Yıl 2018, Cilt 8, Sayı 2, Sayfalar 139 - 147 2018-04-26

The investigation of the effects of the birth type variable on the mother-infant interaction and mother's perception of her the infant
Doğum Tipi Değişkeninin Anne-Bebek Etkileşimi ve Annenin Bebeğini Algılaması Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

Demet Çakır [1] , Özgür Alparslan [2]

130 349

Aim: Designed cross-sectionally, this study was conducted to determine the effects of normal vaginal birth and cesarean birth on mother-infant interaction and mother's perception of her infant.

Materials and Method: The universe of the study consisted of 4457 mothers who gave birth in a state hospital in Anatolia and their newborns. On the other hand, the sampling involved 230 mothers who gave birth between 1 October and 31 December 2007 and their newborns. The data of the study were collected at four stages through observations and face-to-face interviews using a questionnaire about informative characteristics of mother and newborn, Mother-Infant Interaction Scale, and Neonatal Perception Inventory. The data of the study were evaluated on a computer (SPSS software package) using percent, mean, standard deviation, t-test, Chi-square test, variance analysis, and advanced Bonferroni test.

Results: The mean values of the first and second day contact scores of mother-infant interaction for mothers giving cesarean birth were determined to be 5-7 (%72-53.9), therefore they were found to need more midwives / nurses compared to mothers giving vaginal birth (p <0.05). The difference between negative and positive maternal perceptions of newborns, and birth types was not found statistically significant (p> 0.05). A statistically significant difference was found between the first contact time and mothers who perceived their infants positively (p <0.05).

Conclusion: As a result of the study, it was determined that mothers who had a cesarean birth needed more support with a significant difference in mother-newborn interaction on first contact and second day contact, and that seeing the baby immediately after the birth was found to increase positive perception.

Amaç: Bu araştırma, normal vajinal doğum ile sezaryen  doğumun anne bebek etkileşimi  ve annenin yenidoğan bebeğini algılaması üzerine etkisinin belirlemek amacı ile kesitsel olarak yapılmıştır.

Metod: Araştırmanın evrenini Anadolu'da bir devlet hastanesinde doğum yapan 4457 anne ve yenidoğan, örneklemini ise 01 Ekim-31 Aralık 2007 tarihleri arasında doğum yapan 230 anne ve yenidoğan oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, anne-yenidoğan tanıtıcı özelliklerine ilişkin soru formu, Anne-Bebek Etkileşimi Değerlendirme Ölçeği, Yenidoğanı Algılama Ölçeği kullanılarak dört aşamada, gözlem ve yüz yüze görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler bilgisayarda (SPSS paket program) yüzdelik,ortalama,standart sapma, t testi, ki-kare testi, varyans analizi, ileri Bonferroni testi kullanılarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Sezaryen doğum yapan annelerin ilk temas ve ikinci gün temas anne-bebek etkileşim puanı ortalamalarının 5-7 olduğu (%72-53.9); vajinal yolla doğum yapan annelere oranla daha fazla ebe/hemşireye ihtiyaç duyduğu belirlenmiştir (p<0.05). Annelerin bebeklerini negatif ve pozitif algılamaları ile doğum şekilleri arasındaki fark istatistiksek olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). Pozitif algılayan annelerin bebeklerini ilk görme zamanlarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0.05). 

Sonuç: Çalışmanın sonucunda özellikle sezaryen doğum yapan annelerin ilk temas ve ikinci gün temas anne-yenidoğan etkileşiminde önemli bir fark ile daha fazla desteğe ihtiyaç duydukları, doğumdan hemen sonra bebeğini görmenin pozitif algıyı artırdığı saptanmıştır.

