Yıl 2018, Cilt 5, Sayı 13, Sayfalar 228 - 243 2018-05-11


Koçubaba, Kırıkkale ili Balışeyh ilçesine bağlı bir kasabadır. Türbe, kasabanın doğusunda eğimli bir arazide yer alır.  Batısında Koçubaba Camisi,  kuzeyinde cemevi bulunmaktadır.  Türbe, sekizgen plan ve aynı biçimde yükselen prizmal bir kütleye sahiptir. İçeriden kubbe dışarıdan ise piramidal külah ile örtülüdür. Malzeme olarak düzgün kesme taş ve moloz taş kullanılmıştır. Doğu cephesinde yer alan pencere açıklığı dışında, başka hiçbir cephesinde pencere açıklığı yoktur. Kitabesi hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Evliya Çelebi’nin “Seyahatnamesi”nde ‘Koçubaba Köyü Menzili’ ve ‘Sultan Koçubaba Ziyareti’ başlıklı iki metin yer almakta ve bazı açıklayıcı bilgilere rastlanılmaktadır. Koçubaba’nın kesin olmamakla beraber 13.yüzyılda yaşamış olduğu söylenmektedir. Yapının plan ve mimari özellikleri dikkate alındığında en erken 14. yüzyılda inşa edildiği sonucuna varılmaktadır. Kırıkkale’de ve yakın coğrafyada bulunan türbeler genellikle alevi düşüncesini benimsemiş Hacı Bektaş-i Veli’nin yolundan ilerlemiş dönemin önemli kişileri için yaptırılmıştır. Günümüzde ziyaretçiler tarafından ilgi gösterilen bir mekandır.  Türbe, günümüze kadar ulaşabilmiş fakat özgün halini yapılan tamiratlarla yitirmiştir. ‘Koçubaba Türbesi’ bu makalede plan, mimari, malzeme, süsleme özellikleri bakımından tanıtılarak Anadolu Türk mimarisi içerisindeki yeri ve önemi belirlenecektir.


Kırıkkale, Koçubaba, Türk Sanatı, Türbe, Mimari
 • Altın, Y. (1997). Her Yönüyle Balışeyh, İl Gazetecilik ve Matbaacılık, Kırıkkale.
 • Altınsapan, E., & Parla, C. (2010). Eskişehir Zaviye ve Türbeleri, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.
 • Arık, M. O. (1969). Erken Devir Anadolu - Türk Mimarisinde Türbe Biçimleri, Anadolu (Anatolia), Sayı.11, ss. 57-100.
 • Günay, Ü., & Güngör, H. (2009). Başlangıçlarından Günümüze Türklerin Dini Tarihi, Rağbet Yayınları, İstanbul.
 • Kahraman, S.A., & Dağlı, Y. (2013). Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnamesi, YKY Yayınları, C.1-6, İstanbul.
 • Kankal, A. (2013). XVI. Yüzyılda Kırıkkale ve Çevresinde Yerleşme ve Nüfus, Geçmişten Geleceğe Kırıkkale Tarihi ve Halk Kültürü Sempozyumu Bildirileri, ss. 3-31.
 • Kartal, A. (1998). Klasik Türk Şiirinde Lale, Akçağ Yayınları, Ankara.
 • Kültür Bakanlığı, Ankara K.T.V.K.B.K. Arşivi.
 • Önkal, H. (1996). Anadolu Selçuklu Türbeleri, Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Ankara.
 • Ulusoy, M. (2002). Koçubaba Anadolu ve Avrupa’da Türk Damgası, Ankara.
 • Tuncer, O.C. (1986). Anadolu Kümbetleri, Güven Matbaası, C.1, Ankara.
 • Tuncer, O.C. (1991). Anadolu Kümbetleri, Sevinç Matbaası, C.2, Ankara.
 • Tuncer, O.C. (1992). Anadolu Kümbetleri, Adalet Matbaacılık, C.3, Ankara.
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü, Arşiv Genel İdari Kayıtları.
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü, Arşiv Fotoğraf ve Çizimleri.
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Damla ÖZGÜR (Sorumlu Yazar)
Kurum: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { gusbd365248, journal = {Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2148-8924}, eissn = {2148-8924}, address = {Gazi Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {228 - 243}, doi = {}, title = {Balışeyh Koçubaba Türbesi}, key = {cite}, author = {ÖZGÜR, Damla} }
APA ÖZGÜR, D . (2018). Balışeyh Koçubaba Türbesi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (13), 228-243. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/gusbd/issue/36957/365248
MLA ÖZGÜR, D . "Balışeyh Koçubaba Türbesi". Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 (2018): 228-243 <http://dergipark.gov.tr/gusbd/issue/36957/365248>
Chicago ÖZGÜR, D . "Balışeyh Koçubaba Türbesi". Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 (2018): 228-243
RIS TY - JOUR T1 - Balışeyh Koçubaba Türbesi AU - Damla ÖZGÜR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 228 EP - 243 VL - 5 IS - 13 SN - 2148-8924-2148-8924 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Balışeyh Koçubaba Türbesi %A Damla ÖZGÜR %T Balışeyh Koçubaba Türbesi %D 2018 %J Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 2148-8924-2148-8924 %V 5 %N 13 %R %U
ISNAD ÖZGÜR, Damla . "Balışeyh Koçubaba Türbesi". Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 / 13 (Mayıs 2018): 228-243.