Cilt 2013, Sayı 1, Sayfalar 41 - 51 2014-03-31

Structural and bio-technical analysis of terrestrial trout farms in Tokat province
Tokat’ ta Alabalık Yetiştiriciliği Yapan Karasal İşletmelerin Yapısal ve Biyo-Teknik Analizi

Nihat YEŞİLAYAR [1] , H.Muhittin GÖREN [2]

234 108

This study was carried out by the aim of determining the feasibilities, structural and bio-technical problems of aquaculture facilities in Tokat province.Total 7 licensed fish farms and located in the fresh water were determined. All of them were visited and interviewed with their owners face to face. The data were collected in order to determine present condition of fish farms and their problems.Although total project capacities of farms were 96 tons/year, the actual production was found 96 tons/year. Average fishproductionof facilities16tons/yearwas found. The average feed conversion rate (FCR) as found 1.09. We have figured out that ponds have not been productively used and stock density is very high in Tokat, present aquaculture investments must rearranged considering scientific data.
Bu çalışma; Tokat İlinde su ürünleri yetiştiriciliği yapan karasal işletmelerin sahip oldukları teknik imkânlar ile karşılaştıkları problemleri belirlemek ve elde edilecek bilgilere göre sektörün gelişmesini sağlayacak çözüm önerilerini ortaya koymak amacıyla yürütülmüştür. Bölgede ruhsatlı olarak su ürünleri üretim faaliyetinde bulunan toplam 7 adet işletme tespit edilmiştir. İşletmelerin mevcut durumu ve problemlerini ortaya koymaya yönelik veriler anket yoluyla elde edilmiş birincil verilerdir. Anketler işletmelerin tamamına gidilerek, yüz yüze görüşme tekniği ile yapılmıştır. Bu işletmelerin toplam proje kapasiteleri 96 ton/yıl iken toplam fiili üretim kapasiteleri 96 ton/yıl ve tesis başına düşen balık üretimi 16 ton/yıl olduğu tespit edilmiştir. Kara işletmelerinde ortalama yem değerlendirme oranı (FCR) 1,09 olarak tespit edilmiştir. Havuzların verimli kullanılmadığı ve Tokat’ taki mevcut su ürünleri yatırımlarının bilimsel verilere bağlı olarak yeniden düzenlenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
 • Anonim (2011). T.C. Tokat Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. 2011 Yılı Tokat İl Çevre Durum Raporu.
 • Adıgüzel F (2004). Tokat İlinde Gökkuşağı Alabalık İşletmelerinin Ekonomik Analizi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, (Yüksek Lisans Tezi), Tokat.
 • Altun S ve Kubilay A (2009). Türkiye'de Su Ürünleri Üretim Sektörünün Gelişimi ve Balık Sağlığı, XV.Ulusal Su ürünleri Sempozyumu, 1-4 Temmuz 2009, Rize.
 • Aydın O ve Sayılı M (2009). Samsun İlinde Alabalık İşletmelerinin Yapısal ve Ekonomik Analizi, GOÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 26 (2): 97-107. Büyükçapar HM ve Sezer Ö (2006). Rize yöresi alabalık işletmelerinin yapısal ve biyo-teknik analizi. KSÜ, Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1): 10410
 • Çavdar Y (2009). Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Desteklemeler. Sümea. Yunus Araştırma Bülteni, 1 (1): 13-14.
 • Çelikkale MS (1994). İç su Balıkları ve Yetiştiriciliği Cilt2 (No:2), Karadeniz Teknik Üniversitesi Basımevi, 419 s, Trabzon.
 • Elbek AG (1983). Ege bölgesinde tatlı su ürünleri üreten işletmelerin yapısal ve ekonomik analizi. Doğa Bilim Dergisi: Vet. ve Hay., 7: 133-140.
 • FAO (2012). FAO, TheState of World Fisheries and Aquaculture 2012. ISSN 1020- 5489. pp: 230. Jackson A (1988). Growth, Nutrition and Feeding, Salmon and Trout Farming, Ellis Horword Limited, England, s. 202-216.
 • Karataş M, Sayılı M ve Koç B (2008). Sivas ili gökkuşağı alabalığı işletmelerinin yapısal ve ekonomik analizi. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 1(2): 49-55, 2008.
 • Kayacı A (2008). Kahramanmaraş İl’inde Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Yapısal ve Biyo-Teknik Analizi. KSÜ. Fen Bilimleri Ens. Su Ür. Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. Kahramanmaraş.
 • Kocaman EM, Aydın A ve Ayık Ö (2002). Erzurum’da faaliyet gösteren alabalık işletmelerinin yapısal ve ekonomik analizi, E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 19(3-4): 319-327.
 • Logan SH and Johnston WE (1992). Economics of Commercial Trout Production. Aquaculture, 100: 25-46.
 • Rad F ve Köksal G (2001). Türkiye’deki Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchusmykiss)işletmelerinin yapısal ve biyo-teknik analizi. TurkishJournal of Veterinary & AnimalSciences, 25: 567-575.
 • Sayılı M, Karataş M, Yücer A ve Akça H (1999). Tokat ilinde alabalık yetiştiriciliği yapan işletmelerin yapısal ve ekonomik analizi, Ekin Dergisi, 7: 667
 • Soylu M (1959). Trakya bölgesi alabalık işletmelerinin ekonomik analizi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 12(3-4): 203-217
 • Şener Hİ (1995). Türkiye’de su ürünleri pazarlaması ve sorunları. Doğu Anadolu Bölgesi I. (1993) ve II. (1995) Su Ürünleri Sempozyumu, s. 404-416, Erzurum.
 • TUİK (2010). Su Ürünleri İstatistikleri 2010. TÜİK, www.tuik.gov.tr (Erişim tarihi: 10.02.2013)
 • TUİK (2011). Su Ürünleri İstatistikleri 2011. TÜİK, www.tuik.gov.tr (Erişim tarihi: 01.02.2013)
 • Uçar M (2005). Mersin İli’nde Bulunan Gökkuşağı Alabalığı İşletmelerinin Yapısal, Biyo-Teknik ve Ekonomik Analizi. Mersin Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ana Bilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi, Mersin.
 • Üstündağ E, Aksungur M, Dal A ve Yılmaz C (2000). Karadeniz Bölgesinde Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Yapısal Analizi ve Verimliliğinin Belirlenmesi, Sonuç Raporu. SÜMEA, Trabzon.
 • Yeşilayer N, Gören HM ve Kaymak İE (2013). Mevcut durum ve destekleme politikaları açısından, türkiye ve avrupa birliği su ürünleri yetiştiriciliğinin karşılaştırılması. GOÜ Bilimsel Araştırma Dergisi, 3: 59-75.
 • Yıldız M ve Şener E (2003). Karadeniz Bölgesi’ndeki Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchusmykiss) ve Deniz Levreği (Dicentrarchuslabrax) yetiştiriciliği yapan işletmelerin yapısal analizi ve biyo-teknolojik özellikleri, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 29(2): 241-25
 • Yıldız M, Ener Y ve Doğan K. (2008). Marmara Bölgesi Gökkuşağı Alabalık (Oncorhynchusmykiss) İşletmelerinin Yapısal, Teknolojik ve Verimlilik Analizleri. İstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri Dergisi, 23 (1): 1-16.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Nihat YEŞİLAYAR
E-posta:

