Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2146-9954 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Gümüşhane Üniversitesi |

    Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2012 yılından bu yana yılda 4 sayı olarak Türkçe ve İngilizce makalelerle yayın hayatına devam eden hakemli bir akademik dergidir.

    Sağlık Bilimleri ile ilgili olarak dergimizin konu içeriğinde: Tıp Bilimleri, Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik , Sağlık Yönetimi, Ebelik, Çocuk Gelişimi, İlk ve Acil Yardım (Paramedik),Tıbbi Laboratuvar,  Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Sosyal Hizmetler, İş Sağlığı ve Güvenliği ana başlıkları yer almaktadır.

Dergimiz; TR Dizin, Indeks Copernicus, Türkiye Atıf Dizini, Sobiad, Google Scholar indeksleri tarafından taranmaktadır. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

e-ISSN 2146-9954 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Gümüşhane Üniversitesi |
Kapak Resmi

88.791

216.740

    Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2012 yılından bu yana yılda 4 sayı olarak Türkçe ve İngilizce makalelerle yayın hayatına devam eden hakemli bir akademik dergidir.

    Sağlık Bilimleri ile ilgili olarak dergimizin konu içeriğinde: Tıp Bilimleri, Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik , Sağlık Yönetimi, Ebelik, Çocuk Gelişimi, İlk ve Acil Yardım (Paramedik),Tıbbi Laboratuvar,  Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Sosyal Hizmetler, İş Sağlığı ve Güvenliği ana başlıkları yer almaktadır.

Dergimiz; TR Dizin, Indeks Copernicus, Türkiye Atıf Dizini, Sobiad, Google Scholar indeksleri tarafından taranmaktadır. Cilt 7 - Sayı 3 - Eyl 2018
 1. Hemşirelik Öğrencilerinin Meslek Seçme Nedenleri ile Bakım Davranışları Algısı
  Sayfalar 1 - 10
  Gülengün TÜRK, Filiz ADANA, Funda EROL, Rahşan ÇEVİK AKYIL, Nihal TAŞKIRAN
 2. Kadınların Gıda ve Mutfak Hijyeni ile İlgili Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 11 - 22
  sema özmert ergin, aysun güzel
 3. Hemşirelik Ve Ebelik Öğrencilerinin Bireysel Yenilikçilik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 23 - 32
  HEDİYE UTLİ, Birgül VURAL DOĞRU
 4. Kronik Hastalıklarda Hastalık Algısı, Yaşam Kalitesi, Öz-Bakım Yönetimi
  Sayfalar 33 - 40
  Melike DEMİR DOĞAN, Esen TOSUN, Ahmet Duran Tek
 5. Çocuk Hemşirelerinin İlaç Hatası Yapma Durumları ve Eğilimlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 41 - 49
  Gülay MANAV, Seray BAŞER
 6. Narın Kan Basıncı Üzerine Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması
  Sayfalar 50 - 56
  Melike DEMİR DOĞAN
 7. Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinden Toplanan Arı Poleni Karışımındaki Element Düzeyleri
  Sayfalar 57 - 62
  Meltem Uçar, Birgül Vanizor Kural, Volkan Numan Bulut, Rezzan Aliyazıcıoğlu, Müge Kopuz, Orhan Değer, Ahmet Menteşe
 8. Hemşirelik Eğitiminde Öğrencilerin Yaratıcı Düşünce Becerilerinin İncelenmesi (Gümüşhane İli Örneği)
  Sayfalar 63 - 70
  Elanur ULUDAĞ, SEVDA UZUN
 9. Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin Sağlık Okuryazarlığı Düzeyleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma
  Sayfalar 71 - 79
  Turgut ŞAHİNÖZ, Saime ŞAHİNÖZ, Aydın KIVANÇ
 10. Hemşirelerin Gözüyle İntörn Hemşire
  Sayfalar 80 - 85
  Kübra Gökalp, Hatice DURMAZ, Oya SEVCAN ORAK
 11. Fundal Bası Uygulamasının Maternal ve Fetal Sağlık Üzerine Etkisi ve Bu Uygulamada Sağlık Profesyonellerinin Sorumlulukları
  Sayfalar 86 - 92
  Songül Aktaş, Ruveyde Aydın
 12. Çocuklarda Otizm Spektrum Bozukluğu Ve Erken Tanılamada Hemşirenin Rolü
  Sayfalar 93 - 101
  Diler Aydın, Zübeyde Ezgi Özgen
 13. Lipin Protein Ailesi
  Sayfalar 102 - 107
  Birgül VANİZÖR KURAL, Sevil KÖR
 14. Alport Sendromu: Kronik Böbrek Hastalığı Olan Bir Hastanın Hemşirelik Yönetimi
  Sayfalar 108 - 118
  ESİN SEVGİ DOĞAN, Cansu KOŞAR ŞAHİN, Sezgi ÇINAR PAKYÜZ