Yıl 2018, Cilt 8, Sayı 4, Sayfalar 322 - 325 2018-12-31

The Seroprevalence of HBV, HCV And HIV of The Healthcare Workers in Erzurum Palandöken State Hospital
Erzurum Palandöken Devlet Hastanesi Çalışanlarında HBV, HCV ve HIV Seroprevalansı

FATMA KESMEZ CAN [1] , Abdullah CAN [2] , Selma SEZEN [3] , Erdal TEKİN [4]

1 38

ABSTRACT                                                                                                                                      

Aim: HBV, HCV, and HIV is an important global health problem that effects community’s health. Health care workers are under a major risk for infectious diseases transmitted by blood.. In this study, we aimed to determine the seropositive of hepatitis B (HBV), hepatitis C (HCV) and human immunodeficiency virus (HIV) in 700 healthcare personnel who will be working in Erzurum city in Turkey Palandöken State Hospital between 2015 – 2017.

Method: Forms prepared for health screening purposes for hospital workers between the years 2015- 2017 were retrospectivity reviewed. Hepatitis B surface antigen (HBsAg) hepatitis B surface antigen (anti HBs) HCV antibody (anti HCV) and HIV antibody (anti HIV) present in the form were evaluated.

Health screening was performed with a chemiluminescent based ELISA method (Cobas 4000 (e 411) Roche diagnostic Turkey) used in our hospital microbiology laboratory. The study data were analyzed by SPSS 20.0 software. Analysis of the descriptive criteria, percentages.

Results: It was determined that 340 (48.5%) personnel were immunized, 342 (48.8%) were vaccinated and 18 (2.5%) personnel were carriers when the screening results for 700 hospital personnel were evaluated for HBV serology. HBV seronegative hospital staff were included in the hepatitis B vaccination program. In this program, 289 (41.7%) hospital personnel were vaccinated with the infection control team of our hospital, while 340 (48.5%) did not want to vaccinate 51 of them (7.2%). HBsAg positive personnel were included in the follow-up and treatment program

2 90. (%2) were found to be positive when the Anti-HVC titer was evaluate, but no HIV positivity was found in the patient.

Conclusions: It is important that health personnel regularly receive training on prevention methods in the case of infectious diseases on the basis of patient and worker safety, regularly conducting screening tests to determine their current status, routine follow- up of those who carry out the vaccination, and vaccination of non- infants. Nursing in health care personnel will significantly reduce the risk of catching HBV infection and the risk of engaging in this effect, in terms of patient and worker safety.

ÖZET

AMAÇ: HBV, HCV ve HIV toplum sağlığını etkileyen önemli küresel bir sağlık sorunudur. Sağlık çalışanları kan ve vücut sıvılarıyla karşılaşmaları sebebiyle doğrudan risk altındadırlar. Bu çalışmada 2015-2017 tarihleri arasında Erzurum Palandöken Devlet Hastanesinde görev yapmakta olan 700 sağlık personelinde Hepatit B (HBV), Hepatit C (HCV) ve İnsan immün yetmezlik virüsü (HIV) seropozitifliğini belirlemeyi amaçladık.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada 2015-2017 yılları arasında hastane çalışanlarına yönelik sağlık taraması amacıyla enfeksiyon kontrol komitesince oluşturulan ve muhafaza edilen formlar retrospektif olarak incelenmiştir. Formda mevcut olan hepatit B yüzey antijeni (HBsAg), hepatit B yüzey antikoru (anti HBs), HCV antikoru (anti HCV) ve HIV antikoru (anti HIV) sonuçları retrospektif olarak değerlendirilmiştir.

Sağlık taraması hastanemiz mikrobiyoloji laboratuvarında kullanılan kemilüminesans esasına dayanan ELISA yöntemi (COBAS 4000 (E 411) Roche Diagnostics Turkey) ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın verileri SPSS 20.0 paket programında analiz edilmiştir. Analizlerde tanımlayıcı ölçütlerden, yüzde kullanılmıştır.

