Yıl 2018, Cilt 8, Sayı 2, Sayfalar 122 - 127 2018-05-17

Geriatri Kliniğimizde Yapılan Kemik İliği Biyopsi Sonuçlarının Çok Yönlü Değerlendirilmesi: Tanı, Prezentasyon ve Mortalite
Comprehensive evaluation of the results of bone marrow biopsy in our geriatric clinic: diagnosis, presentation and mortality

Hande Selvi Öztorun [1] , Tuğba Turgut [2] , Deniz Mut Sürmeli [3] , Remzi Bahşi [4] , Bilge Gözükara [5] , Murat Varlı [6] , Sevgi Aras [7]

61 397

ÖZET: Yaşlanma ile birlikte hematolojik hastalıkların sıklığı artmaktadır. Kemik iliği biyopsisi, kemik iliğini etkileyen pek çok hastalığın tanı almasını sağlayan bir işlemdir. Bu çalışmamızda kendi hasta grubumuzda en sık görülen hematolojik patolojilerin ve prezentasyonlarının belirlenmesi; bunların fonksiyonelliğe ve mortaliteye etkilerinin incelenmesi amaçlandı. Hastaların prezentasyon ve laboratuar değerleri göz önüne alınarak yapılan ön tanılar ile biyopsi sonuçlarının uyumlu olduğu görüldü. Malignite tanısı alanlarda, sağ kalım sürelerinin uzun olduğu görülmüştür. ÇYGD (çok yönlü geriatrik değerlendirme) testlerinde özellikle yürüme hızı ile ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Yaşlıda komorbid hastalıkların varlığı, hastanın performansı, tanı konduktan sonra verilecek tedaviden fayda görebilme durumu göz önünde bulundurularak  endikasyon dahilinde kemik iliği biyopsisi mutlaka yapılmalı, yaştan dolayı kaçınılmamalıdır.


ABSTRACT: With aging, the frequency of hematologic diseases is increasing. Bone marrow biopsy is a procedure that allows diagnosis of many diseases affecting bone marrow. In this study, the most common hematologic pathologies and their presentation, functional and mortality effects were identified in our patient group. It was seen that the biopsy results were compatible with the preliminary diagnoses made by considering the presentation and laboratory values of the patients. In the areas of malignancy diagnosis, survival times were found to be long. Considering the existence of comorbid diseases in the elderly, the performance of the patient, and the benefit of treatment after diagnosis, bone marrow biopsy should be performed indefinitely and should not be avoided due to age.

With aging, the frequency of hematologic diseases is increasing. Bone marrow biopsy is a procedure that allows diagnosis of many diseases affecting bone marrow. In this study, the most common hematologic pathologies and their presentation, functional and mortality effects were identified in our patient group. It was seen that the biopsy results were compatible with the preliminary diagnoses made by considering the presentation and laboratory values of the patients. In the areas of malignancy diagnosis, survival times were found to be long. Considering the existence of comorbid diseases in the elderly, the performance of the patient, and the benefit of treatment after diagnosis, bone marrow biopsy should be performed indefinitely and should not be avoided due to age.

