Yıl 2018, Cilt 8, Sayı 2, Sayfalar 117 - 121 2018-05-16

Evaluation of complete blood count parameters in placenta previa cases
Plasenta previa olgularında tam kan sayımı parametrelerinin değerlendirilmesi

Fatma Nurgül Taşgöz [1] , Muzaffer Temur [2] , Engin Korkmazer [3] , Tayfur Çift [4] , Anıl İçel Saygı [5] , Gülçin Serpim [6] , Bülent ÇAKMAK [7] , Emin Üstünyurt [8]

104 250

Objective: In this study, we investigated the relationship between complete blood count parameters and placenta previa

Methods:İn this study, 90 patients with pre-operative placenta previa diagnosis and 92 patients with previous cesarean section or elective cesarean section due to uterine surgery and 100 patients with  vaginal delivery, total 282 patients were included.

Results:Patient age, gravida and parity scores were significantly higher in the placenta previa group (p <0,001, p = 0,006, p = 0,014, respectively).Gestational age at birth and birth weight of infants were found to be significantly lower than control groups (p <0.001).There was no significant difference between body mass index (BMI) and past curettage numbers (p = 0,338, p = 0,633, respectively). Hemoglobin and hematocrit values were lower in placenta previa and elective cesarean groups (p <0.001).The calculated neutrophil / lymphocyte ratio (NLR) and platelet / lymphocyte ratio (PLR) were significantly higher in the placenta previa group (p = 0.020, p = 0.048).

Conclusion:Placenta previa is important in our daily practice due to massive maternal bleeding and high maternal and neonatal morbidity. NLR and PLR values calculated by simple blood count parameters ,besides ultrasonographic evaluation, can be used as an auxiliary parameter in the diagnosis of placenta previa cases.

Amaç: Bu çalışmanın amacı tam kan sayımı parametrelerinin plasenta previa olgularıdaki ilişkisini değerlendirmektir.

Yöntem: Çalışmada preoperatif plasenta previa tanısı konulmuş ve opere olmuş 90 hasta; daha önce geçirilmiş sezaryen veya uterin cerrahi nedeniyle elektif sezaryen uygulanan 92 hasta ve vajinal doğum yapan 100 hasta olmak üzere toplam 282 hasta değerlendirilmiştir. Çalışmaya dahil edilen hastaların demografik bilgileri ve laboratuvar sonuçları retrospektif olarak taranarak tüm bilgiler formlara aktarıldı.

Bulgular: Plasenta previa grubunda hasta yaşı, gravida ve parite sayıları anlamlı olarak yüksek bulundu (p< 0,001, p=0,006, p= 0,014; sırasıyla), doğumdaki gestasyonel yaş ve bebeklerin doğum ağırlığı kontrol gruplarına göre anlamlı olarak düşük bulundu (p<0,001).Vücut kitle indeksi (VKİ) ve geçirilmiş küretaj sayıları arasında anlamlı bir fark izlenmedi (p=0,338, p=0,633; sırasıyla). Doğum öncesi değerlendirilen tam kan sayımı parametrelerinde hemoglobin ve hematokrit değerleri plasenta previa ve elektif sezaryen uygulanan grupta vajinal doğum yapan gruba göre düşük izlendi (p<0,001). Hesaplanan nötrofil/lenfosit oranı (NLR) ve trombosit/lenfosit oranı (PLR) plasenta previa grubunda anlamlı olarak yüksek (p=0,020, p=0,048) bulundu.

Sonuç:Plasenta previa masif maternal kanama ve yüksek morbidite nedeniyle günlük pratiğimizde önemli bir yer almaktadır. Ultrasonografik değerlendirmenin yanında basit kan sayımı parametreleri ile hesaplanan NLR ve PLR değerleri plasenta previa olgularının öngörüsünde yardımcı bir parametre olarak kullanılabilir.

