Journal of Contemporary Medicine

e-ISSN 2146-6009 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Selçuk Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/gopctd
Kapak Resmi

122.485

195.252

imagemedsci.bmp  http://my.ejmanager.com/

Online Makale GondermeSayın Yazarlar,

Dergimiz Ağustos 2017 (2017; 7(3)) sayısından itibaren yalnızca Online olarak yayınlanacaktır. p-ISSN bu tarihten itibaren kullanımdan kalkacaktır.

Dergi ismi yalnızca "Jounal of Contemporary Medicine" olarak kullanılacaktır.

Gerekli değişiklikler için Kültür Bakanlığı ISSN Merkezine başvuru yapılmıştır.

Dergimize gösterdiğiniz ilgi ve verdiğiniz destek için teşekkür eder, değerli yazılarınızı eksik etmemenizi dileriz.

Doç Dr Resul YILMAz, Editör

Cilt 7 Sayı 4 Son Sayı
Cilt 7 - Sayı 4 - Ara 2017
 1. Kronik Böbrek Hastalığında Böbrek Fonksiyonlarının Difüzyon Ağırlıklı Manyetik Rezonans Görüntüleme ile Değerlendirilmesi
  Sayfalar 300 - 305
  Eda Albayrak, Ayşegül Altunkaş
 2. Çocukluk Dönemi Obstrüktif Böbrek Hastalıklarında Dinamik Manyetik Rezonans Ürografinin Tanı Değeri
  Sayfalar 306 - 315
  Zafer Özmen, Fatma Aktaş, İlkay Koray Bayrak, Serdar Savaş Gül, Türkay Yalın
 3. Farklı Trombositopeni Sebeplerinin Klinik ve Laboratuvar Bulguları
  Sayfalar 316 - 322
  Serkan Akın, Şafak Akın, Tülay Karaağaç Akyol, İbrahim Haznedaroğlu
 4. Kuduz Şüpheli Temas Vakalarının Acil Servis Başvurusu Sonrası Ayrıntılı Analizi: Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Evliya Çelebi Hastanesi Deneyimi
  Sayfalar 323 - 328
  Emine Kadıoğlu, Cemile Uyar, Ahmet Özmen
 5. İşeme Sonrası Rezidü İdrar Hacminin Ölçümünde Kullanılan Yöntemlerin Karşılaştırılması ve Bunlar Üzerine Etkili Olabilecek Parametrelerin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 329 - 332
  Ünal Bıçakçı
 6. Çölyak hastalığı tanısı ile izlenen çocuklarda klinik özellikler: tek merkez sonuçları
  Sayfalar 333 - 339
  Halil Haldun Emiroğlu, Melike Emiroğlu, Hikmet Akbulut, Ahmet Eryılmaz, Rumeysa Olcay Bayram, Ayşe Yüksel, Mehmet Akif Ağır
 7. ÇOCUKLARDA PARAPNÖMONİK EFÜZYONLAR: BEŞ YILLIK DENEYİM
  Sayfalar 340 - 347
  Atilla Çifci, Şamil Hızlı, Aysel Yöney
 8. Üniversite Öğrencilerinde Riskli Davranışlarla İlişkili faktörlerin İncenlenmesi: Bir Devlet Üniversitesi Örneği
  Sayfalar 348 - 354
  İnci Arıkan, Betül Yavuz, Deniz Yiğit, Ezgi Ece
 9. Hemşirelerin Hastanede Yatan Çocuğun Bakımına Ebeveyn Katılımı Hakkında Görüşleri
  Sayfalar 355 - 364
  Sevil Özkan, Fatma Taş Arslan
 10. Ebelik ve Hemşirelik Öğrencileri Gözüyle Klinik Uygulamalar, Okul-Hastane İşbirliği
  Sayfalar 365 - 372
  Özgür Alparslan
 11. İkinci Basamak Bir Hastanede Sağlık Çalışanlarında Kesici-Delici Alet Yaralanmalarının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 373 - 377
  Fatma Kesmez Can, Selma SEZEN
 12. Uzun Süreli Yoğun Bakım, Sağlık Harcamalarının Düşürülmesine Katkı Sağlar mı?
  Sayfalar 378 - 384
  Metin Dinçer, Kadriye Kahveci
 13. N-asetil sistein: İlaca bağlı akut pankreatitte de kullanılabilecek bir tedavi seçeneği mi?
  Sayfalar 385 - 390
  Osman Bülent Zülfikar, Halil Haldun Emiroğlu
 14. Tiroid Bezine Metastaz Yapan Kanserler: İki Vaka Eşliğinde Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımları
  Sayfalar 412 - 414
  Murat Dağdeviren, Özge Şafak Koşan, Tolga Akkan, Ayşegül Erdem, Mustafa Altay
 15. Sentetik Kannabinoid İntoksikasyonunun Abdominal Bilgisayarlı Tomografi Bulguları: Vaka Sunumu
  Sayfalar 401 - 406
  Eda Albayrak, Zafer Özmen, Süheyla Uzun
 16. Süt Çocuğunda Aganglionik Kolon Ansı Yapan Teratom: Olgu Sunumu
  Sayfalar 407 - 411
  İlhan Çiftci, Metin Gündüz, Tamer Sekmenli, Yavuz Köksal, Serdar Uğraş
 17. SEBAT EDEN AMİNOTRANSFERAZ YÜKSEKLİĞİNİN KARACİĞER DIŞI NADİR BİR NEDENİ: LIMB GIRDLE HASTALIĞI
  Sayfalar 415 - 416
  Şamil HIZLI, Mine TINMAZ, Yasemin İNAN, Şafak GÜÇER, Mesut Koçak, Gonca Yılmaz
 18. Menapoz Osteoporozunda Östrojenin Kritik Rolü
  Sayfalar 418 - 427
  Mrinali Sharma, Sathees Chandra