Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 9, Sayfalar 24 - 46 2017-01-05

In Qualitative Context Women's Role And Meaning In Politics
NİTELİKSEL BAĞLAMDA KADININ SİYASETTEKİ YERİ VE ANLAMI

Ahmet MUTLU [1]

171 197

One of the general determination in political debates and woman discussions is relevant to woman is not a decisive actor of politics. Politics carries a masculine qualities. This situation results from traditional social structure as well as modern political thought. To solve such a problem it is usually suggested that women should take place more in politics. On the other hand, discussions about women's "qualitative position" in politics are made in the very weak manner. However, in order to change the masculine character of the politics, women's qualitive position should be discussed such as women's qualitative position. Indeed in this study, women's position in politics is questioned in qualitative context. The study is based on literature review.

Siyaset ve kadın tartışmalarındaki genel tespitlerden birisi, kadının siyasetin belirleyici bir aktör olmadığıyla ilgilidir. Siyaset, eril bir nitelik taşımaktadır. Bu durum, geleneksel toplumsal yapının yanı sıra modern siyasal düşünceden de kaynaklanmaktadır. Böyle bir sorunun çözümü için genellikle kadınların siyasette daha fazla sayıda yer alması gerektiği ileri sürülmektedir. Öte yandan kadının siyasette “niteliksel yeri” ile ilgili tartışmalar çok cılız biçimde yapılmaktadır. Oysa siyasetin eril karakterinin değişebilmesi için kadının siyasetteki niceliksel yeri kadar niteliksel yeri de tartışılmalıdır. Nitekim bu çalışmada da kadının siyasetteki yeri niteliksel bakımdan sorgulanmaktadır. Çalışma, literatür taramasına dayalıdır.
 • Ağduk Gevrek, Meltem (2000), Cumhuriyetin Asil Kızlarından ‘90’ların Türk Kızlarına…1990’larda bir “Türk Kızı”: Tansu Çiller, Vatan Millet Kadınlar, Der. A. Altınay, İletişim Yayınları, İstanbul.
 • Alkan, Ayten (2016), “Yerel Siyaset Kadınlar İçin Neden Önemli?”, http://kasaum.ankara.edu.tr/files/2013/03/aytenh.yerel_siyaset_kadinlar_icin_neden_onemli.pdf (18.02.2016).
 • Alkan, Ayten, (2005), Yerel Yönetimler ve Cinsiyet: Kadınların Kentte Görünmez Varlığı, Dipnot Yayınları, 1. Baskı, Ankara.
 • Altındal, Yonca (2009), “Erkeksi Siyasetin ‘Erk’siz Dublörleri”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C: 12, S: 21, Haziran, 351-367.
 • Altındal, Yonca (2016), “Kadının Siyasette Yer Almasında Erkeksileşme Tartışmaları”, ws.emu.edu.tr/en/conferences/2nd_int/pdf/yonca%20altindal.pdf (05.02.2016).
 • Arı, Mehmet (1998), “Erkek Egemen Mecliste Kadınlar”, 20. Yüzyılın Sonunda Kadınlar Ve Gelecek, Ed.O. Çiftçi, Türkiye Ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Araştırma Ve Uygulama Merkezi Yay., Ankara.
 • Ayata, Ayşe (1995), "Türkiye'de Kadının Siyasete Katılımı", Kadın Bakış Açısından Kadınlar, İletişim Yayınları, Der: Ş. Tekeli, İstanbul.
 • Aydın, Sare (2006), “Siyasete Kadın Eli Gerek”, http://kadem.org.tr/siyasetekadin-eli-gerek-sare-aydin/ (02.02.2016).
 • Berktay, Fatmagül (2016), Kadınlar, Siyaset ve Demokrasi, http://arsiv.sodev.org.tr/Okullar/SDO/ders_notlari/kadinlar_siyaset_demokrasi.html (22.01.2016).
 • Bozatay, Şeniz Anbarlı; Kutlu, S. Ziya (2014), “Siyasette Kadın Temsili Açısından 30 Mart 2014 Yerel Seçimi Sonuçlarının Çanakkale İli Örneğinde Değerlendirilmesi”, Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, Bahar, S:16, 131-156.
 • Cemal, Hasan (2010), “Siyasette üslup meselemiz hiç değişmiyor!”, Milliyet, 12.02.2010.
 • Coşar, H. Simten (2011), Eril Siyasetle Kadınlık Halleri Arasında: Türkiye’de 23. Dönem Kadın Milletvekilleri, Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği Ankara Şubesi, 2. Baskı, Ankara.
 • Cumhuriyet (2013), Siyaette Üslup Neden Gerekli?, 08 Ocak.
 • Çaha, Ömer (2010), Sivil Kadın, Savaş Yayınevi, Ankara.