  • 1. Silver RM. Abnormal placentation: Placenta Previa, Vasa Previa, and Placenta Accreta Obstet Gynecol 2015;126: 654–68.
  • 2. Aiza S, Ananth C V. 2 003. E tiology and risk factors for placenta previa: an overview and meta-analysis of observational studies . Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine 1 3: 1 75– 1 90.
  • 3. Cresswell JA, Ronsmans C, Calvert C, Filippi V. Prevalence of placenta previa by world region: a systematic review and metaanalysis. Trop Med Int Health 2013;18:712–24.
  • 4. Kollmann M, Gaulhofer J, Lang U, Klaritsch P. Placenta praevia: incidence, risk factors and outcome. J Fetal Neonatal Med. 2016;29(9):1395-8.
  • 5. Getahun D, Oyelese Y, Salihu HM, Ananth CV. Previouscesareandeliveryand risks of placenta previa and placental abruption. Obstet Gynecol. 2006 Apr;107(4):771-8.
  • 6. Clark SL, Kooning PP, Phelan JP. Placenta previa/accreta and prior cesarean section. Obstet Gynecol 1985;66: 89–92.
  • 7. Thurn L, Lindqvist PG, Jakobsson M, Colmorn LB, Klungsoyr K, Bjarnadóttir RI, Tapper AM, Bordahl PE, Gottvall K, Petersen KB, Krebs L, Gissler M, Langhoff-Roos J, Källen K. Abnormally invasive placenta – Prevalence, risk factors and antenatal suspicion: results from a large population -based pregnancy cohort study in the Nordic Countries BJOG. 2016 Jul;123(8):1348-55.
  • 8. Tuzovic L, Djelmis J, Ilijic M. Obstetric risk factors associated with placenta previa development: Case-control study. CMJ 2003;44(6):728-33.
  • 9. Tantbirojn P, Crum CP, Parast MM Pathophysiology of placenta creta: the role of decidua and extravillous trophoblast. Placenta. 2008;29(7):639.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Dergi Bölümü Orjinal Çalışma
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9181-7574
Yazar: Fatma Nurgül Taşgöz
Kurum: Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9388-3882
Yazar: Muzaffer Temur
Kurum: Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Bursa
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8318-2329
Yazar: Engin Korkmazer
Kurum: Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Bursa
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-4025-9343
Yazar: Tayfur Çift
Kurum: Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Bursa
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9753-5156
Yazar: Anıl İçel Saygı
Kurum: Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Bursa
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5510-3491
Yazar: Gülçin Serpim
Kurum: Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Bursa
Ülke: Turkey


Yazar: Bülent ÇAKMAK (Sorumlu Yazar)
Kurum: Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Bursa
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-5602-6785
Yazar: Emin Üstünyurt
Kurum: Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Bursa
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { gopctd424217, journal = {Journal of Contemporary Medicine}, issn = {}, eissn = {2146-6009}, address = {Selçuk Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {117 - 121}, doi = {10.16899/gopctd.424217}, title = {Plasenta previa olgularında tam kan sayımı parametrelerinin değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Çift, Tayfur and Temur, Muzaffer and Serpim, Gülçin and Taşgöz, Fatma Nurgül and Korkmazer, Engin and Üstünyurt, Emin and ÇAKMAK, Bülent and Saygı, Anıl İçel} }
APA Taşgöz, F , Temur, M , Korkmazer, E , Çift, T , Saygı, A , Serpim, G , ÇAKMAK, B , Üstünyurt, E . (2018). Plasenta previa olgularında tam kan sayımı parametrelerinin değerlendirilmesi. Journal of Contemporary Medicine, 8 (2), 117-121. DOI: 10.16899/gopctd.424217
MLA Taşgöz, F , Temur, M , Korkmazer, E , Çift, T , Saygı, A , Serpim, G , ÇAKMAK, B , Üstünyurt, E . "Plasenta previa olgularında tam kan sayımı parametrelerinin değerlendirilmesi". Journal of Contemporary Medicine 8 (2018): 117-121 <http://dergipark.gov.tr/gopctd/issue/27035/424217>
Chicago Taşgöz, F , Temur, M , Korkmazer, E , Çift, T , Saygı, A , Serpim, G , ÇAKMAK, B , Üstünyurt, E . "Plasenta previa olgularında tam kan sayımı parametrelerinin değerlendirilmesi". Journal of Contemporary Medicine 8 (2018): 117-121
RIS TY - JOUR T1 - Plasenta previa olgularında tam kan sayımı parametrelerinin değerlendirilmesi AU - Fatma Nurgül Taşgöz , Muzaffer Temur , Engin Korkmazer , Tayfur Çift , Anıl İçel Saygı , Gülçin Serpim , Bülent ÇAKMAK , Emin Üstünyurt Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.16899/gopctd.424217 DO - 10.16899/gopctd.424217 T2 - Journal of Contemporary Medicine JF - Journal JO - JOR SP - 117 EP - 121 VL - 8 IS - 2 SN - -2146-6009 M3 - doi: 10.16899/gopctd.424217 UR - http://dx.doi.org/10.16899/gopctd.424217 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Contemporary Medicine Plasenta previa olgularında tam kan sayımı parametrelerinin değerlendirilmesi %A Fatma Nurgül Taşgöz , Muzaffer Temur , Engin Korkmazer , Tayfur Çift , Anıl İçel Saygı , Gülçin Serpim , Bülent ÇAKMAK , Emin Üstünyurt %T Plasenta previa olgularında tam kan sayımı parametrelerinin değerlendirilmesi %D 2018 %J Journal of Contemporary Medicine %P -2146-6009 %V 8 %N 2 %R doi: 10.16899/gopctd.424217 %U 10.16899/gopctd.424217
ISNAD Taşgöz, Fatma Nurgül , Temur, Muzaffer , Korkmazer, Engin , Çift, Tayfur , Saygı, Anıl İçel , Serpim, Gülçin , ÇAKMAK, Bülent , Üstünyurt, Emin . "Plasenta previa olgularında tam kan sayımı parametrelerinin değerlendirilmesi". Journal of Contemporary Medicine 8 / 2 (Mayıs 2018): 117-121. http://dx.doi.org/10.16899/gopctd.424217