Güvenlik Stratejileri Dergisi

ISSN 1305-4740 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2005 | Yayıncı Millî Savunma Üniversitesi |
Kapak Resmi

24.566

57.888

Güvenlik Stratejileri Dergisi, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (ATASAREN) tarafından yılda iki kez (Nisan ve Ekim) yayınlanan disiplinler arası hakemli bir dergidir. 2005 yılında Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (SAREN) bünyesinde yayına başlayan Güvenlik Stratejileri Dergisi’nin tüm yayın hakları, 2016 yılında Millî Savunma Üniversitesi bünyesinde teşkil edilen Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’ne devredilmiştir. 

2011 Aralık sayısından itibaren uluslararası hakemli dergi statüsü kazanmış olan Güvenlik Stratejileri Dergisi halihazırda EBSCO Publishing - Academic Complete Search, International Security and Counter-Terrorism Reference Center (ISOTRC), Central and Eastern European Online Library (CEEOL), Index Copernicus, ULAKBİM DergiPark, ULAKBİM-CABİM-EKUAL veri tabanları, ULAKBİM-CABİM TR Dizin, SOBİAD Sosyal Bilimler Atıf Dizini, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) ve Arastirmax Bilimsel Yayın İndeksi dizinlerinde taranmaktadır. Ayrıca Derginin Social Science Citation Index (SSCI) kapsamında taranabilmesi için çalışmalar devam etmektedir. 

Güvenlik Stratejileri Dergisi’nde Türkçe makalelerin yanında İngilizce, Almanca ve Fransızca makaleler de kabul edilmektedir. Sosyal, beşeri ve idari bilimler temel alanı kapsamında, güvenlik ve strateji alanlarındaki makalelerin yanı sıra; uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, iktisadi ve idari bilimler, tarih ve hukuk alanlarındaki makaleler de editörlükçe değerlendirmeye alınmaktadır.