Yıl 2015, Cilt , Sayı 4, Sayfalar 120 - 135 2015-04-19

Postmodernizmin Düşünce ve Sanat Dünyasında Tanımı

Metin BAL [1]

492 3140

In this article the emergence of postmodernism in the worlds of thought and art is presented by giving several examples. For the definition of postmodernism the relevant texts written by Lyotard, Habermas and Jameson are studied with respect to their contributions to the subject. The transformations of society, human being, culture and arts in the postmodern era are described. It is asserted that for the understanding of postmodern condition modern thought still retains its validity

Bu makalede postmodernizmin düşünce ve sanat dünyasında ortaya çıkışı çeşitli örneklerle ortaya konulmaya çalışılır. Postmodernizmi tanımlamakta Lyotard, Habermas ve Jameson tarafından yazılmış metinler konuya katkıları bakımından incelenir. Postmodern dönemde toplumun, insanın, kültürün ve sanatların dönüşümü betimlenir. Postmodern durumu anlamak için modern düşüncenin hâlâ geçerliliğini sürdürdüğü öne sürülür.

 • BAUDRILLARD, Jean (2008). Simülakrlar ve Simülasyon, çev. Oğuz Adanır, Ankara: Doğu Batı Yayınları.
 • CADAVA, Eduardo; CONNOR, Peter & Jean-Luc NANCY (ed.), (1991). Who Comes After the Subject?, New York: Routledge.
 • DEBORD, Guy (1983). The Society of the Spectacle, trans. by Ken Knabb, London: Rebel Press.
 • DESCARTES, René, (1967). Aklını İyi Kullanmak ve İlimlerde Hakikati Aramak İçin Metot Üzerine Konuşma, çev. Mehmet Karasan, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • EAGLETON, Terry (1999). Postmodernizmin Yanılsamaları, çev. Mehmet Küçük, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • FOUCAULT, Michel (2010). Yapısalcılık ve Post-Yapısalcılık, çev. Ali Utku ve Ümit Umaç, İstanbul: Birey Yayınları.
 • GAZO, Ernest Wolf (1995). “Postmodernizm Aydınlanmayı Eleştiriyor”, çev. Yurdanur Salman, Kuram Kitap Dizisi 7, ss. 35-40, İstanbul: Kur Yayıncılık.
 • GIDDENS, Anthony (2004). Modernliğin Sonuçları, çev. Ersin Kuşdil, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • JAMES, Jamie (1996). Pop Art, Singapore: Phaidon Press.
 • LYOTARD, Jean-François (1984). The Postmodern Condition: A Report on Knowledge, trans. by Geoff Bennington & Brian Massumi, Foreword by Fredric Jameson, Manchester: Manchester University Press.
 • LYOTARD, Jean-François (2000). Postmodern Durum: Bilgi Üzerine Bir Rapor, çev. Ahmet Çiğdem, Ankara: Vadi Yayınları.
 • MANSFIELD, Nick (2006). Öznellik. Freud’dan Haraway’e Kendilik Kuramları, çev. H. Çetinkaya ve R. Durmaz, İzmir: Aralık Yayınları.
 • MASSUMI, Brian (Ed.), (1993). The Politics of Everyday Fear, Minneapolis: University of Minnesota Press.
 • SOKAL Alan (1996). “Transgressing the Boundaries: Toward a Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity”, Social Text, 46/47: 217-252.
 • SOKAL, Alan ve Jean BRICMONT (2002). Son Moda Saçmalar. Postmodern Aydınların Bilimi Kötüye Kullanmaları, çev. Memet Baydur ve Ongun Onaran, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • VEYSAL, Çetin ve Zehragül AŞKIN (ed.), (2010). Afşar Timuçin’e Armağan, İstanbul: Etik Yayınları.
 • ZEKA, Necmi (ed.), (1994) Postmodernizm: Jameson, Lyotard, Habermas, çev. Gülengül Naliş, Dumrul Sabuncuoğlu, Deniz Erksan, İstanbul: Kıyı Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Metin BAL

Bibtex @ { gumusmaviatlas98821, journal = {Mavi Atlas}, issn = {}, eissn = {2148-5232}, address = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {}, pages = {120 - 135}, doi = {10.18795/ma.70857}, title = {Postmodernizmin Düşünce ve Sanat Dünyasında Tanımı}, key = {cite}, author = {BAL, Metin} }
APA BAL, M . (2015). Postmodernizmin Düşünce ve Sanat Dünyasında Tanımı. Mavi Atlas, (4), 120-135. DOI: 10.18795/ma.70857
MLA BAL, M . "Postmodernizmin Düşünce ve Sanat Dünyasında Tanımı". Mavi Atlas (2015): 120-135 <http://dergipark.gov.tr/gumusmaviatlas/issue/7499/98821>
Chicago BAL, M . "Postmodernizmin Düşünce ve Sanat Dünyasında Tanımı". Mavi Atlas (2015): 120-135
RIS TY - JOUR T1 - Postmodernizmin Düşünce ve Sanat Dünyasında Tanımı AU - Metin BAL Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.18795/ma.70857 DO - 10.18795/ma.70857 T2 - Mavi Atlas JF - Journal JO - JOR SP - 120 EP - 135 VL - IS - 4 SN - -2148-5232 M3 - doi: 10.18795/ma.70857 UR - http://dx.doi.org/10.18795/ma.70857 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mavi Atlas Postmodernizmin Düşünce ve Sanat Dünyasında Tanımı %A Metin BAL %T Postmodernizmin Düşünce ve Sanat Dünyasında Tanımı %D 2015 %J Mavi Atlas %P -2148-5232 %V %N 4 %R doi: 10.18795/ma.70857 %U 10.18795/ma.70857
ISNAD BAL, Metin . "Postmodernizmin Düşünce ve Sanat Dünyasında Tanımı". Mavi Atlas / 4 (Nisan 2015): 120-135. http://dx.doi.org/10.18795/ma.70857