SANAT PAZARLAMASI KAVRAMI, KAPSAMI VE BOYUTLARI
ARTS MARKETING CONCEPT, SCOPE AND DIMENSIONS

Onur İZMİR [1]

276 328

Sanat pazarlaması literatürde henüz kavramsal olarak ve kapsamı açısından tüm boyutları ile ele alınmış bir pazarlama alanı olma niteliğine ulaşamamıştır. Bu açıdan, sanat pazarlamasını kavramsal düzleme yerleştirme ve kapsamını belirleme adına yapılacak her çalışma büyük bir önem arz etmektedir. Bu çalışma kapsamında, sanat pazarlaması kavramsal anlamda ele alınmış, kapsamı belirlenmeye çalışılmış ve literatürden ulaşılan bilgiler ışığında yeni bir model önerisinde bulunulmuştur. İleri sürülen modelde sanat pazarlamasının ürün, organizasyon ve pazar gibi yapısal özellikleri; değer tanımı, değer geliştirme ve değer ulaştırma gibi süreç özellikleri ele alınmıştır. Temelde, sanat pazarlamasının geleneksel pazarlama yaklaşımından sanatsal ürünlerin üretilmesi bağlamında farklılık göstermesi gerektiği; fakat ürünün müşterilerle buluşturulması sürecinde müşteri odaklılığın çok önemli olduğu belirlenmiştir. Yani ürünün yaratılması ayağı ürün odaklı olmak zorundayken, hizmet ayağı (ürünün sunumu) müşteri odaklı olmalıdır, çünkü bu pazarda ele alınan ürün yapısal olarak, hitap ettiği kitle ve yaratılması (üretilmesi) bağlamında hizmet ve tüketici pazarında ve endüstriyel pazarda üretilen ve pazarlanan metalardan farklılık göstermektedir.

Arts marketing has not, in literature, reached to the property of becoming a marketing field fully evaluated in terms of its concept and scope. In this regard, each study related to conceptualizing arts marketing and confining its scope is of great significance. In the context of this study, arts marketing has been evaluated in conceptual terms and strived to determine its scope, and a new model was proposed in the light of the literature. Within the proposed model, both structural properties such as product, organization and market, and process properties such as value definition, value development and value delivery of arts marketing have been dealt with. Basically, it was determined that arts marketing is supposed to differentiate itself from traditional marketing in the production of artistic products, but customer orientation in the process of bringing the product together with the customer is crucially important. In short, creation stage of the product must be product oriented, while service stage (product offering) must be customer oriented because the product in this market, in the context of its structure, the mass that it addresses and its creation (production), differs from commodities produced and marketed in service, consumer and industrial markets.

  • HILL Lizz, O’SULLIVAN Catherine ve O’SULLIVAN Terry (2003), Creative Arts Marketing (2. baskı), Amsterdam, Butterworth-Heinemann.
  • Kean, R.C., Niemeyer, S., & Miller, N. J. (1996). Competitive strategies in the craft product retailing industry. Journal of Small Business Management, 34(1), 13–23.
  • Kotler, P., & Levy, S. J. (1969). Broadening the concept of marketing. The Journal of Marketing, 10-15.
  • Kotler, P., & Scheff, J. (1997). Standing room only: Strategies for marketing the performing arts. Harvard business press.
  • ÖNSAL Başak (2006), Emergence of Art Galleries in Ankara. A Case Study of Three Pionerring Galleries in the 1950s, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Onur İZMİR
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { gumusgjebs303573, journal = {Global Journal of Economics and Business Studies}, issn = {2147-415X}, eissn = {2147-415X}, address = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {}, volume = {6}, pages = {31 - 42}, doi = {}, title = {SANAT PAZARLAMASI KAVRAMI, KAPSAMI VE BOYUTLARI}, key = {cite}, author = {İZMİR, Onur} }
APA İZMİR, O . (). SANAT PAZARLAMASI KAVRAMI, KAPSAMI VE BOYUTLARI. Global Journal of Economics and Business Studies, 6 (11), 31-42. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/gumusgjebs/issue/30432/303573
MLA İZMİR, O . "SANAT PAZARLAMASI KAVRAMI, KAPSAMI VE BOYUTLARI". Global Journal of Economics and Business Studies 6 (): 31-42 <http://dergipark.gov.tr/gumusgjebs/issue/30432/303573>
Chicago İZMİR, O . "SANAT PAZARLAMASI KAVRAMI, KAPSAMI VE BOYUTLARI". Global Journal of Economics and Business Studies 6 (): 31-42
RIS TY - JOUR T1 - SANAT PAZARLAMASI KAVRAMI, KAPSAMI VE BOYUTLARI AU - Onur İZMİR Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Global Journal of Economics and Business Studies JF - Journal JO - JOR SP - 31 EP - 42 VL - 6 IS - 11 SN - 2147-415X-2147-415X M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Global Journal of Economics and Business Studies SANAT PAZARLAMASI KAVRAMI, KAPSAMI VE BOYUTLARI %A Onur İZMİR %T SANAT PAZARLAMASI KAVRAMI, KAPSAMI VE BOYUTLARI %D 2019 %J Global Journal of Economics and Business Studies %P 2147-415X-2147-415X %V 6 %N 11 %R %U
ISNAD İZMİR, Onur . "SANAT PAZARLAMASI KAVRAMI, KAPSAMI VE BOYUTLARI". Global Journal of Economics and Business Studies 6 / 11 31-42.