Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2146-538X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Gümüşhane Üniversitesi |

Son dönemlerde dergipark sistemi üzerinden gönderilen e-postaların kullanıcılara iletilmediği yönünde geri dönüşler almaktayız. Yayın inceleme süreçleri ile ilgili herhangi bir aksaklık yaşanmaması için, sistemde kayıtlı tüm kullanıcıların (Editör, Alan Editörü, Yazar, Hakem vb.)  sistem üzerinden sıklıkla giriş yapmaları ve ilgili süreç işlemlerini takip etmeleri önerilmektedir.

Dergimizde kabul edilmiş yayınların DOI numaralarına "Düzenleme Aşamasındaki Yayınlar" sayfasından erişim sağlanabilir. 

Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

ISSN 2146-538X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Gümüşhane Üniversitesi |
Kapak Resmi

44.481

79.172

Son dönemlerde dergipark sistemi üzerinden gönderilen e-postaların kullanıcılara iletilmediği yönünde geri dönüşler almaktayız. Yayın inceleme süreçleri ile ilgili herhangi bir aksaklık yaşanmaması için, sistemde kayıtlı tüm kullanıcıların (Editör, Alan Editörü, Yazar, Hakem vb.)  sistem üzerinden sıklıkla giriş yapmaları ve ilgili süreç işlemlerini takip etmeleri önerilmektedir.

Dergimizde kabul edilmiş yayınların DOI numaralarına "Düzenleme Aşamasındaki Yayınlar" sayfasından erişim sağlanabilir. 

