Yıl 2018, Cilt 43, Sayı 4, Sayfalar 716 - 732 2018-06-15

THE PROPERTIES OF CINNAMON, CAROB AND GINGER ENRICHED GOAT MILK POWDER ENRICHED GOAT MILK POWDER
TARÇIN, KEÇİBOYNUZU VE ZENCEFİL İLE ZENGİNLEŞTİRİLEREK ÜRETİLMİŞ KEÇİ SÜTÜ TOZLARININ ÖZELLİKLERİ

Hale Baykal [1] , Kübra Karais [2] , Gülşah Çalışkan Koç [3] , Safiye Nur Dirim [4]

182 222

The aim of this study was to produce spray-dried goat milk powder enriched with cinnamon, carob, and ginger, at different concentrations (1-8% by weight), and to determine the effects of aroma compounds and their concentrations on the quality characteristics of the product. The inlet/outlet air temperatures were set at 160/80°C. The feed flow rate was adjusted considering the desired outlet temperature. The physical, powder, and sensorial properties of the enriched goat milk powders (EGMP), and the powder yield and energy efficiency of spray dryer were calculated. The moisture content and water activity values of EGMP ranged between 2.55 - 4.97% and 0.2 - 0.3, respectively. The highest L* values were found in the following order, first the pure goat milk powders, then the EGMP with ginger, carob, and cinnamon, respectively. As a result of the sensory evaluation, the EGMP with cinnamon had the higher scores compare to the other samples.

Bu çalışmanın amacı, sade ve farklı konsantrasyonlarda (%1-8 ağırlıkça) tarçın, keçiboynuzu ve zencefil tozu ile zenginleştirilmiş ve püskürtmeli kurutucuda kurutulmuş keçi sütü tozu üretimi ve aroma maddesi tipi ve konsantrasyonunun son ürünün kalite özellikleri üzerine etkisinin incelenmesidir. Bu amaçla, kurutma hava giriş ve çıkış sıcaklığı sırasıyla 160°C ve 80°C olarak belirlenmiş ve besleme debisi istenen hava çıkış sıcaklığını elde edecek şekilde ayarlanmıştır. Zenginleştirilmiş keçi sütü tozlarının fiziksel, toz ve duyusal özellikleri, toz ürün verimliliği ve püskürtmeli kurutucunun enerji verimliliği belirlenmiştir. Zenginleştirilmiş keçi sütü tozlarının nem içeriği %2.55-4.97, su aktivitesi değeri ise 0.201-0.31 arasında değişim göstermiştir. En yüksek parlaklık değerine sade keçi sütü tozları sahipken, bunu sırasıyla zencefil, keçiboynuzu ve tarçın içeren keçi sütü tozlarının takip ettiği gözlenmiştir. Zenginleştirilmiş keçi sütü tozlarının akabilirlik ve yapışkanlık davranışları genelde orta-kötü ve yüksek olarak bulunmuştur. Yapılan duyusal değerlendirme sonucunda tarçın ile zenginleştirilmiş keçi sütü tozu örneklerinin diğer örneklere kıyasla daha çok beğenildiği gözlenmiştir.

