Yıl 2018, Cilt 8, Sayı 4, Sayfalar 356 - 360 2018-12-31

Investigation of body perception in pregnant women according to physical changes in pregnancy
Gebe kadınlarda beden algısının gebelikte meydana gelen fiziksel değişikliklere göre incelenmesi

Bahtışen Kartal [1] , Aynur Kızılırmak [2] , Ayşegül Zedelenmez [3] , Ebru Erdem [4]

3 43

Objective: Study was conducted to determine the effect of physical changes in pregnancy on their body image.

Methods: This study was conducted with the pregnant women who applied to polyclinic of a government hospital at a city which in the middle of Turkey, as descriptive. Study was conducted with 300 pregnant women. Data were collected by using an Informative Form and Body Perception Questionnaire. Data were evaluated by using percentage, mean, One-Sample Kolmogorov-Smirnov, Independent Samples Test and  One-way Anova importance tests with Pearson correlation.

Results: It is determined that pregnancy mask, stria on abdomen and edema could affect the body image and it was significant as statistically (p<0.05). Low income affected body image (p<0.05), increased number of pregnancy and gestational age affected body image negatively. Again, the body image of pregnant women who lived any health problem was affected negatively (p<0.05) and with increased age body image score increased [r ( 300)=0.166; p p<0,01].

Conclusion: As a result, physical changes at pregnancy and health problems affect the body image negatively.  


 

 


Giriş:

Çalışma kadınların gebeliklerinde meydana gelen fiziksel değişikliklerin beden imajına etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Metod: Çalışma Türkiye’nin iç bölgesinde bulunan bir ildeki devlet hastanesinin gebe polikliniğine başvuran gebelerle yürütülmüş olup tanımlayıcı tiptedir.   Çalışma 300 kadınla yürütülmüştür.  Araştırmanın verileri bilgi formu ve  ‘vücut algısı’ ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde, ortalama, One-Sample Kolmogorov-Smirnov, Independent Samples Test One-way anova ve Pearson correlation tesleri kullanılmıştır.

Bulgular: Gebelik maskesi, karında stria, ödem, beden imajını etkilediği ve istatistiksel olarak önemli olduğu belirlenmiştir(p<0.05). Düşük gelir durumu(p<0.05), gebelik sayısının ve gestasyon yaşı beden imajını negatif olarak etkilemiştir. Ayrıca gebeliğinde herhangi bir sağlık problemi yaşayan kadınlarda beden imajının negatif olarak etkilendiği(p<0.05) ve yaş arttıkça beden imajının olumsuz olarak arttığı belirlenmiştir[r ( 300)=0.166; p p<0,01].  Sonuç: Sonuç olarak gebelikte meydana gelen fiziksel değişiklikler ve sağlık sorunları beden imajını olumsuz olarak etkiler. 

Anahtar Kelimeler: Gebelik, Beden imajı,  Fiziksel değişiklikler

 

