GAZİ İKTİSAT VE İŞLETME DERGİSİ
Kapak Resmi
e-ISSN 2548-0162 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Aydın KARAPINAR |
 • Gazi İktisat ve İşletme Dergisi (GİİD), İşletme, İktisat, Maliye, Ekonometri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler  alanlarında akademik çalışmaların yayınlandığı hakemli bir dergidir.

 • Dergimize gönderilen akademik yayınlar hakem incelemesinden geçtikten sonra, Şubat, Haziran ve Ekim aylarında olmak üzere yılda üç kez İnternet ortamında açık erişimli olarak yayımlanmaktadır.  
 • Gazi İktisat ve İşletme Dergisi’nin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.
 • Dergimiz EBSCO, ROOTINDEXING ve INDEX COPERNICUS tarafından taranmaktadır. 
 • Makale göndermek için önce  duyurular sayfasına bakınız.
 • Yeni !  Şubat 2018 sayımız (Cilt: 4, Sayı: 1)  yayımlanmıştır.

GAZİ İKTİSAT VE İŞLETME DERGİSİ

e-ISSN 2548-0162 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Aydın KARAPINAR |
Kapak Resmi

8.142

21.732
 • Gazi İktisat ve İşletme Dergisi (GİİD), İşletme, İktisat, Maliye, Ekonometri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler  alanlarında akademik çalışmaların yayınlandığı hakemli bir dergidir.

 • Dergimize gönderilen akademik yayınlar hakem incelemesinden geçtikten sonra, Şubat, Haziran ve Ekim aylarında olmak üzere yılda üç kez İnternet ortamında açık erişimli olarak yayımlanmaktadır.  
 • Gazi İktisat ve İşletme Dergisi’nin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.
 • Dergimiz EBSCO, ROOTINDEXING ve INDEX COPERNICUS tarafından taranmaktadır. 
 • Makale göndermek için önce  duyurular sayfasına bakınız.
 • Yeni !  Şubat 2018 sayımız (Cilt: 4, Sayı: 1)  yayımlanmıştır.