Yıl 2018, Cilt 8, Sayı 4, Sayfalar 313 - 315 2018-12-31

Investigation of Rotavirus Frequency in Childhood Gastroenteritis
Çocukluk Çağı Gastroenteritlerinde Rotavirüs Sıklığının Araştırılması

Nergis Aşgın [1] , Elçin Kal Çakmaklıoğulları [2]

3 36

Abstract

İntroduction: Rotavirus is the most frequent viral pathogen in childhood gastroenteritis worldwide. The purpose of this study was to determine the frequency of rotavirus in children with diarrhea in Karabuk province and to investigate their relationship with age, gender and season.

Materials and Methods: Rotavirus antigen was investigated by immunochromatographic method in stool samples of patients with diarrhea aged 0-12 years admitted to our hospital between January 2016 and December 2016. Distribution of the rotavirus frequency was retrospectively evaluated according to age, gender, and seasons.

Results: Rotavirus antigen was detected in 195 (6.7%) of 2879 stool specimens. The frequency of rotavirus was similar in both genders. (p > 0.05). 79% of children with rotavirus were five years of age or younger. Rotavirus was most commonly detected in spring. (p <0.001)

Discussion and Conclusion: In our region, rotavirus should be considered as a cause of gastroenteritis in children under five years of age in the spring season. Rapid detection of rotavirus in stool samples is very important. Early diagnosis of rotavirus infection will prevent unnecessary antibiotic consumption. So, it will contribute to rational antibiotic using policies. Therefore, it is advisable to perform rotavirus antigen test in primary health care facilities routinely.

Özet

Giriş: Rotavirus, tüm dünyada çocukluk çağı gastroenteritlerinde en sık görülen viral patojendir. Bu çalışmanın amacı, Karabük ilinde ishalli çocuklarda rotavirus sıklığının belirlenmesi ve bunların   yaş, cinsiyet ve mevsimler ile ilişkisini araştırmaktır.

 Gereç Ve Yöntem: Ocak 2016-Aralık 2016 tarihleri arasında hastanemize başvuran 0-12 yaş arası hastaların dışkı örneklerinde immüno kromatografik yöntemle rotavirus antijeni araştırıldı. Rotavirus sıklığının yaş, cinsiyet ve mevsimlere göre dağılımı retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: Toplam 2879 dışkı örneğinin 195'inde (%6.7) rotavirus antijeni tespit edilmiştir. Rotavirus sıklığı her iki cinsiyette de benzer oranlarda idi. (p> 0.05). Rotavirus pozitif çocukların %79'u beş yaş ve altında idi. Rotavirüs en sık ilkbahar mevsiminde tespit edildi. (p<0.001)

Tartışma ve Sonuç: Yöremizde beş yaş altı çocuklarda, ilkbahar mevsiminde gastroenterit etkeni olarak rotavirüs akla gelmelidir. Rotavirusun dışkıda hızlı tespiti oldukça önemlidir. Rotavirus enfeksiyonunun erken tanısı, gereksiz antibiyotik tüketimini önleyecektir. Böylece akılcı antibiyotik kullanım politikalarına katkı sağlanacaktır. Bu nedenle, birinci basamak sağlık kurumlarında rutin olarak rotavirüs antijen testi yapılması önerilebilir.

Anahtar sözcükler: Akut Gastroenterit, Çocukluk Çağı, İmmunokromatografik metot, Rotavirus.

