GAZİ İKTİSAT VE İŞLETME DERGİSİ
Kapak Resmi
e-ISSN 2548-0162 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Aydın KARAPINAR |
 • Gazi İktisat ve İşletme Dergisi (GİİD), İşletme, İktisat, Maliye, Ekonometri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler alanlarında akademik ve bilimsel  araştırma makalelerinin yayımlandığı hakemli bir dergidir.

 • Dergimize gönderilen makaleler hakem incelemesinden geçtikten sonra, Şubat, Haziran ve Ekim aylarında olmak üzere yılda üç kez İnternet ortamında açık erişimli olarak yayımlanmaktadır.  
 • Gazi İktisat ve İşletme Dergisi’nin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.
 • Dergimiz EBSCO, ROOTINDEXING ve INDEX COPERNICUS tarafından taranmaktadır. 

 • Yeni Makale göndermek için önce  duyurular sayfasına bakınız.
 • Yeni ! Dergimizde yayımlanan makalelere doi numarası vermekteyiz. https://www.doi.org/    
 • Yeni ! EKİM 2018 sayımız (Cilt: 4, Sayı: 3) yayımlanmıştır.    

GAZİ İKTİSAT VE İŞLETME DERGİSİ

e-ISSN 2548-0162 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Aydın KARAPINAR |
Kapak Resmi

11.699

42.606
 • Gazi İktisat ve İşletme Dergisi (GİİD), İşletme, İktisat, Maliye, Ekonometri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler alanlarında akademik ve bilimsel  araştırma makalelerinin yayımlandığı hakemli bir dergidir.

 • Dergimize gönderilen makaleler hakem incelemesinden geçtikten sonra, Şubat, Haziran ve Ekim aylarında olmak üzere yılda üç kez İnternet ortamında açık erişimli olarak yayımlanmaktadır.  
 • Gazi İktisat ve İşletme Dergisi’nin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.
 • Dergimiz EBSCO, ROOTINDEXING ve INDEX COPERNICUS tarafından taranmaktadır. 

 • Yeni Makale göndermek için önce  duyurular sayfasına bakınız.
 • Yeni ! Dergimizde yayımlanan makalelere doi numarası vermekteyiz. https://www.doi.org/    
 • Yeni ! EKİM 2018 sayımız (Cilt: 4, Sayı: 3) yayımlanmıştır.