BULGULAR: 700 kişilik hastane personeline yönelik tarama sonuçları HBV serolojisi yönünden değerlendirildiğinde 340 (%48.5) personelin aşısız, 342 (%48.8) personelin aşılı ve 18 (%2.5) personelin ise taşıyıcı olduğu saptanmıştır. HBV seronegatif olan hastane çalışanları hepatit B aşı programına alınmıştır. 340 (%48.5) aşısız personelden 51’i (% 7.2) aşı yaptırmak istemezken, bu program kapsamında 289 (%41.7) hastane personeli hastanemiz enfeksiyon kontrol komitesi ekibince aşılanmıştır. HBsAg pozitif personel takip ve tedavi programına alınmıştır.

Anti-HCV titresi değerlendirildiğin de 2 (%0.2) kişi pozitif olarak tespit edilirken, hastane çalışanlarında HIV pozitifliğine rastlanmadı.

SONUÇ: Hasta ve çalışan güvenliği açısından sağlık personeline bulaşıcı hastalıklardan korunma yöntemlerine yönelik düzenli olarak eğitimlerin verilmesi, tarama tetkiklerinin düzenli yapılarak mevcut durumlarının tespiti, taşıyıcı olanların rutin takiplerinin yapılması ve aşılı olmayanların aşılanması önemlidir. Sağlık personelinde aşılama, HBV enfeksiyonuna yakalanma ve bu etkeni bulaştırma riskini de azaltarak, hasta ve çalışan güvenliği açısından önemli derecede katkı sağlayacaktır.

