Bu çalışmanın amacı girişimcilik ve inovasyon arasındaki ilişkiyi keşfetmeye çalışmaktır. Girişimcilik inovasyonu teşvik eder. İnovasyon ise girişimciliğin tek değil ama önemli işlevlerinden biridir. Girişimcilerin yeni fikirlere ve inovasyona sahip işletmelerle iş piyasasında yer alması istihdam ve ülke gelişmesi açısından önemlidir. 

Girişimcilik, girişimci, inovasyon
 • Abouzeedan, A. (2011). SME Performance and Its Relationship to Innovation, Linköping University Electronic Press , Linköping Studies in Science and Technology, Dissertation No. 1364, ISBN: 978-91-7393-219-6, ISSN: 0345-7524, Linköpings universitet, SE-581 83 Linköping, Sweden.
 • Akalın, İ ve Bayraktaroğlu, G. (2010). Investigating The Innovative Behaviors And Evaluations Of Turkish Manufacturing Firms From Selected Sectors In The Aegean Region, Proceedings Of International Workshop On Innovation&Entrepreneurship, Congress 2010, November 11-12, İzmir University of Economics, ISBN: 978-975-8789-41-2, 166-187.
 • Akın, Ö ve Reyhanoğlu, M. (2014). İşletme Büyüklükleri Bağlamında Türkiye’nin İnovasyon Portresi (2002-2008 Dönemi), Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 1, ISSN: 1302-3284 E-ISSN: 1308-0911, 23-51.
 • Akıncı, A. (2011). Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğünün Sağlanmasında İnovasyonun Üretim Maliyetlerine Etkisi ve Ampirik Bir Uygulama. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), T.C. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı.
 • Balkiene, K ve Jagminas, J. (2010). Allusion To Public Policy: Innovative Entrepreneurship, Public Policy and Administration, Nr. 34, ISSN 2029-2872 (online), 32-46.
 • Bashir, H. A ve Akhtar, A. (2016). The Role of Innovative Entrepreneurship in Economic Development: A Study of G20 Countries, Management Studies and Economic Systems (MSES), ZARSMI,3 (2), 91-100. Bulsara, H.P. Chandwani, J ve Gandhi, S. (2014). Women Entrepreneurship and Innovations in India: An Exploratory Study, International Journal of Innovation, Sao Paulo, V.2, N.1, 32-44.
 • Bulut, Ç ve Arpak H. (2012). İnovasyon, Direnç ve İletişim: Kavramsal Bir Tartışma, Yenilik–Yenileşim-İnovasyon Dünyasına Bir Yolculuk, Editör Selçuk Karaata, EGİAD Ege Genç Sanayicileri ve İşadamları Derneği Yayınları, 5-19.
 • BTSO. (2007). İnovasyon Nedir, Şirketlere ne Getirir, BTSO Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Yayına Hazırlayan BTSO Etüd ve AR-GE.
 • Dejardin, M. (2000). Entrepreneurship and Economic Growth: An Obvious Conjunction? An Introductive Survey to Specific Topics, Institute For Development Strategies Discussion Paper, Indiana University, ISSN-008.
 • EEC, GHK, Technopolis. (2008). Evaluation on Policy: Promotion of Women Innovators and Entrepreneurship, European Commission, Enterprise and Industry Directorate General Final Report, ENTR/04/093-FC-Lot 1.
 • Elbaz, J. Binkour, M ve Majdouline, I. (2013). Innovation and entrepreneurship: An empirical study of Moroccan firms, 1-23, https://emnet.univie.ac.at/.../Elbazetal.pdf.
 • Elfving, J. (2012). Innovative Entrpreneurs or Entrepreneurial Innovators-does the difference matter?, 1-20, pyk2.aalto.fi/ncsb2012/Elfving.pdf.
 • European Commission. (2009). Reinvent Europe Through Innovation. From A Knowledge Society To An Innovation Society, Recommendations by a Business Panel on future EU innovation policy, http://ec.europa.eu/ enterprise/policies/innovation/files/panelreporten.pdf.
