Year 2018, Volume 2018, Issue 10, Pages 1 - 17 2018-04-19

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANDIRMAYA YÖNELİK ALTERNATİF UYGULAMALARI

Sedat MADEN [1] , Aslı MADEN [2]

223 249

Okuma alışkanlığı bireyin kendini geliştirmesi için ne kadar önemli ise toplumun gelişmesi için de aynı derecede önem arz eder. Bu nedenle gelişmiş ülkeler okuma eğitimine, okumanın bir yaşam biçimine dönüştürülmesine ve alışkanlık hâlinde kazandırılmasına çok fazla değer verirler. Bahsedilen gerekçelerden hareketle, araştırmada Türkçe öğretmenlerinin okuma alışkanlığı kazandırmaya yönelik gerçekleştirdikleri alternatif uygulamaların tespit edilmesi amaçlanmaktadır.

Araştırma, nitel araştırma desenine göre yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu Giresun, Gümüşhane ve Samsun illerinde görev yapan 70 Türkçe öğretmeni oluşturmuştur. Türkçe öğretmenlerinin okuma alışkanlığı ile ilgili gerçekleştirdikleri alternatif uygulamaları belirlemek için görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından hazırlanmış olan görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Elde edilen veriler üzerinde, cevapların niteliğine göre, betimsel ve içerik analizi bir arada kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, Türkçe öğretmenlerinin öğrencilerine okuma alışkanlığı kazandırma konusunda farklı alternatif uygulamalara başvurduğu tespit edilmiştir.

