Yıl 2017, Cilt 7, Sayı 2, Sayfalar 160 - 167 2017-07-04

Son Trimester Gebelerin Rektovajinal Grup B Streptokok Koloni Sıklığı ve Etkileyen Faktörler
The Frequency of Rectovaginal Group B Streptococci in Third Trimester Pregnant Women and Affecting Factors

Pınar Kalpakçı [1] , Ali Ramazan Benli [2] , Selman Erturhan [3] , Yeltekin Demirel [4]

189 203

Amaç:   Gebelikte rektovajinal Grup B streptokoklar (GBS) morbidite ve mortaliteye neden olan etkenlerden biridir. Genellikle asemptomatik seyreder ancak idrar yolu enfeksiyonlarından sepsise kadar geniş enfeksiyonlara neden olabilir. Bu çalışmada da son trimester gebelerinin GBS sıklığı ve ilişkili durumlar araştırılmıştır.

Materyal ve Metod: Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Polikliniği’ne başvuran ve gestasyonel haftası 30 hafta ve üzeri olan gebelerden vajinal ve anorektal sürüntü örnekleri alınarak kültür antibiyogramları bakıldı. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, ki- kare, t-student ve Mann Whitney U testleri kullanıldı. p<0,05 istatistiksel olarak önemli kabul edildi. 

Bulgular: Çalışmaya alınan 214 gebenin 17’sinde (%7.9) grup B streptokok üremesi oldu. Gebelerde GBS kolonizasyon sıklığı ile yaş grupları, eğitim durumları, ikamet yerleri, sosyo-ekonomik düzey, gestasyonel öykü, hipertansiyon ve diyabet öyküsü, sigara ve RİA kullanımı karşılaştırıldığında anlamlı bir fark bulunamadı. İncelenen gebelerde menstrüel siklusları düzensiz olanlarda, gebelik öncesi herhangi bir doğum kontrol yöntemini kullananlarda ve ilk gebelik yaşı yüksek olanlarda, GBS’lerin rekto-vajinal üreme sıklığı yüksek bulundu. Alınan kültür örneklerinde grup B streptokok dışında %27.5’inde Stafilokokus epidermidis, %25.7’sinde Enterococcus faecalis, %20.9’unda Candida albicans üredi.

Sonuç: İlk gebelik yaşı yüksek olan, menstirüel siklus düzensizliği yaşayan ve doğum kontrol yöntemi kullanan kadınlarda grup B streptokok üremesinde artış gözlemlenmesi sebebiyle; bu parametreleri esas alan daha geniş kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır. Yenidoğanda erken başlangıçlı enfeksiyonları önlemek için gebe tarama programları arasında yer alan grup B streptokok taramasının rutin gebe izlem programına dâhil edilmesi gerekmektedir.


Aim: Rectovaginal Group B streptococci (GBS) colonization one of reason the mortality and morbidity in pregnant. It seems asymptomatic generally but cause to wide infection from urinary infection to sepsis. GBS frequency was investigated in third trimester of pregnant women in this study.

Materials and methods: The study was done in the autpatient clinic of medical faculty gynecology and obstetric department. Vaginal and anorectal swab was taken from pregnant women who are 30 weeks or more gestational age. Descriptive statistics, chi-square, student-t and Mann-Whitney U test was used in the analyzing the data and p<0.05 was considered statistically significant.

Results: In the study of 214 pregnant women, 17 (7.9%) of GBS was reproduction. There was no significance the incidence of GBS colonization in pregnant women with educational status, living space, socio-economic status, gestational history, hypertension, diabetes, smoking and use of intrauterin device. We found higher incidence of GBS colonization in pregnant with irregular menstrual cycles, using any method of birth control before pregnancy and higher age of first pregnancy. It produced 27.5% of Staphylococcus epidermidis, 25.7% of Enterococcus faecalis,  20.9% of Candida albicans in samples except GBS in the microbial culture.

Conclusion: GBS observed increase in pregnant women age of first pregnancy is high, menstruel cycle irregularities and using birth control method. Comprehensive studies are needed with these parameters. GBS screening should be incorporated into routine prenatal follow the program for avoid newborn infection.


