Yıl 2018, Cilt 8, Sayı 2, Sayfalar 153 - 158 2018-05-17

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Hasta Güvenliği Kültürüne İlişkin Tutum Ölçeğinin” Türkçeye Uyarlanması
Adapting the Scale for Culture of Patient Safety Attitude of Students of Medicine School to Turkish

Nazan Torun [1] , Metin Dinçer [2] , Dilek Öztaş [3] , Pervin Demir [4] , Selim Yavuz Sanisoğlu [5]

74 195

Amaç: Bu çalışmanın amacı, tıp öğrencilerin hasta güvenliği kültürüne olan tutumunu ölçmek üzere Carruthers ve arkadaşları (2009) tarafından geliştirilen ölçme aracının, Türkçeye uyarlanarak geçerlik ve güvenirlik çalışmasını yapmaktır. 
Gereç ve Yöntem: Çalışmada Carruthers ve arkadaşları (2009) tarafından geliştirilen “Hasta Güvenliğine Yönelik Tutum Anketi” (Attitudes toward Patient Safety Questionnaire-26 Madde) kullanılmıştır. Çalışmaya Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesinde okuyan ve staja çıkan tıp öğrencileri (n:254) dahil edilmiştir. Türkçeye uyarlama sürecinde, ölçeklerin kültürlerarası kullanılmasında Brislin ve arkadaşları tarafından geliştirilen yöntem esas alınmıştır
Bulgular: Yapılan güvenirlik ve geçerlik analizlerinin sonuçlarına göre, ölçüm aracının, özgün ölçeğin faktör yapısı ile genel olarak uyum gösterdiği tespit edilmiştir. Faktör yükünün 0.129 gibi düşük bir değere sahip olduğu ve negatif bir ilişki olduğu için iki sorunun çıkarılmasına karar verilmiştir. Kalan 24 madde ile yapılan DFA sonucunda elde edilen faktör yüklerinin belirlenen 0.40 değerinin üzerinde olduğu ve RMSEA değerinin kabul edilebilir düzeyde (0,05-0,08 aralığında) olduğu belirlenmiştir. Belirlenen maddelerden oluşan alt faktörler ve toplam için elde edilen iç tutarlılık katsayıları (0.65-0.845) sonucunda ölçek sonucunun oldukça güvenilir olduğu belirlenmiştir.
Sonuç: Carruthers ve arkadaşları (2009) tarafından geliştirilen ölçeğin ülkemizde tıp öğrencilerin hasta güvenliği kültürüne olan tutumunu ölçmede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu tespit edilmiştir.

Aim: The aim of the study was to perform a reliability and validity study for the Turkish adaptation of the scale used to measure the attitude of medical students towards the culture of patient safety, which was developed by Carruthers et al (2009).

Materials and Methods,: The Attitudes toward Patient Safety Questionnaire, which was developed by Carruthers et al (2009) was used in this study. The sample comprised a total of 254 medical students of Ankara Yıldırım Beyazıt University Medical Faculty. The process of adapting the scale to Turkish was based on the method developed by Brislin et al for the use of scales between cultures.

 Results: According to the results of reliability and validity analyses,the factor structure specific to the scale was determined to show conformity in general. As the factor load was the low value of 0.129, and there was a negative relationship, it was decided to remove two questions. As a result of DFA applied to the remaining 24 questions, the factor loads obtained were above the determined value of 0.40 and the  RMSEA value was at an acceptable level (0.05-0.08).The internal consistency coefficients (0.65-0.845) obtained for the total and subfactors formed from the defined items demonstrated that the scale was extreemely reliable.

Conclusion: It was determined that the scale developed by Carruthers et al (2009) was a reliable and valid scale which can be used to measure the attitudes of Turkish medical students towards the culture of patient safety.


