Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 9, Sayfalar 67 - 79 2017-01-05

PROBLEMS IN AZERBAIJAN TAX SYSTEM and EVALUATION OF TAX SYSTEM FOR THE PRINCIPLES OF TAXATION
AZERBAYCAN VERGİ SİSTEMİNDEKİ SORUNLAR VE VERGİLEME İLKELERİ AÇISINDAN VERGİ SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ayaz ŞAMİLLİ [1]

115 42

Tax is one of the most important duties that countries have to meet in order to improve the tax system, to develop the relations between the taxpayers and the tax authorities, and to solve the problems that are encountered in each country. Every day technological and economic developments are among the reasons that governments make changes in the tax system according to these developments. The development of the tax system in Azerbaijan is one of the important targets of the state. The Azerbaijani Tax System should also be developed to minimize and prevent the negative reflection of the present economy and to minimize the effect of these negative reflections on the economy of the country. After the re-independence of Azerbaijan in 1991, some problems in the tax system were solved over time, but there are still some problems with the Azerbaijan Tax System.

Vergi, her ülkenin önemli gelir kaynaklarından biri olduğundan vergi sisteminin geliştirilmesi, mükelleflerle vergi organları arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, karşılaşılan sorunların çözülmesi ülkelerin karşılarına koydukları en önemli görevlerden biridir. Her gün yaşanan teknolojik ve ekonomik gelişmeler devletleri bu gelişmelere göre vergi sistemlerinde değişiklik yapmaya iten sebepler içindedir. Azerbaycan’da da vergi sisteminin geliştirilmesi devletin önemli hedeflerinden biridir. Günümüzdeki ekonominin negatif yansımalarını azaltmak ve önlemek için Azerbaycan Vergi Sisteminin de geliştirilerek bu negatif yansımaların ülke ekonomisine etkisini minimuma indirilmesi gerekmektedir. Azerbaycan 1991 senesinde tekrar bağımsızlığını kazandıktan sonra vergi sisteminde oluşan bazı sorunlar zamanla çözülse de günümüzde Azerbaycan Vergi Sistemi ile ilgili bir takım sorunlar hala mevcuttur. 
 • Buyrukoğlu, S., Buzdoğan, K ve Bozdoğan, D. (2012). Sosyal Vergileme İlkeleri Açısından Asgari Geçim İndiriminin Değerlendirilmesi, Vergi Dünyası. 375, 129-137.
 • Çelikkaya, A., Naci, S. T., Savaşan F., Güran, M.C. ve Sağbaş, İ. (2013). Vergi Teorisi. Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını.
 • Gökbunar, A. R., Selim, S. ve Yanıkkaya, H. (2007). Türkiye'de Vergi Ahlakını Belirleyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma. Ekonomik Yaklaşım Dergisi, 18(63), 69-94.
 • Guluyev, F. (2004). Millet ve Devlet Gelirleri. Bakü: Nağıl Evi Neşriyatı.
 • Hasanov, V. (2009). Azerbaycan Vergi Sistemi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.
 • İnternet: Azerbaycan İstatistik Kurumu. Azerbaycan Cumhuriyetinde 2016 yılı içim geçim minimumu. Web: http://azertag.az/xeber/Azerbaycan_Respublikasinda_2016_ci_il_uchun_yasayis_minimumu_haqqinda_Azerbaycan_Respublikasinin_Qanunu-909134 adresinden 17 Ekim 2016’da alınmıştır.
 • İnternet: Azerbaycan İstatistik Kurumu. 2015 Raporu. Web: http://www.azstat.org/MESearch/search?departament=1&lang=azaadresinden 18 Ekim 2016’da alınmıştır.
 • Kerimov, A. (2014). Mühasibat Uçotu, Vergiler. Bakü: Ozan Neşriyatı.
 • Musayev, A., Kelbiyev, Y. and Rzayev, Z. (2006). Vergiler ve Vergitutma. Bakü:CBS Yayınları.
 • Novruzov, N., İbrahimov, E. (2012). Bütçe Sistemi, Bakü: Adiloğlu Neşriyat.
 • T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı, Genel Bütçe Vergi Gelirlerinin Konsolide/Merkezi Bütçe Giderlerini Karşilama Oranı (1990-2015). Ankara: Gelir İdaresi Başkanlığı
Konular Sosyal ve Beşeri Bilimler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ayaz ŞAMİLLİ
E-posta: shamilliayaz@gmail.com
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { gusbd316840, journal = {Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2148-8924}, address = {Gazi Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {4}, pages = {67 - 79}, doi = {}, title = {AZERBAYCAN VERGİ SİSTEMİNDEKİ SORUNLAR VE VERGİLEME İLKELERİ AÇISINDAN VERGİ SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {ŞAMİLLİ, Ayaz} }
APA ŞAMİLLİ, A . (2017). AZERBAYCAN VERGİ SİSTEMİNDEKİ SORUNLAR VE VERGİLEME İLKELERİ AÇISINDAN VERGİ SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (9), 67-79. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/gusbd/issue/29519/316840
MLA ŞAMİLLİ, A . "AZERBAYCAN VERGİ SİSTEMİNDEKİ SORUNLAR VE VERGİLEME İLKELERİ AÇISINDAN VERGİ SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4 (2017): 67-79 <http://dergipark.gov.tr/gusbd/issue/29519/316840>
Chicago ŞAMİLLİ, A . "AZERBAYCAN VERGİ SİSTEMİNDEKİ SORUNLAR VE VERGİLEME İLKELERİ AÇISINDAN VERGİ SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4 (2017): 67-79
RIS TY - JOUR T1 - AZERBAYCAN VERGİ SİSTEMİNDEKİ SORUNLAR VE VERGİLEME İLKELERİ AÇISINDAN VERGİ SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Ayaz ŞAMİLLİ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 67 EP - 79 VL - 4 IS - 9 SN - 2148-8924-2148-8924 M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi AZERBAYCAN VERGİ SİSTEMİNDEKİ SORUNLAR VE VERGİLEME İLKELERİ AÇISINDAN VERGİ SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ %A Ayaz ŞAMİLLİ %T AZERBAYCAN VERGİ SİSTEMİNDEKİ SORUNLAR VE VERGİLEME İLKELERİ AÇISINDAN VERGİ SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2017 %J Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 2148-8924-2148-8924 %V 4 %N 9 %R %U