Cilt: 8 Sayı: 2 Son Sayı
Cilt 8 - Sayı 2 - Tem 2018
 1. Medyan ve Aralık Olarak Raporlanan Çalışmaların Meta-analizi: Erken Evre Meme Kanserinde Cerrahi Yöntem Tercihinde Yaş Faktörünün İncelenmesi
  Sayfalar 175 - 184
  Esin Avcı
 2. Streptomycetes sp. Suşlarından Amilolitik Enzim Üretimi
  Sayfalar 185 - 191
  Kadriye ÖZCAN, Cengiz ÇORBACI
 3. ZnO/CuO Nanopartiküllerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Fotokatalitik Aktivitesinin 2,6-Diklor Fenol Kullanılarak Belirlenmesi
  Sayfalar 192 - 201
  ALİ İMRAN VAİZOĞULLAR
 4. Endemik Anadolu Sığla Ağacı (Liquidambar orientalis Mill. ) Bitki Ekstraktlarının Bazı Bitki Patojeni Funguslara Karşı Antifungal Etkilerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 202 - 208
  Abdurrahman onaran
 5. Kontrollü Doğrusal Katılaştırılan Al-Cu Alaşımının Mikroyapısı, Mekanik ve Elektriksel Özelliklerinin Katılaştırma Hızına Bağlı Değişimi
  Sayfalar 209 - 221
  Sevda Engin, Uğur Büyük
 6. Nano Sensörlerin Farklı Gaz Ortamlarında Geçiş Pencerelerinin Hesaplanması
  Sayfalar 222 - 229
  Mustafa Alper akkaş
 7. Clinopodium vulgare L. subsp. vulgare Ekstresinin Antioksidan, Antimikrobial, Tirozinaz İnhibitor Aktiviteleri ve RP-HPLC ile Fenolik Bileşiklerinin Araştırılması
  Sayfalar 230 - 238
  Rezzan Aliyazıcıoğlu, Sıla Özlem Şener, Nuriye Korkmaz, Şeyda Akkaya, Ufuk Özgen, Şengül Alpay Karaoğlu
 8. Çarpan Eş Eksenli Bir Hava Jetinde Debi Oranının Akış Karakteristikleri Üzerine Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi
  Sayfalar 239 - 248
  Burak Markal
 9. İkinci Mertebeden Gecikmeli Bir Diferansiyel Denklemin Hyers-Ulam Rassias Kararlılığı
  Sayfalar 249 - 254
  Emel Biçer
 10. Dikey Berkitmeli Alın Levhalı Kiriş-Kolon Birleşimlerin Davranışının Deneysel Olarak İncelenmesi
  Sayfalar 255 - 263
  Mahyar MAALI
 11. Metilen Mavisinin Doğal Kil Üzerine Adsorpsiyonu
  Sayfalar 264 - 272
  Serkan Bayar
 12. Kentsel Dönüşüm Kapsamında Çok Katlı Betonarme Bir Binanın Deprem Performansının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 273 - 283
  Zeynep Fırat Alemdar, Deniz Caymazer
 13. Gümüşhane Yöresi Kuşburnu (Rosa canina L.) ve Siyah Kuşburnu (Rosa pimpinellifolia L.) Meyvelerinin C Vitamini ve Şeker Analizleri
  Sayfalar 284 - 292
  Mehmet ÖZ, Cemalettin BALTACI, İlhan DENİZ
 14. Farklı Gamların Tavuk Köftelerdeki Bazı Özellikler Üzerine Etkileri
  Sayfalar 293 - 298
  Özgür GÖLGE, Osman KILINÇÇEKER
 15. Glikoz İzomeraz Üreticisi Dört Geobacillus Suşunun İzolasyonu ve Moleküler Metotlar Kullanarak Tanımlanması
  Sayfalar 299 - 308
  Kadriye İNAN BEKTAŞ
 16. 2-Uninormlar Üzerinde Denklik Bağıntısı ve Kıyaslanamayan Elemanların Kümesi
  Sayfalar 309 - 317
  Ümit Ertuğrul
 17. Tunceli İlindeki Trafik Kazası Oranlarının İncelenmesi
  Sayfalar 318 - 324
  Bilgin ZENGİN, Kürşat KAYMAZ, Bircan ARSLANNUR
 18. Yenilenebilir Enerji Kaynağı Olarak Mikro Su Yapıları; Maçka’da Örnek Bir Çalışma
  Sayfalar 325 - 334
  Veli Süme
 19. Aşındırıcı Türü ve Boyutunun Otomotiv Fren Balatalarının Sürtünme-Aşınma Performansına Etkisi
  Sayfalar 335 - 347
  Bülent Öztürk
 20. Eğri Ailelerinin GL(n,R) deki Denklikleri ve Diferansiyel İnvaryantlar
  Sayfalar 348 - 357
  Yasemin Sağıroğlu, Uğur Gözütok
 21. Arıcılık ve Organik Bal Üretimi İçin Narman (Erzurum, Türkiye) Doğal Meralarında Ballı Bitki Potansiyeli
  Sayfalar 358 - 364
  Mahir Murat CENGİZ
 22. InSe ve InSe:Sn Yarıiletkenlerinde Farklı Tavlama Sıcaklıkları ve Süreleri için Lineer Soğurma Katsayılarının Belirlenmesi
  Sayfalar 365 - 371
  BURCU AKÇA, SALİH ZEKİ ERZENEOĞLU
 23. Yığma Binalarda Deprem Performansının Belirlenmesi (Bayburt Korkut Ata Lisesi Örneği)
  Sayfalar 372 - 380
  Halime YILDIZOĞLU, Ömer CAN, Bilal TAYFUR
 24. Tarihi Bir Yığma Minarenin Onarım Sonrasındaki Dinamik Karakteristiklerinin Deneysel Olarak Belirlenmesi
  Sayfalar 381 - 395
  MURAT GÜNAYDIN
 25. Kobalt(II)’nin Amberlit XAD-4/SCHD Reçinesi Kullanılarak Yeni bir Katı-Faz Ekstraksiyon Yöntemi ile Zenginleştirilmesi ve Spektrofotometrik Tayini
  Sayfalar 396 - 409
  berrin topuz, Nazlı Baldan PAKDİL, Aysel SOLMAZ
 26. Kısmi Metrik Uzaylarda İntegral Tip Büzülme İçin Sabit Nokta Teoremleri
  Sayfalar 410 - 417
  vildan ozturk
 27. LP-Kosimpletik Manifoldunun Kontak Pseudo-Slant Altmanifoldların Geodeziklik Durumları
  Sayfalar 418 - 429
  süleyman Dirik
 28. Üçgensel Müdahaleli Yarı- Markov (s,S) Tipli Modellerin Momentleri İçin Tahmin Ediciler
  Sayfalar 430 - 441
  Tülay Kesemen, Melek ERİŞ BÜYÜKKAYA, Aslı BEKTAŞ KAMIŞLIK
 29. Yeni Azakalkon-Şeker Hibrit Bileşiklerinin Sentezi
  Sayfalar 442 - 454
  Nuran KAHRİMAN, Vildan Serdaroğlu
 30. Sinop, Ordu ve Samsun İllerinin Sıcaklık Verilerinde Trend Analizi
  Sayfalar 455 - 463
  Aslı Ülke, Tuğba Özkoca