Global Journal of Economics and Business Studies
Kapak Resmi
ISSN 2147-415X | e-ISSN 2147-415X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Gümüşhane Üniversitesi |
GJEBS Dergisi, Gümüşhane Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin çıkardığı hakemli akademik bir dergidir. Yılda iki kez yayınlanmaktadır. Ocak ve Temmuz aylarında sayılar yayına verilmektedir. Dergimiz EBSCO HOST, ASOSINDEX, SOBİAD, INDEX COPERNICUS veri tabanlarında yer almaktadır.

Global Journal of Economics and Business Studies

ISSN 2147-415X | e-ISSN 2147-415X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Gümüşhane Üniversitesi |
Kapak Resmi

14.103

15.134
GJEBS Dergisi, Gümüşhane Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin çıkardığı hakemli akademik bir dergidir. Yılda iki kez yayınlanmaktadır. Ocak ve Temmuz aylarında sayılar yayına verilmektedir. Dergimiz EBSCO HOST, ASOSINDEX, SOBİAD, INDEX COPERNICUS veri tabanlarında yer almaktadır.
Cilt: 6 Sayı: 12 Son Sayı
Cilt 6 - Sayı 12 - Ara 2017
 1. ENFLASYON VE İŞSİZLİK İLİŞKİSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA (G7 ÜLKELERİ ÖRNEĞİ)
  Sayfalar 1 - 14
  Canan SANCAR, Melike ATAY POLAT
 2. İŞSİZLİKLE FAİZİN TÜRKİYE'DE EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ :1980-2016
  Sayfalar 15 - 29
  Ceren PEHLİVAN, Nergis BİNGÖL, Ferhat ÖZBAY
 3. İŞ-AİLE ÇATIŞMASI İLE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİ VE BU İLİŞKİDE AİLE-İŞ ÇATIŞMASININ ARACILIK ETKİSİ: BANKA ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 30 - 45
  Elif Sis ATABAY
 4. AN ORGANIZATION STRUCTURE SUGGESTION OF NATIONAL DESTINATION MANAGEMENT ORGANIZATIONS FOR TURKEY
  Sayfalar 46 - 63
  Ersin BURNAZ, Hüseyin Sabri KURTULDU, Ahmet Mutlu AKYÜZ
 5. BANKALARIN YÖNETİM KURULLARINDAKİ CİNSİYET ÇEŞİTLİLİĞİ VE FİNANSAL PERFORMANS İLİŞKİSİ
  Sayfalar 64 - 72
  Ahmet KURTARAN, Damla EKER
 6. AN APPLICATION ABOUT DETERMINING EXCHANGE INVESTMENT STRATEGY USING GREY SYSTEM THEORY AND GAME THEORY
  Sayfalar 73 - 80
  Bünyamin ER, Fatih DEMİR
 7. EFFECTS OF SERVICE QUALITY ON CUSTOMER SATISFACTION, TRUST, CUSTOMER LOYALTY AND WORD OF MOUTH: AN APPLICATION ON CARGO COMPANIES IN GÜMÜŞHANE
  Sayfalar 81 - 88
  Emel YILDIZ
 8. TÜRKIYE’DE DÜZENSIZ GÖÇ OLGUSU: 6458 SAYILI YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU BAĞLAMINDA GÜMÜŞHANE ÖRNEĞİ
  Sayfalar 89 - 99
  Metin AKSOY, Salih AKKANAT, Nihat YILMAZ, Seda ÖZSOY
 9. VARLIK FONU TEMEL STRATEJİSİ VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Sayfalar 100 - 109
  Fehmi KARASİOGLU, İbrahim Emre GÖKTÜRK
 10. MAHALLE YÖNETİMİ VE MAHALLE MUHTARLARININ PROFİLİ: TRABZON ORTAHİSAR ÖRNEĞİ
  Sayfalar 110 - 126
  Hasan Mahmut KALKIŞIM, Nihat YILMAZ
 11. ELEKTRONİK AĞIZDAN AĞIZA İLETİŞİM DAVRANIŞLARININ SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ: FACEBOOK ÖRNEĞİ
  Sayfalar 127 - 144
  İbrahim TOPAL, Sima NART
 12. CDS PRİMLERİ İLE BİR ÜLKENİN EKONOMİK VE FİNANSAL DEĞİŞKENLERİ ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Sayfalar 145 - 154
  Esra N. KILCI
 13. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNDE VERGİ İDARESİ İLE YARGI ORGANLARI ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIKLAR VE ÇÖZÜM ANALİZLERİ
  Sayfalar 155 - 163
  İdris VARICI, Mehmet Emrah BİNİCİ
 14. KAMU HARCAMALARI VE DIŞ BORÇLANMA İLİŞKİSİ: TÜRKİYE İÇİN EKONOMETRİK BİR ANALİZ
  Sayfalar 164 - 176
  Mehtap Tarhan BÖLÜKBAŞ, Aslı YENİPAZARLI, Mehmet BÖLÜKBAŞ
 15. EFFECTS OF GUERRILLA MARKETING ON BRAND AWARENESS AND CONSUMERS’ PURCHASE INTENTION
  Sayfalar 177 - 185
  Salih YILDIZ
 16. TÜRKİYE’DE KAMU YATIRIMLARININ İSTİHDAM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BÖLGESEL BİR ANALİZ (2004-2016)
  Sayfalar 186 - 204
  Mehmet Hanefi TOPAL
 17. İç Kapak
  Sayfalar 1 - 4
  Ahmet Mutlu Akyüz