 • KAYNAKLAR: 1. J. Grimley Evans TFW, B. Lynn Beattie, J-P. Michel, G. K: Wilcock (ed.): Oxford Textbook Of Geriatric Medicine, 2th edn; 2003.
 • 2. Abrams WB BM (ed.): The Merc Manual of Geriatrics. : Published By Merck Research Laborotiers; 1995.
 • 3. Al-Gwaiz LA: Bone marrow necrosis. Ann Saudi Med 1997, 17(3):374-376.
 • 4. Elmadhoun WM, Noor SK, Bushara SO, Almobarak AO, Husain NE, Ahmed MH: Bone marrow aspiration in north Sudan: the procedure, indications and the diagnostic value. Int J Health Sci (Qassim) 2015, 9(4):434-439.
 • 5. Malempati S, Joshi S, Lai S, Braner DA, Tegtmeyer K: Videos in clinical medicine. Bone marrow aspiration and biopsy. The New England journal of medicine 2009, 361(15):e28.
 • 6. Ozkalemkas F, Ali R, Ozkocaman V, Ozcelik T, Ozan U, Ozturk H, Kurt E, Evrensel T, Yerci O, Tunali A: The bone marrow aspirate and biopsy in the diagnosis of unsuspected nonhematologic malignancy: a clinical study of 19 cases. BMC Cancer 2005, 5:144.
 • 7. Hyun BH, Gulati GL, Ashton JK: Bone marrow examination: techniques and interpretation. Hematol Oncol Clin North Am 1988, 2(4):513-523.
 • 8. [https://obs.gov.tr/]
 • 9. Arik G, Varan HD, Yavuz BB, Karabulut E, Kara O, Kilic MK, Kizilarslanoglu MC, Sumer F, Kuyumcu ME, Yesil Y et al: Validation of Katz index of independence in activities of daily living in Turkish older adults. Arch Gerontol Geriatr 2015, 61(3):344-350.
 • 10. Lawton MP, Brody EM: Assessment of older people: self-maintaining and instrumental activities of daily living. Gerontologist 1969, 9(3):179-186.
 • 11. Thal LJ, Grundman M, Golden R: Alzheimer's disease: a correlational analysis of the Blessed Information-Memory-Concentration Test and the Mini-Mental State Exam. Neurology 1986, 36(2):262-264.
 • 12. Guigoz Y, Vellas B: The Mini Nutritional Assessment (MNA) for grading the nutritional state of elderly patients: presentation of the MNA, history and validation. Nestle Nutr Workshop Ser Clin Perform Programme 1999, 1:3-11; discussion 11-12.
 • 13. Moehrle BM, Geiger H: Aging of hematopoietic stem cells: DNA damage and mutations? Exp Hematol 2016, 44(10):895-901.
 • 14. Bashawri LA: Bone marrow examination. Indications and diagnostic value. Saudi Med J 2002, 23(2):191-196.
 • 15. Kaur M, Singh Rana AP, Kapoor S, Puri A: Diagnostic value of bone marrow aspiration and biopsy in routine hematology practice. J Clin Diagn Res 2014, 8(8):FC13-16.
 • 16. Manion EM, Rosenthal NS: Bone marrow biopsies in patients 85 years or older. Am J Clin Pathol 2008, 130(5):832-835.
 • 17. Steensma DP, Tefferi A: Anemia in the elderly: how should we define it, when does it matter, and what can be done? Mayo Clin Proc 2007, 82(8):958-966.
 • 18. LA A-G: Analysis of 3494 bone marrow examinations in a referral hospital: indications and interpretations. . Saudi Med J 1997, 18:144-147.
 • 19. Bron D, Ades L, Fulop T, Goede V, Stauder R: Aging and blood disorders: new perspectives, new challenges. Haematologica 2015, 100(4):415-417.
 • 20. Pulte D, Jansen L, Castro FA, Brenner H: Changes in the survival of older patients with hematologic malignancies in the early 21st century. Cancer 2016, 122(13):2031-2040.
 • 21. Cohen HJ, Smith D, Sun CL, Tew W, Mohile SG, Owusu C, Klepin HD, Gross CP, Lichtman SM, Gajra A et al: Frailty as determined by a comprehensive geriatric assessment-derived deficit-accumulation index in older patients with cancer who receive chemotherapy. Cancer 2016, 122(24):3865-3872.
 • 22. Velghe A, Petrovic M, De Buyser S, Demuynck R, Noens L: Validation of the G8 screening tool in older patients with aggressive haematological malignancies. Eur J Oncol Nurs 2014, 18(6):645-648.
 • 23. Bonanad S, De la Rubia J, Gironella M, Perez Persona E, Gonzalez B, Fernandez Lago C, Arnan M, Zudaire M, Hernandez Rivas JA, Soler A et al: Development and psychometric validation of a brief comprehensive health status assessment scale in older patients with hematological malignancies: The GAH Scale. J Geriatr Oncol 2015, 6(5):353-361.
 • 24. Velghe A, De Buyser S, Noens L, Demuynck R, Petrovic M: Hand grip strength as a screening tool for frailty in older patients with haematological malignancies. Acta Clin Belg 2016, 71(4):227-230.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Dergi Bölümü Orjinal Çalışma
Yazarlar

Yazar: Hande Selvi Öztorun (Sorumlu Yazar)
Kurum: Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Geriatri Bilim Dalı
Ülke: Turkey


Yazar: Tuğba Turgut
Kurum: Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Geriatri Bilim Dalı
Ülke: Turkey


Yazar: Deniz Mut Sürmeli
Kurum: Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Geriatri Bilim Dalı
Ülke: Turkey


Yazar: Remzi Bahşi
Kurum: Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Geriatri Bilim Dalı
Ülke: Turkey


