Yıl 2017, Cilt 7, Sayı 2, Sayfalar 175 - 183 2017-07-04

Evaluating the Knowledge, Opinions, and Attitudes of Mothers Regarding the Breastfeeding Coaching
Annelerin Emzirme Koçluğu Hakkındaki Bilgi, Görüş ve Tutumlarının Değerlendirilmesi

Özlem Koç [1] , Hava Özkan [2] , Nagihan Sidar [3] , Duygu Can [4]

284 283

Objective: This study was conducted in order to evaluate the knowledge, opinions, and attitudes of mothers in the early postpartum period regarding the breastfeeding coaching.

Material and Method: This descriptive and sectional study was completed with 275 mothers at a Maternity Hospital in Erzurum between December 2014 and February 2015. The data were collected through the Personal Information Form that was prepared by researchers using the relevant literature. The data were assessed by using the percentage distributions. 

Results: It was determined that 33.1% of the mothers were in the age group of 20-24 years, 37.1% resided in the city center, 87.6% were unemployed, 43.3% were primary school graduates, 58.5% did not take training about breastfeeding throughout their last pregnancy, 52.4% breastfed their infants within the first half hour and 81.1% gave the answer “every time the infant wants” to the question “how frequently should the infant be breast-fed?”. 94.5% of the mothers stated that they had no idea about the concept of breastfeeding coach; however, 98.2% thought that the practice of breastfeeding coaching would increase the breastfeeding success after being informed about the breastfeeding coach. It was determined that 81.1% of the mothers required a breast-feeding coach and 61.1% wanted to be a breastfeeding coach. 99.3% of mothers, especially primipar mothers are determined have a need to get breastfeeding coach. 

Conclusion: It was determined that mothers were not informed about breast-feeding coaching, but they required a breastfeeding coach for support during breastfeeding and wanted to be a breast-feeding coach themselves in accordance with the information provided. 


Amaç: Bu araştırma, erken postpartum dönemdeki annelerin emzirme koçluğu hakkındaki bilgi, görüş ve tutumlarını değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Araştırma, Erzurum'da Kadın Doğum Hastanesinde Aralık 2014-Şubat 2015 tarihleri arasında tanımlayıcı ve kesitsel tipte 275 anne ile tamamlanmıştır. Veriler, araştırmacılar tarafından konu ile ilgili literatürden yararlanılarak hazırlanan Kişisel Bilgi Formu ile toplanmıştır.  Verilerin değerlendirilmesinde; yüzdelik dağılımlar kullanılmıştır. 

Bulgular: Annelerin %33.1’inin 20-24 yaş grubunda olduğu, %37.1’inin il merkezinde yaşadığı, %87.6’sının çalışmadığı, %43.3’ünün ilkokul mezunu olduğu, %58.5’inin son gebelikleri süresince emzirme ile ilgili eğitim almadığı, %52.4’ünün bebeklerini ilk yarım saatte emzirdiği ve “emzirme sıklığı nasıl olmalıdır” sorusuna % 81.1’inin “bebek her istediğinde emzirme yapılmalıdır” şeklinde cevap verdikleri saptanmıştır. Annelerin %94.5’i emzirme koçu kavramını duymadığını, ancak emzirme koçu hakkında verilen bilgilerden sonra %98.2’si emzirme koçu uygulamasının emzirmenin başarısını arttıracağını ifade etmişlerdir. Annelerin %81.1’inin emzirme koçu istedikleri ve %61.1’inin de emzirme koçluğu yapmak istedikleri belirlenmiştir. Annelerin özellikle ilk doğumunu yapan annelerin %99.3’ünün, emzirme koçuna ihtiyacı olduğu belirlenmiştir. 

Sonuç: Annelerin emzirme koçluğu hakkında bilgi sahibi olmadıkları, ancak verilen bilgiler doğrultusunda emzirme sırasında kendisine destek olması için emzirme koçu istedikleri ve kendilerinin de emzirme koçluğu yapmak istedikleri belirlenmiştir. 