  • 1. Balcı S, Savaşer S. Annelerin bebeklerini algılama durumu, VI. Ulusal Hemşirelik Kongre Kitabı.Ankara: Gata Hemşirelik Yüksek Okulu, 1998.s. 215-221
  • 2. Balcı S. İlk kez doğum yapan annelerin bebeklerini algılama durumları, İstanbul Üniversitesi: Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. İstanbul:1997.
  • 3. Bennett VR, Brown LK. Myles textbook for midwives, Editor. Mary E. 13.ed. Uprichard Dbe : Churchill Livingstone; 1999. p. 673-675, 700-703
  • 4. Efe ŞY, Taşkın L, Eroğlu K. Türkiyede postnatal depresyon ve etkileyen faktörler. J Turkish Germen Gynecol Assoc. 2009;10:14-20.
  • 5. Koçak DY, Büyükkayacı DN. Postpartum depresyon ve hemşirelik yaklaşımı. Psikiyatri/Nöroloji/Davranış Bilimleri Dergisi Sempozyum. 2016; 9:21-26.
  • 6. Soysal SA, Bodur Ş, İşeri E, Şenol S. Bebeklik dönemindeki bağlanma sürecine genel bir bakış. Klinik Psikiyatri 2005;8:88-99.
  • 7. Şeker S, Sevil Ü. Doğuma hazırlık sınıflarının annenin doğum sonu fonksiyonel durumuna ve bebeğini algılamasına etkisi. Ege Üniversitesi: Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, İzmir: 2006.
  • 8. Beydağ DK. Doğum sonu dönemde anneliğe uyum ve hemşirenin rolü. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 2007; 6(6):479-484.
  • 9. Güngör İ, Gökyıldız Ş, Nahcıvan N. Sezaryen doğum yapan bir grup kadının doğuma ilişkin görüşleri ve doğum sonu erken dönemde yaşadıkları sorunlar . İstanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik Dergisi 2004;13:53-56 . 10. Lewallen PL, Dick MJ, Flowers J, Powell W, Zickefoose KT, Wall YG, Price ZM. Breastfeeding Support and Early Cessation. JOGNN March/Aprıl, 2006;35(2):166-172.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Dergi Bölümü Orjinal Çalışma
Yazarlar

Yazar: Demet Çakır
Kurum: Sağlık Bakım Hizmetleri, Sabuncuouğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri MYO, Amasya
Ülke: Turkey


Yazar: Özgür Alparslan
Kurum: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, EBELİK BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { gopctd418653, journal = {Journal of Contemporary Medicine}, issn = {}, eissn = {2146-6009}, address = {Selçuk Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {139 - 147}, doi = {10.16899/gopctd.418653}, title = {Doğum Tipi Değişkeninin Anne-Bebek Etkileşimi ve Annenin Bebeğini Algılaması Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Alparslan, Özgür and Çakır, Demet} }
APA Çakır, D , Alparslan, Ö . (2018). Doğum Tipi Değişkeninin Anne-Bebek Etkileşimi ve Annenin Bebeğini Algılaması Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. Journal of Contemporary Medicine, 8 (2), 139-147. DOI: 10.16899/gopctd.418653
MLA Çakır, D , Alparslan, Ö . "Doğum Tipi Değişkeninin Anne-Bebek Etkileşimi ve Annenin Bebeğini Algılaması Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi". Journal of Contemporary Medicine 8 (2018): 139-147 <http://dergipark.gov.tr/gopctd/issue/27035/418653>
Chicago Çakır, D , Alparslan, Ö . "Doğum Tipi Değişkeninin Anne-Bebek Etkileşimi ve Annenin Bebeğini Algılaması Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi". Journal of Contemporary Medicine 8 (2018): 139-147
RIS TY - JOUR T1 - Doğum Tipi Değişkeninin Anne-Bebek Etkileşimi ve Annenin Bebeğini Algılaması Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi AU - Demet Çakır , Özgür Alparslan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.16899/gopctd.418653 DO - 10.16899/gopctd.418653 T2 - Journal of Contemporary Medicine JF - Journal JO - JOR SP - 139 EP - 147 VL - 8 IS - 2 SN - -2146-6009 M3 - doi: 10.16899/gopctd.418653 UR - http://dx.doi.org/10.16899/gopctd.418653 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Journal of Contemporary Medicine Doğum Tipi Değişkeninin Anne-Bebek Etkileşimi ve Annenin Bebeğini Algılaması Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi %A Demet Çakır , Özgür Alparslan %T Doğum Tipi Değişkeninin Anne-Bebek Etkileşimi ve Annenin Bebeğini Algılaması Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi %D 2018 %J Journal of Contemporary Medicine %P -2146-6009 %V 8 %N 2 %R doi: 10.16899/gopctd.418653 %U 10.16899/gopctd.418653
ISNAD Çakır, Demet , Alparslan, Özgür . "Doğum Tipi Değişkeninin Anne-Bebek Etkileşimi ve Annenin Bebeğini Algılaması Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi". Journal of Contemporary Medicine 8 / 2 (Nisan 2018): 139-147. http://dx.doi.org/10.16899/gopctd.418653