Journal of Contemporary Medicine

Journal of Contemporary Medicine

e-ISSN 2146-6009 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Selçuk Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/gopctd
Kapak Resmi

138.595

239.821


Cilt 8 Sayı 1 Son Sayı
Cilt 8 - Sayı 1 - Mar 2018
 1. Romatizmal mitral yetmezlikli çocuklarda geleneksel ekokardiyografi ve doku Doppler görüntüleme ile sol ventrikül fonksiyonlarının değerlendirilmesi
  Sayfalar 1 - 6
  Abdullah Yazar, Sevim Kararslan
 2. Yenidoğan ünitesine sarılık nedeniyle yatırılan bebeklerin klinik ve laboratuar özellikleri ve risk faktörlerinin araştırılması
  Sayfalar 7 - 13
  Alaaddin Yorulmaz, Mehmet Yücel, Sadiye Sert, Suna Özdem, Hasan arif İstanbullu
 3. Kistik Ekinokokoz’un serolojik tanısında Indirekt Hemaglütinasyon, İndirekt Floresan Antikor ve Enzim İmmuno Assay testlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi
  Sayfalar 14 - 19
  Sadık AKGÜN, Hakan Sezgin SAYİNER, Tekin KARSLIGİL
 4. Ortopedi Ameliyatlarında Cerrahi Sahanın Örtülmesinde Steril Poşet Kullanımının Enfeksiyon Açısından Etkinliği
  Sayfalar 20 - 25
  Kürşad Aytekin, Şahin Direkel, Büşra Kır, Murat Uysal, Feyza Yıldız Aytekin, Fazilet Duygu, Cem Zeki Esenyel
 5. Kısa Süreli Endotrakeal Entübasyonun Ses Kalitesi ve Aralığına Etkisi
  Sayfalar 26 - 28
  Ceki Paltura, Gülşah Acar Yüceant
 6. Hounsfield Ünitesi Hidrosefali Tanısında Kullanılır mı?
  Sayfalar 29 - 33
  Özgür Demir
 7. Çocukluk Çağı Testis Tümörleri
  Sayfalar 34 - 36
  Ünal Bıçakçı, Dilek Demirel, Sertaç Hancıoğlu, Ender Arıtürk, Ferit Bernay
 8. Uzman Hekim Yetkinliklerinin Ölçeklenmesi ve Karşılaştırılması
  Sayfalar 37 - 43
  Nezaket Bilge Uzun, Melih Elçin
 9. Türkiye’nin kuzeyinde çocuk hastaların diş tedavilerinde genel anestezi ne sıklıkta tercih ediliyor?
  Sayfalar 44 - 47
  Aysun Çağlar Torun
 10. Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp: Türk Sağlık Bilimleri ve Tıp Öğrencileri Arasında Bilgi, Tutum ve Kullanma Durumları
  Sayfalar 48 - 54
  Songul DOGANAY, Derya Güzel, Deniz Öztürk, Ayhan Tanyeli
 11. Uzun Süreli Yoğun Bakım Ünitesi ve Palyatif Bakım Merkezinde Hastane Enfeksiyonlarının Sürveyansı; 3 Yıllık Analiz
  Sayfalar 55 - 59
  Sebahat Şen Taş, Kadriye Kahveci
 12. Hemşirelerin ağrı değerlendirmesine ilişkin tutum ve uygulamaları
  Sayfalar 60 - 66
  Hüsna Özveren, Saide Faydalı, Emel Gülnar, Halime Faydalı Dokuz
 13. Servikal Ektopik Gebelik: Olgu Sunumu
  Sayfalar 67 - 69
  Çiğdem Kunt İşgüder, Hatice Yılmaz Doğru, Selim Gülücü, Asker Zeki Özsoy, Nurşah Başol
 14. 17 Yaşında Kız Hastada Feokromasitoma Eksizyonu İçin Uygulanan Anestezi Yönetimi: Olgu Sunumu
  Sayfalar 70 - 73
  Gülsen Keskin, Mine Akın, Sibel Saydam, Sengül Özmert, Yeşim Şenaylı, Feyza Sever, Devrim Tanıl Kurt
 15. Bomba Patlamasına Bağlı Travma Nedeni ile Vasküler Cerrahi Geçiren Yedi Olgu
  Sayfalar 74 - 77
  Ayşe Lafçı, Derya Gökçınar, Kevser Dilek Andıç, Nermin Göğüş
 16. Kaynaştırma Eğitimi Alan Çocuklarda Okul Sağlığı Hemşiresinin Rolleri
  Sayfalar 78 - 84
  Selverhan Yurttutan, Naime Altay
 17. Rotavirus infeksiyonuna bağlı seyrek görülen bir tutulum: akut pankreatit
  Sayfalar 85 - 86
  Halil Haldun Emiroğlu