  • 1. Mir Islam Saeed K. Burden of Hepatitis B, Hepatitis C and HIV Infections Among Adult Citizens in Kandahar City, Afghanistan IOSR Journal Of Pharmacy. 2017; 7(1):78-85.2. Kaçmaz, B. Ankara ilinde Hepatit B ve Hepatit C infeksiyonu seroprevelansı. Viral Hepatit Derg. 2003; 8(2):97-101.3. Prüss-Ustün A, Rapiti E, Hutin Y. Estimation of the global burden of disease attributable to contaminated sharps injuries among health-care workers. American Journal of Industrial Medicine. 2005; 48:482–490.4. Avcıküçük H, Süzük S. Ağız Diş Merkezi Çalışanlarında HBsAg, Anti HBS, Anti HCV ve Anti HIV Serolojisi. Türk Mikrobiyol Cem Derg. 2013; 43(4):144-148.5. Boşnak V. K, Karaoğlan İ, Namıduru M, Şahin A. Gaziantep üniversitesi Şahinbey araştırma ve uygulama hastanesi çalışanlarında hepatit B, Hepatit C ve HIV seroprevalansı. Viral Hepatit Derg. 2013; 19 (1): 11-4.6. Aşçı Z. Afyon Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Çalışanlarında HBV, HCV ve HIV Seroprevelansı. Turk Hij Den Biyol Derg. 2014; 71(2): 61-6. 7. Tosun S. Viral hepatitlerin ülkemizdeki değişen epidemiyolojisi. ANKEM Derg. 2013; 27(2): 128-1348. Koruk S.T, Koruk İ, Şahin M, Duygu F. Şanlıurfa’da ağız ve diş sağlığı çalışanlarında HBsAg, Anti-HBs ve Anti-HCV pozitifliği ve risk faktörlerinin değerlendirilmesi. Klimik Derg. 2009; 22(2): 55-61.9. Tekin A. and Deveci Ö. Seroprevalences of HBV, HCV and HIV among healthcare workers in a state hospital. Journal of Clinical and Experimental Investigations. 2010; 1(2): 99-103.10. Doğan Y, Koç İ, Doğan S, Doğan H. K, Kaya A, Ceylan M. R. İkinci Basamak bir hastanedeki sağlık çalışanlarının HBV, HCV ve HIV seroprevalansları. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Derg. 2015; 6 (22): 14-18.11. Yazıcı Y, Demir N, Çınarka H, Yılmaz H, Altıntaş N. Trabzon göğüs hastalıkları hastanesi çalışanlarında HBV, HCV ve HIV seroprevalansı. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Derg. 2010; 67(1): 27-32. 12. Orhon H. Soma devlet hastanesi çalışanlarında HBsAg, Anti-HCV ve Anti-HIV seropozitifliği. Klimik Dergisi. 2016; 29(1): 21-4.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Dergi Bölümü Orjinal Çalışma
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8085-7589
Yazar: FATMA KESMEZ CAN
Kurum: Palandöken Devlet Hastanesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9751-0696
Yazar: Abdullah CAN
Kurum: ERZURUM BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-6575-6149
Yazar: Selma SEZEN (Sorumlu Yazar)
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-6158-0286
Yazar: Erdal TEKİN
Kurum: Atatürk Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı, Erzurum
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { gopctd414195, journal = {Journal of Contemporary Medicine}, issn = {}, eissn = {2146-6009}, address = {Selçuk Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {322 - 325}, doi = {10.16899/gopctd.414195}, title = {Erzurum Palandöken Devlet Hastanesi Çalışanlarında HBV, HCV ve HIV Seroprevalansı}, key = {cite}, author = {SEZEN, Selma and KESMEZ CAN, FATMA and TEKİN, Erdal and CAN, Abdullah} }
APA KESMEZ CAN, F , CAN, A , SEZEN, S , TEKİN, E . (2018). Erzurum Palandöken Devlet Hastanesi Çalışanlarında HBV, HCV ve HIV Seroprevalansı. Journal of Contemporary Medicine, 8 (4), 322-325. DOI: 10.16899/gopctd.414195
MLA KESMEZ CAN, F , CAN, A , SEZEN, S , TEKİN, E . "Erzurum Palandöken Devlet Hastanesi Çalışanlarında HBV, HCV ve HIV Seroprevalansı". Journal of Contemporary Medicine 8 (2018): 322-325 <http://dergipark.gov.tr/gopctd/issue/39480/414195>
Chicago KESMEZ CAN, F , CAN, A , SEZEN, S , TEKİN, E . "Erzurum Palandöken Devlet Hastanesi Çalışanlarında HBV, HCV ve HIV Seroprevalansı". Journal of Contemporary Medicine 8 (2018): 322-325
RIS TY - JOUR T1 - Erzurum Palandöken Devlet Hastanesi Çalışanlarında HBV, HCV ve HIV Seroprevalansı AU - FATMA KESMEZ CAN , Abdullah CAN , Selma SEZEN , Erdal TEKİN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.16899/gopctd.414195 DO - 10.16899/gopctd.414195 T2 - Journal of Contemporary Medicine JF - Journal JO - JOR SP - 322 EP - 325 VL - 8 IS - 4 SN - -2146-6009 M3 - doi: 10.16899/gopctd.414195 UR - http://dx.doi.org/10.16899/gopctd.414195 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Contemporary Medicine Erzurum Palandöken Devlet Hastanesi Çalışanlarında HBV, HCV ve HIV Seroprevalansı %A FATMA KESMEZ CAN , Abdullah CAN , Selma SEZEN , Erdal TEKİN %T Erzurum Palandöken Devlet Hastanesi Çalışanlarında HBV, HCV ve HIV Seroprevalansı %D 2018 %J Journal of Contemporary Medicine %P -2146-6009 %V 8 %N 4 %R doi: 10.16899/gopctd.414195 %U 10.16899/gopctd.414195
ISNAD KESMEZ CAN, FATMA , CAN, Abdullah , SEZEN, Selma , TEKİN, Erdal . "Erzurum Palandöken Devlet Hastanesi Çalışanlarında HBV, HCV ve HIV Seroprevalansı". Journal of Contemporary Medicine 8 / 4 (Aralık 2019): 322-325. http://dx.doi.org/10.16899/gopctd.414195