Year 2015, Volume 5, Issue 4, Pages 257 - 260 2016-02-21

Plasmacytoid urothelial carcinoma of the urinary bladder
Mesanenin plazmastoid hücreli karsinomu

Ahmet Çamtosun [1] , Hüseyin Çelik [2]

192 603

According to the latest World Health Organization classification, Plasmacytoid urothelial carcinoma of urothelial carcinoma is one of the rare variants. When the diagnosis is usually made with advanced stage aggressive tumors and metastases. A 77-year-old male patient was admitted with lower urinary tract symptoms. The patient had no hematuria in the application. Widely heterogeneous appearance of the bladder base solid formation was observed on ultrasound. The patient was diagnosed as a result of microscopic examination of transurethral resection specimens to be looking plasmacytoid urothelial carcinoma. a multidisciplinary approach was planned and patient was treated radiotherapy and systemic chemotherapy. In this article, we present a locally invasive plasmacytoid urothelial carcinoma cases, followed by two years.
Plazmasitoid ürotelyal karsinom Dünya sağlık örgütü son sınıflamasına göre üretelyal karsinomun en nadir varyantlarından biridir. Tanı konulduğunda genelde ileri evrede ve metastaz yapmış agresif tümörlerdir. 77 yaşındaki erkek hasta alt üriner sistem yakınmaları ile başvurdu. Başvuru esnasında hematüri şikayeti yoktu. Ultrasonografide mesane tabanından yaygın heterojen görünümlü solid oluşum gözlendi ve hastaya transüretral rezeksiyon yapıldı. Histopatolojik incelenmede plasmasitoid ürotelyal karsinom tanısı kondu. Multidisipliner bir yaklaşım planlanarak hastaya radyoterapi ve sistemik kemoterapi uygulandı. Bu makalede, iki yıldır takipte lokal invaziv plasmasitoid ürotelyal karsinom vakasını sunduk.
Primary Language en
Subjects
Journal Section Case Report
Authors

Author: Ahmet Çamtosun

Author: Hüseyin Çelik

Bibtex @ { gopctd265853, journal = {Çağdaş Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-6009}, address = {Selcuk University}, year = {2016}, volume = {5}, pages = {257 - 260}, doi = {10.16899/ctd.55012}, title = {Plasmacytoid urothelial carcinoma of the urinary bladder}, key = {cite}, author = {Çamtosun, Ahmet and Çelik, Hüseyin} }
APA Çamtosun, A , Çelik, H . (2016). Plasmacytoid urothelial carcinoma of the urinary bladder. Çağdaş Tıp Dergisi, 5 (4), 257-260. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/gopctd/issue/25166/265853
MLA Çamtosun, A , Çelik, H . "Plasmacytoid urothelial carcinoma of the urinary bladder". Çağdaş Tıp Dergisi 5 (2016): 257-260 <http://dergipark.gov.tr/gopctd/issue/25166/265853>
Chicago Çamtosun, A , Çelik, H . "Plasmacytoid urothelial carcinoma of the urinary bladder". Çağdaş Tıp Dergisi 5 (2016): 257-260
RIS TY - JOUR T1 - Plasmacytoid urothelial carcinoma of the urinary bladder AU - Ahmet Çamtosun , Hüseyin Çelik Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Çağdaş Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 257 EP - 260 VL - 5 IS - 4 SN - -2146-6009 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Çağdaş Tıp Dergisi Plasmacytoid urothelial carcinoma of the urinary bladder %A Ahmet Çamtosun , Hüseyin Çelik %T Plasmacytoid urothelial carcinoma of the urinary bladder %D 2016 %J Çağdaş Tıp Dergisi %P -2146-6009 %V 5 %N 4 %R %U
ISNAD Çamtosun, Ahmet , Çelik, Hüseyin . "Plasmacytoid urothelial carcinoma of the urinary bladder". Çağdaş Tıp Dergisi 5 / 4 (February 2016): 257-260.