Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi

e-ISSN 2602-2753 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı MEHMET MARANGOZ |
Kapak Resmi

1.386

1.492

Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi (GİPAD), yılda en az 2 kez (Haziran ve Aralık aylarında) yayımlanan uluslararası hakemli bilimsel bir dergidir. Bu bağlamda dergide girişimcilik, inovasyon ve pazarlama disiplinleri temel alınmakta ve bu alanlarda bilimin ve bilginin gelişmesi ve yayılması için kuramsal, kavramsal ve alan araştırmalarına dayalı çalışmalara yer verilmektedir.


Derginin amacı; girişimcilik, inovasyon ve pazarlama arasındaki ilişkilerin araştırılması, girişimciliğin gelişmesi, yeniliklerin benimsenmesi ve yayılması açısından pazarlama biliminin rolüne katkı sağlamaktır.


Derginin ilgi alanındaki konular:

- Girişimcilik

- Girişimcilikte inovasyonun yeri ve önemi

- Girişimcilikte pazarlamanın yeri ve önemi

- Pazarlamada girişimciliğin yeri ve önemi

- Pazarlamada inovasyonun yeri ve önemi

- Girişimciler yeni ürün ve hizmetleri nasıl pazarlarlar?

- Ülkelerin kalkınmasında ve gelişmesinde girişimciliğin rolü ve önemi

- İstihdam açısından girişimciliğin önemi

- Girişimcilik, inovasyon ve pazarlama arasındaki ilişki

- İnovasyon yönetimi ve araştırmaları

- Pazarlama yönetimi ve araştırmaları

 

Bunların dışındaki ilgili konularda karar, editör ya da yayın kuruluna aittir.


Dergiye Makale Gönderecek Yazarların Dikkatine:

ULAKBİM Notu: ULAKBİM TR Dizin sistemlerinde uluslararası geçerliliği olan, yazar tanımlayıcı ID bilgilerine yer verilecektir. Standardizasyonun sağlanabilmesi ve YÖK ile birlikte yürütülecek ortak çalışmalarda ORCID kullanılacağı için, TR Dizin’de yer alan veya yer almak üzere başvuran dergilerin, yazarlardan ORCID bilgilerini talep etmeleri ve dergide/makalelerde bu bilgiye yer vermeleri tavsiye edilmektedir.

Bu nedenle yazarların, http://orcid.org  adresinden ücretsiz olarak, bireysel ORCID numaralarını almaları ve alınan ORCID numarasının, dergipark üzerinden, kullanıcının "profil düzenlemesinden" girilerek dergipark sistemine (1 defaya mahsus) kayıt etmeleri gerekmektedir.

Dergimizde bundan sonraki sayılarda, yazar bilgilerinde ORCID numarasına yer verilecektir.

Örnek ORCID numarası: http://orcid.org/0000-0001-6578-3702Son Sayı:

5a2bcd5e66d65.png

Cilt 1 - Sayı 2 - Ara 2017
 1. Teslim Tarihi Problemi ve İnovatif Bir Karar Modeli Önerisi
  Sayfalar 103 - 119
  Öğretim Görevlisi Cemal AKTÜRK, Prof.Dr. Sevinç GÜLSEÇEN
 2. Yenilikçi İş Fikri Geliştirme Engelleri: Girişimcilik Eğitimi Alan Öğrenciler Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 120 - 135
  Doç.Dr. Engin ÖZGÜL, Arş.Gör. Nuray TURAN, Prof.Dr. Mustafa Yaşar TINAR
 3. Dijital Oyunlar ve İstihdam: Türkiye İçin Öneriler
  Sayfalar 136 - 153
  Yrd.Doç.Dr. Eyüp AKÇETİN, Yrd.Doç.Dr. Ufuk ÇELİK, Yrd.Doç.Dr. Abdulkadir YALDIR, Yrd.Doç.Dr. Deniz HERAND
 4. Ergen Bireyselleşme ve Ayrılmasının Tüketici Risk Algısı Üzerine Etkisi
  Sayfalar 154 - 168
  Dr. Ezgi KARATAŞ YÜCEL, Arş.Gör. Engin YÜCEL