GIDA / THE JOURNAL OF FOOD
Kapak Resmi
ISSN 1300-3070 | e-ISSN 1309-6273 | Periyot Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 1976 | Yayıncı Gıda Teknolojisi Derneği | http://dergipark.gov.tr/gida

“GIDA / THE JOURNAL OF FOOD” Gıda Bilimi ve Gıda Teknolojisinin tüm alanlarında makaleler yayınlayan uluslararası indekslerde taranan hakemli bir dergidir.


GIDA Dergisi, Gıda Teknolojisi Derneği'nin yayın organıdır. Dergi, yılda 6 kez yayınlanan bilimsel ve hakemli dergiler kategorisindedir. Gıda Dergisi, tarımsal ürünlerin değerlendirilmesi ve kontrolü, bunlardan modern yöntemlerle ürün elde edilmesi, yan ürün ve artıkların gerektiği biçimde değerlendirilmesi, analiz ve kontrollerine ilişkin teknolojik, mikrobiyolojik ve ekonomik sorunların belirlenmesi ve çözüm yolları, beslenme sorunları ve çözüm yollarının kamuoyuna ve kamu kuruluşlarına iletmek ve işbirliğinde bulunmak amacıyla bir yayın organına duyulan gereksinim üzerine ilk kez 1976 yılında yayınlanmaya başlamıştır. Dergi, bu tarihten itibaren düzenli olarak yayınlanmaktadır.


GIDA Dergisi aşağıdaki veritabanlarında indekslenmektedir.

Academic Resource IndexIIJIF
BASE (Bielefeld Academic Search Engine)Index Copernicus (ICV 2015: 54.47)
CAB AbstractsInfobase Index
CABI (CAB Direct)JIFACTOR
CiteFactorJournal Factor
COSMOSJournal Index
CrossRefOCLS WorldCat
DIIFResearch Impact Factor
DOAJ
Scholarsteer
EBSCO Host
Scientific Indexing Services (SIS)
FAO Agris
Scientific World Index (Sciwindex)
Food Science and Technology Abstracts (FSTA)
Scilit
Google Scholar (h- index: 19)TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin
İdealonline

GIDA / THE JOURNAL OF FOOD

ISSN 1300-3070 | e-ISSN 1309-6273 | Periyot Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 1976 | Yayıncı Gıda Teknolojisi Derneği | http://dergipark.gov.tr/gida
Kapak Resmi

438.642

857.132

“GIDA / THE JOURNAL OF FOOD” Gıda Bilimi ve Gıda Teknolojisinin tüm alanlarında makaleler yayınlayan uluslararası indekslerde taranan hakemli bir dergidir.


GIDA Dergisi, Gıda Teknolojisi Derneği'nin yayın organıdır. Dergi, yılda 6 kez yayınlanan bilimsel ve hakemli dergiler kategorisindedir. Gıda Dergisi, tarımsal ürünlerin değerlendirilmesi ve kontrolü, bunlardan modern yöntemlerle ürün elde edilmesi, yan ürün ve artıkların gerektiği biçimde değerlendirilmesi, analiz ve kontrollerine ilişkin teknolojik, mikrobiyolojik ve ekonomik sorunların belirlenmesi ve çözüm yolları, beslenme sorunları ve çözüm yollarının kamuoyuna ve kamu kuruluşlarına iletmek ve işbirliğinde bulunmak amacıyla bir yayın organına duyulan gereksinim üzerine ilk kez 1976 yılında yayınlanmaya başlamıştır. Dergi, bu tarihten itibaren düzenli olarak yayınlanmaktadır.


GIDA Dergisi aşağıdaki veritabanlarında indekslenmektedir.

Academic Resource IndexIIJIF
BASE (Bielefeld Academic Search Engine)Index Copernicus (ICV 2015: 54.47)
CAB AbstractsInfobase Index
CABI (CAB Direct)JIFACTOR
CiteFactorJournal Factor
COSMOSJournal Index
CrossRefOCLS WorldCat
DIIFResearch Impact Factor
DOAJ
Scholarsteer
EBSCO Host
Scientific Indexing Services (SIS)
FAO Agris
Scientific World Index (Sciwindex)
Food Science and Technology Abstracts (FSTA)
Scilit
Google Scholar (h- index: 19)TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin
İdealonline

