Yazım Kuralları

Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi Mühendislik alanlarında çalışan bilim insanları arasındaki bilimsel iletişimi oluşturmak amacıyla, bilimsel özgün makaleleri Türkçe veya İngilizce olarak kabul etmektedir.

Araştırma Makalesi: Orijinal bir araştırmayı bulgu ve sonuçlarıyla yansıtan çalışmalar,

Tarama Makalesi: Yeterli sayıda bilimsel makaleyi tarayıp, konuyu günümüzün bilgi ve teknoloji düzeyinde özetleyen, değerlendirme yapan ve bu bulguları karşılaştırarak yorumlayan yazılar,

Teknik Not: Yapılan bir araştırmanın önemli bulgularını açıklayan yeni bir yöntem veya teknik tanımlayan yazılar.

Bütün yazıların Telif Hakkı Devir formu, makalenin bütün yazarları tarafından doldurulup editörlüğe iletilmelidir. Telif Hakkı Devir Formu gönderilmeyen yazarların yayınları işleme konulmaz. Yayınlanmasına karar verilen yazılar üzerine yazarlar tarafından sonradan hiçbir eklenti yapılamaz.

Her makale en az iki hakeme gönderilerek şekil ve içerik bakımından incelettirilir. Dergide yayınlanabilecek nitelikteki olduğu belirlenen makalelerin dizgisi yapılarak yayına hazır hale getirilir.

İLK SUNUŞ FORMATI

METİN : Times New Roman yazı karakterinde ve 12 pt olacak şekilde yazılmalı, kaynaklar ve şekiller dahil tarama yazıları dışında 20 sayfayı geçmemelidir. Yazarlar makalelerinin ne türde bir yazı olduğunu belirtmelidirler.


BAŞLIK : Eserin başlığı, ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalı, başlık metne uygun, kısa ve açık olmalıdır.
 

Metin içerisindeki 1. derece başlıkların ilk harfleri büyük ve koyu, 2. derece başlıkların ilk harfi büyük ve italik,  ve daha alt başlıklar için başlığın yalnızca ilk kelimesi büyük harfle, italik olacak şekilde yazılmalıdır

(Metin içerisinde kullanılan başlıkların, altbaşlıkların, şekil ve tablo açıklamalarının tümünün ingilizceleri - ingilizce makaleler için türkçeleri - parantez içerisinde belirtilmelidir).

ÖZET : 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde Türkçe ve İngilizce yazılmalıdır. İngilizce özetin başına eserin başlığı da ingilizce olarak yazılmalıdır.


ANAHTAR KELİMELER : En az 3 en fazla 5 adet Türkçe/ İngilizce olarak verilmelidir


METİN : Genel olarak giriş, yöntem, bulgular, sonuç ve tartışmaya ilişkin kısımları kapsar.


KAYNAKLAR : Metinde parantez içerisindeki [1], [2] vb. rakamlarla numaralandırılmalı ve metin sonunda da eser içinde veriliş sırasına göre yazılmalıdır.

Kaynak bir makale ise: Yazarın soyadı adının baş harfi. Makalenin tam başlığı. derginin adı (varsa uluslararası kısaltmaları), yılı, cilt no (sayı), makalenin başlangıç ve bitiş sayfa no. DOI numarası.

[1] Sözen A., Özbaş E., Menlik T., Çakır M. T., Gürü M. and Boran K. Improving the thermal performance of diffusion absorption refrigeration system with alumina nanofluids. International Journal of Refrigeration, 2014, 44: 73-80. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijrefrig.2014.04.018

Kaynak bir kitap ise: Yazarın soyadı adının baş harfi. kitabın adı. cilt /ed. No. varsa editörü. yayınevinin adı, yayın no, yayınlandığı yer, yıl.

[2] Strunk Jr W, White EB. The elements of style. 4th ed. New York: Longman, New York, 2000.

Kaynak kitaptan bir bölüm ise: Bölüm yazarının soyadı adının baş harfi. Bölümün adı.  (Varsa) Editör/editörlerin soyadı adının baş harfleri. bölümün alındığı kitabın adı. yayınevinin adı, yayınlandığı yer, yıl, bölümün başlangıç ve bitiş sayfaları.

3] Mettam GR, Adams LB. How to prepare an electronic version of your article. In: Jones BS, Smith RZ, editors. Introduction to the electronic age. New York: E-Publishing Inc, 2009, 281–304.

Kaynak basılmış tez ise: Yazarın soyadı adının baş harfi. tezin adı. cinsi (yüksek lisans, doktora). sunulduğu üniversite ve enstitüsü, yıl, Şehir.

4] Sahin İ. Uzman sistem kullanarak iki boyutlu izdüşümlerden katı modeller oluşturma. Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008, Ankara.

Kaynak kongreden alınmış tebliğ ise: Yazarın soyadı adının baş harfi. tebliğin adı. kongrenin adı. yapıldığı yer, yıl, tebliğin başlangıç ve bitiş sayfa no.

[5] Li X, Guo X, Wang H, He Y, Gu X, Qin H. Harmonic volumetric mapping for solid modeling applications. In: Proceedings of the 2007 ACM symposium on solid and physical modeling. New York, NY, USA: ACM, 2007, 109–120.

Kaynak bir standard ise: Standardın numarası, tırnak içerisinde standardın adı, (yıl).

Kaynak bir İnternet belgesi ise:

[6] İnternet: Yıldırım A., Elmas N., Rezazad H., Karaismail E. LED Aydınlatma Armatürü Termal Analiz Çalışmaları. Grup İmaj & Figes A.Ş., 2016, http://www.aydinlatma.gen.tr/led-aydinlatma-armaturu-termal-analiz-calismalari.html. Erişim tarihi: 12.02.2016

[7] İnternet: DSM Engineering Plastics, Press Release, Singapur,2014, http://www.dsm.com/content/dam/dsm/cworld/en_US/documents/2014-10-23-osram-led-downlights-keep-cool-with-thermally-conductive-stanyl-tc-polyamide-46-from-dsm.pdf, Erişim tarihi: 14.08.2016

ÇİZELGE VE ŞEKİLLER: Çizelge içermeyen bütün görüntüler (fotoğraf, çizim, diyagram, grafik, harita vs.) şekil olarak isimlendirilmelidir. Her bir çizelge ve şekil, metin içinde gireceği yere yerleştirilmelidir. Bütün şekiller metin içinde ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Şekiller en fazla 15 cm genişliğinde ve yüksek çözünürlükte olmalıdır.

FORMÜLLER VE BİRİMLER: Metin içerisindeki tüm formüller equation formatında yazılmalıdır. Formüllere (1), (2) şeklinde sıra numarası verilmelidir. Tüm birimler SI birim sisteminde olmalıdır.

SİMGELER VE KISALTMALAR : Metin sonunda kaynaklardan önce verilebilir.

TEŞEKKÜR : Eğer kişi veya kurumlara teşekkür yapılacaksa bu kısımda yazılmalı ve kaynaklardan önce verilmelidir. 

ÖZGEÇMİŞ

Makaleye, her bir yazarın kısa (maksimum 100 kelimelik) biyografisi ve fotoğrafı eklenmelidir. 

MAKALE HAKEM DEĞERLENDİRMESİ SONRASI KABUL EDİLMESİ HALİNDE GÖNDERİ DOSYALARI ARASINDA VERİLEN SON SUNUŞ FORMATINA GETİRİLEREK SİSTEME YÜKLENMELİDİR.