• Gazi İktisat ve İşletme Dergisi (GİİD), İşletme, İktisat, Maliye, Ekonometri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler  alanlarında akademik çalışmaların yayınlandığı hakemli bir dergidir.

  • Dergimize gönderilen akademik yayınlar hakem incelemesinden geçtikten sonra, Şubat, Haziran ve Ekim aylarında olmak üzere yılda üç kez İnternet ortamında açık erişimli olarak yayımlanmaktadır.  
  • Gazi İktisat ve İşletme Dergisi’nin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.
  • Dergimiz EBSCO, ROOTINDEXING ve INDEX COPERNICUS tarafından taranmaktadır. 
  • Makale göndermek için önce  duyurular sayfasına bakınız.

  • Yeni !  Ekim 2017 sayımız (Cilt: 3 Sayı: 3)  yayımlanmıştır.

GAZİ İKTİSAT VE İŞLETME DERGİSİ Son Sayı
Cilt 3 - Sayı 3 - Eki 2017