 • 1. Medicine Io. To Err Is Human: Building a Safer Health System. Kohn LT, Corrigan JM, Donaldson MS, editors. Washington, DC: The National Academies Press; 2000. 312 p.
 • 2. Organization WH. Multi-professional patient safety curriculum guide 2011.
 • 3. Foundation LLIatNPS. Unmet needs: teaching physicians to provide safe patient care. http://wwwnpsforg/wp-content/uploads/2011/10/LLI-Unmet-Needs-Reportpdf 2010:1.
 • 4. Batalden P, Berwick D, Billi J. Report V: contemporary issues in medicine: quality of care. Washington, DC: Association of American Medical Colleges 2001.
 • 5. Ziv Stephen DSPRWA. Patient safety and simulation-based medical education. Med Teach 2000;22(5):489.
 • 6. Seiden SC, Galvan C, Lamm R. Role of medical students in preventing patient harm and enhancing patient safety. Qual Saf Health Care 2006;15(4):272.
 • 7. Institute of Medicine Committee on the Health Professions Education S. In: Greiner AC, Knebel E, editors. Health Professions Education: A Bridge to Quality. Washington (DC): National Academies Press (US) Copyright 2003 by the National Academy of Sciences. All rights reserved.; 2003.
 • 8. Patey R, Flin R, Cuthbertson BH, MacDonald L, Mearns K, Cleland J, et al. Patient safety: helping medical students understand error in healthcare. Qual Saf Health Care 2007;16(4):256.
 • 9. Bechtold ML, Scott S, Nelson K, Cox KR, Dellsperger KC, Hall LW. Educational quality improvement report: outcomes from a revised morbidity and mortality format that emphasised patient safety. Qual Saf Health Care 2007;16(6):422.
 • 10. Chaneliere M, Jacquet F, Occelli P, Touzet S, Siranyan V, Colin C. Assessment of patient safety culture: what tools for medical students? BMC Med Educ 2016;16(1):255.
 • 11. Wetzel AP, Dow AW, Mazmanian PE. Patient safety attitudes and behaviors of graduating medical students. Eval Health Prof 2012;35(2):221.
 • 12. Carruthers S, Lawton R, Sandars J, Howe A, Perry M. Attitudes to patient safety amongst medical students and tutors: Developing a reliable and valid measure. Med Teach 2009;31(8):e370.
 • 13. Brislin RW. Back-Translation for Cross-Cultural Research. Journal of Cross-Cultural Psychology 1970;1(3):185.
 • 14. Savaşır I. Ölçek uyarlamasındaki sorunlar ve bazı çözüm yolları. Türk Psikoloji Dergisi 1994;9(33):27.
 • 15. Hambleton RK, Bollwark J. Adapting Tests for Use in Different Cultures: Technical Issues and Methods. 1991.
 • 16. Schreiber JB, Nora A, Stage FK, Barlow EA, King J. Reporting structural equation modeling and confirmatory factor analysis results: A review. The Journal of educational research 2006;99(6):323.
 • 17. Alpar R. Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler. Detay Yayıncılık 2017.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Dergi Bölümü Orjinal Çalışma
Yazarlar

Yazar: Nazan Torun (Sorumlu Yazar)
Kurum: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Ülke: Turkey


Yazar: Metin Dinçer
Kurum: YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Dilek Öztaş
Kurum: YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Pervin Demir
Kurum: YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Selim Yavuz Sanisoğlu
Kurum: YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { gopctd424428, journal = {Journal of Contemporary Medicine}, issn = {}, eissn = {2146-6009}, address = {Selçuk Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {153 - 158}, doi = {10.16899/gopctd.424428}, title = {Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Hasta Güvenliği Kültürüne İlişkin Tutum Ölçeğinin” Türkçeye Uyarlanması}, key = {cite}, author = {Sanisoğlu, Selim Yavuz and Demir, Pervin and Torun, Nazan and Dinçer, Metin and Öztaş, Dilek} }
APA Torun, N , Dinçer, M , Öztaş, D , Demir, P , Sanisoğlu, S . (2018). Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Hasta Güvenliği Kültürüne İlişkin Tutum Ölçeğinin” Türkçeye Uyarlanması. Journal of Contemporary Medicine, 8 (2), 153-158. DOI: 10.16899/gopctd.424428
MLA Torun, N , Dinçer, M , Öztaş, D , Demir, P , Sanisoğlu, S . "Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Hasta Güvenliği Kültürüne İlişkin Tutum Ölçeğinin” Türkçeye Uyarlanması". Journal of Contemporary Medicine 8 (2018): 153-158 <http://dergipark.gov.tr/gopctd/issue/27035/424428>
Chicago Torun, N , Dinçer, M , Öztaş, D , Demir, P , Sanisoğlu, S . "Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Hasta Güvenliği Kültürüne İlişkin Tutum Ölçeğinin” Türkçeye Uyarlanması". Journal of Contemporary Medicine 8 (2018): 153-158
RIS TY - JOUR T1 - Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Hasta Güvenliği Kültürüne İlişkin Tutum Ölçeğinin” Türkçeye Uyarlanması AU - Nazan Torun , Metin Dinçer , Dilek Öztaş , Pervin Demir , Selim Yavuz Sanisoğlu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.16899/gopctd.424428 DO - 10.16899/gopctd.424428 T2 - Journal of Contemporary Medicine JF - Journal JO - JOR SP - 153 EP - 158 VL - 8 IS - 2 SN - -2146-6009 M3 - doi: 10.16899/gopctd.424428 UR - http://dx.doi.org/10.16899/gopctd.424428 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Journal of Contemporary Medicine Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Hasta Güvenliği Kültürüne İlişkin Tutum Ölçeğinin” Türkçeye Uyarlanması %A Nazan Torun , Metin Dinçer , Dilek Öztaş , Pervin Demir , Selim Yavuz Sanisoğlu %T Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Hasta Güvenliği Kültürüne İlişkin Tutum Ölçeğinin” Türkçeye Uyarlanması %D 2018 %J Journal of Contemporary Medicine %P -2146-6009 %V 8 %N 2 %R doi: 10.16899/gopctd.424428 %U 10.16899/gopctd.424428
ISNAD Torun, Nazan , Dinçer, Metin , Öztaş, Dilek , Demir, Pervin , Sanisoğlu, Selim Yavuz . "Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Hasta Güvenliği Kültürüne İlişkin Tutum Ölçeğinin” Türkçeye Uyarlanması". Journal of Contemporary Medicine 8 / 2 (Mayıs 2018): 153-158. http://dx.doi.org/10.16899/gopctd.424428