Toplumun işleyişinde ve varlığını sürdürmede çatışmanın oynadığı rol, toplumsal düzenliliğin anlaşılmasında önemli bir nokta olarak kabul edilmektedir. Bir olgu olarak toplumsal hareketler, toplumsal düzenin çatışmalarla sürdürüldüğü yolundaki kanaatleri güçlendiren ve aynı zamanda politik bir varlık olarak toplumun yeniden değerlendirilmesini sağlayan önemli konulardan biridir. Bu açıdan bakıldığında toplumsal hareketler bir çatışmayı, düzenlilik içerisinde bulunan toplumun kendi içinde yaşadığı çatışma durumunu, mücadele etme ve direnme stratejilerini ifade etmektedir.  Diğer taraftan, görsel yayıncılığın basılı yayıncılıktan önemli bir pay aldığı günümüzde yayıncılığın yeni yüzü olarak karşımıza çıkan internet, kısa zamanda diğer yayıncılık biçimleri arasında oldukça iyi bir konuma yerleşmiştir. Bu yöndeki toplumsal hareket çalışmalarına bakıldığında, internetin kullanımının son 20 yıldır önemli bir konu olarak değerlendirildiği görülmektedir. Öyle ki, toplumsal hareket çalışmalarında bu teknoloji ile birlikte kısa sürede artış olduğu da gözlenmiştir. Bu çalışma, 2017’nin son ayında ABD Başkanı Trump’ın, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak ilan etmesi üzerine başlayan tepkilerin nasıl kısa bir sürede toplumsal harekete dönüştüğünü incelemiştir. İnternetin, toplumsal hareketlere hızlı, ucuz ve daha geniş bir alanda katılım sağladığı varsayımından hareketle tasarlanan çalışmada, Change.Org ve ulusal basında yer alan Kudüs kararını protesto hareketi ve söylemleri ele alınmıştır. İçerik analizi yöntemiyle incelenen söylemlerde, toplumsal hareketin temelini oluşturan kolektif kimliğin ve “biz” unsurunun oluştuğu gözlemlenmiştir.

Kudüs, Toplumsal Hareket, İnternet, Aktivizm
  • Akın, A. İ. (2011). “Social Movements On The Internet: The Effect And Use Of Cyberactivism İn Turkish Armenian Reconciliation”, Canadian Social Science, Vol.7, No.2. ss.39-46.Atton, C. (2003). “Reshaping Social Movement Media For A New Millennium”, Social Movement Studies, Vol. 2, No. 1, ss.3-15.Bakardjieva, M., Svensson, J. ve Skoric, M. M. (2012). “Digital Citizenship And Activism: Questions Of Power And Participation” Jedem 4(1), ss. i-iv.Bennett, W. Lance (2005). “Social Movements Beyond Borders: Understanding Two Eras Of Transnational Activism”, (Eds.) Donatella Della Porta ve Sidney Tarrow, Transnational Protest And Global Activism, Rowman & Littlefield Publishers Inc.:Lanham, ss.203-227.Bingöl, Y. ve Tanrıver, N. (2011). “Bilgi Çağında Değişen Sosyal Hareketler: Sanal Eylemler”, The Journal Of Knowledge Economy & Knowledge Management, Vol: Vİ, S: 1, Sprıng, ss.131-141.Christian F. ( 2006). “The Self-Organization Of Social Movements”, Systemic Practice And Action Research, Vol. 19, No. 1, February, ss.101-137.Collas, A. (2002). International Civil Society Movements İn World Politics, Polity Press: Cambridge. Dirlik, A. (2008). Pasifik Perspektifinde Toplumsal Hareketler:Çağdaş Radikal Siyasetin Soyağacı Üzerine Düşünceler (Der.) Çetinkaya, Y. Doğan, Toplumsal Hareketler Tarih, Teori Ve Deneyim, İletişim: İstanbul, ss.65-85.Downing, J. D.H. (2010). “Nanomedıa: ‘Community’ Media,‘Network’ Media,‘Social Movement’ Media: Why Do They Matter? And What’s İn A Name?”, Global Media Research Center College Of Mass Communication And Media Arts, Southern Illinois University, Carbondale, USA, Jdowning@Siu.Edu……………………………... (2009). “Uncommunicative Partners: Social Movement Media Analysis And Radical Educators”, Kurgu Online International Journal Of Communication Studies, Vol.1,October.Epstein, B. (1993). “Radical Democracy And Cultural Politics”, (Ed.) Bryan S. Turner, Theories Of Modernity And Postmodernity, Sage: London, ss.127-139.Eyerman, R., ve Jamison, A. (1991). Social Movements. A Cognitive Approach, Co-published with Polity Press: Cambridge.Gamson, W. A. (1995). “Constructing Social Protest”, (Ed.) H. Johnston ve B. Klandermans, Social Movements And Culture, Ucl Press: London, ss.85-106.Gamson, W. A. ve Wolfsfeld, G. (1993). “Movements And Media As Interacting Systems”, The Annals Of The American Academy Of Political And Social Science, 528 (1), ss. 114-125.Gıddens, A. (2000). Sosyoloji, (Haz.) Hüseyin Özel ve Cemal Güzel, Ayraç Yayınları: İstanbul.Göle, N. (2000). İslam Ve Modernlik Üzerine Melez Desenler, Metis Yayınları: İstanbul.Hardt M. ve Negrı A. (2004). Çokluk, (Çev.) Barış Yıldırım, Ayrıntı Yayınları: İstanbul.Harlow, S. (2011). “Social Media And Social Movements: Facebook And An Online Guatemalan Justice Movement That Moved Offline”, New Media & Society, 14(2), ss.225-243.Joyce, M. (2010). “Preface: The Problem With Digital Activism”, Digital Activism Decoded: The New Mechanics Of Change, (Ed.), Mary Joyce, Idebate Press: USA, ss. vii.ix.