Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 9, Sayfalar 80 - 104 2017-01-05

Institutions and Development: An Assessment with Panel Data
KURUMLAR VE EKONOMİK GELİŞME: PANEL VERİ ANALİZİ İLE BİR DEĞERLENDİRME

Harun BAL [1] , Pınar ÖZDEMİR [2]

81 81

Related to North, we can define institutions as "rules of games" which means they put constraints on individuals’ behaviour. These constraints can be formal as well as informal. Human behaviour being designed by institutions is a well accepted idea more and more each day. Therefore, it follows that institutions determine the winners and losers of society in terms of both economic and social features. This process with its different sides has been investigated by scientists. Several theories have been put forth to understand these relationships. Institutional theories change from macroeconomic approaches, which seek political economy, to microeconomic transaction cost approaches between institutions and development levels. The measurement of instiutions is another area of conflict because of conceptual and therotical debates. The aim of this study is to determine the relationship between development and institutions using panel data from 127 countries for the years 2005-2010. The results indicate that country specific qualifications and informal institutions have crucial roles on development.

North’un kavramsallaştırması ile "oyunun kuralları" olarak tanımlanan kurumlar, bireylerin davranış kalıplarını belirleyen kısıtları koyan birer yapı olarak tanımlanmaktadır. Bu kısıtlar resmi veya gayri resmi nitelikte olabilmektedir. İnsan davranışları üzerindeki etkisi her geçen gün daha fazla kabul gören kurumlar, iktisadi ve siyasi olarak sistemin işleyişini, sistemin kazanan ve kaybedenlerini de belirleme gücüne sahiptir. Kurumların işleyişi birçok araştırmacı tarafından farklı yönleri ile incelenerek kavramsallaştırılmıştır. Kurumların gelişmişlik düzeyi üzerindeki etkisini ele alan birçok kuram geliştirilmiştir. Bu kuramlar, makroekonomik politik ekonomi yaklaşımlarından mikroekonomik işlem maliyetleri yaklaşımına kadar uzanmaktadır. Literatürde kuramsal çerçevesi tartışılan kurumların ölçülmesi de kurumların tanım ve işlevleri konusunda uzlaşma sağlanamadığından kısıtlar içeren bir diğer konudur. Bu çalışmanın amacı panel veri analiziyle 127 ülkenin 2006-2010 yılları arasındaki verileri kullanılarak hangi kurumsal yapının gelişme düzeyi üzerinde etkili olduğunu saptamaktır. Elde edilen bulgular ülke karakteristiklerinin ve gayrı resmi kurumların etkisine işaret etmektedir. 
 • Acemoğlu, D. (2008). Introduction to Modern Economic Growth. New Jersey: Princeton University Press.
 • Acemoğlu, D., Johnson, S., Robinson, J. (2001). The Colonial Origins of Comparative Development: An Emprical Investigation. The American Economic Review, 91(5), 1369-1401.
 • Ali, A. (2006). Growth, Poverty and Institutions: Is There a Missing Link?", Seminar Paper in Poverty, Growth and Institutions, Resource: http://www.api.org.kw/images/publication/pdfs/269/269_wps0601.pdf(02.02.2014).
 • Arrufıada, B.(2007), to Avoid when Measuring Institutions:Is Doing Business Damaging Business?, Journal of Comparative Economics, 35(4), 729-47.
 • Arslan, Ü. (2007). Kurumların İktđsadi Büyüme Üzerindeki Etkisi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara.
 • Ata, Ahmet Y. (2009). Kurumsal İktisat Çerçevesinde Yolsuzluğun Fırsat ve Motivasyonları: AB Ülkeleri Üzerine Bir İnceleme, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Adana.
 • Aysan, Ahmet F. (2007). Yönetişim ve Kurumlar Kavramlarının İktisat Literatüründeki Yükselişi Üzerine Bir Değerlendirme. Uluslararası Ticaret ve Dış Ticaret Politikaları, 1(2), 27-52.
 • Bardhan, P. (1989). The New Institutional Economics and Development Theory: A Brief Critical Assesment. World Development, 17(9), 1389-1395.
 • Bardhan, P. (2006). Institutions and Development", in David Clark (ed.), Elgar Companion to Development Studies, Elgar Publishing.
 • Bates, R., Greif, A., Humpreyes, M., Singh, S. (2004). Institutions and Development, CID Working Paper No. 107. Bontempi, M., Golinelli, R. (2012). Static Panel Data Analysis Lecture 9.1.
 • Chang, J. (2005). Understanding the Relationship between Institutions and Economic Development- Some Key Theoretical Issues. Paper to be presented at the WIDER Jubilee Conference, 17-18 June, Helsinki.
 • De, P. (2010). Governance, Institutions, and Regional Infrastructure in Asia. ADBI Working Paper Series, 83.
 • Deaton, A. (1995). Data and Econometric Tools for Development Analysis. Handbook of Development Economics, Elsevier Publishing, 1801-18.
 • Ergil, D. (2012). Toplum ve İnsan. Ankara: Hayat Akademi
 • Gwenhamo, F., Federke, J., Kadth, R. (2012). Measuring Institutions: Indicators of Political Rights, Property Rights and Political Instability in Zimbabve, Journal of Peace Research, 49(4), 593–603.
 • Hsiao, C.(2005). Why Panel Data?.IEPR Working Paper, 5.33.
 • Hsiao, C. (2006), Panel Data Analysis – Advantages and Challenge. IEPR Working Paper . 06.49.
 • Jutting, J. (2003). Institutions and Development. OECD Development Center, Working Paper: 210.
 • Knowles , S., Wheatherston, C. (2006).Informal Institutions and Cross-Country Income Differences. CREDIT Research Paper, No. 06/06.
 • Kuncic, A. (2013). Institutional Quality Datase. the 8. Young Economısts Semınar to19th Dubrovnik Economic Conference, Crotea.
 • Lin, Y., Nugent, J. (1995). Institutions and Development in Handbook of Development, In: J. Behrman, T. N. Srinivasan, (Ed) Handbook of Economic Development. North-Holland, Amsterdam.
 • Myhrman, J. (1989). The New Institutional Economics and Process of Economic Development. Journal of Economic Institutions and Theorotical Economics, 145, 38-59.
 • Morgan, J., Olsen, W. (2011). Conceptiual Issues in Institutional Economics: Clarifying the Fludity of Rules. Journal of Institutional Economics, 3(1), 425-453.
 • North, D. (1991), Institutions. The Journal of Economic Perspectives. 5(1), 97-112
 • North, D. (1992). Transaction Costs, Institutions and Economic Performance, Occasional International Center of Economic Growth, Papers, 30.
 • Pamuk, Ş. (2012). Türkiye’nin 200 Yıllık İktisadi Tarihi (3. Baskı). Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.
 • Przeworskı, A., Curvale, C. (2006). Political Institutions and Economic Development in the Americas: the Long Run, , unpublished manuscript, Department of Politics, New York University
 • Sen, A. (1983). Development:Which waynow?, The Economic Journal, 93(972), 745-762.
 • Sheirly, M. (2003). Institutions and Development, Erişim: http://http://www.coase.org/wshirley2003institutionsand development.pdf
 • Siba, E. (2008). Determinants of Institutional Quality in Sub-Saharan African Countries. University of Gothenburg , School of Business, Economics and Law Workıng Papers ın Economıcs, 310.
 • Tabellini, G. (2006). Institutions and Culture, European Economic Association Conference, Budapest, Hungary.
 • Voight, S. (2007). How (Not) to Measure Institutions. Workshop Measuring Law & Institutions, December 15-16, Paris, France.
 • Williamson, O. (2000). The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking. Ahead, Journal of Economic Literature, 38, 595-613.
 • Williamson C., Kerekes, C. (2011).Securing Private Property: Formal versus Informal Institutions. Journal of Law and Economics, 54(3), 537-572.
 • Yaffee, R.(2003), A Primer for Panel Data Analysis, Access: http://localgov.fsu.edu/readings_papers/Resear ch%20Methods/Yafee_Promer_for_Panel_Data_Analysis.pdf (Erişim:10.08.2014).
Konular Sosyal ve Beşeri Bilimler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Harun BAL
E-posta: harunbal@cu.edu.tr
Kurum: Çukurova Üniversitesi
Ülke: Turkey


