A RESEARCH ON CONSUMERS’ POINT OF VIEW ON EVENT MARKETING ACTIVITIES AND BRANDS IMPLEMENTING THEM
TÜKETİCİLERİN ETKİNLİK PAZARLAMASI FAALİYETLERİNE VE DÜZENLEYEN MARKALARA BAKIŞ AÇISINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Bora GÖKTAŞ [1] , Celile Evil KULGA [2]

335 428

Event marketing is one of the methods that is used to reach the brand's target audience. It can be preferred if brands want to reach consumers in a short period of time. In this paper, consumers’point of view on event marketing and brands implementing it are discussed. In the survey section of the study, a brand’s event marketing applications, which started in 2016 and are still going on, were analyzed. A questionnaire was conducted via convenience sampling method. Since the primary target audience of the brand is young people who are between 18-24 years of age, participants of the questionnaire were between these age range. Independent t tests, one way annova and correalation analyses were used. The results revealed that if consumers’ thoughts are positive about the event, that leads to brand loyalty. Besides, the name of the event is effective on noticing the brand so event managers should be careful about choosing the event’s name.

Etkinlik pazarlaması markanın hedef kitleye ulaşması için kullanılan yöntemlerden biridir. Müşteriye kısa sürede ulaşılmak istendiğinde tercih edilebilir bir yoldur. Bu çalışmada da etkinlik pazarlaması uygulamalarına tüketicilerin bakış açısının ne olduğu ele alınmıştır. Araştırmanın uygulama bölümünde, etkinlik olarak da bir markanın 2016 yılında başlattığı ve halen devam etmekte olan bir uygulaması seçilmiştir. Araştırma yöntemi olarak anket tekniği kullanılmış ve kolayda örneklem yöntemi ile anket uygulaması gerçekleşmiştir. Araştırmada markanın birincil hedef kitlesi 18-24 yaş arası gençler olduğu için, araştırma sadece bu kesime yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Yapılan araştırma sonucunda gerçekleşen etkinliğin tüketici nezdinde nasıl bir bakış açısı oluşturduğunun verileri sunulmuştur.
 • ALTSCHWAGER, T., CONDUIT, J., CHAMEEVA, T.B. ve GOODMAN, S. (2017), “Branded marketing events: engaging Australian and French wine consumers”, Journal of Service Theory and Practice, 27(2), 336-357.
 • ALTUNBAŞ, H. (2008), Pazarlama İletişimi ve Etkinlik (Event) Pazarlaması “Müzik Eğlence Etkinliğinin Marka İletişimine Etkisi”, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi, 34, 23-35.
 • BAYLOR, M.H. (2016), “Sponsorship in Marketing: Effective Communication Through Sports, Arts and Events”, Journal of Sport Management, 30, 97 -98.
 • CHAUGAN, M.B.T. (2016), Significance of social Media and Event Marketing in Developing Countries, Master’s Thesis, The Repuclic of Turkey Bahçeşehir University Graduate Scholl of Social Sciences, İstanbul.
 • COŞKUNKURT, E. Y. (2007), Fuar Organizasyon ve Yönetimindeki İletişim Stratejileri, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. CRUCERU, A.F. ve MOISE, D. (2014), “Customer Relationships through Sales Forces and Marketing Events”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 109, 155 – 159.
 • DANIELLA, M., BOGDAN, G. ve DANIEL, Z. (2012), “The use of event marketing management strategies”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46, 5409 – 5413.
 • DRENGNER, J., GAUS, H. ve JAHN, S. (2008), “Does Flow Influence the Brand Image in Event Marketing?”, Journal of Advertising Research, 48(1), 138-147.
 • ELDEN, M. ve YEYGEL S. (2006), Kurumsal Reklamın Anlattıkları, İstanbul: Beta Basım Yayım. FILL, C. (1999), Marketing Communications: Frameworks, Theories and Applications, Barcelona: Prentice Hall Europe.
 • GAVINELLI, L., MORRA, M.C., ve DI GREGORIO, A. (2016), “Pre-event marketing and territorial governance: the case of Monza and Brianza province, Qualitative”, Market Research: An International Journal, 19(2), 173-203.
 • GÖKTAŞ, B. (2017), Bütünleşik Pazarlama İletişiminin Marka İmajına Etkisi ve Bir Uygulama, Doktora Tezi, T.C. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • GWINNER, K. (1997), “A Model of Image Creation and Image Transfer in Event Sponsorship”, International Marketing Review, 14(3), 145-158.
 • HORO, S. (2015), The Roe of Social Media on Event Marketing, Master’s Thesis, The Repuclic of Turkey Bahçeşehir University Social Sciences Institute, İstanbul.
 • HSU, A. C., ve WANG, F. K. (2009). Study on the key element of the religion type event marketing-“Franklin Graham Festival in Taipei” as a case. Symposium conducted at the meeting of Chinese Communication Society, Chiayi.
 • KAMEI, T. (2000). “A 21st-Century Approach to Marketing”, Nomura Research Institute, 19(1), 1-11.
 • KHOTIMAH, K, SUCHERLY, SARI, D. ve KALTU, U. (2016), “Event Marketing and Experiential Marketing Towards the Formation of Net Marketing Contribution Margin (NMCM)”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 219, 431 – 439.
 • KIM, N.S. ve CHALIP, L. (2004), “Why travel to the FIFA WorldCup? Effects of Motives, Background, Interest, and Constraints”, Tourism Management, 25(6), 695-707.
 • KURTULGU, D. (2009), Eğlence Yönlü Etkinliklerin Müşteri Sadakati Yaratmada Etkisi ve Bir Uygulama, Yüksek lisans Tezi, T.C. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • ODABAŞI, Y. ve OYMAN, M. (2012), Pazarlama İletişimi Yönetimi, On birinci Baskı, İstanbul: MediaCat Kitapları.
 • ÖZÇELEBİ, Ö. (2017), Etkinlik Pazarlaması, [Erişim Adresi: http://blog.reklam.com.tr/pazarlama/etkinlik-pazarlamasi/1981/, Erişim Tarihi: 28.02.2017].
 • PITT,L., PARENT, M., BERTHON, P. ve STEYN, P.G. (2010), “Event sponsorship and ambush marketing: Lessons from the Beijing Olympics”, Business Horizons, 53, 281- 290.
 • PRESTON, C. ve HOYLE, H.L. (2012), Event marketing: How to successfully promote events, festivals, conventions and expositions, Second Edition, Hoboken, New jersey: America.
 • PROFUN ORGANIZATION & TRAVEL (2017), [Erişim Adresi: http://www.profun.com.tr/etkinlik-pazarlamasi.html, Erişim Tarihi: 14.03.2017].
 • SEYFİ, M. (2017), Halkla İlişkiler Perspektifinde Dijital Etkinlik Yönetimi, İstanbul: Der yayınları.
 • SNEATH, J. Z., FINNEY R. Z. ve CLOSE, A. G. (2005), “An IMC Approach to Event Marketing: The Effects of Sponsorship and Experience on Customer Attidtudes”, Journal of Advertising Research, 45(4), 373-381.
 • ŞENEL, N. ve SUBAŞI, Ö. (2014), [Erişim Adresi: https://www.slideshare.net/ozge_subasi/event-driven-42877236, Erişim Tarihi: 30.03.2017].
 • TAFESSE, W. (2016), “Conceptualization of Brand Experience in an Event Marketing Context”, Journal of Promotion Management, 22(1), 34–48.
 • TAYLOR, S. F. ve CUNNINGHAM P. H. (1999), “Event Marketing” The Advertising Busines, California: Sage Publications.
 • TIĞLI, M. (2008), Güncel Pazarlama Yaklaşımlarından Seçmeler, Birinci Baskı, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • TOLAN, S. (2014), Spor Endüstrisinde Etkinlik Pazarlaması: Galatasaray Spor Kulübü Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • WU, S.I. (2016), “Competing Model of Event Marketing Activities”, International Journal of Marketing Studies, 8(4), 52-66.
 • ZISMAN, J. (2016), 6 Ways to Use Little Bird for Event Marketing, [Erişim Adresi:
Birincil Dil tr
Konular Sosyal ve Beşeri Bilimler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Bora GÖKTAŞ
Ülke: Turkey