 • Akarca, G., Kahraman, A., Tomar, O. (2015). Değişik Oranlarda Tarçın İlave Edilmiş Pastörize Sütlerde Raf Ömrünün Değişimi. AKÜ FEMÜBİD, 15 (2015) 025401.
 • Altuğ, T., Elmaci, Y. (2005). Gıdalarda Duyusal Değerlendirme, Meta Basım, İzmir, 50-64.
 • Anonim, (2013). Baharat Tebliği, Türk Gıda Kodeksi, Tebliğ No: 2013/12, Resmi Gazete Sayısı: 28614.
 • AOAC, (2005). Official Methods of Analysis, 18th ed. Association of Analytical Communities, Washington, DC.
 • Babayan, V.K. (1981). Medium chain length fatty acid esters and their med-ical and nutritional applications. J Am Oil Chem Soc, 59, 49–51.
 • Baker, C.G.J, McKenzie, K.A. (2005). Energy consumption of industrial spray dryers. Drying Technol, 23, 365–386.
 • Barnwal, P., Singh, K., Mohite, A. (2014). Determination of thermal properties of cryoground cinnamon powder, Journal of Spices and Aromatic Crops (JOSAC), 23 (2) : 262–267.
 • Birchal, V.S., Passos, M.L., Wildhagen, G.R.S., Mujumdar, A.S. (2005). Effect of Spray-Dryer Operating Variables on Whole Milk Powder Quality. Drying Technol, 23(3):611-636.
 • Cai, Y.Z., Corke, H. (2000). Production and Properties of Spray-Dried Amaranthus Betacyanin Pigments. J Food Sci, 65 (7) 1248–1252.
 • Caliskan, G., Dirim, N.S. (2016). The effect of different drying processes and the amounts of maltodextrin addition on the powder properties of sumac extract powders. Powder Technol, 287,308–314.
 • Chegini, GR., Ghobadian, B. (2005). Effect of Spray-Drying Conditions on Physical Properties Of Orange Juice Powder. Drying Technol, 23: 657-668.
 • Chua, K.J., Chou, S.K., Ho, J.C., Hawlader, M.N.A. (2002). Heat pump drying: recent developments and future trends. Drying Technol, 20(8): 1580-1600.
 • Çoban, Ö., Patır, B. (2010). Antioksidan Etkili Bazı Bitki ve Baharatların Gıdalarda Kullanımı, Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi (EÜFBED), 5 (2):7-19.
 • Fang, Y., Selomulya, C., Chen, X.D. (2008). On measurement of food powder reconstitution properties. Drying Technol, 26, 3–14.
 • Faydaoğlu, E., Sürücüoğlu, M. (2013). Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Antimikrobiyal, Antioksidan Aktiviteleri ve Kullanım Olanakları. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6(2): 233-265.
 • Gong, Z., Zhang, M., Mujumdar, A.S., Sun, J. (2008). Spray Drying and Agglomeration of Instant Bayberry Powder, Drying Technol, 26, 116-121.
 • Jinapong, N., Suphantharika, M., Jamnong, P. (2008). Production of Instant Soymilk Powders by Ultrafiltration, Spray Drying and Fluidized Bed Agglomeration, J Food Eng, 84, 194-205.
 • Jindarat, W., Rattanadecho, P., Vongpradubchai, S. (2011). Analysis of energy consumption in microwave and convective drying process of multi-layered porous material inside a rectangular wave guide. Exp Therm Fluid Sci, 35:728-737.
 • Kaplan, H., 2005, Zencefilin (Zingiber Officinale Roscoe) Bitkisel Özellikleri ve Yetiştiriciliği. Derim, 22 (2): 1-9.
 • Kirikçi, K. (2012). Koyun ve Keçilerde Emzirmenin Süt Verimi, Süt Kompozisyonu ve Sütteki Somatik Hücre Sayısına Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun.
 • Koç, M., Ertekin, F. (2016). Şeker İçeriği Yüksek Gıdaların Püskürtülerek Kurutulması: Ürün Kazanımı ve Toz Ürün Özelliklerinin Geliştirilmesi, Türk Tarım – Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 4(5): 336-344.
 • Namhong, T. (2009). Production of Instant Goat Milk Powder by Spray Drying. Department of Food Science and Technology, Rajamangala University of Technology, Lanna, Thailand,181–185.
 • Pathare, P.B., Opara, U.L., Al-Said, F.A. (2013). Colour Measurement and Analysis in Fresh and Processed Foods: A Review. Food Bioprocess Tech, 6(1), 36-60.
 • Pazır, F., Alper, Y. (2016). Keçiboynuzu Meyvesi (Ceratonia Siliqua L.) ve Sağlık, Akademik Gıda, 14(3): 302-306.
 • Quek, S.Y., Chok, N.K., Swedlund, P. (2007). The physicochemical properties of spray-dried watermelon powder, Chem Eng Process, 46: 386-392.
 • Reddy, R., S., Ramachandraa, C., T., Hiregoudar , S., Nidoni, U., Ramb, J., Kammar, M. (2014). Influence of processing conditions on functional and reconstitution properties of milk powder made from Osmanabadi goat milk by spray drying. Small Rumin Res, 119, 130–137
 • Ribeiro, A.C., Ribeiro, S.D.A. (2010). Specialty products made from goat milk. Small Rumin Res, 89, 225–233.
 • Rutherfurd, S.M., Moughan, P.J., Lowry, D., Prosser, C.G. (2008). Amino acid composition determined using multiple hydrolysis times for three goat milk formulations. Int J Food Sci Nutr, 59, 679–690.
 • Sangwan, A., Kawatra, A., Sehgal, S. (2014). Nutritional composition of ginger powder prepared using various drying methods. J Food Sci Technol, 51(9): 2260–2262.
 • Sarica, E. (2014). İnek ve Keçi Sütü Kullanilarak Farklı Yöntemlerle Üretilen Konsantre Asidofiluslu Sütlerin Fizikokimyasal, Mikrobiyolojik ve Duyusal Bazi Özelliklerinin Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Antalya.
 • Silanikove, N., Leitner, G., Merin, U., Prosser, C.G. (2010). Recent advancesin exploiting goat’s milk: quality, safety and production aspects. Small Rumin Res, 89, 110–124.
 • Uruk, H.A. (2011). Farklı Hayvan Sütlerinden Üretilen Tereyağlarının Lipit Kısmında Bazı Bileşen Farklılıklarının Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, Malatya.
 • Üçüncü, M. (2015). Süt ve Mamülleri Teknolojisi, Sidas Medya, İzmir.
 • Yaman, H., Çoşun, H. (2015). Pastörize Keçi Sütünün Dondurulması ve Dondurarak Depolaması Sırasında Meydana Gelen Değişmeler. GIDA, 40(4):217-224.
 • Yousif, A.K., Alghzawi, H.M. (2000). Processing and Characterization of CarobPowder, Food Chem, 69: 283-287.
Birincil Dil tr
Konular Fen
Yayımlanma Tarihi 2018
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Hale Baykal
Kurum: EGE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Kübra Karais
Kurum: EGE ÜNİVERSİTESİ

