Yıl 2018, Cilt 8, Sayı 1, Sayfalar 34 - 36 2018-04-17

Childhood Testicular Tumors
Çocukluk Çağı Testis Tümörleri

Ünal Bıçakçı [1] , Dilek Demirel [2] , Sertaç Hancıoğlu [3] , Ender Arıtürk [4] , Ferit Bernay [5]

63 156

Objective

Testicular tumors are rare in childhood In this study, it was aimed evaluate our patients with testicular tumor.

Patients and methods

Twenty patients had been evaluated between 2006- 2016 in terms of age, presenting symptoms, side, presence of metastasis, surgical intervention, histopathological evaluation results, preoperative AFP and βhcg levels.

Results

Twenty patients were between 0.4 and 17.5 years old (median 8.8 years).  Preoperative AFP values ​​were high in 9 (45%) patients (5 teratom and 4 endodermal sinus tumor) and βHCG values were high in 4 (20%) patients (3 teratom and 1 endodermal sinus tumor). At diagnosis, 5 patients had metastasis ( 2 luns and 3 retroperitoneal lymh nodes). 8 (40%) patients underwent orchiectomy after frozen biopsy, 9 (45%) patients underwent orchiectomy, 1 (5%) patient underwent testis sparing surgery after frozen biopsy. Histopathological examination revealed that there was germ cell tumor in 13 (65%) patients including endodermal sinus tumor in 5 (25%) patients, mixed germ cell tumor in 4 (20%) patients, teratoma in 3 (15%) patients, seminoma in 1 patient), neoplastic infiltration in 4 (20%) patients, paratesticular rhabdomyosarcoma in 2 (10%) patients and malign mesenchymal tumor in 1 (5%) patient. 14 (70%) patients received chemotherapy and 2 (10.5%) patients received radiotherapy.  Metastases developed in 3 (15.7%) of the patients.  Two (10.5%) patients with neoplastic infiltration were exitus.

 

Conclusion

In childhood testicular malignancies, testis sparing surgery should be tried in appropriate patients.  Frozen biopsy is helpful in determining surgical method.

Amaç

Testis tümörleri çocukluk çağında nadir görülmektedir. Bu çalışmada kliniğimizde testis tümörü nedeni ile ameliyat edilen olguların değerlendirilmesi amaçlandı.

Hastalar ve yöntem

2006- 2016 tarihleri arasında testiste kitle nedeniyle ameliyat edilen 20 hasta yaş, başvuru bulguları, taraf, metastaz varlığı, uygulanan cerrahi, histopatolojik değerlendirme sonuçları, ameliyat öncesi AFP ve βHCG düzeyleri açısından geriye dönük olarak incelendi.

Bulgular

Yaşları 0,4- 17,5 yıl arasında (ortalama 8,8 yıl) olan 20 hasta çalışmaya alındı. Tamamı ağrısız skrotal şişlikle başvurdu. Ameliyat öncesi 9 (% 45) hastanın (5 teratom ve 4 endodermal sinüs tümörü) AFP ve 4 (% 20) hastanın (3 teratom ve 1 endodermal sinüs tümörü) βHCG değeri yüksekti. Hastaların 5’inde tanı esnasında metastaz vardı (2 akciğer ve 3 retroperitoneal lenf nodu). Hastaların 8’ine (% 40) frozen biyopsi sonrası orşiektomi, 9’una (% 45) orşiektomi, 1’ine (% 5) frozen biyopsi sonrası testis koruyucu cerrahi, neoplastik infiltrasyon olan 2 (% 10)  hastaya ise doku tanısı için sadece testis biyopsisi uygulandı. Histopatolojik incelemede 13 (% 65) hastada germ hücreli tümör bulundu. Bunlar; 4 (% 20) endodermal sinüs tümörü, 5 (% 25)  mikst germ hücreli tümör, 3 (% 15) teratom, 1 (% 5) seminom)’du. 4 (% 20) hastada neoplastik infiltrasyon,  2 (% 10) hastada  paratestiküler rabdomyosarkom, 1 (% 5) hastada ise malign mezenkimal tümör görüldü. Hastaların 15’i (% 75) kemoterapi, 2’si (% 10,5) radyoterapi aldı. Hastalardan 5’inde (% 25) metastaz görüldü. Takiplerinde neoplastik infiltrasyonu olan 2 (% 10,5) hasta exitus oldu.

 

Sonuç

Çocukluk çağı testis malignitelerinde uygun hastalarda testis koruyucu cerrahi denenmelidir. Frozen biyopsi cerrahi yöntemin belirlenmesinde yardımcıdır. 

