Year 2018, Volume 43, Issue 6, Pages 1075 - 1090 2018-11-01

ÖN İŞLEMSİZ DONMUŞ DEPOLANAN (-22± 1 ºC) HAMSİ (Engraulis encrasicolus, Linnaeus 1758) VE PALAMUT (Sarda sarda, Bloch 1793) BALIKLARININ DUYUSAL, BESİNSEL, KİMYASAL VE MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ
THE SENSORY, NUTRITIONAL, CHEMICAL AND MICROBIOLOGICAL PROPERTIES OF WITHOUT PRE-TREATMENT FROZEN STORED (-22± 1 ºC) ANCHOVY (Engraulis encrasicolus, Linnaeus 1758) AND BONITO (Sarda sarda, Bloch 1793) MEATS

BENGUNUR ÇORAPCI [1]

35 91

Bu çalışmanın amacı, hamsi (Engraulis encrasicolus, Linnaeus 1758) ve palamut (Sarda sarda, Bloch 1793) balıklarının ön işlemsiz donmuş depolama süresince duyusal, besinsel, kimyasal ve mikrobiyolojik özelliklerinin belirlenmesidir. Palamut balıkları buzdolabı poşetlerine konularak, hamsi balıkları ise polistiren tabaklara konularak ve ardından streç film ile kaplanarak paketlenmiştir. Her iki grup da -22±1ºC’de 12 ay depolanmıştır. Besin kompozisyonu, pH, su aktivitesi, TVB-N, TBA ve mikrobiyolojik analizler taze balıkta (0. gün) ve dondurulmuş balıklarda (12 ay sonu), peroksit analizi, aminoasit ve yağ asitleri analizleri dondurulmuş balıklarda (12 ay sonu) ve duyusal analizler ise 0. gün, 6. ay ve 12 ay sonunda gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak; ön işlemsiz olarak buzdolabı poşetlerinde depolanan palamut balıklarının -22± 1ºC’de 12 ay sonunda dahi duyusal açıdan tüketilebilirlik özelliklerini koruduğu, polistiren tabaklara konularak streç film ile paketlenen hamsi balıklarının ise 6 ayın sonunda duyusal olarak bozulduğu söylenebilir. 

The objective of this study was to determine the sensory, nutritional, chemical and microbiological properties of two fish species, anchovy (Engraulis encrasicolus L. 1758)   and bonito (Sarda sarda Bloch 1793), without pre-treatment at frozen storage period. Bonito samples were then packed into freezer bags and anchovy samples were place into styrofoam plates and then wrapped with cling wrap. Both groups were  stored at -22 ± 1 ºC during 12 month. Analysis of nutritional composition, pH, water activity, TVB-N, TBA and microbiological analyzes in fresh fish (0. day) and frozen fish (12 months), peroxide analysis, amino acid and fatty acid analyzes in frozen fish (end of 12 months) and sensory analyses were carried out at the end of day 0, month 6 and month 12. It was determined that bonito samples stored in refrigerator bags maintained consumable properties even after 12 months at -22±1 ºC, and the anchovy samples that placed into styrofoam plates and then wrapped with cling wrap deteriorated as sensory properties at the end of 6 month.

Primary Language tr
Subjects Science
Published Date 2018
Journal Section Articles
Authors

Author: BENGUNUR ÇORAPCI
Institution: SİNOP ÜNİVERSİTESİ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { gida435509, journal = {GIDA}, issn = {1300-3070}, eissn = {1309-6273}, address = {Gıda Teknolojisi Derneği}, year = {2018}, volume = {43}, pages = {1075 - 1090}, doi = {10.15237/gida.GD18068}, title = {ÖN İŞLEMSİZ DONMUŞ DEPOLANAN (-22± 1 ºC) HAMSİ (Engraulis encrasicolus, Linnaeus 1758) VE PALAMUT (Sarda sarda, Bloch 1793) BALIKLARININ DUYUSAL, BESİNSEL, KİMYASAL VE MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ}, key = {cite}, author = {ÇORAPCI, BENGUNUR} }
APA ÇORAPCI, B . (2018). ÖN İŞLEMSİZ DONMUŞ DEPOLANAN (-22± 1 ºC) HAMSİ (Engraulis encrasicolus, Linnaeus 1758) VE PALAMUT (Sarda sarda, Bloch 1793) BALIKLARININ DUYUSAL, BESİNSEL, KİMYASAL VE MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ. GIDA, 43 (6), 1075-1090. DOI: 10.15237/gida.GD18068
MLA ÇORAPCI, B . "ÖN İŞLEMSİZ DONMUŞ DEPOLANAN (-22± 1 ºC) HAMSİ (Engraulis encrasicolus, Linnaeus 1758) VE PALAMUT (Sarda sarda, Bloch 1793) BALIKLARININ DUYUSAL, BESİNSEL, KİMYASAL VE MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ". GIDA 43 (2018): 1075-1090 <http://dergipark.gov.tr/gida/issue/39712/435509>
Chicago ÇORAPCI, B . "ÖN İŞLEMSİZ DONMUŞ DEPOLANAN (-22± 1 ºC) HAMSİ (Engraulis encrasicolus, Linnaeus 1758) VE PALAMUT (Sarda sarda, Bloch 1793) BALIKLARININ DUYUSAL, BESİNSEL, KİMYASAL VE MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ". GIDA 43 (2018): 1075-1090
RIS TY - JOUR T1 - ÖN İŞLEMSİZ DONMUŞ DEPOLANAN (-22± 1 ºC) HAMSİ (Engraulis encrasicolus, Linnaeus 1758) VE PALAMUT (Sarda sarda, Bloch 1793) BALIKLARININ DUYUSAL, BESİNSEL, KİMYASAL VE MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ AU - BENGUNUR ÇORAPCI Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.15237/gida.GD18068 DO - 10.15237/gida.GD18068 T2 - GIDA JF - Journal JO - JOR SP - 1075 EP - 1090 VL - 43 IS - 6 SN - 1300-3070-1309-6273 M3 - doi: 10.15237/gida.GD18068 UR - https://doi.org/10.15237/gida.GD18068 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 THE JOURNAL OF FOOD ÖN İŞLEMSİZ DONMUŞ DEPOLANAN (-22± 1 ºC) HAMSİ (Engraulis encrasicolus, Linnaeus 1758) VE PALAMUT (Sarda sarda, Bloch 1793) BALIKLARININ DUYUSAL, BESİNSEL, KİMYASAL VE MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ %A BENGUNUR ÇORAPCI %T ÖN İŞLEMSİZ DONMUŞ DEPOLANAN (-22± 1 ºC) HAMSİ (Engraulis encrasicolus, Linnaeus 1758) VE PALAMUT (Sarda sarda, Bloch 1793) BALIKLARININ DUYUSAL, BESİNSEL, KİMYASAL VE MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ %D 2018 %J GIDA %P 1300-3070-1309-6273 %V 43 %N 6 %R doi: 10.15237/gida.GD18068 %U 10.15237/gida.GD18068
ISNAD ÇORAPCI, BENGUNUR . "ÖN İŞLEMSİZ DONMUŞ DEPOLANAN (-22± 1 ºC) HAMSİ (Engraulis encrasicolus, Linnaeus 1758) VE PALAMUT (Sarda sarda, Bloch 1793) BALIKLARININ DUYUSAL, BESİNSEL, KİMYASAL VE MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ". GIDA 43 / 6 (November 2018): 1075-1090. https://doi.org/10.15237/gida.GD18068