Yazar: Bilge Gözükara
Kurum: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

Yazar: Murat Varlı
Kurum: Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Geriatri Bilim Dalı

Yazar: Sevgi Aras
Kurum: Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Geriatri Bilim Dalı

Bibtex @araştırma makalesi { gopctd358557, journal = {Journal of Contemporary Medicine}, issn = {}, eissn = {2146-6009}, address = {Selçuk Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {122 - 127}, doi = {10.16899/gopctd.358557}, title = {Geriatri Kliniğimizde Yapılan Kemik İliği Biyopsi Sonuçlarının Çok Yönlü Değerlendirilmesi: Tanı, Prezentasyon ve Mortalite}, key = {cite}, author = {Turgut, Tuğba and Aras, Sevgi and Bahşi, Remzi and Varlı, Murat and Selvi Öztorun, Hande and Mut Sürmeli, Deniz and Gözükara, Bilge} }
APA Selvi Öztorun, H , Turgut, T , Mut Sürmeli, D , Bahşi, R , Gözükara, B , Varlı, M , Aras, S . (2018). Geriatri Kliniğimizde Yapılan Kemik İliği Biyopsi Sonuçlarının Çok Yönlü Değerlendirilmesi: Tanı, Prezentasyon ve Mortalite. Journal of Contemporary Medicine, 8 (2), 122-127. DOI: 10.16899/gopctd.358557
MLA Selvi Öztorun, H , Turgut, T , Mut Sürmeli, D , Bahşi, R , Gözükara, B , Varlı, M , Aras, S . "Geriatri Kliniğimizde Yapılan Kemik İliği Biyopsi Sonuçlarının Çok Yönlü Değerlendirilmesi: Tanı, Prezentasyon ve Mortalite". Journal of Contemporary Medicine 8 (2018): 122-127 <http://dergipark.gov.tr/gopctd/issue/27035/358557>
Chicago Selvi Öztorun, H , Turgut, T , Mut Sürmeli, D , Bahşi, R , Gözükara, B , Varlı, M , Aras, S . "Geriatri Kliniğimizde Yapılan Kemik İliği Biyopsi Sonuçlarının Çok Yönlü Değerlendirilmesi: Tanı, Prezentasyon ve Mortalite". Journal of Contemporary Medicine 8 (2018): 122-127
RIS TY - JOUR T1 - Geriatri Kliniğimizde Yapılan Kemik İliği Biyopsi Sonuçlarının Çok Yönlü Değerlendirilmesi: Tanı, Prezentasyon ve Mortalite AU - Hande Selvi Öztorun , Tuğba Turgut , Deniz Mut Sürmeli , Remzi Bahşi , Bilge Gözükara , Murat Varlı , Sevgi Aras Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.16899/gopctd.358557 DO - 10.16899/gopctd.358557 T2 - Journal of Contemporary Medicine JF - Journal JO - JOR SP - 122 EP - 127 VL - 8 IS - 2 SN - -2146-6009 M3 - doi: 10.16899/gopctd.358557 UR - http://dx.doi.org/10.16899/gopctd.358557 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Contemporary Medicine Geriatri Kliniğimizde Yapılan Kemik İliği Biyopsi Sonuçlarının Çok Yönlü Değerlendirilmesi: Tanı, Prezentasyon ve Mortalite %A Hande Selvi Öztorun , Tuğba Turgut , Deniz Mut Sürmeli , Remzi Bahşi , Bilge Gözükara , Murat Varlı , Sevgi Aras %T Geriatri Kliniğimizde Yapılan Kemik İliği Biyopsi Sonuçlarının Çok Yönlü Değerlendirilmesi: Tanı, Prezentasyon ve Mortalite %D 2018 %J Journal of Contemporary Medicine %P -2146-6009 %V 8 %N 2 %R doi: 10.16899/gopctd.358557 %U 10.16899/gopctd.358557
ISNAD Selvi Öztorun, Hande , Turgut, Tuğba , Mut Sürmeli, Deniz , Bahşi, Remzi , Gözükara, Bilge , Varlı, Murat , Aras, Sevgi . "Geriatri Kliniğimizde Yapılan Kemik İliği Biyopsi Sonuçlarının Çok Yönlü Değerlendirilmesi: Tanı, Prezentasyon ve Mortalite". Journal of Contemporary Medicine 8 / 2 (Mayıs 2018): 122-127. http://dx.doi.org/10.16899/gopctd.358557