 • Çakır, Serpil (2001), Bir’in Nostaljisinden Kurtulmak: Siyaset Teorisine Ve Pratiğine Cinsiyet Açısından Bakış. Yerli Bir Feminizme Doğru, Der. İlyasoğlu A. Akgökçe, Sel Yayıncılık, İstanbul.
 • Çitçi, Oya (1982),Kadın Sorunu ve Türkiye’de Kamu Görevlisi Kadınlar, TODAİE Yayınları, Sevinç Matbaası, Ankara.
 • Derdiyok, Bilge (2016), “Yerel Seçimlerde Kadın Adayların Görünmezliği Sorunu”, http://www.turksam.org/tr/makale-detay/976-yerel-secimlerde-kadinadaylarin-gorunmezligi-sorunu.
 • Dinç, Gökçen B. 82016), “Siyaset Ve İktidar Erkeklerin mi ?”, http://www.yeniaktuel.com.tr/tur102-1,182@2100.html (12.01.2016).
 • Geçgin, Ercan (2009), “Türkiye’de Kadınların Siyasal Katılımı: Ankara’da AKP’li Ve CHP’li Kadın Karşılaştırması”, VI. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Adnan Menderes Üniversitesi, Ekim, Aydın.
 • Gül, Songül Sallan (2007), “22 Temmuz Seçiminin Galibi Kim? Bıyıklı Kadınlar mı Yoksa Eril Siyaset mi?”, Toplum ve Demokrasi, 1 (1), Aralık, 1-26.
 • Menteşe, Sabit (2014), “Siyasette Kadının Yeri Ve Önemine İlişkin Bir Araştırma: Tunceli İl Örneği”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C:16, S: 1, 83-113.
 • Minibaş, Türkel (1996), Siyasal Partiler Yelpazesinde Kadının Konumu, Der: N. Arat, Say Yayınları, İstanbul.
 • Negiz, Nilüfer; Üçer, Nilay (2012), “Yerel Siyasette Seçil(e)meyen Kadın: 2004- 2009 Mart Seçimleri Düzleminde Analitik Bir İnceleme”, Çağdaş Yerel Yönetimler, C: 21 S: 2 Nisan, 1-23.
 • Şahin, H. Hümeyra (2016), Siyasetin Cinsiyeti, http://www.aksam.com.tr/yazarlar/siyasetin-cinsiyeti/haber-389498 (08.02.2016).
 • Tokgöz, Oya (1998), Doğru Yol Partisinin Kadına Yönelik Söylemi (1987-1995), 20. Yüzyılın Sonunda Kadınlar Ve Gelecek, Ed. O. Çiftçi, Türkiye Ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Araştırma Ve Uygulama Merkezi Yay., Ankara.
 • Üşür, Serpil Sancar, “Siyasal Alanda Cinsiyetçilik ve Kadınların Söylemsel Kuşatılmışlığı”, 20. Yüzyılın Sonunda Kadınlar Ve Gelecek, Ed. O. Çiftçi, Türkiye Ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Araştırma Ve Uygulama Merkezi Yay., Ankara.
 • Yaraman, Ayşegül (2015), Türkiye'de Kadınların Siyasal Temsili Dişiliksiz Siyaset-, Bağlam Yayınları, İstanbul.
 • Yaylı, Hasan; Eroğlu, Gülçin (2015), “ Yerel Katılım Bağlamında Türkiye’de Kadın Temsili”, International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS), Special Issue 3, 504-524.
Konular Sosyal ve Beşeri Bilimler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ahmet MUTLU
E-posta: ahmet.mutlu@omu.edu.tr
Kurum: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { gusbd316807, journal = {Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2148-8924}, address = {Gazi Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {4}, pages = {24 - 46}, doi = {}, title = {NİTELİKSEL BAĞLAMDA KADININ SİYASETTEKİ YERİ VE ANLAMI}, key = {cite}, author = {MUTLU, Ahmet} }
APA MUTLU, A . (2017). NİTELİKSEL BAĞLAMDA KADININ SİYASETTEKİ YERİ VE ANLAMI. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (9), 24-46. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/gusbd/issue/29519/316807
MLA MUTLU, A . "NİTELİKSEL BAĞLAMDA KADININ SİYASETTEKİ YERİ VE ANLAMI". Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4 (2017): 24-46 <http://dergipark.gov.tr/gusbd/issue/29519/316807>
Chicago MUTLU, A . "NİTELİKSEL BAĞLAMDA KADININ SİYASETTEKİ YERİ VE ANLAMI". Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4 (2017): 24-46
RIS TY - JOUR T1 - NİTELİKSEL BAĞLAMDA KADININ SİYASETTEKİ YERİ VE ANLAMI AU - Ahmet MUTLU Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 24 EP - 46 VL - 4 IS - 9 SN - 2148-8924-2148-8924 M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi NİTELİKSEL BAĞLAMDA KADININ SİYASETTEKİ YERİ VE ANLAMI %A Ahmet MUTLU %T NİTELİKSEL BAĞLAMDA KADININ SİYASETTEKİ YERİ VE ANLAMI %D 2017 %J Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 2148-8924-2148-8924 %V 4 %N 9 %R %U