Cilt 2013, Sayı 2, Sayfalar 86 - 93 2014-03-31

An Analysis of Factors Affecting Repayment of Agricultural Credits
Tarımsal Kredilerin Geri Ödenmesinde Etkili Faktörlerin Analizi

Mehmet ÜNLÜER [1] , Erdoğan GÜNEŞ [2]

219 193

Along with owner's equity, credits from external sources are also important in the process of farms' production activities. Farms' demand for credit varies depending on the income generated from production. Repayment problems may occur in this process.The aim of this study is to determine the factors that may lead to defaults on agricultural credits used by farms in Eskisehir via performing logistic regression analysis. Results of the data collected from 117 farms through a survey reveals that 70,94% of farms have used credit cards specialized for agriculture and 9,4% of farms have not been able to make their repayments in time. In conclusion of the analysis, economic profitability ratio, credit tenor and leverage ratio variables have been found to be associated with the dependent variable in a meaning degree.
Tarım işletmelerinin üretim faaliyetleri sürecinde öz sermaye yanında yabancı sermaye kaynaklarından krediler önemli olmaktadır. İşletmelerin kredi taleplerinin değişimi üretimden elde edilecek gelire bağlı olarak değişmektedir. Bu süreçte geri ödemede sorunlar olabilmektedir. Bu çalışmada lojistik regresyon analizi ile Eskişehir ilinde tarım işletmelerinin kullandıkları kredilerin takibe düşmesine neden olabilecek faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. 117 tarım işletmesinden anket yoluyla toplanan verilerden elde edilen sonuçlara göre, işletmelerin %70,94’nün yapılandırılmış kredi kartı kullandığı ve %9,4’nün borçlarını zamanında ödeyemedikleri belirlenmiştir. Analiz sonucunda ekonomik rantabilite oranı, kredinin vadesi ve kaldıraç oranı değişkenlerinin bağımlı değişkenle anlamlı derecede ilişkili olduğu belirlenmiştir.
 • Aktaş C ve Erkuş O (2009). Lojistik regresyon analizi ile Eskişehir’in sis kestiriminin incelenmesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Sayı 16, s. 47-59.
 • BDDK (2013). Finansal Türkiye haritası. http://ebulten.bddk.org.tr/haritalama/ harita. aspx (Erişim tarihi: 12.02.2013)
 • Cankurt M (2007). Türkiye’nin AB sürecinde üyelik potansiyelinin tarımsal ve diğer bazı önemli kriterler açısından belirlenmesi, Finans Politik Ekonomik Yorumlar Dergisi, Sayı:513, İstanbul Coşkun S (2004). Lojistik regresyon analizinin incelenmesi ve diş hekimliğinde bir uygulaması, Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, 42-50.
 • Çiçek A (1994). Tokat ilinde seçilmiş bir yöredeki tarım işletmelerinin sermaye bileşimi ve kredi kullanımı üzerine bir araştırma, GOP Ziraat Fakültesi Dergisi, Sayı 11,s 17-29.
 • Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (2013). http://www.tarim.gov.tr (Erişim tarihi: 02013).
 • Güneş E (2004). Tarım işletmelerinde kredi taleplerinin doğrusal programlama yöntemiyle belirlenmesi Kırşehir ili Merkez ilçesi tarım işletmeleri araştırması. Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara.
 • Hanf HC and Schiefer G (1983). Planning and decision in agribusiness: principles and experiences, Elsevier Scientific Pub., New York.
 • Hosmer DW and Lemeshow S (2000). Applied logistic regression. John Wiley and Sons, New York.
 • Jouault A and Featherstone AM (2011). Determining the probility of the default of agricultural loans in a French bank. Journal of Applied Finance & Banking vol. 1 ISSN 1792-6580.
 • Karacan AR (1991). Tarım işletmelerinin finansmanı ve tarımsal kredi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 498, İzmir.
 • Köksal Ö (2009). Organik zeytin yetiştiriciliğine karar verme davranışı üzerine etkili olan faktörlerin analizi. A.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Ankara.
 • Limsombunchai V, Gan C and Lee M (2004). An analysis of credit scoring for agricultural loans in Thailand. American Journal of Applied Sciences 2 ISSN 1546-9239.
 • Özdamar K (1999). Paket programlarda istatistiksel veri analizi-1. Kaan Kitabevi, Eskişehir.
 • TBB (2013). http://www.tbb.org.tr (Erişim tarihi: 02013).
 • TKK (2013). http://www.tarimkredi.org.tr (Erişim tarihi: 02013).
 • TÜİK (2013). http://www.tuik.gov.tr (Erişim tarihi: 02013).
 • Yamane T (1967). Statistics: an introductory analysis. 2nd Edition, Newark OH, USA.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mehmet ÜNLÜER
E-posta:

Yazar: Erdoğan GÜNEŞ
E-posta:

Bibtex @ { gopzfd95886, journal = {Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2910}, address = {Gaziosmanpaşa Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {2013}, pages = {86 - 93}, doi = {10.13002/jafag304}, title = {An Analysis of Factors Affecting Repayment of Agricultural Credits}, language = {en}, key = {cite}, author = {ÜNLÜER, Mehmet and GÜNEŞ, Erdoğan} } @ { gopzfd95886, journal = {Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2910}, address = {Gaziosmanpaşa Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {2013}, pages = {86 - 93}, doi = {10.13002/jafag304}, title = {Tarımsal Kredilerin Geri Ödenmesinde Etkili Faktörlerin Analizi}, language = {tr}, key = {cite}, author = {ÜNLÜER, Mehmet and GÜNEŞ, Erdoğan} }
APA ÜNLÜER, M , GÜNEŞ, E . (2014). An Analysis of Factors Affecting Repayment of Agricultural Credits. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2013 (2), 86-93. DOI: 10.13002/jafag304
MLA ÜNLÜER, M , GÜNEŞ, E . "An Analysis of Factors Affecting Repayment of Agricultural Credits". Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 2013 (2014): 86-93 <http://dergipark.gov.tr/gopzfd/issue/7327/95886>
Chicago ÜNLÜER, M , GÜNEŞ, E . "An Analysis of Factors Affecting Repayment of Agricultural Credits". Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 2013 (2014): 86-93
RIS TY - JOUR T1 - Tarımsal Kredilerin Geri Ödenmesinde Etkili Faktörlerin Analizi AU - Mehmet ÜNLÜER , Erdoğan GÜNEŞ Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.13002/jafag304 DO - 10.13002/jafag304 T2 - Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 86 EP - 93 VL - 2013 IS - 2 SN - 1300-2910-2147-8848 M3 - doi: 10.13002/jafag304 UR - http://dx.doi.org/10.13002/jafag304 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Tarımsal Kredilerin Geri Ödenmesinde Etkili Faktörlerin Analizi %A Mehmet ÜNLÜER , Erdoğan GÜNEŞ %T Tarımsal Kredilerin Geri Ödenmesinde Etkili Faktörlerin Analizi %D 2014 %J Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1300-2910-2147-8848 %V 2013 %N 2 %R doi: 10.13002/jafag304 %U 10.13002/jafag304