GAZİ İKTİSAT VE İŞLETME DERGİSİ
Kapak Resmi
e-ISSN 2548-0162 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Aydın KARAPINAR |
 • Gazi İktisat ve İşletme Dergisi (GİİD), İşletme, İktisat, Maliye, Ekonometri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler alanlarında akademik ve bilimsel  araştırma makalelerinin yayımlandığı hakemli bir dergidir.

 • Dergimize gönderilen makaleler hakem incelemesinden geçtikten sonra, Şubat, Haziran ve Ekim aylarında olmak üzere yılda üç kez İnternet ortamında açık erişimli olarak yayımlanmaktadır. Yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir. 

 • Gazi İktisat ve İşletme Dergisi’nin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

 • Dergimiz EBSCO, ROOTINDEXING, INDEX COPERNICUS, SOBIAD ve BASE tarafından taranmaktadır.

 • Dergimize makale gönderecek yazarların ORCID ID' lerini  belirtmeleri gerekmektedir. 

 • Dergimizde yayımlanan makalelere 2018 yılının ilk sayısından itibaren   doi numarası vermekteyiz. 

 • Yeni ! ŞUBAT 2019 sayımız (Cilt: 5, Sayı: 1) yayımlanmıştır.    

GAZİ İKTİSAT VE İŞLETME DERGİSİ

e-ISSN 2548-0162 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Aydın KARAPINAR |
Kapak Resmi

12.948

53.359
 • Gazi İktisat ve İşletme Dergisi (GİİD), İşletme, İktisat, Maliye, Ekonometri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler alanlarında akademik ve bilimsel  araştırma makalelerinin yayımlandığı hakemli bir dergidir.

 • Dergimize gönderilen makaleler hakem incelemesinden geçtikten sonra, Şubat, Haziran ve Ekim aylarında olmak üzere yılda üç kez İnternet ortamında açık erişimli olarak yayımlanmaktadır. Yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir. 

 • Gazi İktisat ve İşletme Dergisi’nin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

 • Dergimiz EBSCO, ROOTINDEXING, INDEX COPERNICUS, SOBIAD ve BASE tarafından taranmaktadır.

 • Dergimize makale gönderecek yazarların ORCID ID' lerini  belirtmeleri gerekmektedir. 

 • Dergimizde yayımlanan makalelere 2018 yılının ilk sayısından itibaren   doi numarası vermekteyiz. 

 • Yeni ! ŞUBAT 2019 sayımız (Cilt: 5, Sayı: 1) yayımlanmıştır.