Cilt 2014, Sayı 2, Sayfalar 1 - 6 2014-03-31

The Determinatıon of the Yield and Yield Characteristics of Some Fodder Beet (Beta Vulagaris L. Var. Rapacea Koch.) Cultivars Under Tokat-Kazova Ecological Conditions
Tokat-Kazova Ekolojik Koşullarında Bazı Yemlik Pancar (Beta Vulagaris L. Var. Rapacea Koch.) Çeşitlerinin Verim Ve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi

Yaşar KARADAĞ [1] , Zeynep Dündar [2] , Mahir Özkurt [3]

302 165

This research was conducted to determine of the yield and yield characteristics of some fodder beet cultivars under Tokat-Kazova ecological conditions in 2011 and 2012 years. The research was designed according to the randomized complete block design with four replicates. Four fodder beet cultivars were obtained from Serta special seed company. In this research, feed beet cultivars will be hand-planted in a plot that is 5 m long and 3.0 m width containing 6 rows and 50 cm between the rows. Plot area is 15 m2. According to average two years, the remainder of the root on the ground ranged from 17.1 to 20.8 cm, tuber length ranged from 25.4 to 38.1 cm, tuber diameter ranged from 8.8 to 10.6 cm, lefa yield ranged from 2913.2 to 3240.0 kg/da, tuber yield ranged from 15176.3 to 16846.9 kg/da, crude protein content in leaf ranged from 18.97 to 20.56 %, crude ash content in leaf ranged from 19.12 to 19.96 %, ADF content in leaf ranged from 25.68 to 27.90 %, NDF content in leaf ranged from 42.52 to 43.56 %, digestible dry matter content ranged from 67.17 to 68.90 % and relative feed value ranged from 1.000 to 4.000.
Bu araştırma, 2011 ve 2012 yıllarında iki yıl süreyle GOÜ. Ziraat Fakültesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi deneme tarlalarında Tokat-Kazova ekolojik koşullarında bazı yemlik pancar (Beta vulagaris L. var. rapacea Koch.) çeşitlerinin verim ve verim özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Deneme, tesadüf blokları deneme desenine göre dört tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Araştırmada, Serta Zirai Ürünler İtlahat ve Ticaret Limitet Şirketi tarafından sağlanan dört yem pancarı çeşidi (Rozsaszinu Beta, Beta Vöröshengel, Rota ve Brigadier) deneme materyali olarak kullanılmıştır. Ekim, 2011 ve 2012 yıllarında Mayıs ayının ikinci haftası içerisinde, bitkiler 5 m uzunluğundaki parsellere sıra arası 50 cm ve sıra üzeri 30 cm olacak şekilde 6 sıra halinde ve 3 kg/da ekim normunda markörle açılan parsellere el ile ekilmiştir. Ekimde parsel alanı 6 x 5 x 0.50 = 15 m2’dir. Denemede yem pancarı çeşitlerine dekara 15 kg N, 15 kg P2O5 ve 15 kg K2O’lu gübre verilmiştir. Araştırmadan elde edilen iki yıllık ortalama sonuçlara göre; Yumru çapı 8.82-10.63 cm, yumru boyu 25.38-38.13 cm, yaprak verimi 2913.1-3270.0 kg/da, yumru verimi 5970.5-7507.5 kg/da, kökün toprak üstünde kalan kısmı 17.1-20.9 cm, yaprakta ham protein oranı % 13.05-13.13.62 ve yumruda ham protein oranı % 8.90-10.32 arasında değişmiştir.
 • Abou-Deya, I.B. 1991. Productivity of some fodder beet cultuvars as ınfluenced by organic and mineral fertilizers under şaline conditions of south sinaı. Annals of Agricultural Science, Moshtohor. Faculty of Agriculture, Moshtohor Zagazig Üniv. 29 (1): 29-35.
 • Acar, R. 2000. Bazı yemlik pancar (Beta vulgaris L. rapacea Koch.) çeşitlerinde farklı ekim zamanı ve bitki sıklıkları uygulamalarının verim, verim unsurları ve kalite üzerine etkileri. Selçuk Üniv. Fen Bil. Enst. Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi, 173 s.
 • Adıyaman, M. 1996. Yemlik Pancar. Pan Tohumculuk Islah ve Üretim A.ġ., Ankara. Albayrak, S. and N. Çamaş 200 Influence of row spacing on root yield and yield components of fodder beet (Beta vulgaris var. crassa Mansf.) in the Black Sea Coastal Region. Tarım Bilimleri Dergisi 11 (2): 160-16
 • Anonim. 2003. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı. Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü.Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü. Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri Teknik Talimatı, Ankara.
 • Anonim. 2007. www.tarim.gov.tr
 • Anonim. 2010. www.tuik.gov.tr
 • Mockaitis, J., A. Banelis, and R. Tamosiuniene. 1992. Fodder beet hybrid roudoniai. moksliniu straipsniu rinkings-lietuvos zemdirbystes instituías. 71-495 Lithuanian. (Field Crop Abtracts. 1993. 46: 6846).
 • Özaslan Parlak, A. ve H. Ekiz. 2008. Ankara koşullarında bazı yemlik pancar (Beta vulgaris L. ssp. Crassa Mansf.) çeşitlerinin verim ve verim öğeleri bakımından karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi
 • Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi (Journal of Agricultural Sciences) 14(2): 95-100. Özen, N., A. Çakır, S. Haşimoğlu, ve A. Aksoy. 1981. Yemler Ders Teksiri. Atatürk Üniv. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü. Erzurum.
 • Özgen, H. 1993. Hayvan Besleme. Selçuk Üniv. Veteriner Fakültesi Yayın No: 5. Konya.
 • Parlak, A. ve H. Ekiz. 2008. Ankara koşullarında bazı yemlik pancar (Beta vulgaris L. ssp. crassa Mansf.) çeşitlerinin verim ve verim öğeleri bakımından karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 14 (2): 95-100.
 • Sağlamtimur, T. ve V. Tansı. 1989. Çukurova'da hayvan pancarında en uygun ekim zamanının saptanması üzerine bir araştırma. Çukurova Üniv. Ziraat Fakültesi Dergisi 1 (4): 62-75. Adana.
 • Van Soest, P.J., J.B. Robertson, and B.A. Lewis. 1991. Methods for dietry fiber, neutral detergent fiber, and nonstarch polysaccharides in relation to animal nutrition. J. Dairy Sci. 74: 3583-3597.
 • Yazgan, O. ve Y. Bahtiyarca. 1996. Yüksek verimli süt sığırlarının beslenmesi. S.S. Konya Pancar Ekicileri Eğitim ve Sağlık Vakfı Yayın No:3. Konya.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Yaşar KARADAĞ
E-posta:

