Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 9, Sayfalar 131 - 158 2017-01-05

The Development Transformation in Afghanistan After The September 11th Attacked
11 EYLÜL SALDIRISI SONRASI AFGANİSTAN’DAKİ EKONOMİK KALKINMA DÖNÜŞÜMÜ

Naqibullah OBAYD [1]

91 73

This study has been researched for the transformation of economic development in Afghanistan after the USA invasion in 2001. Afghanistan’s Geographical position is one of the reasons of its invasion by super power countries. For example ın 18th Century it was invaded by Great Britain, ın 19th century by USSR and finally it was invaded by USA in 20th century. After the attacks of September 11, the USA entered in Afghanistan to fight against terrorism and develop the economics of Afghanistan. The USA and their NATO allies consumed more than 100 billion dollar for development of Afghanistan in the last 15 years. This research is answering to the questions of whether the economic in Afghanistan developed or not over the past 15 years. In the first section of my thesis general economics and natural resources of Afghanistan are examined.

Bu çalışmada 2001 ABD’nin müdahalesi sonrası Afganistan’daki ekonomik kalkınma dönüşümü incelenmiştir. Afganistan önemli coğrafi konumundan dolayı hep süper güçlerin istila sahnesine dönüşmüştür. 18.Yüzyıl Büyük Britanya, 19.Yüzyıl SSCB ve en son 20.Yüzyıl’da ABD müdahalede bulundu. 11 Eylül saldırısı sonrası ABD terörü bitirme ve ekonomik kalkınma söylemiyle Afganistan’a girmiştir. ABD ve NATO müttefikleri son 15 sene içinde Afganistan’ı kalkındırma adına 100 milyar dolardan fazla para masraf etmiştir. Bu çalışma son 15 sene içinde Afganistan’da ekonomik kalkınma olup olmadığına cevap vermektedir.

 • Afganistan İktisat Bakanlığı, Fakr Dar Afganistan. Afganistan’da Yoksulluk, Plan Yayınları, 2015.
 • Afganistan İstatistik Kurumu, Afganistan dar Aynayi Amar. ‘Afganistan İstatistik Aynası’, Reyaseti Amar Yayınları, 2015.
 • Afganistan Yatırım Destek Ajansı, Yıllık Rapor, AISA Yayınları, 2015.
 • AHMETBEYOĞLU, A., Afganistan Üzerinde Araştırmalar, Tatav Yayınları, İstanbul 2002.
 • BİLGÜ, O. -SARAY, M., Diyanet İslam Ansiklopedisi, Asam Yayınları, Ankara 1988.
 • Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü, Yıllık Rapor, Bayındırlık Bakanlık Yayınları, 2016.
 • Ebeler Uluslararası Federasyonu, Afganistan’da Hemşire ve Ebe Eğitim Raporu, IFM Yayınları, 2015.
 • Emiri, A., Tahavvulat-ı İktisadi Der Afganistan Az Sali (1978-2002), 1978-2002 Yıllar Arası Afganistan’daki Ekonomik Gelişmeler, Meyvend Yayınları, Kabil 2004.
 • Halatçı, Ü., 11 Eylül terörist saldırısı ve Afganistan operasyonun bir değerlendirmesi. Uluslararası Hukuk ve Politika, 2(7), 2006, s.80-98. İnternet: DaAfghanistanBankRaporu,http://www.centralbank.gov.afpdfFinStmt201 10320AfterAudit.pdf adresinden 9 Nisan 2015’te alınmıştır.
 • İnternet: Dünya bankası http://www.worldbank.org/adresinden 1 Mayıs 2016’da alınmıştır.
 • İnternet: Dünya Sağlık Örgütü http://www.who.int/en/adresinden 19 Mart 2016’da alınmıştır.
 • İnternet: http://8am.af/1395/02/23/afghanistan-revenue-power-kasa-1000/adresinden 09 Mayıs 2016’da alınmıştır.
 • İnternet: http://aa.com.tr/faadresinden 12 Mayıs 2016’da alınmıştır.
 • İnternet: http://www.avapress.com/vdcamun0.49ney15kk4.html adresinden 03 Mayıs 2016’da alınmıştır.
 • nternet: UNDP http://www.undp.org/ adresinden 26 Nisan 2016’da alınmıştır.
 • İnternet: UNİCEF http://www.unicef.org/ adresinden 23 Eylül 2015’te alınmıştır.
 • İnternet: UNİCEF http://www.unicef.org/ Adresinden 23 Eylül 2015’te alınmıştır.
 • İstanbul Ticaret Odası, Afganistan Genel Durum, Piyasa Yapısı Ve Piyasaya Giriş. İTO Yayınları, İstanbul 2002.
 • İstanbul Ticaret Odası, Afganistan Raporu, İTO Yayınları, İstanbul 2007.
 • Karbalayi, M., “Sawad dar Afganistan. Afganistan’da Okuma”. Milli Eğitim Dergisi, 8(12), 2015, s.54.
 • Kaya, İ., “11 Eylül Saldırısı Ve Sonrası”, Stratejik Analiz, 7(19), 2001, s.102-107.
 • Kaynak, M., Kalkınma İktisadı, Gazi Kitabevi, Ankara 2014.
 • Meshud, S., Afganistan Der Neşib Ve Ferazhayi Buhran İktisadi. Afganistan Ekonomik Krizlerinin İniş Ve Çıkışları, Yusuf Yayınları, Kabil 2013.
 • Milli Eğitim Bakanlığı, Yıllık Raporlar, Milli Eğitim Raporları, Kabil 2013-2014-2015 s.24-35.
 • ÖZEY, R., Dünya ve Ülkeler Coğrafyası, Aktif Yayınları, İstanbul 2001.
 • Polat, İ., “11 Eylül Terör Saldırısı Ve Amerika Birleşik Devletlerinin Afganistan Müdahalesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta 2006 (Yüksek Lisans Tezi). Raşid, A., Taliban İslamiyet, Petrol Ve Orta Asya’da Yeni Oyun (çev. Osman Akınay), Agora Kitaplığı, İstanbul 2001.
 • Saedi, A., “Saderat ve Varedat Afganistan. Afganistan’da İhracat ve İthalat”. Ticaret Dergisi, 6(32), 2014, s.45.
 • Sağlık Bakanlığı, Yıllık Raporlar, Sağlık Bakanlığı Raporları, Kabil 2014 -2015, s.27-41.
 • Saray, M., Afganistan ve Türkler, Asam Yayınları, Ankara 2002.
 • Shams, Y., “Durnamayı Khat Ahan Afganistan. Afganistan Demiryollarının Geleceği”. Ticaret Dergisi, 7(24), 2013, s.47.
 • Su ve Enerji Bakanlığı, Yıllık Raporu, Bakanlık Raporu, Kabil 2015, s.45.
 • Swetnam, M. -Alexander, Y., Bir Terörist Ağının Profili Usame bin Ladin, Güncel Yayıncılık, İstanbul 2003.
 • Teknoloji Bakanlığı, Yıllık Raporu, Teknoloji Bakanlığı Raporu, Kabil 2015, s.24.
 • Tunç, H., Amerika’nın Irak Savaşı, Harmoni Yayınları, İstanbul 2004.
Konular Sosyal ve Beşeri Bilimler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Naqibullah OBAYD
E-posta: nakib_obayd@hotmail.com
Ülke: Afghanistan


