Yıl 2018, Cilt 8, Sayı 1, Sayfalar 78 - 84 2018-04-12

Roles of school health nurses in children with inculisive education
Kaynaştırma Eğitimi Alan Çocuklarda Okul Sağlığı Hemşiresinin Rolleri

Selverhan Yurttutan [1] , Naime Altay [2]

61 368

A child with a special needs is defined as a child who for a variety of reasons has individual and developmental characteristics and educational qualifications that differ significantly from the level expected from their peers. Physical, emotional, social and educational needs of children with special needs differ according to their healthy peers. One of the educational services for children with special needs is integration education. The children who continuing integration education may have difficulty doing their physical needs, such as defecation at school, movement needs, going to school , stepping stairs, and taking  daily medicine by himself/herself. They  can also experience problems in meeting psycho-social needs such as communicating with friends and teachers, participating in social activities in school and spending time with their peers. Parents of this kind of children often have problems as, unable to take their own special time, and isolation from social environment, which can reduce the quality of  life of parents. Meeting the needs of these children and their families is one of the important roles of the school health nurse. The school health nurse has roles to be caring, educating, researching, counseling, decision making, protective and defensive. It is important for nurses to meet the care needs of children and their families who need special care, to reduce the care responsibilities of families, and to increase the quality of life for the children and the parents. In this review, the needs of inclusive children and their families  and the role of the school health nurse have been addressed.

Özel gereksinimi olan çocuk, çeşitli nedenlerle bireysel ve gelişim özellikleri ile eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren çocuk olarak tanımlanmaktadır.  Özel gereksinimli çocukların fiziksel, duygusal, sosyal ve eğitim gereksinimleri sağlıklı akranlarına göre farklılık göstermektedir. Özel gereksinimi olan çocuklara yönelik verilen eğitim hizmetlerinden biride kaynaştırma eğitimidir. Kaynaştırma eğitimine devam eden çocuklar okulda boşaltım ve hareket gereksinimini karşılayabilme, okula ulaşımı sağlama,  ilaçlarını kullanabilme gibi fiziksel gereksinimlerini karşılamakta güçlük yaşayabilmektedir. Ayrıca arkadaşları ve öğretmenleri ile iletişim kurma, sosyal aktivitelere katılma ve akranları ile vakit geçirme gibi psikososyal gereksinimlerini karşılamada sorunlar yaşayabilmektedir. Kaynaştırma eğitimi alan çocukların ebeveynleri zamanlarının çoğunu okulda çocukları ile beraber geçirme, kendilerine zaman ayıramama, sosyal çevreden uzaklaşma gibi sorunlar yaşamaktadırlar. Bu çocukların ve ailelerin gereksinimlerinin karşılanması okul sağlığı hemşiresinin önemli rolleri arasındadır. Okul sağlığı hemşiresinin bakım verici, eğitici, araştırıcı, danışmanlık verici, karar verici, koruyucu ve savunucu olma rolleri bulunmaktadır. Özel gereksinimi olan çocukların ve ailelerinin bakım gereksinimlerinin hemşireler tarafından karşılanması, ailelerin bakım yükünü azaltması,  çocuk ve ailenin yaşam kalitesinin artması açısından önemlidir. Bu derlemede kaynaştırma eğitimi alan çocukların ve ailelerinin gereksinimleri ve okul sağlığı hemşiresinin rolleri ele alınmıştır.