Yazar: Celile Evil KULGA
Kurum: Gazi Üniversitesi
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { gumusgjebs307355, journal = {Global Journal of Economics and Business Studies}, issn = {2147-415X}, eissn = {2147-415X}, address = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {}, volume = {6}, pages = {85 - 97}, doi = {}, title = {TÜKETİCİLERİN ETKİNLİK PAZARLAMASI FAALİYETLERİNE VE DÜZENLEYEN MARKALARA BAKIŞ AÇISINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {KULGA, Celile Evil and GÖKTAŞ, Bora} }
APA GÖKTAŞ, B , KULGA, C . (). TÜKETİCİLERİN ETKİNLİK PAZARLAMASI FAALİYETLERİNE VE DÜZENLEYEN MARKALARA BAKIŞ AÇISINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Global Journal of Economics and Business Studies, 6 (11), 85-97. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/gumusgjebs/issue/30432/307355
MLA GÖKTAŞ, B , KULGA, C . "TÜKETİCİLERİN ETKİNLİK PAZARLAMASI FAALİYETLERİNE VE DÜZENLEYEN MARKALARA BAKIŞ AÇISINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA". Global Journal of Economics and Business Studies 6 (): 85-97 <http://dergipark.gov.tr/gumusgjebs/issue/30432/307355>
Chicago GÖKTAŞ, B , KULGA, C . "TÜKETİCİLERİN ETKİNLİK PAZARLAMASI FAALİYETLERİNE VE DÜZENLEYEN MARKALARA BAKIŞ AÇISINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA". Global Journal of Economics and Business Studies 6 (): 85-97
RIS TY - JOUR T1 - TÜKETİCİLERİN ETKİNLİK PAZARLAMASI FAALİYETLERİNE VE DÜZENLEYEN MARKALARA BAKIŞ AÇISINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA AU - Bora GÖKTAŞ , Celile Evil KULGA Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Global Journal of Economics and Business Studies JF - Journal JO - JOR SP - 85 EP - 97 VL - 6 IS - 11 SN - 2147-415X-2147-415X M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Global Journal of Economics and Business Studies TÜKETİCİLERİN ETKİNLİK PAZARLAMASI FAALİYETLERİNE VE DÜZENLEYEN MARKALARA BAKIŞ AÇISINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA %A Bora GÖKTAŞ , Celile Evil KULGA %T TÜKETİCİLERİN ETKİNLİK PAZARLAMASI FAALİYETLERİNE VE DÜZENLEYEN MARKALARA BAKIŞ AÇISINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA %D 2018 %J Global Journal of Economics and Business Studies %P 2147-415X-2147-415X %V 6 %N 11 %R %U
ISNAD GÖKTAŞ, Bora , KULGA, Celile Evil . "TÜKETİCİLERİN ETKİNLİK PAZARLAMASI FAALİYETLERİNE VE DÜZENLEYEN MARKALARA BAKIŞ AÇISINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA". Global Journal of Economics and Business Studies 6 / 11 85-97.