YEŞİL FİNANS UYGULAMASI VE TÜRKİYE’DE UYGULANABİLİRLİĞİ

Eşref KULOĞLU [1] , Mert ÖNCEL [2]

285 925

Significantly the agenda which affected by global warming in recent years increased environmental awareness of government and businesses. In the financial sector participated in this subject with green financial products. In this sense, the study is first provided an overview of the concept of "green finance" and green financial products and services are introduced. After that examined the applicability of the green funding applications in the world and in Turkey
Son yılların gündemini önemli ölçüde etkileyen küresel ısınma, devlet ve işletmelerin çevreye duyarlılığını artırmıştır. Finans sektörü ise bu konuya yeşil finansal ürünler ile katılmıştır. Bu anlamda çalışmada öncelikle “yeşil finans” kavramı genel hatlarıyla verilmiş ve yeşil finansal ürün ve hizmetler tanıtılmıştır. Ardından yeşil finansmanın dünyadaki uygulamaları ve Türkiye’deki uygulanabilirliği irdelenmiştir
Küresel Isınma, Yeşil Finans, Yeşil Finansal Ürün ve Hizmetler
 • AGNOLUCCI, Paolo; (2007); "The Effect of Financial Constraints, Technological Progress and Long-term Contracts on Tradable Green Certificates"; Energy Policy; Sayı:35, s. 3347-3359.
 • “Bankalar Yeşil Finans Yarışı Başlattı ”; Para Dergisi; Sayı: 388, Haziran 2012, s.46-49.
 • BERRY, David; (2002); "The Market for Tradable Renewable Energy Credits"; Ecological Economics, Sayı:42, s. 369-379.
 • BİNG ZHANG, Yan, YANG, Jun Bi; (2011); “Tracking The Implementation Of Green Credit Policy In China: Top-Down Perspective And Bottom-Up Reform”; Journal of Environmental Management; Sayı: 92, s. 1321-1327.
 • BROWNE, Roland W.Chalon; (2011); "Green Financing: More Than A Trend"; http://www.environmentalleader.com; July 2011; (Erişim Tarihi 28.07.2012)
 • DURAK, Murat; (2001); "Rüzgar Elektrik Santralleri İçin Uluslararası Kredi-Finansman Olanakları"; Çevre Mühendisliği Dergisi, Sayı: 21-22.
 • GÖKÇINAR, Recep Enes, UYUMAZ, Ali; (2008); "Rüzgar Enerjisi Maliyetleri ve Teşvikleri"; 2.Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu; 17-19 Aralık 2008; s.699-706.
 • KOÇASLAN, Gelengül; (2011); "Avrupa Birliği’nin Doğalgaz Politikası Ve Bu Eksende Türkiye’nin Önemi"; İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası; Cilt: 61, Sayı: 2; 75. Yıl Özel Sayısı; s. 235-255.
 • LEMMING, Jacob; (2003); "Financial Risks for Green Electricity Investors and Producers in a Tradable Green Certificate Market", Energy Policy, Sayı: 31, s. 21-32.
 • MOZUMBER, Pallab, MARATHE; Achla (2004); "Gains from an integrated market for tradable renewable energy credits", Ecological Economics, s. 259-272.
 • SCHOLTENS, Bert; (2001); "Borrowing green: economic and environmental effects of green fiscal policy in The Netherlands", Ecological Economics, s. 425-435.
 • "Türkiye Yeşil Finans Merkezi Olmaya Aday"; Milliyet Gazetesi; 20 Mart 2012; s.14-15.
 • United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI); Green Financial Products and Services (Report); Canada 2007.
 • http:// www.equator-principles.com /index.php /about-ep /about-ep; (Erişim Tarihi 03.08.2012).
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Eşref KULOĞLU

Yazar: Mert ÖNCEL

Bibtex @ { gusbd99110, journal = {Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2148-8924}, eissn = {2148-8924}, address = {Gazi Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {2}, pages = { - }, doi = {}, title = {YEŞİL FİNANS UYGULAMASI VE TÜRKİYE’DE UYGULANABİLİRLİĞİ}, key = {cite}, author = {ÖNCEL, Mert and KULOĞLU, Eşref} }
APA KULOĞLU, E , ÖNCEL, M . (2015). YEŞİL FİNANS UYGULAMASI VE TÜRKİYE’DE UYGULANABİLİRLİĞİ. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (2), . Retrieved from http://dergipark.gov.tr/gusbd/issue/7519/99110
MLA KULOĞLU, E , ÖNCEL, M . "YEŞİL FİNANS UYGULAMASI VE TÜRKİYE’DE UYGULANABİLİRLİĞİ". Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2 (2015): <http://dergipark.gov.tr/gusbd/issue/7519/99110>
Chicago KULOĞLU, E , ÖNCEL, M . "YEŞİL FİNANS UYGULAMASI VE TÜRKİYE’DE UYGULANABİLİRLİĞİ". Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2 (2015):
RIS TY - JOUR T1 - YEŞİL FİNANS UYGULAMASI VE TÜRKİYE’DE UYGULANABİLİRLİĞİ AU - Eşref KULOĞLU , Mert ÖNCEL Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 2 IS - 2 SN - 2148-8924-2148-8924 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi YEŞİL FİNANS UYGULAMASI VE TÜRKİYE’DE UYGULANABİLİRLİĞİ %A Eşref KULOĞLU , Mert ÖNCEL %T YEŞİL FİNANS UYGULAMASI VE TÜRKİYE’DE UYGULANABİLİRLİĞİ %D 2015 %J Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 2148-8924-2148-8924 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD KULOĞLU, Eşref , ÖNCEL, Mert . "YEŞİL FİNANS UYGULAMASI VE TÜRKİYE’DE UYGULANABİLİRLİĞİ". Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2 / 2 (Şubat 2015): -.