Yıl 2018, Cilt 8, Sayı 4, Sayfalar 345 - 349 2018-12-31

Çocuk kardiyoloji polikliniğine senkop nedeniyle başvuran olguların etiyolojik olarak değerlendirilmesi

Ensar Duras [1] , Ahmet İrdem [2] , Hüseyin Kutay Körbeyli [3] , Fatih Aygün [4] , Hasan Dursun [5]

3 46

Amaç: Çocuk kardiyoloji polikliniğine senkop yakınması ile başvuran olguların tanı ve etiyolojilerinin aydınlatılması, bu doğrultuda yapılan laboratuvar çalışmaları, öz-soygeçmiş anamnezi ve fizik muayene bulgularının etiyoloji ile ilişkisinin incelenmesi.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya senkop yakınmasıyla Mart 2017-Ekim 2017 tarihleri arasında polikliniğimize başvuran 67 olgu dahil edildi. Olguların detaylı anamnezleri, fizik muayene bulguları kaydedildi. Ayrıca, tüm olguların elektrokardiyografi ve ekokardiyografileri değerlendirilerek, sonuçlar kayıt edildi. Gerekli görülen hastalarda kraniyal görüntüleme ve EEG yapıldı. Bu verilerle olgulara vazovagal senkop, postural ortostatik taşikardi sendromu, ortostatik hipotansiyon, epilepsi, histerik nöbet, katılma nöbeti, egzersizle ilişkili senkop tanıları konuldu. Analizlerde SPSS 22.0 programı kullanıldı.

Bulgular: Toplam 67 olgunun, 41’i (%61,2) kız, 26’sı (%38.8) erkek, yaş ortalaması 11,7±2,5 yıl (2.5 - 17 yaş arası) olarak bulundu. Olguların %64.2’sinde atak sırasında veya sonrasında solukluk, %34.3’ünde bulantı, %32.8’inde ekstremitelerde uyuşma ve karıncalanma, %31.3’ünde nefes kesilmesi, %20.9’unda eşlik eden çarpıntı, %20.9’unda epigastrik huzursuzluk, %17.9’unda terleme ve %7.5’inde eşlik eden göğüs ağrısı prodromal semptomları görüldü. Vakaların %68.7’sine vazovagal senkop (VVS), %9’una postural ortostatik taşikardi sendromu (POTS), %7.5’ine epilepsi, %4.5’ine histerik nöbet, %4.5’ine ortostatik hipotansiyon (OH), %3’üne egzersizle ilişkili senkop ve %3’üne katılma nöbeti tanısı konuldu. Vazovagal senkop tanısı konan olguların yakınmaları önlemler ile geriledi. Vakaların hiçbirinin fizik muayenesinde patolojik bulguya rastlanmadı. Bu vakaların %6’sında ilaç kullanma öyküsü, %14.9’unda EKO'da pozitif bulgu, %3’ünde kranial MR bulgusu, %1.5'inde EEG’de anormallik saptandı. Cinsiyet faktörünün senkop etiyolojisine etkisi gözlenmedi.

Sonuç: Çocukluk çağı vazovagal senkop hastalarında öncelikli tedavi yöntemi eğitim ve tavsiyeler ile sıvı ve tuz alımının arttırılmasıdır. Etiyolojide sıklıkla vazovagal senkop gözlense de diğer senkop yapabilecek sebepler dikkatlice değerlendirilmelidir. Yineleyen senkop atakları olan hastalarda beta bloker tedavisi denenmekle birlikte etkisi sınırlıdır. Bu nedenle; eğitim ve önerilerle kontrol altına alınamayan yineleyen vazovagal senkoplu hastalarda ilaç tedavisi denenebilir.