………….(2010) “Introduction: How To Think About Digital Activism”, Digital Activism Decoded: The New Mechanics Of Change, ( Ed.), Mary Joyce, Idebate Press: USA, ss.1-15.Kavada, A. (2010). “Activism Transforms Digital: The Social Movement Perspective “,Digital Activism Decoded: The New Mechanics Of Change, (Ed.), Mary Joyce, Idebate Press: USA, ss.101-119.Kılıç, S. (2009). “Kamuoyu Oluşum Sürecinde Sosyal Hareketler Ve Medya” Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:2, Sayı: 2, ss.150-167.Komıto, L. ve Bates, J. (2009). “Virtually Local: Social Media And Community Among Polish Nationals İn Dublin”, Aslib Proceedings: New Information Perspectives, Vol. 61 No. 3, ss.232-244.Kurzman, C. (2008). “Meaning-Making İn Social Movements”, Anthropological Quarterly, Wınter, ss. 5-15.Lelandais, G. E. (2009). “Sosyal Hareketler Teorileri Ve Küreselleşme”, Küreselleşme, Direniş, Ütopya-Yeni Toplumsal Hareketler- Küreselleşme Çağında Toplumsal Muhalefet, (Der.) Barış Çoban, Kalkedon Yayınları: İstanbul, ss.63-90.Loader, B. D. (2008). “Social Movements And New Media”, Sociology Compass, 2/6, ss. 1920-1933.Martin, W. G. (2008). Toplumsal Hareketler 1750-2005 Dipten Gelen Dalgalar, (Çev.) Deniz Keskin, Versus Yayınları: İstanbul.Melucci, A. (1995). “The New Social Movements Revisited:Reflections On A Sociological Misunderstanding”, Social Movements And Social Classes: The Future Of Collective Action,(Ed.) Louis Maheu, Sage Publications: London, ss.107-119.Mucchielli, A. (1991). Zihniyetler, (Çev.) A. Kotil, Cep Üniversitesi İletişim Yayınları: İstanbul.Phipps, K. ve Szagala, K. (2007). “Social Movements And The News Media”, The Mcmaster Journal Of Communication, Volume 4, Mcmaster University, ss.39-51.Pichardo, N. A. (1997). “New Socıal Movements: A Critical Review”, Annual Review Of Sociology, Vol. 23, ss.411-430.Sarıfakıoğlu, B. (2007). “İnternetin Toplumsal Etkileri”, Elektrik Mühendisliği, S.431, Ağustos, ss.54-58.Sivitanides, M. ve Shah, V. (2011). The Era Of Digital Activism, Conference For Information Systems Applied Research, Conısar Proceedings Wilmington North Carolina: USA, ss:1-8.Tilly, C. (2004). Social Movements 1768-2004, Paradigm: Boulder/London.Türkdoğan, O. (1997). Sosyal Hareketler Sosyolojisi, Birleşik Yayıncılık: İstanbul.Uyar, T. S. (2003). “Toplumsal Hareketler Ve Çevre”, Toplumsal Hareketler Konuşuyor , (Yay. Haz.) Leyla Sanlı, Alan Yayıncılık: İstanbul.Wood, E.M. (2003). Kapitalizm Demokrasiye Karşı, İletişim Yayınları: İstanbul.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6296-7802
Yazar: Gülcan Işık (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { gusbd401972, journal = {Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2148-8924}, eissn = {2148-8924}, address = {Gazi Üniversitesi}, year = {}, volume = {5}, pages = {157 - 172}, doi = {}, title = {SANALDAN SOKAĞA “KUDÜS FİLİSTİN’İN BAŞKENTİDİR VE ÖYLE KALMALI” HAREKETİ}, key = {cite}, author = {Işık, Gülcan} }
APA Işık, G . (). SANALDAN SOKAĞA “KUDÜS FİLİSTİN’İN BAŞKENTİDİR VE ÖYLE KALMALI” HAREKETİ. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (13), 157-172. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/gusbd/issue/36957/401972
MLA Işık, G . "SANALDAN SOKAĞA “KUDÜS FİLİSTİN’İN BAŞKENTİDİR VE ÖYLE KALMALI” HAREKETİ". Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 (): 157-172 <http://dergipark.gov.tr/gusbd/issue/36957/401972>
Chicago Işık, G . "SANALDAN SOKAĞA “KUDÜS FİLİSTİN’İN BAŞKENTİDİR VE ÖYLE KALMALI” HAREKETİ". Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 (): 157-172
RIS TY - JOUR T1 - SANALDAN SOKAĞA “KUDÜS FİLİSTİN’İN BAŞKENTİDİR VE ÖYLE KALMALI” HAREKETİ AU - Gülcan Işık Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 157 EP - 172 VL - 5 IS - 13 SN - 2148-8924-2148-8924 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi SANALDAN SOKAĞA “KUDÜS FİLİSTİN’İN BAŞKENTİDİR VE ÖYLE KALMALI” HAREKETİ %A Gülcan Işık %T SANALDAN SOKAĞA “KUDÜS FİLİSTİN’İN BAŞKENTİDİR VE ÖYLE KALMALI” HAREKETİ %D 2019 %J Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 2148-8924-2148-8924 %V 5 %N 13 %R %U
ISNAD Işık, Gülcan . "SANALDAN SOKAĞA “KUDÜS FİLİSTİN’İN BAŞKENTİDİR VE ÖYLE KALMALI” HAREKETİ". Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 / 13 157-172.