YANIT YÜZEY YÖNTEMİ İLE OPTİMİZASYONU
  Sayfalar 264 - 272
  Naciye Kutlu Kantar, Cansu Bıçak, Duygu Ekinci, Ezgi Kılıç, Naz Erdem, Aslı İşci Yakan, Özge Şakıyan Demirkol
 9. ANKARA’DA SATIŞA SUNULAN ÇİĞ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNDE LISTERIA SPP. VARLIĞININ BELİRLENMESİ
  Sayfalar 273 - 282
  PINAR ŞANLIBABA, Başar UYMAZ TEZEL, Gürcü Aybige ÇAKMAK
 10. FARKLI HAYVAN SÜTLERİNDEN ÜRETİLEN TEREYAĞLARININ DEPOLAMA SÜRESİNCE OKSİDASYON STABİLİTESİ VE BAZI ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 283 - 293
  Songül Çakmakçı, Deren Tahmas Kahyaoğlu
 11. SİRMO (Allium vineale L.), MENDİ (Chaerophyllum macropodum Boiss.) VE SİYABO (Ferula rigidula DC.)’NUN ANTİMİKROBİYAL VE ANTİOKSİDAN ÖZELLİKLERİ
  Sayfalar 294 - 302
  Şenol KÖSE, ELVAN OCAK
 12. KIRMIZI BİBER PÜRESİNİN VERİM VE KALİTESİNE MİKRODALGA ISITMANIN ETKİSİ
  Sayfalar 303 - 312
  HAMZA BOZKIR, Ahsen RAYMAN ERGÜN, Özge TAŞTAN, Taner BAYSAL
 13. İZMİR’DE SATIŞA SUNULAN SU ÜRÜNLERİNDE KOAGÜLAZ POZİTİF STAPHYLOCOCCUS AUREUS’UN İNSİDANSI VE ANTİBİYOTİK DİRENCİ
  Sayfalar 313 - 320
  Fatma Öztürk, Hatice Gündüz
 14. KIRMIZI ÜZÜM SUYU ÜRETİM SÜRECİNDE RESVERATROL MİKTARI VE BİYOAKTİF ÖZELLİKLERDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLER
  Sayfalar 321 - 332
  Mehmet GÜLCÜ, Figen DAĞLIOĞLU
 15. FARKLI BİTKİSEL EKSTRAKTLARIN AYÇİÇEĞİ YAĞININ OKSİDATİF STABİLİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ
  Sayfalar 333 - 346
  Ayhan BAŞTÜRK, Bahattin TABAR
 16. ÇEŞİTLİ BESİYERLERİNİN BACILLUS CEREUS SPORLANMASINDAKİ ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 347 - 355
  Gizem Özlük Çilak, Kadir Halkman
 17. GELENEKSEL ÜRÜNLERİMİZDEN OLAN KÖFTÜRÜN BAZI BİYOAKTİF, FİZİKOKİMYASAL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ
  Sayfalar 356 - 363
  fatma becerikli, Fikri BAŞOĞLU
 18. 1. GIDA VE TIP ÖĞRENCİ KONGRESİ; 7 MAYIS 2017
  Sayfalar 364 - 369
  Gizem Sarı, Mehmet Özkök