GJEBS Dergisi, Gümüşhane Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin çıkardığı hakemli akademik bir dergidir. Yılda iki kez yayınlanmaktadır. Ocak ve Temmuz aylarında sayılar yayına verilmektedir. Dergimiz EBSCO HOST, ASOSINDEX, SOBİAD, INDEX COPERNICUS veri tabanlarında yer almaktadır.