Kabul Edilmiş Makaleler

 • Kistik Ekinokokoz’un serolojik tanısında Indirekt Hemaglütinasyon, İndirekt Floresan Antikor ve Enzim İmmuno Assay testlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi
  Sadık AKGÜN, Hakan Sezgin SAYİNER, Tekin KARSLIGİL 25 Ara 2017
 • Evaluation of left ventricular functions by conventional echocardiography and tissue Doppler imaging in children with rheumatic valve disease
  Abdullah Yazar, Sevim Kararslan 6 Oca 2018
 • Hounsfield Ünitesi Hidrosefali Tanısında Kullanılır mı?
  Özgür Demir 30 Oca 2018
 • Çocukluk Çağı Testis Tümörleri
  Ünal Bıçakçı, Dilek Demirel, Sertaç Hancıoğlu, Ender Arıtürk, Ferit Bernay 13 Şub 2018
 • Kısa Süreli Endotrakeal Entübasyonun Ses Kalitesi ve Aralığına Etkisi
  Ceki Paltura, Gülşah Acar Yüceant 27 Şub 2018
 • HEMŞİRELERİN AĞRI ÖLÇEĞİ KULLANIMINA İLİŞKİN TUTUM VE UYGULAMALARI
  Hüsna Özveren, Saide Faydalı, Emel Gülnar, Halime Faydalı Dokuz 27 Şub 2018
 • Yenidoğan ünitesine sarılık nedeniyle yatırılan bebeklerin klinik ve laboratuar özellikleri ve risk faktörlerinin araştırılması
  Alaaddin Yorulmaz, Mehmet Yücel, Sadiye Sert, Suna Özdem, Hasan arif İstanbullu 28 Şub 2018
 • Sezaryen doğumun postpartum depresyona ve maternal bağlanmaya etkisi
  Demet Kokanalı, Sevgi Ayhan, Aysun Devran, Mahmut Kuntay Kokanalı, Yasemin Taşçı 28 Şub 2018
 • GERİATRİ KLİNİĞİMİZDE YAPILAN KEMİK İLİĞİ BİYOPSİ SONUÇLARININ ÇOK YÖNLÜ DEĞERLENDİRİLMESİ: TANI, PREZENTASYON VE MORTALİTE
  Hande Selvi Öztorun, Tuğba Turgut, Deniz Mut Sürmeli, Remzi Bahşi, Bilge Gözükara, Murat Varlı, Sevgi Aras 6 Mar 2018
 • Endoskopik Torakal Sempatektomide Prilokaine Bağlı Methemoglobinemi
  Gülçin AYDIN, Işın Gençay, Selim Çolak, Nesimi Günal, Berkant Özpolat 15 Mar 2018
 • Konya’da Hayvan Yemi Fabrikası İşçilerinde Mesleksel Astım Prevalansı
  Yrd.Doç.Dr. Celalettin Korkmaz, Prof.Dr. Faruk Özer 18 Mar 2018