Journal of Contemporary Medicine

Journal of Contemporary Medicine

e-ISSN 2146-6009 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Selçuk Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/gopctd
Kapak Resmi

160.803

331.692


Cilt 8 Sayı 3 Son Sayı
Cilt 8 - Sayı 3 - Eyl 2018
 1. Deneysel epilepsi modelinde böbrekte bulunan aquaporin4 ve aquaporin2 kanallarının gen ekspresyonları
  Sayfalar 191 - 196
  Enes AKYÜZ, Cagla Yildiz, Fahri Akbas
 2. Yoğun bakım trakeostomi deneyimlerimiz; 103 olgu
  Sayfalar 197 - 200
  Fatma Koçyiğit, Serpil Bayındır
 3. Effect of Acquisition Parameters of SPECT Gamma Camera System on Image Quality
  Sayfalar 201 - 206
  Serdar Savaş Gül
 4. Analysis of Patients with Isolated Nasal Fracture Applied to Emergency Service
  Sayfalar 207 - 210
  ceyhun aksakal, izzettin ertaş
 5. Epidemiological investigation of traumatic upper extremity fractures in children who applied to emergency department
  Sayfalar 211 - 217
  Mehmet Esen, Hilal Irmak Sapmaz
 6. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenmiş Nöral Tüp Defektli Vakaların Sosyodemografik Özellikleri
  Sayfalar 218 - 222
  Murat Konak, Enes Ünver, Saime Sündüs Uygun, Alaaddin Yorulmaz, Hanifi Soylu
 7. Colostomy Complications in Childhood: Analysis of 84 Patients
  Sayfalar 223 - 226
  burhan beger, metin Simsek, ebuzer DÜZ, Baran Serdar Kızılyıldız
 8. Uzamış Febril Myalji Sendromu ile başvuran Ailesel Akdeniz ateşi: 9 Hastanın Klinik, Laboratuvar ve Demografik Özellikleri
  Sayfalar 227 - 232
  Alaaddin Yorulmaz, Hikmet Akbulut, Şükrü Arslan
 9. İnme Hastalarında Proprioseptif Nöromusküler Fasilitasyon Tekniği İle Skapular Stabilizasyounun Üst Ekstremite fonksiyonuna etkisi
  Sayfalar 233 - 238
  Zekiye İpek Kırmacı, Gökhan Özer, Tüzün FIRAT, Nevin ERGUN
 10. Left ventricular ejection fraction, end-systolic and end-diastolic volume values in female with normal gated myocardial perfusion spect: the comparison with 4dm-spect and Siemens Icon®-Qgs
  Sayfalar 239 - 244
  Nilüfer BICAKCI
 11. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’na Eşlik Eden Yavaş Bilişsel Tempo'nun Klinik Özellikleri
  Sayfalar 245 - 250
  Nagihan Cevher Binici, Ayşe Kutlu
 12. Sağlık Çalışanlarının Hasta Güvenliği Kültürü Algısının Belirlenmesi: Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Örneği
  Sayfalar 251 - 258
  Evşen Nazik, Ebru Var, Seda Karaçay Yıkar, Selçuk Nazik, Aylin Gültekin Karadağ, Rahşan Gökçe, Dudu Uçar Dede
 13. Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Yatan Psikotik Bozukluk Tanılı Hastaların Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri
  Sayfalar 259 - 263
  Dursun Hakan Delibaş, Birmay Çam İkiz
 14. Cerrahi Girişim Geçirecek Çocukların Babalarının Ameliyat Hakkında Bilgi ve Anksiyete Düzeylerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 264 - 270
  ışıl ışık andsoy, Saeda Omran Mohamed ALSAWI
 15. Early Fasciotomy due to Compartment Syndrome with Gradual Recovery of Nerve Function
  Sayfalar 271 - 273
  KEVSER TURAL, Aykut Uyanık, Zeynep Bilgi
 16. Endoskopik Torakal Sempatektomide Prilokaine Bağlı Methemoglobinemi
  Sayfalar 274 - 276
  Gülçin AYDIN, Işın Gençay, Selim Çolak, Nesimi Günal, Berkant Özpolat
 17. Sjögren Sendromunda Nörolojik Tutulum: Olgular Temelinde Gözden Geçirme
  Sayfalar 277 - 279
  Miruna Florentina
 18. Soft tissue infection and delayed wound healing due to neglected animal bite
  Sayfalar 280 - 281
  Mustafa Enes Demirel, Salad Mohamud Mohamed, Yusra Bashir Ali
 19. Whipple Operasyonunun 2.Yılında Gelişen Wernike Ensefalopatisi Olgusu
  Sayfalar 282 - 284
  Cem Bölük, Banu Özen Barut, Ülkü Türk Börü