Bibtex @araştırma makalesi { gusbd331015, journal = {Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2148-8924}, address = {Gazi Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {4}, pages = {131 - 158}, doi = {}, title = {11 EYLÜL SALDIRISI SONRASI AFGANİSTAN’DAKİ EKONOMİK KALKINMA DÖNÜŞÜMÜ}, key = {cite}, author = {OBAYD, Naqibullah} }
APA OBAYD, N . (2017). 11 EYLÜL SALDIRISI SONRASI AFGANİSTAN’DAKİ EKONOMİK KALKINMA DÖNÜŞÜMÜ. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (9), 131-158. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/gusbd/issue/29519/331015
MLA OBAYD, N . "11 EYLÜL SALDIRISI SONRASI AFGANİSTAN’DAKİ EKONOMİK KALKINMA DÖNÜŞÜMÜ". Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4 (2017): 131-158 <http://dergipark.gov.tr/gusbd/issue/29519/331015>
Chicago OBAYD, N . "11 EYLÜL SALDIRISI SONRASI AFGANİSTAN’DAKİ EKONOMİK KALKINMA DÖNÜŞÜMÜ". Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4 (2017): 131-158
RIS TY - JOUR T1 - 11 EYLÜL SALDIRISI SONRASI AFGANİSTAN’DAKİ EKONOMİK KALKINMA DÖNÜŞÜMÜ AU - Naqibullah OBAYD Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 131 EP - 158 VL - 4 IS - 9 SN - 2148-8924-2148-8924 M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11 EYLÜL SALDIRISI SONRASI AFGANİSTAN’DAKİ EKONOMİK KALKINMA DÖNÜŞÜMÜ %A Naqibullah OBAYD %T 11 EYLÜL SALDIRISI SONRASI AFGANİSTAN’DAKİ EKONOMİK KALKINMA DÖNÜŞÜMÜ %D 2017 %J Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 2148-8924-2148-8924 %V 4 %N 9 %R %U