Orcid: 0000-0002-6542-3093
Yazar: Gülşah Çalışkan Koç
Kurum: EGE ÜNİVERSİTESİ

Yazar: Safiye Nur Dirim (Sorumlu Yazar)
Kurum: EGE ÜNİVERSİTESİ

Bibtex @araştırma makalesi { gida413494, journal = {GIDA}, issn = {1300-3070}, eissn = {1309-6273}, address = {Gıda Teknolojisi Derneği}, year = {2018}, volume = {43}, pages = {716 - 732}, doi = {10.15237/gida.GD18046}, title = {TARÇIN, KEÇİBOYNUZU VE ZENCEFİL İLE ZENGİNLEŞTİRİLEREK ÜRETİLMİŞ KEÇİ SÜTÜ TOZLARININ ÖZELLİKLERİ}, key = {cite}, author = {Baykal, Hale and Karais, Kübra and Çalışkan Koç, Gülşah and Dirim, Safiye Nur} }
APA Baykal, H , Karais, K , Çalışkan Koç, G , Dirim, S . (2018). TARÇIN, KEÇİBOYNUZU VE ZENCEFİL İLE ZENGİNLEŞTİRİLEREK ÜRETİLMİŞ KEÇİ SÜTÜ TOZLARININ ÖZELLİKLERİ. GIDA, 43 (4), 716-732. DOI: 10.15237/gida.GD18046
MLA Baykal, H , Karais, K , Çalışkan Koç, G , Dirim, S . "TARÇIN, KEÇİBOYNUZU VE ZENCEFİL İLE ZENGİNLEŞTİRİLEREK ÜRETİLMİŞ KEÇİ SÜTÜ TOZLARININ ÖZELLİKLERİ". GIDA 43 (2018): 716-732 <http://dergipark.gov.tr/gida/issue/37107/413494>
Chicago Baykal, H , Karais, K , Çalışkan Koç, G , Dirim, S . "TARÇIN, KEÇİBOYNUZU VE ZENCEFİL İLE ZENGİNLEŞTİRİLEREK ÜRETİLMİŞ KEÇİ SÜTÜ TOZLARININ ÖZELLİKLERİ". GIDA 43 (2018): 716-732
RIS TY - JOUR T1 - TARÇIN, KEÇİBOYNUZU VE ZENCEFİL İLE ZENGİNLEŞTİRİLEREK ÜRETİLMİŞ KEÇİ SÜTÜ TOZLARININ ÖZELLİKLERİ AU - Hale Baykal , Kübra Karais , Gülşah Çalışkan Koç , Safiye Nur Dirim Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.15237/gida.GD18046 DO - 10.15237/gida.GD18046 T2 - GIDA JF - Journal JO - JOR SP - 716 EP - 732 VL - 43 IS - 4 SN - 1300-3070-1309-6273 M3 - doi: 10.15237/gida.GD18046 UR - http://dx.doi.org/10.15237/gida.GD18046 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 GIDA TARÇIN, KEÇİBOYNUZU VE ZENCEFİL İLE ZENGİNLEŞTİRİLEREK ÜRETİLMİŞ KEÇİ SÜTÜ TOZLARININ ÖZELLİKLERİ %A Hale Baykal , Kübra Karais , Gülşah Çalışkan Koç , Safiye Nur Dirim %T TARÇIN, KEÇİBOYNUZU VE ZENCEFİL İLE ZENGİNLEŞTİRİLEREK ÜRETİLMİŞ KEÇİ SÜTÜ TOZLARININ ÖZELLİKLERİ %D 2018 %J GIDA %P 1300-3070-1309-6273 %V 43 %N 4 %R doi: 10.15237/gida.GD18046 %U 10.15237/gida.GD18046
ISNAD Baykal, Hale , Karais, Kübra , Çalışkan Koç, Gülşah , Dirim, Safiye Nur . "TARÇIN, KEÇİBOYNUZU VE ZENCEFİL İLE ZENGİNLEŞTİRİLEREK ÜRETİLMİŞ KEÇİ SÜTÜ TOZLARININ ÖZELLİKLERİ". GIDA 43 / 4 (Haziran 2018): 716-732. http://dx.doi.org/10.15237/gida.GD18046