Global Journal of Economics and Business Studies
Kapak Resmi
ISSN 2147-415X | e-ISSN 2147-415X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Gümüşhane Üniversitesi |
GJEBS Dergisi Gümüşhane Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin çıkardığı hakemli akademik bir dergidir. Yılda iki kez yayınlanmaktadır. GJEBS Dergisi, Index Copernicus, International Citation Index, CiteFactor, DRJI, SOBİAD, Google Scholar ve EBSCO HOST Business Source Ultimate List veri tabanlarında taranmaktadır.

Global Journal of Economics and Business Studies

ISSN 2147-415X | e-ISSN 2147-415X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Gümüşhane Üniversitesi |
Kapak Resmi

18.632

28.654
GJEBS Dergisi Gümüşhane Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin çıkardığı hakemli akademik bir dergidir. Yılda iki kez yayınlanmaktadır. GJEBS Dergisi, Index Copernicus, International Citation Index, CiteFactor, DRJI, SOBİAD, Google Scholar ve EBSCO HOST Business Source Ultimate List veri tabanlarında taranmaktadır.

Cilt: 7 Sayı: 14 Son Sayı
Cilt 7 - Sayı 14 - Oca 2019
 1. İÇ KAPAK
  Sayfalar 1 - 5
  Ahmet Mutlu AKYÜZ
 2. TRADE OPENNESS, FINANCIAL OPENNESS, AND FINANCIAL DEVELOPMENT IN EUROZONE: EVIDENCE FROM DYNAMIC PANEL DATA
  Sayfalar 1 - 17
  Hasan AYAYDIN, Aykut KARAKAYA, Fahrettin PALA
 3. MUHASEBE EĞİTİMİ KONUSUNDA ULUSAL VE ULUSLARARASI DERGİLER ÜZERİNE BİBLİYOMETRİK BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 18 - 24
  Büşra TOSUNOĞLU, Selim CENGİZ, Zafer ANADOLU
 4. TÜRKİYE’DE İTHALATIN, İKTİSADİ BÜYÜMENİN VE ELEKTRİK TÜKETİMİNİN İHRACAT ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ANALİZİ
  Sayfalar 25 - 37
  Ali Rıza SANDALCILAR, Kezban AYRAN CİHAN
 5. ÖZEL SERMAYELİ MEVDUAT BANKALARININ FİNANSAL PERFORMANSLARININ İNCELENMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Sayfalar 38 - 52
  M. Esra ATUKALP
 6. BİLGİ UÇURMA DAVRANIŞININ ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI
  Sayfalar 53 - 67
  Harun YILDIZ, Esra TANİ
 7. ÜRÜN İNOVASYONU VE ÜRÜN KALİTESİNİN MARKA SADAKATİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: AKILLI CEP TELEFONLARI ÜZERİNDE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
  Sayfalar 68 - 79
  Emel YILDIZ, Mahmut KOÇAN
 8. ALMANYA DIŞ POLİTİKASININ AVRUPA BİRLİĞİ DIŞ POLİTİKASINA UYUM SÜRECİ: UKRAYNA KRİZİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 80 - 101
  ÖMER UĞUR
 9. CULTURAL INDOCTRINATION AND OPEN INNOVATION IN INTERNATIONAL BUSINESS
  Sayfalar 102 - 116
  Bryan Christiansen
 10. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL PAZARLAMAYA YATKINLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 117 - 128
  Hatice Dilara KESKİN, Hüseyin Sabri KURTULDU
 11. DÖNGÜSEL EKONOMİ: ALMANYA’DAKİ DURUMUN BİR ÖZETİ
  Sayfalar 129 - 143
  Tufan ÖZSOY
 12. TÜRK KAMU MALİ YÖNETİMİNDE MALİ SAYDAMLIK: AVRUPA BİRLİĞİ İLERLEME RAPORLARI ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 144 - 157
  Mehmet ARIKAN, Serkan BENK
 13. BANKALARIN LİKİDİTESİNİ ETKİLEYEN MAKROEKONOMİK VE BANKAYA ÖZGÜ FAKTÖRLERİN AMPİRİK ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Sayfalar 158 - 169
  Ersan ERSOY, Yüksel AYDIN
 14. ELEKTRONİK HİZMET MARKA DEĞERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ELEKTRONİK HİZMET MÜŞTERİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  Sayfalar 170 - 185
  Salih YILDIZ