 • 1. Cash TF. Body image: past, present, and future. Body Image 2004;1:1-5. http://www.ufjf.br/labesc/files/2012/03/Body-Image_2004_Body-Image-past-present-and-future.pdf
 • 2. Slade PD.What is body image? Behav Res Ther 1994;32(5):497-502. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8042960
 • 3. Gjerdingen D, Fontaine P, Crow S, McGovern P, Center B, Miner M. Predictors of mothers’ postpartum body dissatisfaction. Women Health 2009; 49(6):491–504. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20013517
 • 4. Dogan T, Sapmaz F, Totan T. Beden İmgesi Baş Etme Stratejileri Ölçeğinin Türkçe uyarlaması: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması, Anadolu Psikiyatri Dergisi 2011; 12:121-129 http://toad.edam.com.tr/sites/default/files/pdf/beden-imgesi-bas-etme-stratejileri-olcegi-toad.pdf
 • 5. Fuller TM, Skouteris H, Watson B, Hill B. Body image during pregnancy: an evaluation of the suitability of the body attitudes questionnaire. Biomed Central Pregnancy and Childbirth 2012;12:91. http://bmcpregnancychildbirth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2393-12-91
 • 6. FeingoldA, Mazzella R. Gender Differences in body image are increasing. Psychological Science 1998;9(3):190-195. http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1111/1467-9280.00036
 • 7. Loth KA, Bauera WK, Wall M, Berge J, Neumark-Sztainer D. Body satisfaction during pregnancy. NIH Public Access 2011;8:297– 300. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21561821
 • 8. Holsen I, Carlson Jones D, Skoqbrott Birkeland M. Body image satisfaction among Norwegian adolescents and young adults: A longitudinalstudy of theinfluence of interpersonalrelationshipsand BMI. Body Image 2012; 9: 201– 208. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22391409
 • 9. Noonan KA. Coping with illness. Delmar Publication Inc. Newyork.1981. pp.145-147.
 • 10. Öz F. Sağlık Alanında Temel Kavramlar 2. Baskı, Ankara, Mattek Baskı 2010.
 • 11. Tiggeman M. Body imageacrosstheadult life span: stabilityandchange. Body image 2004;1:29-41. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1740144503000020
 • 12. Murray I, Hassall J.Change and Adaptation in pregnancy. In D.M. Fraser& M.A. Cooper(Eds.), Myles Text Book For Midwives. Toronto.2009.pp:216.
 • 13. Durmazlar SPK, Atacan D, Eskioglu, F. Gebelikde Fizyolojik ve Biyolojik Deri değişiklikleri: Derleme, Kadın Doğum Dergisi 2007;6(1): 1331-1334. http://www.journalagent.com/goj/pdfs/GOJ_6_1_1287_1356.pdf
 • 14. Taşkın, L. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği.(13rd ed.).Sistem Ofset Matbaacılık Ankara. 2016.
 • 15. Goodwin A, Astbury J, McMeeken J. Body image and psychosocialwell-being in pregnancy: A comparison exercisers, andnon-exercisers. Aus N Z J Obstet Gynecol 2000;40(4):442-7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11194433
 • 16. Babacan GA, Cevik N, Hataf HS, Biçen S, Keskin G, Tuna MA. Gebelikte Benlik Saygısı ve Beden İmajı ile ilişkili özellikler, Anatol J ClinInvestig2011;5(1):7-14. http://citeweb.info/20112846835
 • 17. Skouteris H. Body Image Issues in Obstetrics and Gynecology. In T.F. Cash & L. Smolak (Eds.), Body Image, A Handbook of Science, Practice, and Prevention 2011 (pp. 364-371). New York: E-Publishing.
 • 18. Clark A, Skouteris H, Wertheim S, Paxton S, Milgrom J. The relationship between depression and body dissatisfaction across pregnancy and the postpartum: A prospective study. Journal of Health Psychology 2009;14:23–31. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19129334
 • 19. Hovardaoğlu S. Body Perception Scale In. Turkish. Psikiyatri, Psikoloji, Psikofarmakoloji Dergisi 1993;1(1):26.
 • 20. Murray SS, McKinney ES. Foundation of maternal-Newborn and Women’s Health Nursing (5rd ed.). United States of America. 2010.
 • 21. Taşpınar A.Normal Gebelik. In A. Şirin & O. Kavlak(Eds.), Kadın Sağlığı, İstanbul. 2008.pp.454-45.