  • References 1. Arbay OC, Koloğlu MB, Şenocak ME, Tanyel FC, Büyükpamukçu M, Büyükpamukçu N. Testicular tumors in children. J of Pediatr Surg 2006: 36 (12), 1796-1801 2. Ross JH. Prepubertal testicular tumors. J Urol 2009: 74(1), 94-99 3. Taskinen S, Fagerholm R, Aronniemi J, Rintala R, Taskinen M. Testicular tumors in children and adolescents. J of Pediatr Urol 2008: 4, 134-137 4. Shukla AR, Woodard C, Carr MC, Huff DS, Canning DA, Zderic SA. Experience with testis sparing surgery for testicular teratoma. J Urol 2004: 171, 161-163 5. Friend J, Barker A, Khosa J, Samnakay N. Benign scrotal masses in children-some new lessons learned. J of Pediatr Surg 2016: 51, 1737-1742 6. Alanee S, Shukla AR, Metcalf PD. Pediatric testicular cancer: an updated review of incidence and conditional survival from the surveillance, epidemology and end results database. Br J Urol Int 2009: 104, 1280-1283 7. Woo LL, Ross JH. The role of testis sparing surgery in children and adolescents with testicular tumors. Urol Oncol: Semin and Orgin Invest 2016: 34, 76-83 8. Schneider DT, Calaminus G, Koch S, Teske C, Schmidt P, Haas RJ. Epidemological analysis of 1442 children and adolescents registered in the german germ cell tumor protocols. Pediatr Blood Cancer 2004: 42, 169-175 9. Treiyer A, Blanc G, Stark E, Haben B, Treiyer E, Steffens J. Prepubertal testiculra tumors: frequently overlooked. J of Pediatr Urol 2007: 3, 480-483 10. Agarwal P, Palmer J. Testicular and paratesticular neoplasms in pre-pubertal males. J Urol 2006: 176, 875-881 11. Wu JT, Book L, Sudar K. Serum alfafetoprotein (AFP) levels in normal infants. Pediatr Res 1981: 15, 50-54 12. Chen YS, Kuo JY, Chin TW, Wei CF, Chen KK, Lin ATL, Chang LS. Prepubertal testicular germ cell tumors: 25-year experience in taipei veterans general hospital. J Chin Med assoc 2008: 71(7), 357-361 13. Tallen G, Hernaiz DP, Degenhardt P, Henze G, Riebel T. High reliability of scrotal ultrasonography in the management of childhood primary testicular neoplasms. Klin Pediatr 2011: 223(3), 131-137 14. Bozzini G, Picozzi S, Gadda F, Colombo R, Decobelli O, Palou J, Colpi G, Carmignani L. Long-term folllow –up testicle sparing surgery for leydig cell tumor. Clin Genitourin Cancer 2013: 11(3), 321-324
Birincil Dil en
Konular Sağlık Bilimleri
Dergi Bölümü Orjinal Çalışma
Yazarlar

Yazar: Ünal Bıçakçı
Kurum: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı ve Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı, SAMSUN
Ülke: Turkey


Yazar: Dilek Demirel

Yazar: Sertaç Hancıoğlu

Yazar: Ender Arıtürk

Yazar: Ferit Bernay

Bibtex @araştırma makalesi { gopctd332439, journal = {Journal of Contemporary Medicine}, issn = {}, eissn = {2146-6009}, address = {Selçuk Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {34 - 36}, doi = {10.16899/gopctd.332439}, title = {Childhood Testicular Tumors}, key = {cite}, author = {Bıçakçı, Ünal and Hancıoğlu, Sertaç and Bernay, Ferit and Arıtürk, Ender and Demirel, Dilek} }
APA Bıçakçı, Ü , Demirel, D , Hancıoğlu, S , Arıtürk, E , Bernay, F . (2018). Childhood Testicular Tumors. Journal of Contemporary Medicine, 8 (1), 34-36. DOI: 10.16899/gopctd.332439
MLA Bıçakçı, Ü , Demirel, D , Hancıoğlu, S , Arıtürk, E , Bernay, F . "Childhood Testicular Tumors". Journal of Contemporary Medicine 8 (2018): 34-36 <http://dergipark.gov.tr/gopctd/issue/36594/332439>
Chicago Bıçakçı, Ü , Demirel, D , Hancıoğlu, S , Arıtürk, E , Bernay, F . "Childhood Testicular Tumors". Journal of Contemporary Medicine 8 (2018): 34-36
RIS TY - JOUR T1 - Childhood Testicular Tumors AU - Ünal Bıçakçı , Dilek Demirel , Sertaç Hancıoğlu , Ender Arıtürk , Ferit Bernay Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.16899/gopctd.332439 DO - 10.16899/gopctd.332439 T2 - Journal of Contemporary Medicine JF - Journal JO - JOR SP - 34 EP - 36 VL - 8 IS - 1 SN - -2146-6009 M3 - doi: 10.16899/gopctd.332439 UR - http://dx.doi.org/10.16899/gopctd.332439 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Contemporary Medicine Childhood Testicular Tumors %A Ünal Bıçakçı , Dilek Demirel , Sertaç Hancıoğlu , Ender Arıtürk , Ferit Bernay %T Childhood Testicular Tumors %D 2018 %J Journal of Contemporary Medicine %P -2146-6009 %V 8 %N 1 %R doi: 10.16899/gopctd.332439 %U 10.16899/gopctd.332439
ISNAD Bıçakçı, Ünal , Demirel, Dilek , Hancıoğlu, Sertaç , Arıtürk, Ender , Bernay, Ferit . "Çocukluk Çağı Testis Tümörleri". Journal of Contemporary Medicine 8 / 1 (Nisan 2018): 34-36. http://dx.doi.org/10.16899/gopctd.332439