Journal of Contemporary Medicine

Journal of Contemporary Medicine

e-ISSN 2146-6009 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Selçuk Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/gopctd
Kapak Resmi

163.947

365.705


J Contemp Med 2018 8(4) Son Sayı
Cilt 8 - Sayı 4 - Ara 2019
 1. Vertebral Arterlerin Debisinin Servikal Spondilozun Derecesi ile İlişkisi
  Sayfalar 285 - 290
  Esin Derin Çiçek, Ahmet Vural
 2. Hipospadias Cerrahisi Sonrası Üretral Darlığın Üroflowmetri İle Değerlendirilmesi
  Sayfalar 291 - 294
  YUSUF ATAKAN BALTRAK
 3. Prevalence of Coeliac Disease in Autoimmune Liver Disease and Primary Biliary Cholangitis
  Sayfalar 295 - 298
  Genco Gencdal, Cenk Emre Meral, Elif Azarsız, Güzide Aksu, Fulya Günşar, Ulus Salih Akarca
 4. Malign Melanomda Cerrahi Sonrası Adjuvan İmmunoterapi ve Kemoterapi Deneyimimiz
  Sayfalar 299 - 303
  Musa Zorlu
 5. Aile Sağlığı Merkezlerine başvuran erişkin hastaların kardiyovasküler risklere öneri, eğitim/danışmanlık alma durumları ve önerilere uyumlarının değerlendirilmesi: Çok merkezli kesitsel bir çalışma"
  Sayfalar 304 - 312
  Arzu Ayraler, Hülya Akan, Osman Hayran
 6. Çocukluk Çağı Gastroenteritlerinde Rotavirüs Sıklığının Araştırılması
  Sayfalar 313 - 315
  Nergis Aşgın, Elçin Kal Çakmaklıoğulları
 7. Ahlaki Duyarlılık Anketi (ADA): Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Uyarlaması
  Sayfalar 316 - 321
  Hale Tosun
 8. Erzurum Palandöken Devlet Hastanesi Çalışanlarında HBV, HCV ve HIV Seroprevalansı
  Sayfalar 322 - 325
  FATMA KESMEZ CAN, Abdullah CAN, Selma SEZEN, Erdal TEKİN
 9. Psikiyatrik Hasta Popülasyonunda Beden Kitle İndeksi ve İlişkili Faktörler
  Sayfalar 326 - 332
  Can Pahalı, Oğuz H. Omay, Hüseyin Bulut, Gökben Hızlı Sayar
 10. Osteokalsin düzeylerinin adölesandaki büyüme atağını izleme ve büyüme potansiyelini belirlemedeki önemi
  Sayfalar 333 - 338
  halit halil, Erol kınık
 11. Kök hücre nakli ve sensorinöral işitme kaybında kullanımı ile ilgili KBB doktorlarına uygulanan bilgi sorgulama anket sonuçları
  Sayfalar 339 - 344
  Ahmet Hamdi Kepekçi, Mustafa Yavuz Köker
 12. Çocuk kardiyoloji polikliniğine senkop nedeniyle başvuran olguların etiyolojik olarak değerlendirilmesi
  Sayfalar 345 - 349
  Ensar Duras, Ahmet İrdem, Hüseyin Kutay Körbeyli, Fatih Aygün, Hasan Dursun
 13. Hastaların Anestezi Hakkında Bilgi Düzeylerinin Saptanması Ve Anestezi Öncesi Korkularının Belirlenmesi
  Sayfalar 350 - 355
  Havva Esra Uyar Türkyılmaz, Nuray Camgöz Eryılmaz, Nihan Aydın Güzey, Ahmet Gedikli
 14. Investigation of body perception in pregnant women according to physical changes in pregnancy
  Sayfalar 356 - 360
  Bahtışen Kartal, Aynur Kızılırmak, Ayşegül Zedelenmez, Ebru Erdem
 15. İnfertilite tedavisi için batıl bir yöntem olan intravajinal yabancı cisim olgusu
  Sayfalar 361 - 363
  MEHMET MUSA ASLAN, Vedat Uğurel
 16. Olgu Sunumu Eşliğinde Amyand Herni Sınıflaması ve Tedavisi
  Sayfalar 364 - 365
  YUSUF ATAKAN BALTRAK, Birgül Say, Züleyha Aydın
 17. Bir olgu nedeniyle: infantil Pompe hastalığı ve komplikasyonlar
  Sayfalar 366 - 368
  Selim Dereci, Tuğba Koca, Mustafa Akçam
 18. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Ayırıcı Tanısında Staphylococcus aureus’a bağlı İnfektif Endokardit Olgusu
  Sayfalar 369 - 371
  SEVİL ALKAN ÇEVİKER, özgür günal
 19. Serbest Su Klirensi, Hiponatremi ve Uygunsuz Antidiüretik Hormon Salınımı Sendromu
  Sayfalar 372 - 376
  Ebru YILMAZ, Nida TEMİZKAN DİNÇEL
 20. Stresle Başetmede Geliştirilebilir Bir Boyut: Öğrenilmiş Güçlülük
  Sayfalar 377 - 380
  Mahmut Evli, Nuray Şimşek
 21. Çocuk Hastada Obstrüktif Uyku Apnesinin Nadir Bir Nedeni: Rekürren Antrokoanal Polip
  Sayfalar 381 - 382
  ceyhun aksakal