Bu çalışmanın amacı, psikolojinin kısa özetlerle bir bilim tarihi çerçevesini sunmak ve bu bağlamın hasıl edeceği bilgi akışında psikolojinin bilimsel niteliği üzerinde bir tartışma ortaya koymaktır. Psikoloji tarihini, bilim tarihi nazarında ele almak bir ikilem de yaratmaktadır. Salt pozitivist nazari bakışla oluşmuş bir psikoloji tarihi elbette kadim dönemlerdeki ruh kavramını dışarıda bırakacaktır. Bu ise psikoloji tarihini 18. ve 19.yüzyıla indirgemeci bir zorlama yaratırken, buna karşın psikoloji-ruh kavramı korelasyonunu dikkate alan psikoloji tarihi ise daha geniş bir perspektif sunacaktır. Bu çalışmada ikinci yol tercih edilerek, tarihsel kronoloji arkaik bir çizgiye uzatılıp salt pozitivist bakış açısı sınırlamasından uzaklaşılmıştır. Bilim tarihi kronolojisi geniş tutularak nihai kısımda da psikolojinin bilim olup olmadığı konusunda öznel yorumlara yer verilmiştir.

Bilim, Bilim Tarihi, Paradigma, Psikoloji
  • Descartes (2017). Duygular ya da Ruh Halleri, (Çev.) Çiğdem Dürüşken, 3. Baskı, Alfa Basım Yayım, İstanbul.
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Hakan Kırklaroğlu
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { gusbd382037, journal = {Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2148-8924}, eissn = {2148-8924}, address = {Gazi Üniversitesi}, year = {}, volume = {5}, pages = {194 - 210}, doi = {}, title = {BİLİM TARİHİ AÇISINDAN PSİKOLOJİ VE BİLİMSELLİĞİ ÜZERİNE TARTIŞMA}, key = {cite}, author = {Kırklaroğlu, Hakan} }
APA Kırklaroğlu, H . (). BİLİM TARİHİ AÇISINDAN PSİKOLOJİ VE BİLİMSELLİĞİ ÜZERİNE TARTIŞMA. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (13), 194-210. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/gusbd/issue/36957/382037
MLA Kırklaroğlu, H . "BİLİM TARİHİ AÇISINDAN PSİKOLOJİ VE BİLİMSELLİĞİ ÜZERİNE TARTIŞMA". Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 (): 194-210 <http://dergipark.gov.tr/gusbd/issue/36957/382037>
Chicago Kırklaroğlu, H . "BİLİM TARİHİ AÇISINDAN PSİKOLOJİ VE BİLİMSELLİĞİ ÜZERİNE TARTIŞMA". Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 (): 194-210
RIS TY - JOUR T1 - BİLİM TARİHİ AÇISINDAN PSİKOLOJİ VE BİLİMSELLİĞİ ÜZERİNE TARTIŞMA AU - Hakan Kırklaroğlu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 194 EP - 210 VL - 5 IS - 13 SN - 2148-8924-2148-8924 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi BİLİM TARİHİ AÇISINDAN PSİKOLOJİ VE BİLİMSELLİĞİ ÜZERİNE TARTIŞMA %A Hakan Kırklaroğlu %T BİLİM TARİHİ AÇISINDAN PSİKOLOJİ VE BİLİMSELLİĞİ ÜZERİNE TARTIŞMA %D 2019 %J Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 2148-8924-2148-8924 %V 5 %N 13 %R %U
ISNAD Kırklaroğlu, Hakan . "BİLİM TARİHİ AÇISINDAN PSİKOLOJİ VE BİLİMSELLİĞİ ÜZERİNE TARTIŞMA". Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 / 13 194-210.