Journal of Contemporary Medicine

Journal of Contemporary Medicine

e-ISSN 2146-6009 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Selçuk Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/gopctd
Kapak Resmi

149.074

286.232


J Contemp Med 2018 8(2) Son Sayı
Cilt 8 - Sayı 2 - Haz 2018
 1. Determinants of Iodised Salt Utilisation among Households with Children Under-Five in Ghana
  Sayfalar 87 - 93
  Mustapha Immurana, Arabi Urmi
 2. Çölyak Hastalığı Ön Tanısı Almış Bireylerde HLA-DQ2 ve HLA-DQ8 Genotip Sıklıkları
  Sayfalar 94 - 97
  Elçin Latife Kurtoğlu, İbrahim Tekedereli
 3. Ig-A vasküliti (Henoch-Schönlein purpurası) Tanısı Alan Çocuklarda Trombosit İndekslerinin Klinik Önemi
  Sayfalar 98 - 102
  Esra Türe, Abdullah Yazar
 4. Epidemiology of post-operative complications in patients admitted to emergency service
  Sayfalar 103 - 110
  İlyas Koç, Mehmet Esen
 5. Neutrophil to Lymphocyte Ratio and Plateled to Lymphocyte Ratio in Patients with Pulmonary Embolism
  Sayfalar 111 - 116
  Serdar Savaş Gül, Nurşah Başol
 6. Plasenta previa olgularında tam kan sayımı parametrelerinin değerlendirilmesi
  Sayfalar 117 - 121
  Fatma Nurgül Taşgöz, Muzaffer Temur, Engin Korkmazer, Tayfur Çift, Anıl İçel Saygı, Gülçin Serpim, Bülent ÇAKMAK, Emin Üstünyurt
 7. Geriatri Kliniğimizde Yapılan Kemik İliği Biyopsi Sonuçlarının Çok Yönlü Değerlendirilmesi: Tanı, Prezentasyon ve Mortalite
  Sayfalar 122 - 127
  Hande Selvi Öztorun, Tuğba Turgut, Deniz Mut Sürmeli, Remzi Bahşi, Bilge Gözükara, Murat Varlı, Sevgi Aras
 8. Konya’da Hayvan Yemi Fabrikası İşçilerinde Mesleksel Astım Prevalansı
  Sayfalar 128 - 138
  Celalettin Korkmaz, Faruk Özer
 9. Doğum Tipi Değişkeninin Anne-Bebek Etkileşimi ve Annenin Bebeğini Algılaması Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi
  Sayfalar 139 - 147
  Demet Çakır, Özgür Alparslan
 10. Sezaryen doğumun postpartum depresyona ve maternal bağlanmaya etkisi
  Sayfalar 148 - 152
  Demet Kokanalı, Sevgi Ayhan, Aysun Devran, Mahmut Kuntay Kokanalı, Yasemin Taşçı
 11. Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Hasta Güvenliği Kültürüne İlişkin Tutum Ölçeğinin” Türkçeye Uyarlanması
  Sayfalar 153 - 158
  Nazan Torun, Metin Dinçer, Dilek Öztaş, Pervin Demir, Selim Yavuz Sanisoğlu
 12. Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Manevi Destek Algılarının Belirlenmesi: Bir Pilot Çalışma
  Sayfalar 159 - 164
  Hatice Tambağ, Sercan Mansuroğlu, Gamze Yıldırım
 13. Erişkin bir visseral leishmaniazis olgusu: tanı ve tedavi seçeneklerinin irdelenmesi
  Sayfalar 165 - 167
  Haztice Köse, Fatih Temoçin
 14. Hand orf infection in a medical student after sacrifice feast
  Sayfalar 168 - 170
  Bülent Güneri, Murat Üzel, Mustafa Kınaş
 15. Kemiğin dev hücreli tümörü taklit eden primer hiperparatiroidizme bağlı brown tümörü
  Sayfalar 171 - 173
  Ayşe Kevser Demir, Faruk Kutlutürk, Serdar Savaş Gül, Özge Gümüşay
 16. Grip Ekonomisinde Aşının Maliyet Etkinliği
  Sayfalar 174 - 182
  Selma Altındiş, Gülay Şimşek
 17. Şizofrenide Nörobilişsel Bozukluklar Ve İşlevsellikle İlişkisi
  Sayfalar 183 - 187
  Zekiye Çelikbaş, Serhat Ergün
 18. Çocuk Hastada Rüptüre Pulmoner Kist Hidatik
  Sayfalar 188 - 189
  Şamil Hızlı, Hülya Sertöz, Mine Tınmaz, Aydın Çelik, Mesut Kocak, Sadi Kaya, Gonca Yılmaz