Yazar: H.Muhittin GÖREN
E-posta:

Bibtex @ { gopzfd95870, journal = {Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2910}, address = {Gaziosmanpaşa Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {2013}, pages = {41 - 51}, doi = {10.13002/jafag184}, title = {Structural and bio-technical analysis of terrestrial trout farms in Tokat province}, language = {en}, key = {cite}, author = {YEŞİLAYAR, Nihat and GÖREN, H.Muhittin} } @ { gopzfd95870, journal = {Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2910}, address = {Gaziosmanpaşa Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {2013}, pages = {41 - 51}, doi = {10.13002/jafag184}, title = {Tokat’ ta Alabalık Yetiştiriciliği Yapan Karasal İşletmelerin Yapısal ve Biyo-Teknik Analizi}, language = {tr}, key = {cite}, author = {YEŞİLAYAR, Nihat and GÖREN, H.Muhittin} }
APA YEŞİLAYAR, N , GÖREN, H . (2014). Structural and bio-technical analysis of terrestrial trout farms in Tokat province. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2013 (1), 41-51. DOI: 10.13002/jafag184
MLA YEŞİLAYAR, N , GÖREN, H . "Structural and bio-technical analysis of terrestrial trout farms in Tokat province". Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 2013 (2014): 41-51 <http://dergipark.gov.tr/gopzfd/issue/7326/95870>
Chicago YEŞİLAYAR, N , GÖREN, H . "Structural and bio-technical analysis of terrestrial trout farms in Tokat province". Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 2013 (2014): 41-51
RIS TY - JOUR T1 - Tokat’ ta Alabalık Yetiştiriciliği Yapan Karasal İşletmelerin Yapısal ve Biyo-Teknik Analizi AU - Nihat YEŞİLAYAR , H.Muhittin GÖREN Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.13002/jafag184 DO - 10.13002/jafag184 T2 - Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 41 EP - 51 VL - 2013 IS - 1 SN - 1300-2910-2147-8848 M3 - doi: 10.13002/jafag184 UR - http://dx.doi.org/10.13002/jafag184 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Tokat’ ta Alabalık Yetiştiriciliği Yapan Karasal İşletmelerin Yapısal ve Biyo-Teknik Analizi %A Nihat YEŞİLAYAR , H.Muhittin GÖREN %T Tokat’ ta Alabalık Yetiştiriciliği Yapan Karasal İşletmelerin Yapısal ve Biyo-Teknik Analizi %D 2014 %J Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1300-2910-2147-8848 %V 2013 %N 1 %R doi: 10.13002/jafag184 %U 10.13002/jafag184