Yıl 2017, Cilt 7, Sayı 4, Sayfalar 355 - 364 2017-11-30

Hemşirelerin Hastanede Yatan Çocuğun Bakımına Ebeveyn Katılımı Hakkında Görüşleri

Sevil Özkan [1] , Fatma Taş Arslan [2]

274 565

Amaç: Çocuk kliniklerinde çalışan hemşirelerin hastanede yatan çocuğun bakımına ebeveyn katılımı hakkında görüşlerinin belirlenmesidir. 

Yöntem: Tanımlayıcı tipte yapılan araştırma Konya şehir merkezinde bulunan dört hastanenin pediyatri kliniklerinde çalışan 155 hemşire ile Mart-Mayıs 2014 tarihleri arasında yapıldı. Veriler literatür bilgisine dayalı geliştirilen anket formuyla toplandı. Verilerin analizi SPSS 20 programıyla sayı, yüzde, ortalama, standart sapma şeklinde yapıldı. 

Bulgular: Araştırmada hemşirelerin %81,9’u ebeveynin bakıma katılımının “çocuğun korku ve anksiyetesini giderme” ve “çocuğun acı veren uygulamalar ile baş etmesini kolaylaştırmaya sebep olabilir” görüşlerine katıldı.  “Ebeveynin, çocuğun bakım ve tedavisi ile ilgili her şeyi bilmesini sağlar” (%74,8) ve “hemşire ve aile arasındaki profesyonel iletişimi sosyal iletişim şekline döndürebilir” (%81,3) görüşlerine hemşirelerin çoğunlukla katıldığı bulundu. Ebeveynin cinsiyeti, iletişim becerisi, eğitimi, çocuğun bakımını bilmesi, çocuğun hastalık süreci, yaşı, ebeveynin bakıma katılımıyla ilgili doktor isteminin olması ebeveynin bakıma katılımını etkileyen özellikler olarak belirlendi. 

Sonuç: Hemşirelerin ebeveynin bakıma katılımının çocuğa etkileri hakkında ki görüşlerinin çoğunlukla olumlu yönde olmasına rağmen, ebeveyne ve hemşireliğe etkileri hakkında hemşirelerin olumsuz görüşleri de bulunmaktaydı. 


ebeveynin bakıma katılımı, görüşler, hastanede yatan çocuk, hemşirelik
  • 1. Dickson N. A theory of caring for midwifery. Women Birth 1997; 10(2): 23-4.
  • 2. Velioğlu P. Hemşirelikte Kavram ve Kuramlar. Yenilenmiş 2. Baskı. Akademi Basın ve Yayıncılık: İstanbul; 2012. s. 150-87.
  • 3. Topaloğlu A. Türkçe Sözlük: Güzel Türkçe’nin Sözlüğü. 1. Basım. Kapı Yayınları: İstanbul; 2014. s. 121.
  • 4. Bemez S. Redhouse Büyük El Sözlüğü. 33. Baskı. SEV Matbaacılık ve Yayıncılık Anonim Şirketi: İstanbul; 2011. s. 61.
  • 5. Yakıncı C. Pediatriye giriş. In: Yakıncı C, Selimoğlu MA, editors. Çocuk Hastalıklarında Klinik Tanı. Birinci Baskı. Medipres Matbaacılık Yayıncılık Limited Şirketi: Malatya; 2008. s. 11-3.
  • 6. Conk Z, Başbakkal Z, Yardımcı F.. Çocuk sağlığına genel bakış. In: Conk Z, Başbakkal Z, Yılmaz HB, Bolışık B, editors. Pediatri Hemşireliği. 1. Baskı. Akademisyen Yayınevi: Ankara; 2013. s. 1-48.
  • 7. Cimete G, Kuğuoğlu S, Çınar ND. Çocuk hastalık ve hastane ortamı. In: Conk Z, Başbakkal Z, Yılmaz HB, Bolışık B, editors. Pediatri Hemşireliği. 1. Baskı. Akademisyen Yayınevi: Ankara; 2013. s.130-40.
  • 8. Çavuşoğlu H. Çocuk Sağlığı Hemşireliği. Cilt 1, Genişletilmiş 11. Baskı. Sistem Ofset Basımevi: Ankara; 2013. s. 19-69.
  • 9. Dougal RL, Anderson JH, Reavy K, Shirazi CC. Family presence during resuscitation and/or invasive procedures in the emergency department: One size does not fit all. J Emerg Nurs 2011; 37(2): 152-7.
  • 10. Vavarouta A, Xanthos T, Papadimitriou L, Kouskouni E, Iacovidou N. Family presence during resuscitation and invasive procedures: Physicians’ and nurses’ attitudes working in pediatric departments in Greece. Resusciation 2011; 82: 713-6.
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Dergi Bölümü Orjinal Çalışma
Yazarlar

Yazar: Sevil Özkan (Sorumlu Yazar)
Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Yazar: Fatma Taş Arslan
Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { gopctd359798, journal = {Journal of Contemporary Medicine}, issn = {}, eissn = {2146-6009}, address = {Selçuk Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {355 - 364}, doi = {10.16899/gopctd.359798}, title = {Hemşirelerin Hastanede Yatan Çocuğun Bakımına Ebeveyn Katılımı Hakkında Görüşleri}, key = {cite}, author = {Özkan, Sevil and Taş Arslan, Fatma} }
APA Özkan, S , Taş Arslan, F . (2017). Hemşirelerin Hastanede Yatan Çocuğun Bakımına Ebeveyn Katılımı Hakkında Görüşleri. Journal of Contemporary Medicine, 7 (4), 355-364. DOI: 10.16899/gopctd.359798
MLA Özkan, S , Taş Arslan, F . "Hemşirelerin Hastanede Yatan Çocuğun Bakımına Ebeveyn Katılımı Hakkında Görüşleri". Journal of Contemporary Medicine 7 (2017): 355-364 <http://dergipark.gov.tr/gopctd/issue/31866/359798>
Chicago Özkan, S , Taş Arslan, F . "Hemşirelerin Hastanede Yatan Çocuğun Bakımına Ebeveyn Katılımı Hakkında Görüşleri". Journal of Contemporary Medicine 7 (2017): 355-364
RIS TY - JOUR T1 - Hemşirelerin Hastanede Yatan Çocuğun Bakımına Ebeveyn Katılımı Hakkında Görüşleri AU - Sevil Özkan , Fatma Taş Arslan Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.16899/gopctd.359798 DO - 10.16899/gopctd.359798 T2 - Journal of Contemporary Medicine JF - Journal JO - JOR SP - 355 EP - 364 VL - 7 IS - 4 SN - -2146-6009 M3 - doi: 10.16899/gopctd.359798 UR - http://dx.doi.org/10.16899/gopctd.359798 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Journal of Contemporary Medicine Hemşirelerin Hastanede Yatan Çocuğun Bakımına Ebeveyn Katılımı Hakkında Görüşleri %A Sevil Özkan , Fatma Taş Arslan %T Hemşirelerin Hastanede Yatan Çocuğun Bakımına Ebeveyn Katılımı Hakkında Görüşleri %D 2017 %J Journal of Contemporary Medicine %P -2146-6009 %V 7 %N 4 %R doi: 10.16899/gopctd.359798 %U 10.16899/gopctd.359798
ISNAD Özkan, Sevil , Taş Arslan, Fatma . "Hemşirelerin Hastanede Yatan Çocuğun Bakımına Ebeveyn Katılımı Hakkında Görüşleri". Journal of Contemporary Medicine 7 / 4 (Kasım 2017): 355-364. http://dx.doi.org/10.16899/gopctd.359798