Kapak Resmi
0     |     0
Arşiv
http://dergipark.gov.tr/grid

GRID Architecture, Planning and Design Journal is a peer-reviewed open access international e-journal published by Çankaya University Faculty of Architecture. The journal publishes national and international articles of scientific research within the fields of regional planning, city planning, urban design, architecture, interior architecture, landscape architecture and industrial design. In this respect, the journal welcomes original scientific research, education-based studies, book reviews and articles covering current debates in the professional fields. In addition to the standard publication policy regarding articles, thematic issues based on current debates could be ranked within the scope of the journal. GRID is published twice a year in English and Turkish.

* * *

GRID Mimarlık, Planlama ve Tasarım Dergisi, Çankaya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tarafından yayınlanmakta olan açık erişimli, hakemli, uluslararası bir e-dergidir. Dergi bölge planlama, şehir planlama, kentsel tasarım, mimarlık, iç mimarlık, peyzaj mimarlığı ve endüstri ürünleri tasarımı alanlarında bilimsel araştırmaları ulusal ve uluslararası ölçekte yayınlar. Bu doğrultuda özgün bilimsel araştırmalar, eğitim temelli çalışmalar, kitap değerlendirmeleri, meslek alanlarını kapsayan güncel tartışmaları içeren makalelere açıktır. Standart makale yayın politikasına ek olarak zaman zaman güncel tartışmalara dayanan tematik dosyalara dergi bünyesinde yer verilmektedir. GRID yılda iki kez İngilizce ve Türkçe dillerinde yayınlanır.