Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2148-9041 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Hacettepe Üniversitesi |

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi

e-ISSN 2148-9041 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Hacettepe Üniversitesi |
Kapak Resmi

44.493

194.819
Cilt: 22 Sayı: 1 Son Sayı
Cilt 22 - Sayı 1 - Mar 2019
 1. SAĞLIK İŞLETMELERİNDE FAALİYET TABANLI MALİYETLEME YÖNTEMİNİN UYGULANMASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ
  Sayfalar 1 - 18
  Cuma FİDAN, Sema AKPINAR
 2. AMELİYATHANE MALZEME YÖNETİM SİSTEMİNİN SÜREÇ YÖNETİMİ TEKNİĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 19 - 50
  Onur ÖZVERİ, Muhammet DAMAR, Alkan DURMUŞ
 3. ÖZEL BİR HASTANEDE LİDERLİK STİLLERİNİN VE ÇALIŞAN PERFORMANSININ İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 51 - 72
  Metin GELMEZ, Ebru AKÇA ÜRTÜRK
 4. İL DÜZEYİNDE GÖREV YAPAN KAMU SAĞLIK YÖNETİCİLERİNİN KARAR VERME STİLLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI
  Sayfalar 73 - 96
  Nürşen ŞEN, Hacer ÖZGEN NARCI, Gülhan KALMUK
 5. SAĞLIK İŞLETMELERİNDE BİRİM MALİYETLEME: BİR ÖZEL HASTANE ERİŞKİN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ UYGULAMASI
  Sayfalar 97 - 112
  Cenk TEKER, Doğancan ÇAVMAK, Bilal YILDIRIM, Hakan AVCI
 6. MEDİKAL TURİZM ALANINDA FAALİYET GÖSTEREN HASTANELERDEKİ MEVCUT SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
  Sayfalar 113 - 134
  Semra ALTSOY, İlknur TAŞTAN BOZ
 7. TÜRKİYE’DE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDET: ANKARA İLİNDE ARAŞTIRMA
  Sayfalar 135 - 156
  Mustafa Said YILDIZ
 8. ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞININ İNCELENMESİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 157 - 180
  Gamze YORGANCIOĞLU TARCAN, Gözde YEŞİLAYDIN, Ayça KARAHAN
 9. SAĞLIK KURUMLARI, PAYDAŞLARI İLE İLETİŞİMDE TWİTTER’İ NASIL KULLANIYOR?
  Sayfalar 181 - 190
  Mahmut AKBOLAT, Mustafa AMARAT, Neslihan OTYILDIZ
 10. HEKİMLERDE TIBBİ HATA SUÇLAMALARINA KARŞI SAVUNMACI TIP DAVRANIŞLARI
  Sayfalar 191 - 206
  Cuma SUNGUR
 11. TÜRKİYE’DE SAĞLIK ALANINDA VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİ KULLANILARAK YAPILAN MAKALELERİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 207 - 244
  Sinem MUT, Gamze KUTLU, Meryem TURGUT
 12. GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP: TÜRKİYE VE SEÇİLEN ÜLKELERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 245 - 257
  İsmail BİÇER, Pınar YALÇIN BALÇIK