Journal of Contemporary Medicine
Kapak Resmi
e-ISSN 2146-6009 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Selçuk Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/gopctd

Sayın Yazarlar,

Dergimiz Ağustos 2017 (2017; 7(3)) sayısından itibaren yalnızca Online olarak yayınlanacaktır. p-ISSN bu tarihten itibaren kullanımdan kalkacaktır.

Dergi ismi yalnızca "Jounal of Contemporary Medicine" olarak kullanılacaktır.

Gerekli değişiklikler için Kültür Bakanlığı ISSN Merkezine başvuru yapılmıştır.

Dergimize gösterdiğiniz ilgi ve verdiğiniz destek için teşekkür eder, değerli yazılarınızı eksik etmemenizi dileriz.

Doç Dr Resul YILMAz, Editör

Journal of Contemporary Medicine

e-ISSN 2146-6009 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Selçuk Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/gopctd
Kapak Resmi

127.165

210.096

Sayın Yazarlar,

Dergimiz Ağustos 2017 (2017; 7(3)) sayısından itibaren yalnızca Online olarak yayınlanacaktır. p-ISSN bu tarihten itibaren kullanımdan kalkacaktır.

Dergi ismi yalnızca "Jounal of Contemporary Medicine" olarak kullanılacaktır.

Gerekli değişiklikler için Kültür Bakanlığı ISSN Merkezine başvuru yapılmıştır.

Dergimize gösterdiğiniz ilgi ve verdiğiniz destek için teşekkür eder, değerli yazılarınızı eksik etmemenizi dileriz.

Doç Dr Resul YILMAz, Editör

Cilt 8 Sayı 1 Son Sayı
Cilt 8 - Sayı 1 - Mar 2018
 1. Romatizmal mitral yetmezlikli çocuklarda geleneksel ekokardiyografi ve doku Doppler görüntüleme ile sol ventrikül fonksiyonlarının değerlendirilmesi
  Sayfalar 1 - 6
  Abdullah Yazar, Sevim Kararslan
 2. Yenidoğan ünitesine sarılık nedeniyle yatırılan bebeklerin klinik ve laboratuar özellikleri ve risk faktörlerinin araştırılması
  Sayfalar 7 - 13
  Alaaddin Yorulmaz, Mehmet Yücel, Sadiye Sert, Suna Özdem, Hasan arif İstanbullu
 3. Kistik Ekinokokoz’un serolojik tanısında Indirekt Hemaglütinasyon, İndirekt Floresan Antikor ve Enzim İmmuno Assay testlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi
  Sayfalar 14 - 19
  Sadık AKGÜN, Hakan Sezgin SAYİNER, Tekin KARSLIGİL
 4. Ortopedi Ameliyatlarında Cerrahi Sahanın Örtülmesinde Steril Poşet Kullanımının Enfeksiyon Açısından Etkinliği
  Sayfalar 20 - 25
  Kürşad Aytekin, Şahin Direkel, Büşra Kır, Murat Uysal, Feyza Yıldız Aytekin, Doç.Dr. Fazilet Duygu, Cem Zeki Esenyel
 5. Kısa Süreli Endotrakeal Entübasyonun Ses Kalitesi ve Aralığına Etkisi
  Sayfalar 26 - 28
  Ceki Paltura, Gülşah Acar Yüceant
 6. Hounsfield Ünitesi Hidrosefali Tanısında Kullanılır mı?
  Sayfalar 29 - 33
  Özgür Demir
 7. Çocukluk Çağı Testis Tümörleri
  Sayfalar 34 - 36
  Ünal Bıçakçı, Dilek Demirel, Sertaç Hancıoğlu, Ender Arıtürk, Ferit Bernay
 8. Uzman Hekim Yetkinliklerinin Ölçeklenmesi ve Karşılaştırılması
  Sayfalar 37 - 43
  Nezaket Bilge Uzun, Melih Elçin
 9. Türkiye’nin kuzeyinde çocuk hastaların diş tedavilerinde genel anestezi ne sıklıkta tercih ediliyor?
  Sayfalar 44 - 47
  Aysun Çağlar Torun
 10. Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp: Türk Sağlık Bilimleri ve Tıp Öğrencileri Arasında Bilgi, Tutum ve Kullanma Durumları
  Sayfalar 48 - 54
  Songul DOGANAY, Yrd.Doç.Dr. Derya Güzel, Yrd.Doç.Dr. Deniz Öztürk, Yrd.Doç.Dr. Ayhan Tanyeli
 11. Uzun Süreli Yoğun Bakım Ünitesi ve Palyatif Bakım Merkezinde Hastane Enfeksiyonlarının Sürveyansı; 3 Yıllık Analiz
  Sayfalar 55 - 59
  Sebahat Şen Taş, Kadriye Kahveci
 12. Hemşirelerin ağrı değerlendirmesine ilişkin tutum ve uygulamaları
  Sayfalar 60 - 66
  Hüsna Özveren, Saide Faydalı, Emel Gülnar, Halime Faydalı Dokuz
 13. Servikal Ektopik Gebelik: Olgu Sunumu
  Sayfalar 67 - 69
  Çiğdem Kunt İşgüder, Hatice Yılmaz Doğru, Selim Gülücü, Asker Zeki Özsoy, Nurşah Başol
 14. 17 Yaşında Kız Hastada Feokromasitoma Eksizyonu İçin Uygulanan Anestezi Yönetimi: Olgu Sunumu
  Sayfalar 70 - 73
  Gülsen Keskin, Mine Akın, Sibel Saydam, Sengül Özmert, Yeşim Şenaylı, Feyza Sever, Devrim Tanıl Kurt
 15. Bomba Patlamasına Bağlı Travma Nedeni ile Vasküler Cerrahi Geçiren Yedi Olgu
  Sayfalar 74 - 77
  Ayşe Lafçı, Derya Gökçınar, Kevser Dilek Andıç, Nermin Göğüş
 16. Kaynaştırma Eğitimi Alan Çocuklarda Okul Sağlığı Hemşiresinin Rolleri
  Sayfalar 78 - 84
  Selverhan Yurttutan, Naime Altay
 17. Rotavirus infeksiyonuna bağlı seyrek görülen bir tutulum: akut pankreatit
  Sayfalar 85 - 86
  Halil Haldun Emiroğlu