 • Gerguri, S ve Ramadani, V. (2010). The Impact Of Innovation Into The Economic Growth, MPRA Paper, No. 22270, posted 23. April 2010 10:49 UTC, 1-22.
 • Idris, A. ( April 2008). A Profile of Innovative Women Entrepreneurs, CCSE, International Business Research, Vol.1, No.2, 3-10.
 • Keskin, S. (2014). Kadın Girişimci Tipleri, Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, Y 6, Sayı 11, ISSN: 1309-081X, 116-123.
 • Lai, K. P. Nathan, R. J. Tan, K. S ve Chan, B. B. (2010). Effect of Innovation to the Success of Female Entrepreneurs, Journal of Innovation Management in Small and Medium Enterprises, IBIMA Publishing, Vol. 2010, Article ID 369877, DOI: 10.5171/2010.369877, 1-14.
 • Narea, J. O. (2016). Entrepreneurial Traits And Innovation, Evidence From Chile, Dissertation, Maastricht University, ISBN 978 94 6159 5454.
 • Okpara, F. (2007). The Value of Creativity and Innovation in Entrepreneurship, Journal of Asia Entrepreneurship and Sustainability, Volume III, Issue 2, ISSN 1176-8592, 2-14.
 • Scott, R ve Lancrin, S.V. (2014). Educating Innovators and Entrepreneurs, The Global Innovation Index 2014: The Human Factor in Innovation, Cornell University, INSEAD, and WIPO, ISSN 2263-3693, 77-84.
 • Shqipe, G. Gadaf, R ve Veland. R. (2013). Innovation Strategies and Competitive Advantages, Modern Economics: Problems, Trends, Prospects, 8 (1), 10-26.
 • Stam, E. (2008). Entrepreneurship and Innovation Policy, Jena Economic Research Papers 2008-006, 1-43, www.fep.up.pt/conferencias/...CD / Stam.pdf.
 • Szirmai, A. Naude, W ve Goedhuys, M. (2011). Entrepreneurship, Innovation, and Economic Development: An Overview, Entrepreneurship, Innovation, and Economic Development, edited by Adam Szirmai, Wim Naude and Micheline Goedhuys, published by Oxford University Press, 3-32.
 • Thomson, A. (2006). Entrepreneurship and Business Innovation, PhD Thesis, Business School, Murdoch University, https: //core. ac.uk/ download /pdf/ 11230992.pdf
 • Tunç, B. (2007). İşletmelerde Yaratıcılık, Yenilikçilik, Girişimcilik Yönetimi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı,
 • UNECE. (2012). Fostering Innovative Entrepreneurship, Challenges and Policy Options, United Nations Publications, ISBN: 978-92-1-117056-6, New York and Geneva.
 • Uzkurt, C. (2010). İnovasyon Yönetimi: İnovasyon Nedir, Nasıl Yapılır ve Nasıl Pazarlanır?, Ankara Sanayi Odası Yayın Organı, Ankara.
 • Yiğit, S. (2015). İnovasyon Rekabet Gücü Elde Etmeyi Daha da Önemlisi Bunu Sürdürmeyi Sağlar, Toprak İşveren Dergisi-İnovasyon, Sayı:108, 11-16.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Sevtap Keskin
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { gusbd390870, journal = {Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2148-8924}, eissn = {2148-8924}, address = {Gazi Üniversitesi}, year = {}, volume = {5}, pages = {186 - 193}, doi = {}, title = {GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ}, key = {cite}, author = {Keskin, Sevtap} }
APA Keskin, S . (). GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (13), 186-193. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/gusbd/issue/36957/390870
MLA Keskin, S . "GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ". Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 (): 186-193 <http://dergipark.gov.tr/gusbd/issue/36957/390870>
Chicago Keskin, S . "GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ". Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 (): 186-193
RIS TY - JOUR T1 - GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ AU - Sevtap Keskin Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 186 EP - 193 VL - 5 IS - 13 SN - 2148-8924-2148-8924 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ %A Sevtap Keskin %T GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ %D 2019 %J Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 2148-8924-2148-8924 %V 5 %N 13 %R %U
ISNAD Keskin, Sevtap . "GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ". Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 / 13 186-193.