Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 9, Sayfalar 159 - 173 2017-01-05

GAZALI'S EXISTENCE IN THE WORLD OF THOUGHT AND PHILOSOPHY
GAZALİ’NİN DÜŞÜNCE DÜNYASINDA VARLIK VE FELSEFE

Ayşe YILDIZ [1]

133 137

Al-Gazali's life and his interest in philosophy and mysticism have examined the curiosity can be seen clearly. The depressions he experienced in him caused different periods in his life. Al-Gazali; israki is opposed to the philosophy. Philosophy, therefore, approached with prejudice. In this study we focused on al-Gazali, the entity in the understanding of the ahl-as sunnat has remained committed to the idea of. The Supreme Being, God as real and accepts it. The existence of things outside of her indicates that this is due to the presence of the principal. Especially al-Gazali philosophy and philosophers in his work with the judiciary to Tehafutu'l Felasife is suggested. Tehafutu’l Felasif'l; al-Gazali's criticisms of Philosophy and philosophers philosophers in the sense of the aspects of a book that contains the error. This is our study of al-Gazali and philosophy department of al-Gazali, the philosophers have been given in detail to the criticism. Al-Gazali the search for the truth and revealed the influence and the efforts of any
has been to think of the works the example.

Gazali’nin hayatı incelendiğinde gerek felsefeye gerekse tasavvufa olan ilgisi ve merakı açıkça görülebilmektedir. Onun içinde yaşadığı bunalımlar hayatında farklı dönemlere neden olmuştur. Gazali; işraki felsefesine karşı çıkmıştır. Bu nedenle felsefeye ön yargı ile yaklaşmıştır. Bu çalışmamızda ele aldığımız Gazali, varlık anlayışında ehl-i sünnet düşüncesine bağlı kalmıştır. Gerçek ve yüce varlık olarak Allah’ı kabul etmektedir. Onun dışında bulunan her şeyin varlığının bu asıl varlığa bağlı olduğunu belirtir. Özellikle Gazali felsefeye ve filozoflara olan yargısını Tehafütül Felasife adlı eserinde açıkça ortaya koymuştur. Tehafütül Felasife; Gazalinin felsefe anlamında filozoflara dair eleştirilerini ve filozofların yanılgı yönlerini içeren bir kitaptır. Bu çalışmamızın Gazali ve Felsefe bölümünde Gazali’nin filozoflara dair eleştirilerine ayrıntılarıyla yer verilmiştir. Gazali’nin hakikati arama çabaları ve ortaya koyduğu eserleri kendinden sonraki birçok düşünüre etki etmiş ve örnek olmuştur.

  • Bayrakdar, M. (2005). İslam Felsefesine Giriş, TDV Yayınları, Ankara.
  • Bolay, S. H. (1976). Aristo Metafiziği ile Gazali Metafiziğinin Karşılaştırılması, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara.
  • Çubukçu, İ. (1963). Agah, Gazali ve Şüphecilik, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, Ankara.
  • Gazali (1972). El-Münkız Mine’d Dalal (Hakikate Giden Yol), Tercüman; Ahmet Suphi Fırat, Şamil Yayınevi, İstanbul.
  • Ateş, S. (1994). Mişkatü’l Envar (Nurlar Feneri) (Çev.) İstanbul: Bedir Yayınları.
  • Serdaroğlu, A. Çev. (1973). İhya U’ulümi’d Din, Bedir Yayınları, İstanbul.
  • Kaya, M., Sarıoğlu, H. (Çev.) (2005). Tehafütül Felsefisel (Filozofların Tutarsızlığı) (Çev.) Klasik Yayınevi, İstanbul.
  • Taylan, N. (1989). Gazali’nin Düşünce Sisteminin Temelleri, Müif Vakfı Yayınları, İstanbul.
Konular Sosyal ve Beşeri Bilimler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ayşe YILDIZ
E-posta: ayseyildiz0106@hotmail.com
Kurum: Milli Eğitim Bakanlığı
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { gusbd331021, journal = {Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2148-8924}, address = {Gazi Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {4}, pages = {159 - 173}, doi = {}, title = {GAZALİ’NİN DÜŞÜNCE DÜNYASINDA VARLIK VE FELSEFE}, key = {cite}, author = {YILDIZ, Ayşe} }
APA YILDIZ, A . (2017). GAZALİ’NİN DÜŞÜNCE DÜNYASINDA VARLIK VE FELSEFE. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (9), 159-173. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/gusbd/issue/29519/331021
MLA YILDIZ, A . "GAZALİ’NİN DÜŞÜNCE DÜNYASINDA VARLIK VE FELSEFE". Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4 (2017): 159-173 <http://dergipark.gov.tr/gusbd/issue/29519/331021>
Chicago YILDIZ, A . "GAZALİ’NİN DÜŞÜNCE DÜNYASINDA VARLIK VE FELSEFE". Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4 (2017): 159-173
RIS TY - JOUR T1 - GAZALİ’NİN DÜŞÜNCE DÜNYASINDA VARLIK VE FELSEFE AU - Ayşe YILDIZ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 159 EP - 173 VL - 4 IS - 9 SN - 2148-8924-2148-8924 M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi GAZALİ’NİN DÜŞÜNCE DÜNYASINDA VARLIK VE FELSEFE %A Ayşe YILDIZ %T GAZALİ’NİN DÜŞÜNCE DÜNYASINDA VARLIK VE FELSEFE %D 2017 %J Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 2148-8924-2148-8924 %V 4 %N 9 %R %U