Cilt 43 - Sayı 3 - May 2018
 1. FARKLI DONDURMA VE ÇÖZÜNDÜRME YÖNTEMLERİ İLE ÖN İŞLEM UYGULAMALARININ MANDALİNA VE ÇİLEKTE KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ
  Sayfalar 370 - 383
  Mehmet Koç, Esra Devseren, Tuğçe Yılmaz, Berrak Petmez, Dilara Okut, Figen Kaymak-Ertekin
 2. TÜRKİYE’DE YETİŞEN BITTIM (PISTACIA TEREBINTHUS L.) VE FISTIK (PISTACIA VERA) YAĞLARININ YAĞ ASİDİ, STEROL, TOKOL KOMPOZİSYONLARI, TOPLAM FENOLİK MADDE MİKTARLARI VE ANTİOKSİDAN AKTİVİTELERİNİN BELİRLENMESİ
  Sayfalar 384 - 392
  EBRU PELVAN, İLKNUR DEMİRTAS
 3. ÇİYA TOHUMUNDAN ULTRASON DESTEKLİ YAĞ EKSTRAKSİYONUNUN OPTİMİZASYONU
  Sayfalar 393 - 402
  Sultan ARSLAN TONTUL, Ceren MUTLU, Andaç KOÇ, Mustafa ERBAŞ
 4. BROİLER ETLERİNDEKİ TETRASİKLİN VE FLORFENİKOL ANTİBİYOTİK KALINTILARININ ELISA İLE GÖRÜNTÜLENMESİ VE SIVI KROMATOGRAFİSİ KÜTLE/ KÜTLE SPEKTROMETRESİ İLE DOĞRULANMASI
  Sayfalar 403 - 412
  yeliz tekgül, Filiz Kök
 5. İNÜLİN VE MALTODEKSTRİN İLAVESİNİN KEFİRLERİN KONJÜGE LİNOLEİK ASİT İÇERİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ
  Sayfalar 413 - 421
  Ayşe ÖZBEY, Selin Özge DİNÇ, Özlem ERİNÇ
 6. βv TOHUMLAMA TEKNİĞİNİN ALTERNATİF PRE-KRİSTALİZASYON YÖNTEMİ OLARAK SİNBİYOTİK SÜTLÜ ÇİKOLATA ÜRETİMİNDE KULLANIMI
  Sayfalar 422 - 431
  Ömer Said TOKER, Haniyeh Rasouli Pirouzian, Nevzat Konar, Derya Genç Polat
 7. VAKUM KURUTMA YÖNTEMİ KULLANILARAK ÜRETİLEN SADE VE MEYVELİ BAL TOZLARININ BAZI FİZİKSEL, KİMYASAL VE DUYUSAL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
  Sayfalar 432 - 445
  Mustafa ERBAS, Ceren MUTLU
 8. CHİA TOHUMUNUN (SALVIA HISPANICA) FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİ VE SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ
  Sayfalar 446 - 460
  Merve Yurt, Ceren Gezer
 9. KURUTMA YARDIMCI MADDELERİNİN DONDURARAK KURUTULMUŞ TAFLAN TOZLARININ ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
  Sayfalar 461 - 475
  Meryem Talih, Safiye Nur Dirim
 10. FARKLI KALİTEDEKİ İRAN SAFRANLARIN KROSİN İÇERİĞİ VE UÇUCU BİLEŞENLERİNİN BELİRLENMESİ
  Sayfalar 476 - 489
  Negin Azarabadi, Feramuz Özdemir
 11. AZ YAĞLI KAŞAR PEYNİRİ ÜRETİMİNDE EKZOPOLİSAKKARİT ÜRETEN KÜLTÜR KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 490 - 500
  Ebru Şanlı, Asuman Gürsel, Tuba Şanlı, Filiz Yıldız, Mehlika Benli
 12. FARKLI TURUNÇGİLLERDEN ELDE EDİLEN ALBEDOLARIN BİSKÜVİ ÜRETİMİNDE KULLANIMI
  Sayfalar 501 - 511
  Halil Demirel, Mustafa Kürşat Demir
 13. SU AKTİVİTESİNİN VE FARKLI KURUTMA SİSTEMLERİNİN BİYOAKTİF BİLEŞENLERİN STABİLİTELERİ ÜZERİNE ETKİSİ
  Sayfalar 512 - 522
  Aslı Yıldırım, Mustafa Duran, Mehmet Koç
 14. PROPOLİS EKSTRAKTI İLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ BALIK YAĞINDA LİPİT OKSİDASYONU DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ
  Sayfalar 523 - 532
  ilknur uçak