GIDA / THE JOURNAL OF FOOD
Kapak Resmi
ISSN 1300-3070 | e-ISSN 1309-6273 | Periyot Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 1976 | Yayıncı Gıda Teknolojisi Derneği | http://dergipark.gov.tr/gida

“GIDA / THE JOURNAL OF FOOD” Gıda Bilimi ve Gıda Teknolojisinin tüm alanlarında makaleler yayınlayan uluslararası indekslerde taranan hakemli bir dergidir.


GIDA Dergisi, Gıda Teknolojisi Derneği'nin yayın organıdır. Dergi, yılda 6 kez yayınlanan bilimsel ve hakemli dergiler kategorisindedir. Gıda Dergisi, tarımsal ürünlerin değerlendirilmesi ve kontrolü, bunlardan modern yöntemlerle ürün elde edilmesi, yan ürün ve artıkların gerektiği biçimde değerlendirilmesi, analiz ve kontrollerine ilişkin teknolojik, mikrobiyolojik ve ekonomik sorunların belirlenmesi ve çözüm yolları, beslenme sorunları ve çözüm yollarının kamuoyuna ve kamu kuruluşlarına iletmek ve işbirliğinde bulunmak amacıyla bir yayın organına duyulan gereksinim üzerine ilk kez 1976 yılında yayınlanmaya başlamıştır. Dergi, bu tarihten itibaren düzenli olarak yayınlanmaktadır.


GIDA Dergisi aşağıdaki veritabanlarında indekslenmektedir.

Academic Resource IndexIIJIF
BASE (Bielefeld Academic Search Engine)Index Copernicus (ICV 2015: 54.47)
CAB AbstractsInfobase Index
CABI (CAB Direct)JIFACTOR
CiteFactorJournal Factor
COSMOSJournal Index
CrossRefOCLS WorldCat
DIIFResearch Impact Factor
DOAJ
Scholarsteer
EBSCO Host
Scientific Indexing Services (SIS)
FAO Agris
Scientific World Index (Sciwindex)
Food Science and Technology Abstracts (FSTA)
Scilit
Google Scholar (h- index: 20)TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin
İdealonline

GIDA / THE JOURNAL OF FOOD

ISSN 1300-3070 | e-ISSN 1309-6273 | Periyot Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 1976 | Yayıncı Gıda Teknolojisi Derneği | http://dergipark.gov.tr/gida
Kapak Resmi

460.132

940.736

“GIDA / THE JOURNAL OF FOOD” Gıda Bilimi ve Gıda Teknolojisinin tüm alanlarında makaleler yayınlayan uluslararası indekslerde taranan hakemli bir dergidir.


GIDA Dergisi, Gıda Teknolojisi Derneği'nin yayın organıdır. Dergi, yılda 6 kez yayınlanan bilimsel ve hakemli dergiler kategorisindedir. Gıda Dergisi, tarımsal ürünlerin değerlendirilmesi ve kontrolü, bunlardan modern yöntemlerle ürün elde edilmesi, yan ürün ve artıkların gerektiği biçimde değerlendirilmesi, analiz ve kontrollerine ilişkin teknolojik, mikrobiyolojik ve ekonomik sorunların belirlenmesi ve çözüm yolları, beslenme sorunları ve çözüm yollarının kamuoyuna ve kamu kuruluşlarına iletmek ve işbirliğinde bulunmak amacıyla bir yayın organına duyulan gereksinim üzerine ilk kez 1976 yılında yayınlanmaya başlamıştır. Dergi, bu tarihten itibaren düzenli olarak yayınlanmaktadır.


GIDA Dergisi aşağıdaki veritabanlarında indekslenmektedir.

Academic Resource IndexIIJIF
BASE (Bielefeld Academic Search Engine)Index Copernicus (ICV 2015: 54.47)
CAB AbstractsInfobase Index
CABI (CAB Direct)JIFACTOR
CiteFactorJournal Factor
COSMOSJournal Index
CrossRefOCLS WorldCat
DIIFResearch Impact Factor
DOAJ
Scholarsteer
EBSCO Host
Scientific Indexing Services (SIS)
FAO Agris
Scientific World Index (Sciwindex)
Food Science and Technology Abstracts (FSTA)
Scilit
Google Scholar (h- index: 20)TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin
İdealonline