Yazar: Zeynep Dündar
E-posta:

Yazar: Mahir Özkurt
E-posta:

Bibtex @ { gopzfd95856, journal = {Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2910}, address = {Gaziosmanpaşa Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {2014}, pages = {1 - 6}, doi = {10.13002/jafag679}, title = {The Determinatıon of the Yield and Yield Characteristics of Some Fodder Beet (Beta Vulagaris L. Var. Rapacea Koch.) Cultivars Under Tokat-Kazova Ecological Conditions}, language = {en}, key = {cite}, author = {Dündar, Zeynep and KARADAĞ, Yaşar and Özkurt, Mahir} } @ { gopzfd95856, journal = {Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2910}, address = {Gaziosmanpaşa Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {2014}, pages = {1 - 6}, doi = {10.13002/jafag679}, title = {Tokat-Kazova Ekolojik Koşullarında Bazı Yemlik Pancar (Beta Vulagaris L. Var. Rapacea Koch.) Çeşitlerinin Verim Ve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi}, language = {tr}, key = {cite}, author = {Dündar, Zeynep and KARADAĞ, Yaşar and Özkurt, Mahir} }
APA KARADAĞ, Y , Dündar, Z , Özkurt, M . (2014). The Determinatıon of the Yield and Yield Characteristics of Some Fodder Beet (Beta Vulagaris L. Var. Rapacea Koch.) Cultivars Under Tokat-Kazova Ecological Conditions. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2014 (2), 1-6. DOI: 10.13002/jafag679
MLA KARADAĞ, Y , Dündar, Z , Özkurt, M . "The Determinatıon of the Yield and Yield Characteristics of Some Fodder Beet (Beta Vulagaris L. Var. Rapacea Koch.) Cultivars Under Tokat-Kazova Ecological Conditions". Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 2014 (2014): 1-6 <http://dergipark.gov.tr/gopzfd/issue/7325/95856>
Chicago KARADAĞ, Y , Dündar, Z , Özkurt, M . "The Determinatıon of the Yield and Yield Characteristics of Some Fodder Beet (Beta Vulagaris L. Var. Rapacea Koch.) Cultivars Under Tokat-Kazova Ecological Conditions". Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 2014 (2014): 1-6
RIS TY - JOUR T1 - Tokat-Kazova Ekolojik Koşullarında Bazı Yemlik Pancar (Beta Vulagaris L. Var. Rapacea Koch.) Çeşitlerinin Verim Ve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi AU - Yaşar KARADAĞ , Zeynep Dündar , Mahir Özkurt Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.13002/jafag679 DO - 10.13002/jafag679 T2 - Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 6 VL - 2014 IS - 2 SN - 1300-2910-2147-8848 M3 - doi: 10.13002/jafag679 UR - http://dx.doi.org/10.13002/jafag679 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Tokat-Kazova Ekolojik Koşullarında Bazı Yemlik Pancar (Beta Vulagaris L. Var. Rapacea Koch.) Çeşitlerinin Verim Ve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi %A Yaşar KARADAĞ , Zeynep Dündar , Mahir Özkurt %T Tokat-Kazova Ekolojik Koşullarında Bazı Yemlik Pancar (Beta Vulagaris L. Var. Rapacea Koch.) Çeşitlerinin Verim Ve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi %D 2014 %J Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1300-2910-2147-8848 %V 2014 %N 2 %R doi: 10.13002/jafag679 %U 10.13002/jafag679