Çocukluk çağı, senkop, prodromal semptom
 • Sutton R, Benditt D, Brignole M, Moya A. Syncope: diagnosis and management according to the 2009 guidelines of the European Society of Cardiology. Polskie Archiwum Medycyny Wewnetrznej 2010; 120: 42–47.
 • Sheldon RS, Sheldon AG, Connolly SJ, Morillo CA, Klingenheben AD, Ritchie D, et al. Age of first faint in patients with vasovagal syncope. J Cardiovasc Electrophysiol 2006; 17: 49–54.
 • Ganzeboom KS, Mairuhu G, Reitsma JB, Linzer M, Wieling W, van Dijk N. Lifetime cumulative incidence of syncope in the general population: a study of 549 Dutch subjects aged 35-60 years. J Cardiovasc Electrophysiol 2006; 17: 1172–1176.
 • Driscoll DJ, Jacobsen SJ, Porter CJ, Wollan PC. Syncope in Children and adolescents. J Am Coll Cardiol 1997; 29: 1039-45.
 • Zhang Q, Du J, Wang C, Du Z, Wang L, Tang C. The diagnostic protocol in children and adolescents with syncope: A multi-cetre prospective study. Acta Pediatr 2009; 98(5): 379- 384.
 • Strickerger SA, Benson DW, Biaggioni I, Callans DJ, Cohen MI, Ellenbogen KA. AHA/ACCF Scientific statemention The evaluation of syncope. Circulation 2006;113(2):316- 327.
 • Sheldon RS, Grubb BP, Olshansky B, Shen WK, Calkins H, Brignole M, et al. 2015 heart rhythm society expert consensus statement on the diagnosis and treatment of postural tachycardia syndrome, inappropriate sinus tachycardia, and vasovagal syncope. Heart Rhythm 2015; 12:41–63.
 • Levine MM. Neurally mediated syncope in children: results of tilt testing, treatment and long term follow-up. Pediatr Cardiol 1999; 20: 331-5.
 • McHarg ML, Shinnar S, Rascof FH, Walsh CA. Syncope in childhood. Pediatr Cardiol 1997; 18: 367-371.
 • Roston TM, Sanatani S, Tran D, Sandhu R, Sheldon R, Kaul P. Prevalence and Outcomes of Syncope In Children and Adolescents Evaluated In Canadian Emergency Departments: A Population-Based Study of 9,830 Patients. Can J Cardiol 2016, 32.10: S102.
 • Mcleod KA. Syncope in childhood. Arch Dis Child 2003; 88(4): 350-353.
 • Baran M, Szczepanski W, Bossowski A. Syncope in children and adolescents living in North-Eastern Poland - scope of causes. Adv Med Sci 2013;58:1-5.
 • Koukam C, Vaksmann G, Pachy E, Lacroix D, Rey C, Kacet S. Long-term follow-up of children and adolescents with syncope. Predictor of syncope recurrence. Eur Heart J 2001;22(17):1618-25.
 • Ergül Y, Nişli K, Rahimov E, Özcan EE, Aydoğan Ü, Ömeroğlu RE ve ark. Nörokardiyojenik Senkoplu Çocuk ve Adölesanlarda Tanı, Tedavi ve İzlem Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Journal of the Child/Cocuk Dergisi 2010; 10(4).
 • Kapoor, WN. Evaluation and outcome of patients with syncope. Medicine 1990; 69(3): 160-175.
 • Rose MS, Koshman ML, Spreng S, Sheldon R. The relationship between health related quality of life and frequency of spells in patients with syncope. J Clin Epidemiol 2000;35:1209-1216.
 • Brignole M, Alboni P, Benditt DG, Bergfeldt L, Blanc JJ, Bloch Thomsen PE, et al. Task Force on Syncope, European Society of Cardiology, Guidelines on management (diagnosis and treatment) of syncope-update 2004. Europace 2004; 6: 467- 537.
 • Robertson D. The epidemic of orthostatic tachycardia and or- thostatic intolerance. Am J Med Sci 1999; 317: 75–7.
 • Moya A, Sutton R, Ammirati F, Blanc JJ, Brignole M, Dahm JB, el al. Guidelines: Guidelines for the diagnosis and management of syncope (version 2009): The Task Force for the Diagnosis and Management of Syncope of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J 2009; 30(21): 2631.
 • Singer W, Sletten DM, Opfer-Gehrking TL, Brands CK, Fischer PR, Low PA. Postural tachycardia in children and adolescents: what is abnormal? J Pediatr 2012; 160: 222–6.
 • Freeman R, Wieling W, Axelrod FB, Benditt DG, Benarroch E, Biaggioni I, et al. Consensus statement on the definition of orthostatic hypotension, neurally mediated syncope and the postural tachycardia syndrome. Clin Auton Res 2011; 21: 69– 72.
 • Fu Q, Vangundy TB, Galbreath MM, Shibata S, Jain M, Hastings JL, et al. Cardiac origins of the postural orthostatic tachycardia syndrome. J Am Coll Cardiol 2010; 55: 2858–68.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Dergi Bölümü Orjinal Çalışma
Yazarlar

