Amaç

Gazi Mühendislik Bilimleri dergisi (GMBD) Mühendislik (Makine, İnşaat, Endüstri, Bilgisayar vb.) ve Teknoloji alanlarında akademik çalışmaların yayınlandığı Ulusal ve Uluslararası Hakemli bir dergidir. GMBD’nin hedefi, gerek ulusal gerekse uluslararası akademik ve endüstriyel kuruluşa bilimsel çalışmaları duyurabilmektir.

Günümüzde disiplinler arası çalışmalar sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünlerin ve bilimsel çalışmaların bilim dünyasına ve endüstriye ulaştırılmasında akademik yayınlar önemli rol almaktadırlar. Bu dergi ile mühendislik kavramı altında birçok bilimsel çalışmanın hedeflerine ulaştırılması amaçlanmıştır. Mühendislik alanında yapılmış her bir özgün bilimsel çalışma dergimizde değerlendirilmektedir.

GMBD hakemli ve uluslararası danışmanlar kuruluna sahip olup, bilimsel çalışmaların hızlı yayılımını sağlamak üzere Açık Erişimli olarak hizmet vermektedir.

Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi'ne gönderilen akademik yayınlar hakem incelemesinden geçtikten sonra, Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez internet ortamında açık erişimli olarak yayımlanmaktadır.

Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi’nin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

Kapsam

GMBD, aşağıda verilen mühendislik ile ilgili deneysel ve teorik çalışmalara odaklanmaktadır:


Makine Mühendisliği

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

İnşaat mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği

Üretim Mühendisliği

Uzay Mühendisliği

Otomotiv Mühendisliği

Kimya Mühendisliği

Çevre Mühendisliği

Jeoloji Bilimi ve Mühendisliği

Geomatik Mühendislik

Maden Mühendisliği

Mühendislikte Matematiksel Uygulamalar

Diğer Mühendislik Alanları