Yıl 2017, Cilt 7, Sayı 2, Sayfalar 143 - 148 2017-07-03

Results of the treatment with intravitreal bevacizumab injection in branch retinal vein occlusion
Retinal ven dal tıkanıklığında intravitreal bevacizumab enjeksiyonu ile tedavi sonuçları

Osman Sayın [1] , Nurullah Koçak [2] , Ebru Hamzaoğlu [3] , Yüksel Süllü [4]

158 249

Objective: The aim was to study the effect of intravitreal bevacizumab injection (IVB), which is applied in macular edema treatment secondary to branch retinal vein occlusion (BRVO), on visual acuity and macular thickness.

Material and method: The files of patients who has macular edema caused by branch retinal vein occlusion and who were applied intravitreal bevacizumab injection were studied retrospectively. Visual acuity (logMAR) in follow-ups of the patients before and after the injection and the macular thickness values of the quadrant of the occlusion were recorded and the effect of intravitreal bevacizumab on these parameters were analyzed.

Results: 24 eyes of 24 patients, 17 of which are male and 7 of which are female, were included in the study. The mean age of the patients were 59.1±7.7. The mean visual acuity prior to the injection was determined to be 0.7±0.5 logMAR, and the mean macular thickness value 489.7±129.6µm. The mean injection number applied was 1.5±0.7. The mean follow-up time after the injection was 3.5±2.7 months. The mean macular thickness was determined to be 393.1±5.7µm and mean visual acuity was 0.5±0.1 logMAR in the 1st month. In the last follow-ups of the patients, the mean visual acuity was 0.26±0.28 logMAR and the mean macular thickness value was 317.4±71.5 µm. The increase in visual acuity and the decrease between first and last control after the injection was found statistically significant (p<0.001). 

Conclusion: The intravitreal bevacizumab injection used in macular edema secondary to BRVO increases visual acuity and decreases macular thickness.


Amaç:  Retina ven dal tıkanıklığına sekonder maküla ödemi tedavisinde uygulanan intravitreal bevacizumab enjeksiyonun görme keskinliği ve maküla kalınlığı üzerine etkisini araştırmak.

Gereç ve Yöntem:  Retina ven dal tıkanıklığına bağlı maküler ödemi bulunan ve intravitreal bevacizumab enjeksiyonu uygulanan hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi. Hastaların enjeksiyon öncesi ve enjeksiyon sonrası takiplerindeki görme keskinliği (logMAR) ve tıkanıklığın bulunduğu kadrandaki maküler kalınlık değerleri kaydedilerek intravitreal bevacizumabın bu parametreler üzerindeki etkisi incelendi.

Bulgular: 17’si erkek, 7’si kadın toplam 24 hastanın 24 gözü çalışmaya dahil edildi. Hastaların yaş ortalaması 59.1±7.7 idi. Enjeksiyon öncesi görme keskinliği ortalama 0.7±0.5 logMAR, maküler kalınlık değeri ortalama 489.7±129.6 µm olarak tespit edildi. Uygulanan ortalama enjeksiyon sayısı 1.5±0.7 idi. Enjeksiyon sonrası ortalama takip süresi 3.5±2.7 aydı. 1. Ayda görme keskinliği 0.5±0.1 logMAR, maküla kalınlığı 393.1±5.7 µm olarak tespit edildi. Hastaların son takiplerindeki görme keskinliği ortalama 0.26±0.28 logMAR, maküler kalınlık değeri ortalama 317.4±71.5 µm idi. Enjeksiyon sonucunda, ilk ve son kontroller arası görme keskinliğindeki artış ve maküla kalınlığındaki azalma istatistiksel olarak anlamlı bulundu. (p<0.001).

Sonuç: Retina ven dal tıkanıklığına sekonder maküler ödemde uygulanan intravitreal bevacizumab enjeksiyonu görme keskinliğini arttırmakta ve maküler kalınlığı azaltmaktadır.