Okuma alışkanlığı, Türkçe öğretmeni, alternatif uygulamalar
 • ACIYAN, A. A. (2008). Ortaöğretim öğrencilerinin okuma alışkanlıkları ve akademik başarı düzeyleri arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul: Yeditepe Üniversitesi.
 • AKYOL, H. (2006). Türkçe Öğretimi Yöntemleri. Ankara: Kök Yayıncılık.
 • AKYOL, H. (2007). “Okuma”, İlköğretimde Türkçe Öğretimi (Ed.AKırkkılıç-H.Akyol) içinde (15-48). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • ARICI, A. F. (2015). Türkçe öğretmenleri / öğretmen adayları ne okumalı? -Bir “okuma listesi” önerisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Hacettepe University Journal of Education], 30(3), 1-15.
 • BACCUS, A.A. (2004). Urban fourth and fifth grade teachers’ readıng attitudes and efficacy beliefs: relationships to reading ınstruction and to students’ reading attitudes and efficacy beliefs. United States: Degree of Doctor of Philosophy.
 • BİRCAN, İ. ve TEKİN, M. (1989). Türkiye’de okuma alışkanlığının azalma sorunu ve çözüm yolları. A.Ü. Eğitim Bilimleri Dergisi, 22(1), 393-410.
 • ESGİN, A. ve KARADAĞ, Ö. (2000). Üniversite öğrencilerinin okuma alışkanlığı. Popüler Bilim. Eylül, 19-23.
 • FİRENGİZ, M. (1988). Türkçe eğitim ve öğretiminde önemli dört ilke. Türk Dilinin Öğretimi Toplantısı, Ankara.
 • GLASSER, W. (1999). Başarısızlığın olmadığı okul. (Çev: Teksöz, K.) İstanbul: Beyaz Yayınları.
 • GÖMLEKSİZ, M. N. ve TELO, A. (2003). Eğitim fakültesi öğrencilerinin kitap okuma alışkanlığı (Fırat üniversitesi eğitim fakültesi örneği). I. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, 15-17 Mayıs 2003. Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, İzmir.
 • KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (2011). Türkiye Okuma Kültürü Haritası. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
 • MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI (MEB)(2004). 100 Temel Eser genelgesi. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları
 • MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI (MEB)(2010). Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2009 Ulusal Ön Raporu. Ankara: MEB Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı.
 • MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI (MEB)(2016). Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2015 Ulusal Raporu. Ankara: MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü.
 • MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI (MEB) (2017). Türkçe Dersi Öğretim Programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları
 • MYETTE, S. (2006). Finding a great read: book selection strategies for sixth grade silent reading an abstract. United States: Master of Arts in Education, Pacific Lutheran University.
 • PISA Türkiye (2017). Pisa nedir?. http://pisa.meb.gov.tr/?page_id=18 adresinden 12.01.2018 tarihinde erişilmiştir.
 • SAMUR İNCE, Ö. (2014). Türkiye’deki ve Dünya’daki çalışmaların tanıklığında “okuma kültürü”. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi 11(22), 157-188.
 • SANACORE, J. (2000). Promoting the lifetime reading habit in middle school students. Clearing House, 73(3),157-162.
 • SANGKAEO, S. (1999). Reading habit promotion in ASEAN libraries. 65. IFLA Council and General Conference. 20-28 August, Bangkok, Tayland. https://archive.ifla.org/IV/ifla65/papers/091-114e.htm (Erişim Tarihi: 04.05.2017).
 • ÜLPER, H. (2011) Öğrencilerin okumaya isteklendirici etmenlerle karşılaşma durumu: öğretmen, aile, arkadaş ve kitap boyutları üzerinden bir araştırma. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi. 221-238.
 • YAMAN H. ve SÜĞÜMLÜ Ü. (2010). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin ders dışı kitap okuma alışkanlıkları. Kastamonu Eğitim Dergisi 18(1), 291-306.
 • YAVUZER, H. (2012). Çocuk Psikolojisi. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • YILDIRIM, A. ve ŞİMŞEK, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayınları.
 • YILMAZ, B. (2012). Okuma alışkanlığının okuma başarısına etkisi: Ankara Keçiören Atapark İlköğretim Okulu öğrencileri üzerine bir araştırma. Prof.Dr. K. Gülbün Baydur'a Armağan içinde (s. 209-218). Ankara: Hacettepe Üniversitesi. http://www.bby.hacettepe.edu.tr/yayinlar/dosyalar/Y%C4%B1lmaz.pdf -(Erişim Tarihi: 05.05.2017)
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Sedat MADEN (Primary Author)
Institution: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Aslı MADEN
Institution: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ, REKTÖRLÜK, TÜRK DİLİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Bibtex @research article { goputeb378557, journal = {Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi}, issn = {2148-2314}, address = {Gaziosmanpasa University}, year = {2018}, volume = {2018}, pages = {1 - 17}, doi = {}, title = {TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANDIRMAYA YÖNELİK ALTERNATİF UYGULAMALARI}, key = {cite}, author = {MADEN, Sedat and MADEN, Aslı} }
APA MADEN, S , MADEN, A . (2018). TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANDIRMAYA YÖNELİK ALTERNATİF UYGULAMALARI. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2018 (10), 1-17. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/goputeb/issue/36631/378557
MLA MADEN, S , MADEN, A . "TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANDIRMAYA YÖNELİK ALTERNATİF UYGULAMALARI". Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2018 (2018): 1-17 <http://dergipark.gov.tr/goputeb/issue/36631/378557>
Chicago MADEN, S , MADEN, A . "TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANDIRMAYA YÖNELİK ALTERNATİF UYGULAMALARI". Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2018 (2018): 1-17
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANDIRMAYA YÖNELİK ALTERNATİF UYGULAMALARI AU - Sedat MADEN , Aslı MADEN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 17 VL - 2018 IS - 10 SN - 2148-2314- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of Turkish Education Sciences TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANDIRMAYA YÖNELİK ALTERNATİF UYGULAMALARI %A Sedat MADEN , Aslı MADEN %T TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANDIRMAYA YÖNELİK ALTERNATİF UYGULAMALARI %D 2018 %J Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi %P 2148-2314- %V 2018 %N 10 %R %U
ISNAD MADEN, Sedat , MADEN, Aslı . "TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANDIRMAYA YÖNELİK ALTERNATİF UYGULAMALARI". Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2018 / 10 (April 2018): 1-17.