  • 1. Bines H, Lei P. Disability and education: The longest road to inclusion. İJEDUDEV. 2011;31(5):419-424.
  • 2. Yaralı D. Öğretmen Adaylarının Özel Eğitim Dersine Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. PAUSBED. 2016;24,59-76.
  • 3. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği 2009. Resmi Gazete: 26184.
  • 4. World report on disability 2011. Son Erişim Tarihi: 22.12 2016. Elektronik adresi: http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report.pdf
  • 5. Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye Özürlüler Araştırması Bülteni 2002. Son Erişim Tarihi: 20.12.2016. Elektronik adresi: http://www.tuik.gov.tr.
  • 6. Eripek S. Özel eğitim ve kaynaştırma uygulamaları. S Eripek, Editör. İlköğretimde Kaynaştırma Uygulamaları. Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi Yayınları: Eskişehir; 2007.s.1-21.
  • 7. Koster M, Nakken H, Jan Pijl S, Van Houten E. Being Part Of The Peer Group: A literature study focusing on the social dimension of inclusion in education. International Journal Of Inclusive Education. 2009;13(2):117-140.
  • 8. Reed FD, Mcıntyre LL, Dusek J, Quintero N. Preliminary assessment of friendship, problem behavior, and social adjustment in children with disabilities in an inclusive education setting. J Dev Phys Disabil. 2011;23(6):477-489.
  • 9. Friend M, Cook L, Hurley-Chamberlain D, Shamberger C. Co-teaching:An illustration of the complexity of collaboration in special education. J Educ Psychol Cons. 2010;20(1):9-27.
  • 10. Okul öncesi eğitim programı. MEB Yayınları: Ankara; 2013.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Dergi Bölümü Derleme
Yazarlar

Yazar: Selverhan Yurttutan (Sorumlu Yazar)
Kurum: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara, Türkiye
Ülke: Turkey


Yazar: Naime Altay
Kurum: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara, Türkiye
Ülke: Turkey


Bibtex @derleme { gopctd414720, journal = {Journal of Contemporary Medicine}, issn = {}, eissn = {2146-6009}, address = {Selçuk Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {78 - 84}, doi = {10.16899/gopctd.414720}, title = {Kaynaştırma Eğitimi Alan Çocuklarda Okul Sağlığı Hemşiresinin Rolleri}, key = {cite}, author = {Yurttutan, Selverhan and Altay, Naime} }
APA Yurttutan, S , Altay, N . (2018). Kaynaştırma Eğitimi Alan Çocuklarda Okul Sağlığı Hemşiresinin Rolleri. Journal of Contemporary Medicine, 8 (1), 78-84. DOI: 10.16899/gopctd.414720
MLA Yurttutan, S , Altay, N . "Kaynaştırma Eğitimi Alan Çocuklarda Okul Sağlığı Hemşiresinin Rolleri". Journal of Contemporary Medicine 8 (2018): 78-84 <http://dergipark.gov.tr/gopctd/issue/36594/414720>
Chicago Yurttutan, S , Altay, N . "Kaynaştırma Eğitimi Alan Çocuklarda Okul Sağlığı Hemşiresinin Rolleri". Journal of Contemporary Medicine 8 (2018): 78-84
RIS TY - JOUR T1 - Kaynaştırma Eğitimi Alan Çocuklarda Okul Sağlığı Hemşiresinin Rolleri AU - Selverhan Yurttutan , Naime Altay Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.16899/gopctd.414720 DO - 10.16899/gopctd.414720 T2 - Journal of Contemporary Medicine JF - Journal JO - JOR SP - 78 EP - 84 VL - 8 IS - 1 SN - -2146-6009 M3 - doi: 10.16899/gopctd.414720 UR - http://dx.doi.org/10.16899/gopctd.414720 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Journal of Contemporary Medicine Kaynaştırma Eğitimi Alan Çocuklarda Okul Sağlığı Hemşiresinin Rolleri %A Selverhan Yurttutan , Naime Altay %T Kaynaştırma Eğitimi Alan Çocuklarda Okul Sağlığı Hemşiresinin Rolleri %D 2018 %J Journal of Contemporary Medicine %P -2146-6009 %V 8 %N 1 %R doi: 10.16899/gopctd.414720 %U 10.16899/gopctd.414720
ISNAD Yurttutan, Selverhan , Altay, Naime . "Kaynaştırma Eğitimi Alan Çocuklarda Okul Sağlığı Hemşiresinin Rolleri". Journal of Contemporary Medicine 8 / 1 (Nisan 2018): 78-84. http://dx.doi.org/10.16899/gopctd.414720