Yazar: Ensar Duras (Sorumlu Yazar)
Kurum: Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye
Ülke: Turkey


Yazar: Ahmet İrdem
Kurum: Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye
Ülke: Turkey


Yazar: Hüseyin Kutay Körbeyli
Kurum: Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye
Ülke: Turkey


Yazar: Fatih Aygün
Kurum: Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye
Ülke: Turkey


Yazar: Hasan Dursun
Kurum: Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { gopctd420597, journal = {Journal of Contemporary Medicine}, issn = {}, eissn = {2146-6009}, address = {Selçuk Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {345 - 349}, doi = {10.16899/gopctd.420597}, title = {Çocuk kardiyoloji polikliniğine senkop nedeniyle başvuran olguların etiyolojik olarak değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Körbeyli, Hüseyin Kutay and Dursun, Hasan and Aygün, Fatih and Duras, Ensar and İrdem, Ahmet} }
APA Duras, E , İrdem, A , Körbeyli, H , Aygün, F , Dursun, H . (2018). Çocuk kardiyoloji polikliniğine senkop nedeniyle başvuran olguların etiyolojik olarak değerlendirilmesi. Journal of Contemporary Medicine, 8 (4), 345-349. DOI: 10.16899/gopctd.420597
MLA Duras, E , İrdem, A , Körbeyli, H , Aygün, F , Dursun, H . "Çocuk kardiyoloji polikliniğine senkop nedeniyle başvuran olguların etiyolojik olarak değerlendirilmesi". Journal of Contemporary Medicine 8 (2018): 345-349 <http://dergipark.gov.tr/gopctd/issue/39480/420597>
Chicago Duras, E , İrdem, A , Körbeyli, H , Aygün, F , Dursun, H . "Çocuk kardiyoloji polikliniğine senkop nedeniyle başvuran olguların etiyolojik olarak değerlendirilmesi". Journal of Contemporary Medicine 8 (2018): 345-349
RIS TY - JOUR T1 - Çocuk kardiyoloji polikliniğine senkop nedeniyle başvuran olguların etiyolojik olarak değerlendirilmesi AU - Ensar Duras , Ahmet İrdem , Hüseyin Kutay Körbeyli , Fatih Aygün , Hasan Dursun Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.16899/gopctd.420597 DO - 10.16899/gopctd.420597 T2 - Journal of Contemporary Medicine JF - Journal JO - JOR SP - 345 EP - 349 VL - 8 IS - 4 SN - -2146-6009 M3 - doi: 10.16899/gopctd.420597 UR - http://dx.doi.org/10.16899/gopctd.420597 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Contemporary Medicine Çocuk kardiyoloji polikliniğine senkop nedeniyle başvuran olguların etiyolojik olarak değerlendirilmesi %A Ensar Duras , Ahmet İrdem , Hüseyin Kutay Körbeyli , Fatih Aygün , Hasan Dursun %T Çocuk kardiyoloji polikliniğine senkop nedeniyle başvuran olguların etiyolojik olarak değerlendirilmesi %D 2018 %J Journal of Contemporary Medicine %P -2146-6009 %V 8 %N 4 %R doi: 10.16899/gopctd.420597 %U 10.16899/gopctd.420597
ISNAD Duras, Ensar , İrdem, Ahmet , Körbeyli, Hüseyin Kutay , Aygün, Fatih , Dursun, Hasan . "Çocuk kardiyoloji polikliniğine senkop nedeniyle başvuran olguların etiyolojik olarak değerlendirilmesi". Journal of Contemporary Medicine 8 / 4 (Aralık 2019): 345-349. http://dx.doi.org/10.16899/gopctd.420597