Yazar: Pınar ÖZDEMİR
E-posta: pozdemir@cu.edu.tr
Kurum: Artuklu Üniversitesi
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { gusbd316843, journal = {Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2148-8924}, address = {Gazi Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {4}, pages = {80 - 104}, doi = {}, title = {KURUMLAR VE EKONOMİK GELİŞME: PANEL VERİ ANALİZİ İLE BİR DEĞERLENDİRME}, key = {cite}, author = {ÖZDEMİR, Pınar and BAL, Harun} }
APA BAL, H , ÖZDEMİR, P . (2017). KURUMLAR VE EKONOMİK GELİŞME: PANEL VERİ ANALİZİ İLE BİR DEĞERLENDİRME. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (9), 80-104. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/gusbd/issue/29519/316843
MLA BAL, H , ÖZDEMİR, P . "KURUMLAR VE EKONOMİK GELİŞME: PANEL VERİ ANALİZİ İLE BİR DEĞERLENDİRME". Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4 (2017): 80-104 <http://dergipark.gov.tr/gusbd/issue/29519/316843>
Chicago BAL, H , ÖZDEMİR, P . "KURUMLAR VE EKONOMİK GELİŞME: PANEL VERİ ANALİZİ İLE BİR DEĞERLENDİRME". Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4 (2017): 80-104
RIS TY - JOUR T1 - KURUMLAR VE EKONOMİK GELİŞME: PANEL VERİ ANALİZİ İLE BİR DEĞERLENDİRME AU - Harun BAL , Pınar ÖZDEMİR Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 80 EP - 104 VL - 4 IS - 9 SN - 2148-8924-2148-8924 M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi KURUMLAR VE EKONOMİK GELİŞME: PANEL VERİ ANALİZİ İLE BİR DEĞERLENDİRME %A Harun BAL , Pınar ÖZDEMİR %T KURUMLAR VE EKONOMİK GELİŞME: PANEL VERİ ANALİZİ İLE BİR DEĞERLENDİRME %D 2017 %J Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 2148-8924-2148-8924 %V 4 %N 9 %R %U