  • 1. Cangöl E, Şahin HN. Emzirmeyi etkileyen faktörler ve emzirme danışmanlığı. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2014; 45(3):100-5.
  • 2. İnce T, Kondolot M, Yalçın SS, Yurdakök K. Annelerin emzirme danışmanlığı alma durumları. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2010; 53(3):189-197.
  • 3. Taşkın L. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. Yenidoğanın beslenmesi.13. Baskı, Ankara: Akademisyen Tıp Kitabevi 2016; s:574.
  • 4. Rajesh K. Chudasama, Panna C. Patel, Abhay B. Kavishwar. Determinants of exclusive breastfeeding in Sout Gujanat Region of İndia. Journal of Clinical Medicine Research 2009;1(2)102-108.
  • 5. Karaçam Z, Kitiş Y. What do midwives and nurses in Turkey know about nutrition in the first six months of life. Midwivery 2005;21(1):61-70.
  • 6. Hellings P, Howe C. Assessment of breastfeeding knowledge of nurse practitioners and nurse-midwives. Jornual of Midwifery & Women Health 2000;45(3):264-270.
  • 7. Kepekci M, Yalçınoğlu N, Devecioğlu E, Eren T, Gökçay G. Emzirme danışmanlığı birimine başvuran annelerin ve bebeklerin incelenmesi. Çocuk Dergisi 2012;12(4):164-168.
  • 8. Yurdakök K. Anne sütü ile beslenme. Yurdakök M, Erdem G. (Editörler). Neonatoloji’de. Ankara: Alp Ofset, 2004.s:166-74.
  • 9. Gökçay G, Garibağaoğlu M. Sağlıklı çocuğun beslenmesi. Neyzi O, Ertuğrul T (Editörler). Pediatri’de. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi; 2002.s:183-203.
  • 10. Richard JS (ed). Breastfeedding 2001. Part I. Pediatric Clinics of North America 2001;48:19-20.
Konular Sağlık Bilimleri
Dergi Bölümü Orjinal Çalışma
Yazarlar

Yazar: Özlem Koç
Kurum: Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Erzurum
Ülke: Turkey


Yazar: Hava Özkan
Kurum: Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Erzurum
Ülke: Turkey


Yazar: Nagihan Sidar
Kurum: Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Erzurum
Ülke: Turkey


Yazar: Duygu Can
Kurum: Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Erzurum
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { gopctd326665, journal = {Journal of Contemporary Medicine}, issn = {}, eissn = {2146-6009}, address = {Selçuk Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {175 - 183}, doi = {10.16899/gopctd.326665}, title = {Annelerin Emzirme Koçluğu Hakkındaki Bilgi, Görüş ve Tutumlarının Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Koç, Özlem and Sidar, Nagihan and Özkan, Hava and Can, Duygu} }
APA Koç, Ö , Özkan, H , Sidar, N , Can, D . (2017). Annelerin Emzirme Koçluğu Hakkındaki Bilgi, Görüş ve Tutumlarının Değerlendirilmesi. Journal of Contemporary Medicine, 7 (2), 175-183. DOI: 10.16899/gopctd.326665
MLA Koç, Ö , Özkan, H , Sidar, N , Can, D . "Annelerin Emzirme Koçluğu Hakkındaki Bilgi, Görüş ve Tutumlarının Değerlendirilmesi". Journal of Contemporary Medicine 7 (2017): 175-183 <http://dergipark.gov.tr/gopctd/issue/27034/326665>
Chicago Koç, Ö , Özkan, H , Sidar, N , Can, D . "Annelerin Emzirme Koçluğu Hakkındaki Bilgi, Görüş ve Tutumlarının Değerlendirilmesi". Journal of Contemporary Medicine 7 (2017): 175-183
RIS TY - JOUR T1 - Annelerin Emzirme Koçluğu Hakkındaki Bilgi, Görüş ve Tutumlarının Değerlendirilmesi AU - Özlem Koç , Hava Özkan , Nagihan Sidar , Duygu Can Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.16899/gopctd.326665 DO - 10.16899/gopctd.326665 T2 - Journal of Contemporary Medicine JF - Journal JO - JOR SP - 175 EP - 183 VL - 7 IS - 2 SN - -2146-6009 M3 - doi: 10.16899/gopctd.326665 UR - http://dx.doi.org/10.16899/gopctd.326665 Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Journal of Contemporary Medicine Annelerin Emzirme Koçluğu Hakkındaki Bilgi, Görüş ve Tutumlarının Değerlendirilmesi %A Özlem Koç , Hava Özkan , Nagihan Sidar , Duygu Can %T Annelerin Emzirme Koçluğu Hakkındaki Bilgi, Görüş ve Tutumlarının Değerlendirilmesi %D 2017 %J Journal of Contemporary Medicine %P -2146-6009 %V 7 %N 2 %R doi: 10.16899/gopctd.326665 %U 10.16899/gopctd.326665