  • 1. Mitchell P, Smith W, Chang A. Prevalence and associations of retinal vein occlusion in Australia: the Blue Mountains Eye Study. Arch Ophthalmol 1996;114:1243-7.
  • 2. Klein R, Klein BE, Moss SE et al. The epidemiology of retinal vein occlusion: the Beaver Dam Eye Study. Trans Am Ophthalmol Soc 2000;98:133-41.
  • 3. Wong TY, Scott IU. Clinical practice. Retinal-vein occlusion. N Engl J Med 2010;363:2135-44.
Konular Sağlık Bilimleri
Dergi Bölümü Orjinal Çalışma
Yazarlar

Yazar: Osman Sayın
Kurum: Konya Beyhekim Devlet Hastanesi Göz Kliniği.
Ülke: Turkey


Yazar: Nurullah Koçak
Kurum: Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği, Samsun
Ülke: Turkey


Yazar: Ebru Hamzaoğlu
Kurum: Mersin devlet Hastanesi , Mersin
Ülke: Turkey


Yazar: Yüksel Süllü
Kurum: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları AD,Samsun
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { gopctd325780, journal = {Journal of Contemporary Medicine}, issn = {}, eissn = {2146-6009}, address = {Selçuk Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {143 - 148}, doi = {10.16899/gopctd.325780}, title = {Retinal ven dal tıkanıklığında intravitreal bevacizumab enjeksiyonu ile tedavi sonuçları}, key = {cite}, author = {Süllü, Yüksel and Sayın, Osman and Koçak, Nurullah and Hamzaoğlu, Ebru} }
APA Sayın, O , Koçak, N , Hamzaoğlu, E , Süllü, Y . (2017). Retinal ven dal tıkanıklığında intravitreal bevacizumab enjeksiyonu ile tedavi sonuçları. Journal of Contemporary Medicine, 7 (2), 143-148. DOI: 10.16899/gopctd.325780
MLA Sayın, O , Koçak, N , Hamzaoğlu, E , Süllü, Y . "Retinal ven dal tıkanıklığında intravitreal bevacizumab enjeksiyonu ile tedavi sonuçları". Journal of Contemporary Medicine 7 (2017): 143-148 <http://dergipark.gov.tr/gopctd/issue/27034/325780>
Chicago Sayın, O , Koçak, N , Hamzaoğlu, E , Süllü, Y . "Retinal ven dal tıkanıklığında intravitreal bevacizumab enjeksiyonu ile tedavi sonuçları". Journal of Contemporary Medicine 7 (2017): 143-148
RIS TY - JOUR T1 - Retinal ven dal tıkanıklığında intravitreal bevacizumab enjeksiyonu ile tedavi sonuçları AU - Osman Sayın , Nurullah Koçak , Ebru Hamzaoğlu , Yüksel Süllü Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.16899/gopctd.325780 DO - 10.16899/gopctd.325780 T2 - Journal of Contemporary Medicine JF - Journal JO - JOR SP - 143 EP - 148 VL - 7 IS - 2 SN - -2146-6009 M3 - doi: 10.16899/gopctd.325780 UR - http://dx.doi.org/10.16899/gopctd.325780 Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Journal of Contemporary Medicine Retinal ven dal tıkanıklığında intravitreal bevacizumab enjeksiyonu ile tedavi sonuçları %A Osman Sayın , Nurullah Koçak , Ebru Hamzaoğlu , Yüksel Süllü %T Retinal ven dal tıkanıklığında intravitreal bevacizumab enjeksiyonu ile tedavi sonuçları %D 2017 %J Journal of Contemporary Medicine %P -2146-6009 %V 7 %N 2 %R doi: 10.16899/gopctd.325780 %U 10.16899/gopctd.325780
ISNAD Sayın, Osman , Koçak, Nurullah , Hamzaoğlu, Ebru , Süllü, Yüksel . "Retinal ven dal tıkanıklığında intravitreal bevacizumab enjeksiyonu ile tedavi sonuçları". Journal of Contemporary Medicine 7 / 2 (Temmuz 2017): 143-148. http://dx.doi.org/10.16899/gopctd.325780