  • 1. Gibbs RS, Schrag S, Schuchat A. Perinatal infections due to group B streptococci. Obstetrics & Gynecology. 2004;104(5, Part 1):1062-76.
  • 2. Verani JR, McGee L, Schrag SJ. Prevention of perinatal group B streptococcal disease: Revised guidelines from CDC. Atlanta;2010.
  • 3. Cagno CK, Pettit JM, Weiss BD. Prevention of perinatal group B streptococcal disease: updated CDC guideline. American family physician. 2012;86(1):59-65.
  • 4. Stoll BJ, Schuchat A. Maternal carriage of group B streptococci in developing countries. The Pediatric infectious disease journal. 1998;17(6):499-503.
  • 5. Kireçci E, Özer A, Arıkan DC, Gül M. Group B Streptococcal Vaginal Colonization in the Third Trimester of Pregnancy. Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine. 2010;16:144-8.
Konular Sağlık Bilimleri
Dergi Bölümü Orjinal Çalışma
Yazarlar

Yazar: Pınar Kalpakçı
Kurum: Çekerek Aile Sağlığı Merkezi, Çekerek, Yozgat,
Ülke: Turkey


Yazar: Ali Ramazan Benli
Kurum: Karabük Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği A.D., Karabük
Ülke: Turkey


Yazar: Selman Erturhan
Kurum: Yıldızeli Aile Sağlığı Merkezi, Yıldızeli, Sivas
Ülke: Turkey


Yazar: Yeltekin Demirel
Kurum: Ondokuz Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği A.D., Sivas
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { gopctd326623, journal = {Journal of Contemporary Medicine}, issn = {}, eissn = {2146-6009}, address = {Selçuk Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {160 - 167}, doi = {10.16899/gopctd.326623}, title = {Son Trimester Gebelerin Rektovajinal Grup B Streptokok Koloni Sıklığı ve Etkileyen Faktörler}, key = {cite}, author = {Demirel, Yeltekin and Erturhan, Selman and Kalpakçı, Pınar and Benli, Ali Ramazan} }
APA Kalpakçı, P , Benli, A , Erturhan, S , Demirel, Y . (2017). Son Trimester Gebelerin Rektovajinal Grup B Streptokok Koloni Sıklığı ve Etkileyen Faktörler. Journal of Contemporary Medicine, 7 (2), 160-167. DOI: 10.16899/gopctd.326623
MLA Kalpakçı, P , Benli, A , Erturhan, S , Demirel, Y . "Son Trimester Gebelerin Rektovajinal Grup B Streptokok Koloni Sıklığı ve Etkileyen Faktörler". Journal of Contemporary Medicine 7 (2017): 160-167 <http://dergipark.gov.tr/gopctd/issue/27034/326623>
Chicago Kalpakçı, P , Benli, A , Erturhan, S , Demirel, Y . "Son Trimester Gebelerin Rektovajinal Grup B Streptokok Koloni Sıklığı ve Etkileyen Faktörler". Journal of Contemporary Medicine 7 (2017): 160-167
RIS TY - JOUR T1 - Son Trimester Gebelerin Rektovajinal Grup B Streptokok Koloni Sıklığı ve Etkileyen Faktörler AU - Pınar Kalpakçı , Ali Ramazan Benli , Selman Erturhan , Yeltekin Demirel Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.16899/gopctd.326623 DO - 10.16899/gopctd.326623 T2 - Journal of Contemporary Medicine JF - Journal JO - JOR SP - 160 EP - 167 VL - 7 IS - 2 SN - -2146-6009 M3 - doi: 10.16899/gopctd.326623 UR - http://dx.doi.org/10.16899/gopctd.326623 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Journal of Contemporary Medicine Son Trimester Gebelerin Rektovajinal Grup B Streptokok Koloni Sıklığı ve Etkileyen Faktörler %A Pınar Kalpakçı , Ali Ramazan Benli , Selman Erturhan , Yeltekin Demirel %T Son Trimester Gebelerin Rektovajinal Grup B Streptokok Koloni Sıklığı ve Etkileyen Faktörler %D 2017 %J Journal of Contemporary Medicine %P -2146-6009 %V 7 %N 2 %R doi: 10.16899/gopctd.326623 %U 10.16899/gopctd.326623
ISNAD Kalpakçı, Pınar , Benli, Ali Ramazan , Erturhan, Selman , Demirel, Yeltekin . "Son Trimester Gebelerin Rektovajinal Grup B Streptokok Koloni Sıklığı ve Etkileyen Faktörler". Journal of Contemporary Medicine 7 / 2 (Temmuz 2017): 160-167. http://dx.doi.org/10.16899/gopctd.326623