Cilt 43 - Sayı 4 - Haz 2018
 1. GIDA KAYNAKLI PATOJENLERİN İNHİBİSYONUNDA PROBİYOTİK MİKROORGANİZMALARIN KULLANIMI
  Sayfalar 533 - 548
  Gülten Tiryaki Gündüz, Zeynep Öztürk
 2. D VİTAMİNİ İLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ YOĞURDUN BESİN DEĞERİ VE METABOLİK ETKİLERİ
  Sayfalar 549 - 557
  Sefa Can KÜÇÜK, Artun YIBAR
 3. EFFECT OF CRUDE PECTINASE ON APPLE JUICE QUALITY CHARACTERISTICS BY DESIRABILITY APPROACH
  Sayfalar 558 - 568
  Sibel Uzuner
 4. MEYVE SUYU İŞLEMEDE ULTRASES KULLANIMI
  Sayfalar 569 - 581
  Cüneyt Dinçer, Ayhan Topuz
 5. TRIBOLOGY OF PEKMEZ (GRAPE MOLASSES)-TAHİN (SESAME PASTE) MIXTURES
  Sayfalar 582 - 590
  Filiz Altay, İpek Altay
 6. FARKLI FORM VE ORANLARDA YERFISTIĞI ÜRÜNLERİ KULLANILMASININ TOP KEK KALİTESİNE ETKİSİ
  Sayfalar 591 - 604
  Turgay İpek, Halef Dizlek
 7. B. CEREUS BİYOFİLMLERİNİN SİTRİK ASİT UYGULAMALARI İLE KONTROLÜ
  Sayfalar 605 - 616
  Meltem Yesilcimen Akbas, Taner Şar
 8. AROMATİK BİTKİ VE YAĞLARININ MİNERAL ELEMENT MİKTARLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
  Sayfalar 617 - 623
  SERPİL KILIÇ
 9. UÇUCU YAĞ İÇEREN KİTOSAN BAZLI FİLMLERİN KARAKTERİZASYONU
  Sayfalar 624 - 634
  ECE SÖĞÜT, Atıf Can SEYDİM
 10. MINERAL COMPOSITION AND SOME QUALITY CHARACTERISTICS OF ICE CREAMS MANUFACTURED WITH THE ADDITION OF BLUEBERRY
  Sayfalar 635 - 643
  Tuba ERKAYA KOTAN
 11. THE EFFECTS OF CHIA (Salvia hispanica L.) AND QUINOA FLOURS ON THE QUALITY OF RICE FLOUR AND STARCH BASED-CAKES
  Sayfalar 644 - 654
  Hacer Levent
 12. MARİNASYON İŞLEMİ SIRASINDA HAMSİDE (Engraulis encrasicolus L. 1758) MEYDANA GELEN RENK DEĞİŞİMİNİN VE BAZI KİMYASAL PARAMETRELERİN BELİRLENMESİ
  Sayfalar 655 - 662
  İrfan Keskin
 13. SOĞUK MASERASYONUN KARALAHNA VE CABERNET SAUVIGNON ŞIRALARININ ANTOSİYANİN VE UÇUCU BİLEŞENLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
  Sayfalar 663 - 676
  Nesrin Merve Çelebi Uzkuç, Burcu Şişli, Yonca Karagül Yüceer, Aslı Bayhan, Ayşegül Kırca Toklucu
 14. CHARACTERIZATION OF HAZELNUT MILK FERMENTED BY LACTOBACILLUS DELBRUECKII SUBSP. BULGARICUS AND STREPTOCOCCUS THERMOPHILUS
  Sayfalar 677 - 686
  Ertan Ermiş, Rabia Güneş, İnci Zent, Muhammed Yusuf Çağlar, Mustafa Tahsin Yılmaz
 15. ISIL İŞLEM VE OLGUNLAŞTIRMA SÜRELERİNİN EZİNE PEYNİRİNDE BİYOJEN AMİN OLUŞUMUNA ETKİLERİ
  Sayfalar 687 - 701
  Mehmet Diler, Erhan Akbağ, Volkan Işık, Emine Avşar Günay, Hakan Erkayacan, Onur Güneşer, Yonca Karagül Yüceer
 16. FONKSİYONEL KAKAO VE KAKAO ÜRÜNLERİ
  Sayfalar 702 - 715
  Omca Demirkol, Gamze Gül Yiğit, İnci Cerit
 17. TARÇIN, KEÇİBOYNUZU VE ZENCEFİL İLE ZENGİNLEŞTİRİLEREK ÜRETİLMİŞ KEÇİ SÜTÜ TOZLARININ ÖZELLİKLERİ
  Sayfalar 716 - 732
  Hale Baykal, Kübra Karais, Gülşah Çalışkan Koç, Safiye Nur Dirim