 • 22. Avşar AF, Gül Ü. Gebelikte fizyolojik deri değişiklikleri ve dermatolojik bakım. Türkiye Klinikleri 1996;16:43-45. http://www.turkiyeklinikleri.com/article/tr-gebelikte-fizyolojik-deri-degisiklikleri-ve-dermatolojik-bakim-6226.html
 • 23. Dertlioğlu Bakar S, Cicek D, Ucak H, Celik H, Halisdemi N. Gebelikte Gözlenen Deri Değişiklikleri ve Gebelik Dermatozlarının İncelenmesi, Fırat Tıp Dergisi 2011; 16 (4): 170-174. http://www.firattipdergisi.com/pdf/pdf_FTD_705.pdf
 • 24. Bagheri M, Dorosty A, Sadrzadeh YH, Eshraghian M, Amiri E, Khamoush CN. Pre-pregnancy body size dissatisfaction and excessive gestational weight gain. Maternal and Child Health Journal 2013:17(4):699-707. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22722914
 • 25. Kumcagız H. Gebe Kadınlarda Beden Algısı ve Benlik Saygısının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi, Journal of Human Sciences 2012; 9(2): 691. https://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/1536/945
 • 26. Skouteris H, Carr R, Wertheim EH, Paxton SJ, Duncombe D. A prospectivestudy of factors that lead to body dissatis faction during pregnancy. Body Image 2005;2:347–361. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18089200
Birincil Dil en
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Dergi Bölümü Orjinal Çalışma
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-2168-6844
Yazar: Bahtışen Kartal (Sorumlu Yazar)
Kurum: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Aynur Kızılırmak
Kurum: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Ayşegül Zedelenmez
Kurum: KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ, KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Yazar: Ebru Erdem
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { gopctd447159, journal = {Journal of Contemporary Medicine}, issn = {}, eissn = {2146-6009}, address = {Selçuk Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {356 - 360}, doi = {10.16899/gopctd.447159}, title = {Investigation of body perception in pregnant women according to physical changes in pregnancy}, key = {cite}, author = {Erdem, Ebru and Kartal, Bahtışen and Zedelenmez, Ayşegül and Kızılırmak, Aynur} }
APA Kartal, B , Kızılırmak, A , Zedelenmez, A , Erdem, E . (2018). Investigation of body perception in pregnant women according to physical changes in pregnancy. Journal of Contemporary Medicine, 8 (4), 356-360. DOI: 10.16899/gopctd.447159
MLA Kartal, B , Kızılırmak, A , Zedelenmez, A , Erdem, E . "Investigation of body perception in pregnant women according to physical changes in pregnancy". Journal of Contemporary Medicine 8 (2018): 356-360 <http://dergipark.gov.tr/gopctd/issue/39480/447159>
Chicago Kartal, B , Kızılırmak, A , Zedelenmez, A , Erdem, E . "Investigation of body perception in pregnant women according to physical changes in pregnancy". Journal of Contemporary Medicine 8 (2018): 356-360
RIS TY - JOUR T1 - Investigation of body perception in pregnant women according to physical changes in pregnancy AU - Bahtışen Kartal , Aynur Kızılırmak , Ayşegül Zedelenmez , Ebru Erdem Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.16899/gopctd.447159 DO - 10.16899/gopctd.447159 T2 - Journal of Contemporary Medicine JF - Journal JO - JOR SP - 356 EP - 360 VL - 8 IS - 4 SN - -2146-6009 M3 - doi: 10.16899/gopctd.447159 UR - http://dx.doi.org/10.16899/gopctd.447159 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Contemporary Medicine Investigation of body perception in pregnant women according to physical changes in pregnancy %A Bahtışen Kartal , Aynur Kızılırmak , Ayşegül Zedelenmez , Ebru Erdem %T Investigation of body perception in pregnant women according to physical changes in pregnancy %D 2018 %J Journal of Contemporary Medicine %P -2146-6009 %V 8 %N 4 %R doi: 10.16899/gopctd.447159 %U 10.16899/gopctd.447159
ISNAD Kartal, Bahtışen , Kızılırmak, Aynur , Zedelenmez, Ayşegül , Erdem, Ebru . "Gebe kadınlarda beden algısının gebelikte meydana gelen fiziksel değişikliklere göre incelenmesi". Journal of Contemporary Medicine 8 / 4 (Aralık 2019): 356-360. http://dx.doi.org/10.16899/gopctd.447159