 • Kaynaklar Referans 1. Beyazova U, Şahin F. Viral Gastroenteritler; “Topçu AW, Söyletir G, Doğanay M (eds): Enfeksiyon Hastalıkları Ve Mikrobiyolojisi Sistemlere Göre Enfeksiyonlar 3. baskı” kitabında s.1070-73, Nobel Kitabevi, Ankara (2008).
 • Referans 2. Tate JE, Burton AH, Boschi-Pinto C, Parashar UD, Agocs M, Serhan F, et al. Global, Regional, and National Estimates of Rotavirus Mortality in Children <5 Years of Age, 2000-2013. Clin Infect Dis. 2016;62(Suppl 2): 96–105.
 • Referans 3.“Diarrhoeal disease” (updated May 2017). World Health Organization. https://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs330/en/ (Erişim tarihi 2.05.2017)
 • Referans 4. Black RE, Cousens S, Johnson HL et al. Global, regional, and national causes of child mortality in 2008: a systematic analysis. Lancet 2010 Jun 5;375(9730):1969-87.
 • Referans 5. Kurugöl Z, Salman N. Rotavirus infeksiyonları ve aşıları, ANKEM Derg 2008;22(3):160- 70. Referans 6. Parashar UD, Hummelman EG, Bresee JS, Miller MA, Glass RI: Global illness and deaths caused by rotavirus disease in children, Emerg Infect Dis 2003;9(5):565-72.
 • Referans 7. Referans. İrvem A., Yücel FM, Yıldırım M ve ark. Akut Gastroenteritli Çocuk Hastalarda Rotavirus Görülme Sıklığı, Türk Mikrobiyol Cem Derg 2014; 44(3):98­100.
 • Referans 8. Biçer S.,Col D., Erdağ G Ç., et al. A Retrospective Analysis Of Acute Gastroenteritis Agents İn Children Addmitted To A University Hospital Pediatric Emergency Unit. Jundishapur of J Microbiol. 2014 April;7(4):1-7.
 • Referans 9. Iraz M, Ceylan A. Frequency of Rotavirus in Children with Acute Gastroenteritis Between 0-5 Years of Age. ANKEM Derg ,2013;27(1):2–6.
 • Referans 10. İlktaç M, Şahin A, Nazik H, Öngen B. Akut gastroenteritli çocuklarda rotavirus sıklığının araştırılması ve rotavirus sezonunun takibi: beş yıllık sonuçların değerlendirilmesi, ANKEM Derg 2012;26(1):25-9.
 • Referans 11. Çalgın M, Çetinkol Y, Yıldırım A., Erdil A., ve ark. Çalgın Ordu İlindeki Akut Gastroenteritli Çocuklarda Rotavirus Ve Enterik Adenovirüs Sıklığının Araştırılması: ANKEM Derg 2015;29(2):59-65.
 • Referans 12. Alaşehir EA, Balıkçı A, Topkaya AE. Akut Gastroenteritli Çocuk Hastalarda Rotavirus Antijen Pozitifliği Ve Pozitifliğin Demografik Verilerle İlişkisi, ANKEM Derg 2014;28(2):41-43.
 • Referans 13. Berk E, Kayman T. Akut gastroenteritli çocuk hastalarda rotavirus sıklığı, ANKEM Derg 2011;25(2): 103-06.
 • Referans 14. Kızılırmak A, Çalışkan E, Temizkan RC. Rotavirus and Adenovirus Frequency in Children With Acute Gastroenteritis. Konuralp Tıp Derg 2017;9(2):35–9. Referans 15. Şafak B. Akut Gastroenteritli Çocuklarda rotavirus Ve Adenovirus Sıklığı. ACU Sağlık Bil Derg 2014; 5(2):121-24.
 • Referans 16. Inan N, Kabakoglu Unsur E, Demirel A, Mamcu D, Sonmez E, Arisoy A. Investigation of Frequency of Rotavirus, Adenovirus and Norovirus in Patients with Acute Gastroenteritis. ANKEM Derg. 2014;28(1):14–9.
 • Referans 17. World Health Organization. Global networks for surveillance of rotavirus gastroenteritis, 2001-2008, Weekly Epidemiol Rec 2008;83(47):421-5. (Erişim tarihi:21.11.2008) http://www.who.int/wer/2008/wer8347.pdf. PMID: 19024780
 • Referans 18. Rotaviruse (Rota- C) Immunization Coverage. World Health Organization. http://www.who.int/gho/immunization/rotavirus/en/
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Dergi Bölümü Orjinal Çalışma
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9739-5675
Yazar: Nergis Aşgın (Sorumlu Yazar)
Kurum: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Elçin Kal Çakmaklıoğulları
Kurum: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { gopctd457330, journal = {Journal of Contemporary Medicine}, issn = {}, eissn = {2146-6009}, address = {Selçuk Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {313 - 315}, doi = {10.16899/gopctd.457330}, title = {Çocukluk Çağı Gastroenteritlerinde Rotavirüs Sıklığının Araştırılması}, key = {cite}, author = {Aşgın, Nergis and Kal Çakmaklıoğulları, Elçin} }
APA Aşgın, N , Kal Çakmaklıoğulları, E . (2018). Çocukluk Çağı Gastroenteritlerinde Rotavirüs Sıklığının Araştırılması. Journal of Contemporary Medicine, 8 (4), 313-315. DOI: 10.16899/gopctd.457330
MLA Aşgın, N , Kal Çakmaklıoğulları, E . "Çocukluk Çağı Gastroenteritlerinde Rotavirüs Sıklığının Araştırılması". Journal of Contemporary Medicine 8 (2018): 313-315 <http://dergipark.gov.tr/gopctd/issue/39480/457330>
Chicago Aşgın, N , Kal Çakmaklıoğulları, E . "Çocukluk Çağı Gastroenteritlerinde Rotavirüs Sıklığının Araştırılması". Journal of Contemporary Medicine 8 (2018): 313-315
RIS TY - JOUR T1 - Çocukluk Çağı Gastroenteritlerinde Rotavirüs Sıklığının Araştırılması AU - Nergis Aşgın , Elçin Kal Çakmaklıoğulları Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.16899/gopctd.457330 DO - 10.16899/gopctd.457330 T2 - Journal of Contemporary Medicine JF - Journal JO - JOR SP - 313 EP - 315 VL - 8 IS - 4 SN - -2146-6009 M3 - doi: 10.16899/gopctd.457330 UR - http://dx.doi.org/10.16899/gopctd.457330 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Contemporary Medicine Çocukluk Çağı Gastroenteritlerinde Rotavirüs Sıklığının Araştırılması %A Nergis Aşgın , Elçin Kal Çakmaklıoğulları %T Çocukluk Çağı Gastroenteritlerinde Rotavirüs Sıklığının Araştırılması %D 2018 %J Journal of Contemporary Medicine %P -2146-6009 %V 8 %N 4 %R doi: 10.16899/gopctd.457330 %U 10.16899/gopctd.457330
ISNAD Aşgın, Nergis , Kal Çakmaklıoğulları, Elçin . "Çocukluk Çağı Gastroenteritlerinde Rotavirüs Sıklığının Araştırılması". Journal of Contemporary Medicine 8 / 4 (Aralık 2019): 313-315. http://dx.doi.org/10.16899/gopctd.457330